Data dodania 1 stycznia 2019 / 153

Ukierunkowany monitoring i optymalizacja fabryk!

Jeśli użytkownik zamierza zarządzać swoim zakładem produkcyjnym czy podobnym obiektem w sposób tak wydajny jak tylko to możliwe, wymaga to ciągłego otrzymywania danych dotyczących bieżącego statusu urządzeń i funkcji. Na przykład w instalacjach elektrowni wiatrowych obejmuje to monitorowanie wartości skutecznej prądu generatorów, w celu regulacji kąta natarcia łopat turbin, kontroli ogrzewaczy urządzeń czy hamulców, a także informacji dotyczących ich wykorzystania i działania.

Przy użyciu metody pomiaru wartości RMS nasze uniwersalne przetworniki do pomiaru prądu ACT20C-CMT i ACT20C CML mierzą rzeczywistą wartość poboru mocy podłączonego obciążenia i prądów zmiennych – nawet odkształconych.

W połączeniu z pasywnymi przekładnikami prądowymi nasze nowe przetworniki do pomiaru prądu ACT20C CML mogą być także wykorzystane do pomiaru bardzo dużych prądów AC. W ten sposób zakres pomiarowy może być rozszerzony według potrzeb danej aplikacji. Dane przesyłane przez przetworniki do pomiaru prądu ACT20C pozwalają użytkownikowi na ciągłe monitorowanie podłączonych jednostek pod kątem tego, czy wartości rzeczywiste przekraczają lub spadają poniżej nastawionych wartości obciążeń, a także pozwalają na monitorowanie pracy tych jednostek i czasu ich eksploatacji. To bardzo ułatwia optymalizację fabryk i procesów produkcyjnych w ukierunkowany sposób.

Zalety

Monitoring warunków pracy urządzeń

Strategie konserwacji zapobiegawczej wykorzystują niezależne od automatyki informacje na temat warunków pracy oraz dane procesowe podłączonych urządzeń.

Inteligentna konfiguracja programowa

Konfiguracja programowa na podstawie standardów FDT i FDT2 ułatwia parametryzację, dokumentowanie i wykonywanie zapasowych kopii danych.

Wysoki poziom niezawodności procesu

4-drożna izolacja galwaniczna i wytrzymałość na impuls napięciowy 6,4 kV zgodnie z IEC 61010-2-201 gwarantują optymalne zabezpieczenie.

Monitorowanie wielu parametrów granicznych

Alarm główny i pomocniczy pozwalają na precyzyjna identyfikację wszystkich sytuacji alarmowych.

Bardziej przejrzysty system automatyki

Szczegółowa identyfikacja i analizowanie awarii. Przetworniki do pomiaru prądu ACT20C pozwalają na dokładny pomiar prądów i dostarczanie obszernych informacji na temat statusu urządzeń poprzez sieć Ethernet.

POLECANE
Wydarzenia