Partnerzy

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Nasz wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Firma szeroko się rozwija i inwestuje w przyszłość uzupełniając gamę swojego asortymentu. Prócz przekaźników oferuje rozwiązania przemysłu elektrycznego do zastosowań domowych jak i komercyjnych poprzez przekaźniki, urządzenia przeciwprzepięciowe, termostaty panelowe, zasilacze i liczniki energii. Gama asortymentu obejmuje ponad 12 tysięcy produktów.

KursyAutomatyki.pl - portal z kursami online z automatyki przemysłowej. Znajdziesz tam zarówno darmowe kursy, jak i płatne, pełne z wiedzy i doświadczenia od ekspertów. Po zapisie na kurs otrzymujesz dostęp do logicznego ciągu nagrań i ćwiczeń, do których możesz wracać wielokrotnie. Na zakończenie kursu czeka Cię test sprawdzający, po którym otrzymasz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim. Dołącz już teraz!

Automatyzacja to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania - nasz cel. Obecnie firma Pepperl+Fuchs jest znana klientom na całym świecie jako przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne w dziedzinach takich, jak ochrona przeciwwybuchowa instalacji elektrycznych czy technologie czujników. Zawsze koncentrujemy się na wymaganiach klientów. Pasja, z jaką poświęcamy się automatyce, oraz przełomowe technologie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam owocnie współpracować z klientami — tak dziś, jak i w przyszłości.

Rozwiązania dostarczane przez WAGO. już od wielu lat wspierają naszych klientów w dążeniu do sukcesu. Poczynając od prostych instalacji elektrycznych, a kończąc na skomplikowanej infrastrukturze zarządzającej procesami przemysłowymi czy automatyką budynkową. Sprawdźcie jak rozwiązania WAGO, mogą wesprzeć Was w drodze do Waszego sukcesu.

Dostarczamy produkty i rozwiązania z zakresu Przemysłowej Techniki Łączeniowej. Już od ponad 160 lat Weidmüller jest synonimem kompetencji i niezawodność. Oferujemy rozwiązania dla takich branż jak przemysł maszynowy, technika procesowa, produkcja urządzeń, energetyka i transport. Wspieramy naszych Klientów i Partnerów w ponad 80 krajach, produktami, rozwiązaniami i usługami w zakresie połączeń elektrycznych oraz układów zasilania, przetwarzania sygnałów oraz transmisji danych w środowisku przemysłowym.

Oni już dołączyli do Projektu iAutomatyka

Polityka Prywatności i Cookies

Witaj na portalu iAutomatyka.pl!

Cieszymy się, że odwiedzasz nasz Portal iAutomatyka.pl i jesteś zainteresowany ochroną swojej prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich Użytkowników Portalu. Dokładamy najwyższych starań, aby Użytkownicy czuli się komfortowo i bezpiecznie, a proces przetwarzania danych osobowych był transparentny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem, który ma za zadanie w zwięzły i wyczerpujący sposób wyjaśnić zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej www.iautomatyka.pl.

Informujemy, że z uwagi na model bliskiej współpracy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych i współdzielenie zasobów, Industry Media Sp. z o.o. zawarła umowę o współadministrowanie danymi na podstawie art. 26 RODO ze Wspólnikami iAutomatyka s.c, z którymi wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania danych jako współadministratorzy.

W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w dowolnym momencie możesz skontaktować się mailowo z Industry Media Sp. z o.o. – rodo@iautomatyka.pl.

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://iautomatyka.pl/regulamin/cookie-policy/

Portal – strona internetowa https://iautomatyka.pl/.

Użytkownik – osoba fizyczna, odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzane są co najmniej w jednym celu wskazanym w Polityce;

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Współadministrator – administrator, który ustala cele i sposoby przetwarzania wspólnie z innym administratorem, w drodze wspólnych uzgodnień

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

II. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU

Przekazujesz nam swoje dane osobowe, realizując szereg aktywności na Portalu, w tym:

 • zakładając konto Użytkownika,
 • wyrażając zgodę na powiadomienia,
 • wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji branżowych i informacji handlowych,
 • kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • zgadzając się na pozostawanie w naszej bazie klientów
 • zapisując się i uczestnicząc w kursie, bezpłatnym Webinarze,
 • biorąc udział w konkursie,
 • realizując aktywność na naszych kontach na portalach społecznościowych (np. opinie, komentarze)

Swoje dane przekazujesz nam dobrowolnie, ale niejednokrotnie są one wymagane przepisami prawa do realizowania przez nas usług (jak np. dane do rozliczeń). Współadministratorzy dbają o transparentność pozyskiwania danych, nie pozyskują danych nadmiarowych, bez określonego celu i podstawy prawnej.

III. INFORMACJE O WSPÓŁADMINISTRATORACH DANYCH

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • Industry Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 5423390229, KRS 0000821065 oraz
 • Marcin Faszczewski i Rafał Kupiński – Wspólnicy iAutomatyka s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 542-326-50-91.

Ze Współadministratorami można kontaktować się przez adresy mailowe: rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl oraz listownie na adres siedziby, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień Współadministratorów dostępna jest w Punkcie XIII Polityki, a także może być udostępniana na wniosek zgłoszony przez podmiot danych.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY ICH PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania danych osobowych są determinowane zarówno funkcjonalnościami Portalu, jak i wymogami wynikającymi z przepisów prawa, ale również inicjatywą Użytkowników. Współadministratorzy nie przetwarzają danych bez określonego celu ani bez podstawy prawnej.

1. Rejestracja konta

 • Rejestrując konto na portalu www.iautomatyka.pl zostajesz poproszony o dane umożliwiające nam rejestrację konta tj.: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta. Dane przekazane w związku z założeniem konta, wykorzystane są w celu rejestracji konta nowego Użytkownika, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wyrażana poprzez świadome działanie w postaci rejestracji konta.
 • Dane te przetwarzane będą przez cały czas istnienia konta, o ile wcześniej nie dokonasz jego usunięcia. Jeśli udzielisz zgodę na pozostawanie w Bazie Klientów Industry Media Sp. z o.o., dane będą przechowywane do czasu cofnięcia Twojej zgody.
 • Usunięcie konta użytkownika nie oznacza usunięcia podanych danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu obrony przed roszczeniami wynikającymi z założenia konta w naszym Portalu, do czasu przedawnienia tych roszczeń.

2. Informacje branżowe i handlowe

 • Wiadomości, które będą wysyłane w charakterze informacji branżowych i handlowych to: informacje o kursach, nowości z branży automatyki i robotyki, publikacje popularno-naukowe, informacje dotyczące naszych sukcesów i wyróżnień, informacje dotyczące Administratora, informacje merytoryczne, informacje o Webinarach i ciekawostki, oferty handlowe dotyczące świadczonych przez nas usług.
 • W przypadku zapisania się do bazy adresatów informacji branżowych i handlowych za pośrednictwem formularza zapisu zostajesz poproszony o przekazanie nam takich danych jak: adres e-mail, imię, nazwę firmy i specjalizację. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się i korzystać z informacji branżowych i handlowych.
 • Dane przekazane podczas zapisu do bazy adresatów informacji branżowych i handlowych wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji branżowych i handlowych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się, jak również zgoda wyrażana w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • W każdym czasie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji branżowych i handlowych. Rezygnacja nie oznacza usunięcia podanych danych, a zaprzestanie przesyłania informacji branżowych i handlowych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu obrony przed roszczeniami wynikającymi z założenia konta w naszym Portalu, do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 • Jeżeli chciałbyś zmienić swoje dane (podany adres mailowy do wysyłania informacji branżowych i handlowych), istnieje możliwość ich sprostowania w każdej chwili.
 • Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz wyrazić zgody na przesyłanie informacji branżowych i handlowych, a chcesz uzyskać dostęp do Treści umieszczanych na Portalu może dokonać zakupu Treści, płacąc za nie określoną przez Operatora Portalu cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Operatorem Portalu na adres: rodo@iautomatyka.pl

3. Kontakt

Poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako nadawca wiadomości przekazujesz nam swój adres e-mail. Niewykluczone, że w treści wiadomości wskażesz nam również inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt i zrealizować Twoje zapytanie.
Podane dane przetwarzane będą w celu kontaktu z Tobą. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z rozpoczęcia konwersacji tj. wysłania wiadomości e-mail. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podane dane po zakończeniu konwersacji mogą być archiwizowane w celu jej wykazania w przyszłości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Pamiętaj, że masz prawo do wglądu w historię konwersacji jaką z nami prowadziłeś, o ile została zarchiwizowana, do czasu przedawnienia roszczeń.
Masz również prawo domagać się usunięcia konwersacji. Jeżeli jednak nasz nadrzędny interes wymagał będzie pozostawienia konwersacji np. w celu obrony roszczeń, konwersacja nie zostanie usunięta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Uczestnictwo w bezpłatnym Webinarze

 • Aby uczestniczyć w bezpłatnym Webinarze należy zapisać się na niego i podać dane osobowe takie jak: imię, adres e-mai, nazwę firmy i specjalizacje. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zapisu i uczestnictwa w Webinarze.
 • Dane przekazane w związku z uczestnictwem na Webinarze, wykorzystane są w celu zapisu użytkownika do Webinaru i późniejszym uczestnictwie w nim, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dokonania zapisu na dany Webinar.
 • Dane te przetwarzane będą przez czas trwania Webinaru, o ile wcześniej z niego nie wyjdziesz i nie zakończysz w nim swojego udziału oraz po Webinarze jeśli udzielisz nam dodatkowych zgód.
 • Dane osobowe, które użytkownik podaje aby uczestniczyć w Webinarze będą przekazane Współorganizatorowi Webinaru czyli podmiotowi, który wspólnie z Industry Media Sp. z o.o. realizuje dany Webinar.
 • Zakończenie Webinaru nie oznacza usunięcia podanych danych z naszej bazy danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu obrony przed roszczeniami, do momentu ich przedawnienia.
 • Istnieje możliwość sprostowania w dowolnym momencie podanych danych w celu uczestnictwa w Webinarze.

5. Uczestnictwo w konkursie i przekazanie nagrody

 • Dane podawane przy wypełnianiu formularza przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika konkursu. Mogą to być dane osobowe, których podanie jest niezbędne do wysłania nagrody: imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres e-mail.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania nagrody.
 • Szczegółowe informacje w Regulaminach konkursów.

6. Aktywność na portalach społecznościowych

 • W celu promowania swoich usług, posiadamy profil na Facebooku i LinkedIn, oraz kanał w serwisie YouTube. Użytkownicy profilu mogą tam zamieszczać treści, w tym zawierające ich dane osobowe.
 • Industry Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na profilach społecznościowych i serwisie YouTube, ani nie mają wpływu na to, w jaki sposób dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez te platformy.
 • Informacje dotyczące ochrony danych osobowych są zamieszczone na kontach Industry Media Sp. z o.o. w portalach.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane wyłącznie przez okres, kiedy są one potrzebne do realizacji celu lub realizacji obowiązków nałożonych na Współadministratorów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i okres wynikający z przepisów prawa (m.in. okres przechowywania dokumentacji dotyczącej kursów, dokumentacji księgowej), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania (np. gdy prosimy o zgodę na pozostawanie w naszej bazie klientów). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Ciebie zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. Do danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów mają bezpośredni dostęp upoważnieni pracownicy, współpracownicy i zleceniobiorcy Współadministratorów oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, jak również podmioty, którym Współadministratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom oprogramowania). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Dokładamy najwyższych starań, by podmioty, którym udostępniamy dane osobowe, gwarantowały stosowanie środków ochrony adekwatnych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, zapewniając w ten sposób wysokie standardy i bezpieczeństwo. Mogą to być:
 • Smarthost Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa,
  NIP: 573-287-48-47 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP 8982167294, w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury.
 • Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347935, posiadającym NIP 779-236-98-87, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu.
 • Biuro Rachunkowe Netto.tax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przejazd 2A lok. 403, 15-430 Białystok, NIP: 5423449750, w celach księgowych i rozliczeniowych.
 • GetResponse Sp. z o.o. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000187388, NIP: 9581468984, kapitał zakładowy: 5 558 787 złotych w celach zapisywania się do bazy adresatów informacji branżowych i handlowych, wysyłanie informacji branżowych i handlowych, tworzenie grup odbiorców czyli list mailingowych, zapisania i uczestnictwa w Webinarach online, budowania Landing Page, zapisania się na dodatkowe aktywności robione na Landing Page z usług świadczonych przez Administratora.
 • Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047237, o kapitale zakładowym 21.892.500,00 złotych, posiadającym NIP: 527-00-22-391, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki dla zwycięzców konkursu iAutomatyka, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy oraz e-mail.
 • G – suite/Google Workspace, którego dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, do przechowywania na serwerach poczty e-mail oraz korzystania z niej.
 • VERCOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, operatora serwisu EmailLabs do obsługi użytkownika w tym komunikatów/wiadomości systemowych, potwierdzania założenia konta oraz zmiany hasła.
 • INTEGROMAT LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958 USA oraz Integromat s.r.o., Voctarova 2449/5, 180 00 Prague 8, Czech Republic w celu automatyzacji procesów.

Może się również zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I TECHNOLOGIE W RAMACH FUNKCJONOWANIA PORTALU

 • Współadministratorzy nie przekazują danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w sposób świadomy i intencjonalny.
 • Współadministratorzy zaznaczają jednakże, że korzystają z technologii dostarczanych przez podmioty mogące znajdować się i prowadzić działalność poza EOG.
 • Współadministratorzy w miarę posiadanych możliwości i pozycji na rynku, dokładają najwyższych starań, by współpracować z wyłącznie tymi zagranicznymi kontrahentami, którzy dbają o należyty poziom bezpieczeństwa danych w oferowanych usługach, jednakże nie mają wpływu na ryzyko i zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO.
 • Współadministratorzy traktują podanie danych i realizowanie usług z inicjatywy Użytkowników jako akceptację korzystania z usług podmiotów spoza EOG i zgodę na przetwarzanie.
 • Podmioty i technologie wymienione są w punktach VI i XI Polityki.

VIII. Zabezpieczenia danych osobowych

 • Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem.
 • Współadministratorzy stosują rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 • Współadministratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich kontrahenci i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Współadministratorów.
 • Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.

IX. Prawa podmiotów danych

O ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisów RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, mogą Państwu przysługiwać następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1) Art. 7 RODO – prawo do wycofania zgody
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

2) Art. 13 i 14 RODO – prawo do informacji
Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wypunktowane w treści art. 13 i 14 RODO. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14.

3) Art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

4) Art. 16 RODO – prawo żądania sprostowania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

5) Art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych tylko w sytuacji jeśli zajdą przesłanki wynikające z treści tego przepisu.

6) Art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych prawem przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

7) Art. 19 RODO – prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

8) Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

9) Art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Sposoby realizacji praw

Zgłoszenia żądania realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych można dokonywać listownie na adres: ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok oraz mailowo na adres: rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl.

X. INNE INFORMACJE

Twoje dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie, ani nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE COOKIES

1. Czym są cookies?

Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz przeglądając stronę (może to być np. laptop, tablet, smartfon). Pliki cookies dzielą się na: własne, czyli takie które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub podmiotów trzecich i wówczas mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich z których usług korzystamy (np. Google).

2. Czy wykorzystujemy pliki cookies? Dlaczego?

Tak, na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies tak jak z resztą na większości stron, które przeglądasz. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji m.in.: zapewniają bezpieczeństwo podczas uwierzytelniania użytkowników, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze Strony, tworzenia statystyk.

3. Co dalej dzieje się z plikami cookies?

Niektóre używane na Stronie cookies usuwane są wraz z zakończeniem sesji przeglądarki internetowej, tzw. cookies sesyjne. Inne, tzw. trwałe cookies, zachowywane są na Twoim urządzeniu końcowym aż do kolejnej wizyty na Stronie.

4. Czy mogę samodzielnie podjąć decyzję o wykorzystywaniu plików cookies odnośnie mojej przeglądarki?

Tak, podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlany jest komunikat dotyczący stosowania plików cookies i już na tym poziomie możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, czy też nie. Jeżeli zmienisz zdanie względem wykorzystania plików cookies w dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki tj. możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies, żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. ! Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Sklepu/Strony (np. konieczność logowania się na każdej podstronie, wydłużony okres ładowania Strony)

5. Jakie pliki cookies wykorzystujemy

 • Cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics – obsługiwany jest dzięki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prace i działania na danych z Google Analytics realizujemy w oparciu o nasz prawny i uzasadniony interes w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji strony internetowej. Uznajemy za konieczne wskazać, że Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z tej strony, a zgromadzone informacje są przekazywane do serwerów siedziby Google’a i tam też są przechowywane. Informujemy, że dokonujemy anonimizacji adresu IP przez co przed przekazaniem jest on skracany. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google’a i tam jest skracany. Jeżeli nie chcesz by pliki cookies na naszej stronie rejestrowały dane dotyczące Twojego ruchu na stronie możesz zainstalować odpowiednią do tego wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Tag Manager – korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.
Google Ads – korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
YouTube – osadzamy na Stronie wideo w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są z chwilą odtwarzania wideo. Jeżeli chcesz uniknąć wykorzystywania plików cookies w tym zakresie, to nie odtwarzaj wideo. Odtworzenie wideo skutkuje przesłaniem informacji wraz z Twoim IP przez Twoją przeglądarkę do Google. Jeżeli jednak odtwarzając wideo, jesteś zalogowany do serwisu Google, to usługodawca nie tylko otrzyma Twój adres IP, ale będzie mógł bezpośrednio przyporządkować ten ruch na naszej Stronie do Twojego profilu Google.
Facebook Pixel – narzędzie dostarczone i obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Pixel pozwala nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy oraz ogólny content. Dzieje się to na podstawie informacji zgromadzonych przez Facebook Pixel, który odczytuje Twój ruch i zachowanie na stronie. Zebrane informacje przekazywane są i przechowywane w serwerach Facebooka.
Powyższe dane zebrane w ramach tego narzędzia są anonimowe. Oznacza to, że nie możemy Ciebie zidentyfikować.
onesignal – narzędzie dostarczone i obsługiwane przez onesignal.com, 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA. OneSginal pozwala nam tworzyć i kierować powiadomienia o aktualnościach na Stronie bezpośrednio do urządzenia, z którego korzystając wyraziłeś zgodę na takie powiadomienia. Dzieje się to na podstawie Twojej zgody na pojawianie się powiadomień, zgoda odczytywana i zapamiętana jest przez narzędzie, które wysyła powiadomienie do Twojego urządzenia jak tylko dodamy nowy artykuł na Stronę. Powyższe dane są dla nas anonimowe. Oznacza to, ze nie możemy Ciebie zidentyfikować.
Jetpack – narzędzie dostarczone i obsługiwane przez Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, dostarcza nam informacji o odwiedzinach na stronę oraz tworzy statystki.. Powyższe dane są dla nas anonimowe. Oznacza to, ze nie możemy Ciebie zidentyfikować. Więcej na temat polityki prywatności wtyczki Jetpack na: https://automattic.com/privacy/.
Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Co nam to daje? To narzędzie pozwala nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook.

Informujemy również, że:

 1. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które dostarczają nam informacji z zakresu Twojego ruchu na stronie i podstronach. Jeżeli nie chcesz, by Google Analytics informował nas o Twoim ruchu na stronie wystarczy, że w ustawieniach plików cookies zdecydujesz, że nie wyrażasz zgody na takie działania.
 2. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć i kierować do Ciebie spersonalizowany content oraz reklamy. Podobnie jak w przypadku plików cookies firmy Google LLC tak i tu w ustawieniach plików cookies możesz zdecydować, czy wrażasz na zgodę na takie wykorzystywanie plików cookies, czy też nie.
 3. Korzystamy z narzędzi tj. powiadomienia tzw. notyfikacje udostępnione przez onesignal.com, by powiadamiać Cię o aktualnościach i nowych artykułach na naszej Stronie, by otrzymywać powiadomienia musisz wyrazić na to zgodę. W każdej chwili możesz również zdecydować, że nie wyrażasz zgody na pojawiające się powiadomienia zmieniając ustawienia plików cookies.
 4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji udostępnienia treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji naszego profilu. Może to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, YouTube, Twitetter, Google+ oraz LinkedIN.
 5. Jeżeli jesteś naszym stałym gościem, wiesz już, że mamy swój kanał na YouTube. Poszczególne wideo z serwisu YouTube osadzamy na stronie, w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

XII. LOGI SERWERA

Logi obejmują takie informacje jak: Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce Internetowej i systemie operacyjnym z którego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Informacje zawarte w logach nie służą do celu Twojej identyfikacji. Mają one charakter pomocniczy w administrowaniu stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

XIII. Zasadnicza treść uzgodnień Współadministratorów

A. Strony zgodnie uznają, że z uwagi na łączący je model bliskiej współpracy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych, będą współdzieliły zasoby (takie jak systemy informatyczne, bazy danych, zasoby ludzkie, know-how, lokal przedsiębiorstwa) oraz wspólnie z nich korzystały;

B. Strony wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

C. Wszelkie obowiązki wynikające z przepisów RODO i przepisów prawa krajowego wykonywane będą wspólnie przez obu Współadministratorów, uwzględniając konsultacje Stron.

D. Współadministratorzy ustalają dwa punkty kontaktowe do spraw dotyczących współadministrowania: e-mail: rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl. Współadministratorzy przekazują sobie wpływające wiadomości dotyczące współadministrowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka wchodzi w życie z dniem 28.03.2022r. Zmiana treści Polityki może nastąpić przez Współadministratorów i jest publikowana na stronie internetowej.
Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Współadministratorzy starannie dobierają swoich partnerów biznesowych, nie odpowiadają jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów innych stron internetowych, w tym serwisów społecznościowych. Polecamy ich weryfikację we własnym zakresie.