Data dodania 31 lipca 2017 /
WAGO-I/O-SYSTEM to rodzina niezależnych od typu sieci modułów wejść i wyjść do sterowania rozproszonego. Moduły przekaźnikowe, funkcyjne, przejściowe i ochrony przeciwprzepięciowej WAGO tworzą asortyment dostosowany do potrzeb każdej aplikacji.
WAGO-I/O-SYSTEM (seria 750/753) spełnia wszystkie wymogi stawiane obecnie systemom rozproszonego sterowania. Dzięki swojej modularnej strukturze pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji, współpracujących z różnymi protokołami. Bezpieczna inwestycja: niezależna od typu sieci budowa węzła umożliwia bezproblemową zmianę sieci bez konieczności wymiany modułów I/O.Niezależność od typu sieci obiektowej: interfejsy i sterowniki sieciowe do najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów przemysłowych ETHERNET
W ramach WAGO-I/O-SYSTEM oferowane są liczne moduły komunikacyjne do różnych zastosowań: wymiany danych, transmisji radiowej lub interfejsów szeregowych. Moduły są dostępne także w wersji z odłączalnym oprzewodowaniem (seria 753).

Moduły komunikacyjne

automatyka budynkowa
• moduł DALI multimaster
• odbiornik radiowy EnOcean
• MP-Bus
• moduł KNX/EIB/TP1
• LON®
• SMI
• M-Bus
interfejsy szeregowe
• interfejs RS-232/-485
(do parametryzacji)
• moduł interfejsu TTY, 20 mA, pętla
prądowa
• moduł wymiany danych
4-kanałowy master IO-Link master AS-Interface
• zgodnie ze specyfikacją (M4) V 3.0
• do maks. 62 slave’ów
gateway CANmoduły radiowe
• moduł komunikacyjny Bluetooth ®
POLECANE