Data dodania 2 grudnia 2020 /

Rynek sieci przemysłowych szybko powiększa się a wśród protokołów będących na czele w tym obszarze znajduje się EtherNet/IP. Obserwując ten trend, Weintek dodał  wsparcie dla protokołu EtherNet/IP  dla swojego adaptera zdalnych We/Wy, iR-ETN. Zaspokaja ono zapotrzebowanie rynku na zdalne moduły We/Wy, które obsługują EtherNet/IP.

 

Tryby komunikacyjne EtherNet/IP

EtherNet/IP dostarcza 2 tryby komunikacji, aby sprostać różnym wymaganiom.

 

Tryb Niejawna komunikacja Jawna komunikacja
Protokół warstwy transportowej UDP TCP
Tryb wymiany Cykliczna wymiana danych Niecykliczna wymiana danych, dane są przesyłane za pomocą poleceń
Rodzaj danych, którego dotyczy Dane których wymiana ma wysoki priorytet Dane PLC dostępne z konfiguracji parametrów hosta
Architektura Skaner: urządzenie nawiązujące połączenie (PLC) Komputer hosta jest klientem
Adapter: urządzenie udostępnia dane (iR-ETN) iR-ETN jest serwerem

iR-ETN nie tylko wspiera oba wspomniane wyżej tryby EtherNet/IP, ale równocześnie utrzymuje wsparcie Modbus-TCP ( dla którego iR-ETN został pierwotnie stworzony), jak pokazano na poniższym rysunku. 

adapter iR-ETN

Dwa porty Ethernet

iR-ETN wyposażony jest w dwa porty Ethernet, który nie tylko dają  możliwość tworzenia połączeń w topologii gwiazdy, ale umożliwiają również  bezpośrednie łączenie modułów iR-ETN w szereg, w celu utworzenia topologii liniowej EtherNet/IP, eliminując przy tym potrzebę stosowania switch’y i hubów, zapewniając przez to minimalizacje kosztów. 

adapter iR-ETN

EasyRemote IO – EDS Builder

Każde urządzenie EtherNet/IP potrzebuje standaryzowanego pliku opisu urządzenia (EDS). Oprogramowanie EasyRemote IO pozwala na wygenerowanie pliku EDS zawierającego aktualną konfiguracje sprzętową podłączonych do iR-ETN modułów rozszerzeń, poprzez wykonanie operacji „Eksport pliku EDS EtherNet/IP”. Skaner EtherNet/IP może importować tak uzyskany plik, pozwalając użytkownikowi na szybkie zakończenie konfiguracji sieci.

 

Informacje o wersji

Użytkownicy iR-ETN z łatwością mogą zaktualizować oprogramowanie do poniższych wersji, tak aby iR-ETN zaczął wspierać protokoły komunikacyjne Modbus TCP oraz EtherNet/IP.

 

Produkty spełniające wymagania: iR-ETN V1.0.3.0

Odpowiednie oprogramowanie: EasyRemoteIO V1.3.2.0 lub nowsza

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
POLECANE