Data dodania 10 listopada 2020 /

Pakiety oprogramowania ułatwiają konfigurację, parametryzację oraz obsługę wielu produktów firmy Pepperl+Fuchs. PACTwareTM to producent niezależnego od magistrali fieldbus narzędzia konfiguracyjnego wykorzystującego ustandaryzowany interfejs oraz sterowniki Device Type Managers(DTM) dostosowane do poszczególnych urządzeń. Szukasz sterowników DTM do wybranych produktów? Znajdziesz je w naszych kolekcjach DTM.

Platforma Microsoft .NET oraz inne programy użytkowe są dostępne w sekcji narzędzi programowych. Są one również powiązane z konkretnymi produktami na stronach informacyjnych tych produktów w naszej witrynie internetowej.

UWAGA! Instalacja programu PACTwareTM oraz platformy Microsoft .NET Framework jest niezbędna do działania kolekcji DTM.

PACTware™

Program ramowy FDT konsorcjum PACTware™ dot. asymilacji i obsługi kolekcji DTM dla kompatybilnych z FDT urządzeń, systemów i rozwiązań komunikacyjnych od dowolnego producenta. Do uruchomienia programu wymagane jest zainstalowanie platformy .NET Framework.

Interfejs użytkownika do obsługi urządzeń, systemów oraz interfejsów komunikacyjnych
PACTware to otwarty i niezależny od producenta i magistrali fieldbus interfejs do obsługi urządzeń, systemów i interfejsów komunikacyjnych w całej instalacji.

Dostępne technologie FDT i DTM
W programie PACTware zintegrowano interfejs FDT. FDT (Field Device Tool) jest standardem w dziedzinie unifikacji interfejsu pomiędzy urządzeniami a interfejsem użytkownika. Interfejs FDT umożliwia szybką integrację obsługi urządzenia

Od idei do rzeczywistości
Oprogramowanie PACTware umożliwia łatwą i wydajną konfigurację, obsługę i diagnostykę urządzeń w instalacji. Oprogramowanie PACTware ułatwia:

  • planowanie,
  • wdrażanie,
  • obsługę,
  • konserwację.

Ochrona inwestycji
Oprogramowanie PACTware zostało stworzone przez czołowych producentów w dziedzinie automatyzacji procesów. Ochrona inwestycji jest gwarantowana przez firmy należące do konsorcjum PACTware

Pobieranie
Pobierz kolekcje PACTware DTM naszych podzespołów

WIĘCEJ

Kolekcja DTM

Podobnie jak w przypadku sterowników drukarek w środowisku biurowym, urządzenia polowe w środowisku FDT używają własnych sterowników oraz interfejsów użytkownika. Sterowniki te noszą nazwę Device Type Manager (DTM). Sterowniki DTM do produktów firmy Pepperl+Fuchs znajdują się w odpowiednich urządzeniach polowych, a ponadto wszystkie sterowniki DTM do urządzeń i rozwiązań komunikacyjnych zostały zgrupowane w kolekcjach na tej stronie.

WIĘCEJ

Narzędzia programowe z technologią .NET

W sekcji narzędzi programowych dostępne są różne pakiety oprogramowania, w tym programy do konfigurowania i parametryzacji czujników lub do projektowania środowiska wybranego produktu.

Dostępne są tam również odpowiednie wersje platformy .NET Framework firmy Microsoft wymaganej do uruchomienia oprogramowania PACTware™.

WIĘCEJ

Biblioteki

Firma Pepperl+Fuchs oferuje kilka bibliotek zawierających ważne parametry związane z bezpieczeństwem różnych grup produktów. Użytkownicy mogą wykorzystać te zalety bezpośrednio w obliczeniach programowych.

Związane z bezpieczeństwem elementy maszyn i instalacji wymagają dokładnej oceny ryzyka oraz wykonania testów bezpieczeństwa. Niezwykle pomocne w tym zakresie są oferowane przez producenta możliwości wykonania prawidłowej analizy. Firma Pepperl+Fuchs wspiera użytkowników i udostępnia kilka bibliotek zawierających wszystkie istotne parametry bezpieczeństwa zarówno dla produktów standardowych, jak i związanych z zabezpieczeniami. Po zintegrowaniu z narzędziem programowym SISTEMA biblioteki te ułatwiają ocenę ryzyka i bezpieczeństwa.

Co to jest SISTEMA?

SISTEMA to narzędzie programowe ułatwiające obliczanie współczynnika wydajności (Performance Level, PL) wszystkich funkcji bezpieczeństwa lub elementów instalacji poprzez umożliwienie zmiany wartości parametrów różnych komponentów względem siebie.

WIĘCEJ

Kategoria : Produkty
Profil / Zakres : Oprogramowanie
POLECANE