Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

MAREK GONET

  • MAREK GONET
  • Wydział Elektryczny - specjalność Automatyka Przemysłowa skończyłem na Politechnice Warszawskiej w latach 1966...72.  Potem zajmowałem się projektowaniem automatyki i różnymi rzeczami. Finał kariery zawodowej to sygnalizacja pożaru, sieci strukturalne i inne wynalazki... Nie to jednak tygrysy lubią najbardziej. W 2008 roku trafiła mi się wreszcie dobra fucha - emerytura. Mam teraz dużo wolnego czasu i stąd ten kurs. Nie ma w nim dużo teorii, za to wszystko staram się wytłumaczyć tak, jak to czuję. Często przeginam w uproszczeniach np. "Automatyka to głównie dochodzenie sygnału wyjściowego y(t) do wartości zadanej x(t) i tłumienie zakłóceń z(t)" Z drugiej strony jestem pewien, że kilkaset doświadczeń z układami regulacji automatycznej na pewno nie zaszkodzi! Może nawet poczujesz radochę strojąc regulator PID. Emocje nie są oczywiście takie same jak na prawdziwym obiekcie. Gdy zawory stukają, siłowniki syczą i alarmy wyją. W dodatku z nieznanych powodów tryska kwasem siarkowym prosto na personel. W naszym laboratorium nie podlegamy już takim emocjom. Za to jest bezpiecznie i kierunek właściwy. Zachęcam do stawiania pytań. Nie wiem czy na wszystkie odpowiem. Tu liczę na pomoc. Zwłaszcza Tych którym zawory stukają, siłowniki syczą i  alarmy wyją...
  • 502001926
  • Kontakt e-mail
  • http://Kowieńska%209
Wpisy Autora:

Kurs regulacji PID: Regulacja Ciągła- cz. 25/34

Rozdz. 25.1 Wstęp Rys. 25-1 Rys. 25-1a Najbardziej ogólny schemat regulacji pokazujący: - wartość zadaną x(t) - sygnał wyjściowy y(t) - inna nazwa zmienna procesowa pv(t) - zakłócenie z(t) - uchyb regulacji e(t) Rys. 25-1b Dokładniejsza wersja w której cały obiekt został podzielony na regulator dwupołożeniowy i właściwy obiekt Go(s)(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Regulacja P- cz. 26/34

Rozdz. 26.1 Wstęp Ja tylko w kwestii formalnej - jak w sejmie. Długość tego i następnych rozdziałów dotyczących PID-a straszy  nieco. Ale odwagi! Większość doświadczeń jest powtarzalnych. Po początkowym etapie rozpędzania się, będziesz zasuwał jak Pendolino. Regulator typu P jest najprostszym regulatorem ciągłym. W następnych rozdziałach zapoznasz się z bardziej(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Regulacja PD – cz. 27/34

Rozdz. 27.1 Wstęp Regulator typu PD należy do grupy regulatorów PID. Wyłączono w nim tylko akcję całkowania I. Ma on niestety podstawową wadę regulatora P. Nie eliminuje całkowicie uchybu w stanie ustalonym. Wzmocnienie układu zamkniętego Kz i wzmocnienie uchybowe Ke w stanie ustalonym Ke też są takie same jak dla(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Regulacja I – cz. 28/34

Rozdz. 28.1 Wstęp Poznałeś już najprostszy regulator typu P składający się tylko z elementu porównującego i wzmacniacza Kp. Zapewniał z grubsza dochodzenie do wartości zadanej x(t) oraz tłumienie zakłóceń z(t). Potem pojawił się regulator PD który robił to samo, tylko dużo szybciej i z mniejszymi oscylacjami. W dalszym ciągu jednak(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Regulacja PI – cz. 29/34

Rozdz. 29.1 Wstęp Z p. 28.8 poprzedniego rozdziału dowiedzieliśmy się że: - Regulacja typu P a tym bardziej PD szybko reaguje na wartość zadaną x(t), ale nie zapewnia zerowego uchybu ustalonego e(t)=0 - Z regulacją typu I jest odwrotnie. Układ wolno dochodzi do wartości ustalonej , za to zapewnia zerowy(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Regulacja PID – cz. 30/34

Rozdz. 30.1 Wstęp Wiemy już że: - Regulacja P a tym bardziej PD szybko reaguje na skokową wartość zadaną x(t), ale uchyb ustalony e(t) jest zawsze niezerowy. - Regulacja PI zapewnia zerowy uchyb regulacji ale przebieg jest wolniejszy niż dla regulacji P a tym bardziej PD. Znowu metoda narzuca się(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Dobór nastaw regulatorów – cz. 31/34

Rozdział 31.1 Wstęp W rozdziałach 26..30 omawialiśmy zasadę działania regulatorów P, PD, I, PI i PID. Sądzę, że dobierając ręcznie metodą prób i błędów nastawy Kp, Ti i Td dobrze zrozumiałeś ich role. Przy okazji poznałeś pierwszą metodę doboru nastaw. Metoda prób i błędów, używaną także w innych dziedzinach dalekich(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Analiza Zakłóceń – cz. 32/34

Rozdz. 32.1 Wstęp Automatyka ma właściwie tylko 2 główne zadania: 1. Dojście sygnału wyjściowego y(t) do wartości zadanej x(t) przez człowieka - operatora procesu technologicznego. Ideałem jest stan ustalony w którym x(t)=y(t). Powinna to być też "ładna" odpowiedź na skok jednostkowy x(t). Co to znaczy "ładna", inaczej "optymalna", to już(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Struktury Układów Regulacji – cz. 33/34

Rozdz. 33.1 Wstęp Struktury nie zależą od typu regulatora. Może być nim PID, dwupołożeniowy i każdy inny np. nieciągłe odmiany PID-a. Tu mała dygresja do "nieciągłych odmian PID-a". Czytasz sobie specyfikację regulatora dwupołożeniowego, a tam jak byk jest np. nastawa Kp typowa dla regulatora proporcjonalnego. O co chodzi? Przecież on(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.:

Kurs regulacji PID: Wpływ Nieliniowości Na Regulację – cz. 34/34

Rozdz. 34.1 Wstęp Najbardziej wpływową nieliniowością na przebieg regulacji jest nasycenie we wzmacniaczu mocy (inna nazwa - człon wykonawczy) za regulatorem. Dlatego tytuł rozdziału mógłby być bardziej jednoznaczny - "Wpływ nasycenia członu wykonawczego na jakość regulacji". Zaraz będziesz wiedział o co chodzi. Nawet jeden element nieliniowy "psuje" cały schemat .(...)
Autor:   1 stycznia 2015
Kat.: