Polityka Prywatności na portalu iAutomatyka.pl

 

Witaj!

Cieszymy się, że dbasz o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Przygotowaliśmy specjalny dokument, który w zwięzły i mamy nadzieję wyczerpujący sposób wyjaśni zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.iautomatyka.pl

I tak, zaczynając od informacji podstawowej, Administratorem Twoich Danych Osobowych jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091.

W przypadku wątpliwości związanych z polityką prywatności, w dowolnym momencie skontaktować się możesz z Marcinem Faszczewskim – marcin.faszczewski@iautomatyka.pl lub z Rafałem Kupińskim – rafal.kupinski@iautomatyka.pl.

Poniżej prezentujemy „Politykę prywatności w  skrócie”. Dokument ten jest telegraficznym skrótem zawierającym najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Zainteresowanych szczegółami dot. przetwarzania danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z pełnym dokumentem polityki prywatności, który to znajdziecie tuż pod wspomnianym skrótem.

 

„Polityka prywatności w skrócie www.iautomatyka.pl”

 

DANE OSOBOWE – PRZETWARZANIE  I POWIERZANIE.

 1. Zakładając konto użytkownika, wyrażając zgodę na powiadomienia, zapisując się do newslettera, kontaktując się z  nami za pośrednictwem poczty elektronicznej czy chociażby zapis i uczestnictwo w Webinarze przekazujesz nam swoje dane osobowe. Zapewniamy Cię, że bez Twojej zgody nie udostępniamy ich podmiotom trzecim. Są one  u nas bezpieczne.
 1. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym podmiotom, które świadczą tego typu usługi i gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

COOKIES

 1. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które dostarczają nam informacji z zakresu Twojego ruchu na stronie i podstronach. Jeżeli nie chcesz, by Google Analytics informował nas o Twoim ruchu na stronie wystarczy, że w ustawieniach plików cookies zdecydujesz, że nie wyrażasz zgody na takie działania.
 2. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć i kierować do Ciebie spersonalizowany content oraz reklamy. Podobnie jak w przypadku plików cookies firmy Google LLC tak i tu w ustawieniach plików cookies możesz zdecydować, czy wrażasz na zgodę na takie wykorzystywanie plików cookies, czy też nie.
 3. Korzystamy z narzędzi tj. powiadomienia tzw. notyfikacje udostępnione przez onesignal.com, by powiadamiać Cię o aktualnościach i nowych artykułach na naszej Stronie, by otrzymywać powiadomienia musisz wyrazić na to zgodę. W każdej chwili możesz również zdecydować, że nie wyrażasz zgody na pojawiające się powiadomienia zmieniając ustawienia plików cookies.
 4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji udostępnienia treści w serwisach  społecznościowych oraz subskrypcji naszego profilu. Może to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów  serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, YouTube, Twitetter, Google+ oraz LinkedIN.
 5. Jeżeli jesteś naszym stałym gościem, wiesz już, że mamy swój kanał na YouTube. Poszczególne wideo z serwisu YouTube osadzamy na stronie, w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

Polityka prywatności serwisu www.iautomatyka.pl (dalej: Strona).

I. Dane osobowe i informacje ogólne.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administratorem) są: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z polityką prywatności, w dowolnym momencie skontaktować się możesz z Rafałem Kupińskim – rafal.kupinski@iautomatyka.pl lub Marcinem Faszczewskim – marcin.faszczewski@iautomatyka.pl.
 3. Przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującego prawa możesz wykonywać względem obu współadministratorów.
 4. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych osobowych (patrz punkt II „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (dalej: RODO)” przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych– czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych– czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych– jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym – prawo to daje Tobie możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
 • Prawo do cofnięcia zgody– w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez iAutomatyka.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 • Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi– Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – możesz złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w przypadku Polski jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie środków ochrony dostosowanych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo:
 • Smarthost Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa,
  NIP: 573-287-48-47 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP 8982167294, w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury.
 • Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347935, posiadającym NIP 779-236-98-87, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu.
 • Biuro Rachunkowe Expert Sp. z o.o. ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, Polska, NIP PL9662119348, w celach księgowych i rozliczeniowych.
 • GetResponse Sp. z o.o. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000187388, NIP: 9581468984, kapitał zakładowy: 5 558 787 złotych w celach zapisywania się do Newslettera, wysyłanie Newslettera, tworzenie grup odbiorców czyli list mailingowych, zapisania i uczestnictwa w Webinarach online, budowania Landing Page, zapisania się na dodatkowe aktywności robione na Landing Page z usług świadczonych przez Administratora.
 • Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047237, o kapitale zakładowym 21.892.500,00 złotych, posiadającym NIP: 527-00-22-391, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki dla zwycięzców konkursu iAutomatyka, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy oraz e-mail.
 • G – suite/Google Workspace, którego dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, do przechowywania na serwerach poczty e-mail oraz korzystania z niej.
 • VERCOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, operatora serwisu EmailLabs do obsługi użytkownika w tym komunikatów/wiadomości systemowych, potwierdzania założenia konta oraz zmiany hasła.
 • INTEGROMAT LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958 USA oraz Integromat s.r.o., Voctarova 2449/5, 180 00 Prague 8, Czech Republic w celu automatyzacji procesów.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Rejestracja konta. Rejestrując tudzież zakładając konto na portalu www.iautomatyka.pl musisz podać dane umożliwiające nam tę rejestrację konta tj.: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta.

 • Dane przekazane w związku z założeniem konta, wykorzystane są w celu rejestracji konta nowego użytkownika, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dokonania rejestracji konta.
 • Dane te przetwarzane będą przez czas istnienia konta, o ile wcześniej nie dokonasz jego usunięcia.
 • Usunięcie konta użytkownika nie oznacza usunięcia podanych danych z naszej bazy danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody do założenia konta w naszym serwisie.
 • Istnieje możliwość sprostowania w dowolnym momencie podanych danych w celu założenia konta.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Istnieje także możliwość przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO.

Newsletter czyli wysyłanie wiadomości e-mail. Wiadomości, które będą wysyłane w Newsletterze to: informacje o kursie i innych kursach, nowości z branży automatyki i robotyki, oferty marketingowe, oferty handlowe, informacje z branży, informacje merytoryczne, informacje o Webinarach i ciekawostki. W przypadku zapisania się do newslettera, za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera musisz przekazać nam takie dane jak: swój adres e-mail, imię, nazwę firmy i specjalizację. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się i korzystać z newslettera.

 • Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 • Dane te przetwarzane będą przez czas istnienia newslettera, o ile wcześniej nie zrezygnujesz z jego otrzymywania.
 • Pamiętaj jednak, że rezygnacja nie oznacza usunięcia danych z bazy. Dlaczego? Ponieważ podane przez Ciebie dane przechowujemy w systemie mailingowym w celu obrony przed możliwymi roszczeniami  związanymi z wysyłką newslettera,  jako sposób wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera.  Stanowi to nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Jeżeli chciałbyś zmienić swoje dane w wysyłce newslettera, istnieje możliwość ich sprostowania w każdej chwili.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Ponadto, aby dopełnić formalności informujemy, że przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO.

Kontakt. Poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako nadawca wiadomości przekazujesz nam swój adres e-mail. Niewykluczone, że w treści wiadomości wskażesz nam  również inne dane  osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jak się domyślasz niezbędne, by nawiązać kontakt.

 • Podane dane przetwarzane będą w celu kontaktu z Tobą. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z rozpoczęcia konwersacji tj. wysłania wiadomości e-mail. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Podane dane po zakończeniu konwersacji mogą być archiwizowane w celu jej wykazania w przyszłości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Pamiętaj, że masz prawo do wglądu w historię konwersacji jaką z nami prowadziłeś, o ile została zarchiwizowana.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Masz również prawo domagać się usunięcia konwersacji. Jeżeli jednak nasz nadrzędny interes wymagał będzie pozostawienia konwersacji np. w celu obrony, konwersacja nie zostanie usunięta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uczestnictwo na Webinarze. Aby uczestniczyć w Webinarze należy zapisać się na niego i podać dane osobowe takie jak: imię, adres e-mai, nazwę firmy i specjalizacje. Podanie tych danych jest dobrowolne jednakże jest niezbędne do zapisu i uczestnictwie w Webinarze.

 • Dane przekazane w związku z uczestnictwem na Webinarze, wykorzystane są w celu zapisu użytkownika do Webinaru i późniejszym uczestnictwie w nim, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dokonania zapisu na dany Webinar.
 • Dane te przetwarzane będą przez czas trwania Webinarum, o ile wcześniej z niego nie wyjdziesz i nie zakończysz w nim swojego udziału oraz po Webinarze w celach marketingowych i reklamowych.
 • Dane osobowe, które użytkownik podaje aby uczestniczyć w Webinarze będą przekazane dla Współorganizatora Webinaru czyli firmie, która wspólnie z iAutomatyka s.c. robi dany Webinar w celach marketingowych i reklamowych.
 • Zakończenie Webinaru nie oznacza usunięcia podanych danych z naszej bazy danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na uczestnictwo w Webinarze.
 • Istnieje możliwość sprostowania w dowolnym momencie podanych danych w celu uczestnictwa w Webinarze.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Istnieje także możliwość przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO.

Przekazanie nagrody. Przetwarzane dane osobowe podawane przy wypełnianiu formularza, których podanie jest niezbędne do wysłania nagrody to: imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania nagrody.

III. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Twoje dane  osobowe  przekazywane będą również do OneSignal.com, którego siedziba znajduje się: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA

IV. PLIKI COOKIES

 1. Czym są cookies?

Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz przeglądając stronę (może to być np. laptop, tablet, smartfon). Pliki cookies dzielą się na: własne, czyli takie które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub podmiotów trzecich i wówczas mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich z których usług korzystamy (np. Google).

 1. Czy wykorzystujemy pliki cookies? Dlaczego?

Tak, na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies tak jak z resztą na większości stron, które przeglądasz. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji m.in.: zapewniają bezpieczeństwo podczas uwierzytelniania użytkowników, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze Strony, tworzenia statystyk.

 1. Co dalej dzieje się z plikami cookies?

Niektóre używane na Stronie cookies usuwane są wraz z zakończeniem sesji przeglądarki internetowej, tzw. cookies sesyjne. Inne, tzw. trwałe cookies, zachowywane są na Twoim urządzeniu końcowym aż do kolejnej wizyty na Stronie.

 1. Czy mogę samodzielnie podjąć decyzję o wykorzystywaniu plików cookies odnośnie mojej przeglądarki?

Tak, podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlany jest komunikat dotyczący stosowania plików cookies i już na tym poziomie możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, czy też nie. Jeżeli zmienisz zdanie względem wykorzystania plików cookies w dowolnym  momencie możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki tj. możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies, żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. ! Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może  spowodować trudności w korzystaniu z Sklepu/Strony (np. konieczność logowania się na każdej podstronie, wydłużony okres ładowania Strony)

 1. Jakie pliki cookies wykorzystujemy
 • Cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics – obsługiwany jest dzięki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prace i działania na danych z Google Analytics realizujemy w oparciu o nasz prawny i uzasadniony interes w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji strony internetowej. Uznajemy za konieczne wskazać, że Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z tej strony, a zgromadzone informacje są przekazywane do serwerów siedziby Google’a i tam też są przechowywane. Informujemy, że dokonujemy anonimizacji adresu IP przez co przed przekazaniem jest on skracany. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google’a i tam jest skracany. Jeżeli nie chcesz by pliki cookies na naszej stronie rejestrowały dane dotyczące Twojego ruchu na stronie możesz zainstalować odpowiednią do tego wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Tag Manager – korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Google Ads – korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

YouTube – osadzamy na Stronie wideo w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są z chwilą odtwarzania wideo. Jeżeli chcesz uniknąć wykorzystywania plików cookies w tym zakresie, to nie odtwarzaj wideo. Odtworzenie wideo skutkuje przesłaniem informacji wraz z Twoim IP przez Twoją przeglądarkę do Google. Jeżeli jednak odtwarzając wideo, jesteś zalogowany do serwisu Google, to usługodawca nie tylko otrzyma Twój adres IP, ale będzie mógł bezpośrednio przyporządkować ten ruch na naszej Stronie do Twojego profilu Google.

Facebook Pixel – narzędzie dostarczone i obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Pixel pozwala nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy oraz ogólny content. Dzieje się to na podstawie informacji zgromadzonych przez Facebook Pixel, który odczytuje Twój ruch i zachowanie na stronie. Zebrane informacje przekazywane są i przechowywane w serwerach Facebooka.

Powyższe dane zebrane w ramach tego narzędzia są anonimowe. Oznacza to, że nie możemy Ciebie zidentyfikować.

onesignal – narzędzie dostarczone i obsługiwane  przez onesignal.com, 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA. OneSginal pozwala nam tworzyć i kierować powiadomienia o aktualnościach na Stronie bezpośrednio do urządzenia, z którego korzystając wyraziłeś zgodę na takie powiadomienia. Dzieje się to na podstawie Twojej zgody na pojawianie się powiadomień, zgoda odczytywana i zapamiętana  jest przez narzędzie,  które wysyła powiadomienie do Twojego urządzenia jak tylko dodamy nowy artykuł na Stronę. Powyższe  dane są dla nas anonimowe. Oznacza to, ze  nie możemy Ciebie zidentyfikować.

Jetpack – narzędzie dostarczone i obsługiwane  przez Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, dostarcza nam informacji o odwiedzinach na stronę oraz tworzy statystki.. Powyższe  dane są dla nas anonimowe. Oznacza to, ze  nie możemy Ciebie zidentyfikować. Więcej na temat polityki prywatności wtyczki  Jetpack na: https://automattic.com/privacy/.

***Czujemy się w obowiązku poinformować, że zarówno Google LLC jak  i  Facebook  posiadają  siedzibę w USA oraz wykorzystują tam infrastrukturę techniczną. Jednak oba  podmioty przystąpiły  do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisja Europejska stwierdziła, że poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield jest na odpowiednim poziomie. Ponadto,  w ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie wymienione powyżej.

V. PIXEL TAGS

Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Co nam to daje? To narzędzie pozwala nam  kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook.

VI. LOGI SERWERA

Logi obejmują takie informacje jak: Twój adres  IP, data i  czas serwera, informacje  o przeglądarce Internetowej i systemie operacyjnym z  którego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Informacje  zawarte w logach nie służą do celu Twojej identyfikacji. Mają one charakter pomocniczy w administrowaniu stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VII. KONTAKT

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:
– przesłanie wiadomości droga mailową na adres: kontakt@iautomatyka.pl
– wysłać list drogą pocztową na adres: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091.