Data dodania 30 stycznia 2018 / 623

Kurs jest dla osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę o środowisko projektowe Phyton. Kurs nauczy Ciebie kluczowych koncepcji języka, opanujesz w nim praktyczne rozwiązania, co za skutkuje w Twoich samodzielnych projektach. W kursie zostanie omówiony każdy istotny element języka, rozpoczynając od instalacji i konfiguracji środowiska pracy z Python. Następnie omówimy zmienne, operatorów oraz instrukcje sterujące. Zapoznasz typy danych, funkcje, katalogi, pliki oraz moduły, dowiesz się jak korzystać z gotowych rozwiązań, ale również jak tworzyć własne.

Pobierz kurs online

Spis Treści:

Wprowadzenie
 1. Wstęp
 2. Instalacja Python
 3. Wybór edytora
 4. Tworzenie pierwszego programu
 5. Interaktywny shell
Kluczowe koncepcje języka
 1. Zmienne
 2. Operatory
 3. Instrukcja IF – wprowadzenie
 4. Instrukcja IF – rozwinięcie
 5. Pętla WHILE
 6. Polecenie BREAK oraz CONTINUE
 7. Pętla FOR
 8. Obsługa wyjątków
 9. Wyjątki – kontynuacja
 10. Import
 Typy danych
 1. Listy – wstęp
 2. Listy w praktyce
 3. Słowniki
 4. Elementy typu TUPLE
 5. Zbiory danych
 6. Liczby i konwersja
 7. Dane typu String
 8. Formatowanie
Funkcje
 1. Wprowadzenie do funkcji
 2. Argumenty – podstawowe zagadnienia
 3. Argumenty – rozwinięcie
 4. Argumenty opcjonalne
 5. Funkcje Lambda
 6. Wartości zwracane
 7. Generatory
 8. Zasięg zmiennych
 9. Funkcja jako argument
Moduły
 1. Tworzenie własnego modułu
 2. Moduł SYS
 3. Moduł RANDOM
 4. Moduł ITERTOOLS
 5. Moduł DATETIME
Różne
 1. Otwieranie pliku
 2. Zapisywanie pliku
 3. Praca z katalogami
 4. Otwieranie URL
Obiektowe aspekty Python
 1. Klasy
 2. Inicjalizacja i atrybuty
 3. Metody klasy
 4. Dziedziczenie
 Graficzny interfejs
 1. Biblioteka TKINTER
 2. Tworzenie przycisków
 3. Zamykanie programu
 4. Kontrolki tekstowe
 5. Rozwijane menu
 6. Okno otwierania pliku
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia