Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2023/02/ecovadis_platinum_2022_fcard_comp.jpg

Platynowy medal EcoVadis za zrównoważony rozwój dla OMRON

autor: OMRON.

Wynik uzyskany przez OMRON stanowi najwyższe wyróżnienie i plasuje ją wśród 1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju. OMRON otrzymał to międzynarodowe wyróżnienie już po raz drugi, firmę doceniono także w roku 2020.

EcoVadis to zaufany, niezależny dostawca wspólnej platformy oceny zrównoważonego rozwoju, która klasyfikuje ponad 100 tys. organizacji i przedsiębiorstw. Unikalna metodologia oceniania społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) obejmuje 200 kategorii działalności w 175 krajach. Firma współpracuje z kilkoma tysiącami podmiotów zewnętrznych (w tym organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organami międzynarodowymi, samorządami i firmami audytorskimi). W ocenie uwzględniany jest szeroki zakres działań firmy związanych z CSR, podzielonych na cztery obszary: środowisko, praktyki pracownicze i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zaopatrzenie.

Firma OMRON odnotowała znaczną poprawę wyników w obszarze etyki przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wyników w kategoriach środowisko oraz zrównoważone zaopatrzenie. W kategorii środowisko firma OMRON znalazła się wśród 1% najlepszych przedsiębiorstw z branży, co jest wyrazem uznania za ustanowienie celów środowiskowych w ramach średniookresowego planu zarządzania „SF 1st Stage”, które są związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju materiałów określonymi w długoterminowej wizji firmy „Shaping the Future 2030” (SF2030) — jej realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2022 r. Istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę był też certyfikat organizacji międzynarodowej: Science Based Targets initiative (SBTi*). W dziedzinie zrównoważonego zaopatrzenia firmę OMRON doceniono za inicjatywę promowania różnorodności w łańcuchu dostaw, co umieszcza ją wśród 2% najlepszych przedsiębiorstw z branży. W kategorii etyka firma OMRON uzyskała wyższy wynik za raportowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z etyką, w tym dotyczących szkolenia pracowników.

Firma OMRON będzie nadal zaangażowana w rozwiązywanie problemów społecznych we wszystkich czterech dziedzinach, aby sprostać oczekiwaniom klientów, dostawców i innych interesariuszy w celu utrzymania rozwoju społeczeństwa i przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na temat długoterminowej wizji i inicjatyw OMRON w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w naszych raportach zintegrowanych.

Dowiedz się więcej o inicjatywach OMRON na rzecz zrównoważonego rozwoju.

* SBTi (Inicjatywa oparta o cele naukowe, ang. Science Based Targets Initiative): międzynarodowa inicjatywa, która zaleca ustanowienie średnio- i długoterminowych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na podstawie dowodów naukowych.Utworzono: / Kategoria:
  • Autor: OMRON
  • Światowy lider w produkcji technologicznie zaawansowanych produktów do automatyzacji przemysłu i źródło fachowej wiedzy. OMRON Industrial Automation zapewnia niezrównane produkty dla automatyki i fachowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  • Profil Autora
  • http://industrial.omron.pl

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY