Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy. Wprowadź procesy przemysłowe w sektorze MŚP na wyższy poziom cyfryzacji.

autor: APAGroup.

Autorzy: Artur Pollak, Damian Gąsiorek

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad wprowadzeniem w swoich zakładach zmian związanych z ideą Przemysłu 4.0. Sytuacja na rynku spowodowana pandemią wymusza na przedsiębiorcach wzrost produkcji bez zwiększenia liczby pracowników. Zastosowanie rozwiązań Przemysłu 4.0 pozwala efektywnie przesunąć zasoby ludzkie wewnątrz organizacji, a samą produkcję zautomatyzować do tego stopnia, żeby stać się niezależnym od warunków panujących na rynku. Obecnie można znaleźć wiele źródeł finansowania, które pomogą wprowadzić zaawansowane innowacje procesów cyfrowych.

Czas dofinansowań MŚP

Kwestia dofinansowań procesów związanych z automatyzacją i robotyzacją to jedne z najczęściej poruszanych tematów w przedsiębiorstwach przemysłowych niezależnie od branży w jakiej funkcjonują. Obecny moment jest bardzo dobrym czasem w pozyskaniu środków na innowacje ze względu na mnogość możliwości i miejsc, z których można uzyskać wsparcie finansowe. Podstawowym kryterium jest prawidłowe określenie przynależności do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających do 250 pracowników. Stopień dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Największe dofinansowanie (nawet do 80% wartości projektu w zależności od programu) może uzyskać mikroprzedsiębiorca. Można go  rozpoznać po tym, że w dwóch ostatnich latach obrotowych spełnił poniższe wytyczne:

 • średniorocznie zatrudniał, nie więcej niż 10 pracowników,
 • jego roczny obrót netto, ze sprzedaży towarów i usług czy też wszelkich operacji finansowych nie przekroczył 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych),
 • sumy aktywów bilansu końcowego, nie przekraczają 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych),
 • najmniejsze dofinansowanie mają przedsiębiorcy z zakresu średnich firm, a stopień dofinansowania projektu jest zróżnicowany w zależności od rodzaju programu z jakiego korzysta.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Najpierw należy poszukać partnera, który doradzi i wskaże możliwe zmiany procesów cyfrowych. Jego wiedza i doświadczenie będą niezbędne na etapie składania wniosku o dofinansowanie, co pozwoli na przyspieszenie procedowania oraz zwiększenie szans powodzenia.

Kolejnym krokiem jest koniczność wyszukania programu finansującego projekt. Środki mogą pochodzić z funduszy krajowych, ale te największe uzyskuje się z funduszy europejskich.

Jak podają informacje zamieszczone w Portalu Funduszy Europejskich (funduszeeuropejskie.gov.pl) dotacje unijne 2014-2020 w ramach swojej struktury wskazują 2 najważniejsze Fundusze, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy MŚP:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.

Wsparcie innowacyjności przez naukowców

Niektóre programy jak np. „bony na innowacyjność” nie pozwalają na uzyskanie finansowania bezpośredniego i mogą być zlecone wyłącznie do ośrodków badawczych jak np. uczelnie wyższe. Maksymalne wartość, o jaką można aplikować to 400 tysiecy zł. Korzystając w tego typu dofinansowania można zlecić naukowcom opracowania nowatorskich technologii, która będzie przydatna w przedsiębiorstwie. Dofinansowanie dla MŚP to maksymalnie 80%, co oznacza że przedsiębiorca będzie musiał zainwestować ze swoich środków maksymalnie 80 tysięcy złotych.

Nawet kilkadziesiąt milionów bezpośredniego wsparcia

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z wyższego dofinansowania sięgającego nawet kilkudziesięciu milionów złotych lub inwestycja wiąże się ze współpracą z innym przedsiębiorcą to warto skorzystać z programów takich jak:

Każdy z tych programów ma poddziałania, które ukierunkowują na jakie zmiany są konkretne programy dofinansowania.

Szybka ścieżka

W przypadku programów dofinansowujących przedsiębiorcy najczęściej korzystają z tzw. programu Szybkiej Ścieżki, która jest programem bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji z Unii Europejskiej, przeznaczonego na finansowanie badań i rozwoju (B+R) realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja.

W szybkiej ścieżce znajdują się poddziałania oznaczane odpowiednimi numeracjami. Przykładem jest poddziałanie 1.1.1, które jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dofinansowanie w Szybkiej Ścieżce przeznaczone jest na prowadzenie prac badawczo rozwojowych nastawionych na opracowanie innowacyjnych produktów/usług/technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Aby ubiegać się o środki w programie należy wziąć udział w konkursie, w ramach którego wyłaniane są projekty najlepiej wpisujące się w kryteria oceny m.in.: nowość rezultatów, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, zasoby do realizacji projektu i adekwatność prac B+R i kosztów. Programy, z których można jeszcze skorzystać znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl//storage/grants/schedule/Harmonogram-naborw-POIR-na-rok-2020_czysty_200915.pdf
http://pmgconsulting.eu/szybka-sciezka/

Zobrazowanie stopnia dofinansowania prac projektowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa MŚP:
Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 •  jednostki naukowe – 100%

Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • jednostki naukowe – 100%

Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych

 • w ramach pomocy de minimis – 90%
 • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%

Częstym pytaniem przedsiębiorców jest pytanie o rodzaje prac, które nadają się do dotacji finansowej. Dotacja w szybkiej ścieżce finansuje kompleksowo cały proces tworzenia innowacji, w tym koszty budowy prototypów/ demonstratorów technologii. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych mogą być finansowane z kosztów pośrednich stanowiących maksymalnie 25% pozostałych kosztów z wyłączeniem podwykonawstwa.

Co można dofinansować w ramach szybkiej ściezki?

 • Wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R
 • Podwykonawstwo prac B+R
 • Koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej
 • Koszty korzystania z budynków i gruntów
 • Pozostałe koszty operacyjne w tym materiały, surowce i koszty elementów do budowy prototypów
 • Koszty pośrednie.

Tarcza również dla robotyzacji i automatyzacji

Finansowanie można uzyskać również z programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Program ten pozwala na dofinansowanie do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata. Co ważne dla przedsiębiorcy? Środki te są bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

Być na bieżąco z dofinansowaniami

Mając na uwadze ciągłe zmiany w programach skierowanych dla MŚP warto zatrudnić osobę lub wyspecjalizowaną firmę, która będzie monitorowała pojawiające się programy dla innowacji w obszarze Przemysłu 4.0.

Strony, które warto odwiedzać w celu pozyskiwania informacji o otwartych projektach:

Z Przemysłu 3.0 na 4.0- przejście na wyższy poziom produkcji

Pierwszym prostym krokiem jest wdrożenie platformy, z poziomu której będzie możliwe opracowanie planu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i zarządzanie nimi. APA Group  wraz z instytucjami wspierającymi zaprasza firmy z sektora MŚP do wzięcia udziału w programie pilotażowym „Nazca 4.0”.

Platforma Nazca umożliwia oszacowanie kosztów produkcyjnych i przewidywanie niekorzystnej sytuacji, która może się wydarzyć w łańcuchu produkcyjnym. Na jej bazie zbudowano platformę Nazca 4.0 w pełni dostosowaną do wymogów Przemysłu 4.0. Jej zadaniem jest zbieranie tysięcy informacji i liczb z zainstalowanych w obszarach produkcyjnych czujników. Kto posiada taką wiedzę, potrafi maksymalizować zyski, unikać przestojów i awarii. Patrzy na procesy z szerszej perspektywy. Ekosystem wykorzystuje algorytmy Big Data i machine learning. Zbiera sygnały z całego łańcucha produkcyjnego i sugeruje optymalne rozwiązania, analizuje spływające dane i podpowiada działania, które zapobiegną przestojom.

Program pilotażowy skierowany jest do automatyków, kierowników produkcji, a przede wszystkim właścicieli MŚP. Wystarczy skontaktować się z przedstawicielami APA Group lub zapisać do grupy eksperckiej na LinkedIn: Industry 4.0 | IIoT | Automatyzacja – na poważnie. Chętnym zostanie nadany status testera i będzie zapraszany do poszczególnych etapów projektu. W zamian za opinie i możliwość testowania narzędzia oferowana jest możliwość zmodernizowania swojego zakładu produkcyjnego oraz nabycia unikatowej wiedzy od specjalistów, którzy na co dzień automatyzują zakłady największych gigantów na świecie jak Volkswagen, Amazon, 3M, Tesla i inni.2 listopada 2020 / Kategoria: ,

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną..

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Lokalizator części firmy SICK wykrywa zmieszane części

Lokalizator części firmy SICK wykrywa zmieszane części

>KLIKNIJ<

Jak wejść w świat Internetu Rzeczy?

Jak wejść w świat Internetu Rzeczy?

>KLIKNIJ<

Najważniejsze kryteria doboru sterownika PLC

Najważniejsze kryteria doboru sterownika PLC

>KLIKNIJ<

Pimp my factory

Pimp my factory

>KLIKNIJ<

Wyposażenie warsztatu elektronika od podstaw – meble

Wyposażenie warsztatu elektronika od podstaw – meble

>KLIKNIJ<

Czy warto wziąć udział w szkoleniu „Programowanie robotów Motoman – poziom podstawowy”?

Czy warto wziąć udział w szkoleniu „Programowanie robotów Motoman – poziom podstawowy”?

>KLIKNIJ<

Elektrorygiel z RFID? Nowoczesne zabezpieczenia operatorów na miarę XXI wieku

Elektrorygiel z RFID? Nowoczesne zabezpieczenia operatorów na miarę XXI wieku

>KLIKNIJ<

Dogonić zachodni przemysł? Ulga na robotyzację

Dogonić zachodni przemysł? Ulga na robotyzację

>KLIKNIJ<

Roboty YAMAHA SCARA

Roboty YAMAHA SCARA

>KLIKNIJ<

Piła latająca z wykorzystaniem biblioteki technologicznej firmy Bosch Rexroth

Piła latająca z wykorzystaniem biblioteki technologicznej firmy Bosch Rexroth

>KLIKNIJ<

Przepływomierz termiczny Proline t-mass F/I 300/500

Przepływomierz termiczny Proline t-mass F/I 300/500

>KLIKNIJ<

Nowa klasa przetwornic do wymagających zastosowań

Nowa klasa przetwornic do wymagających zastosowań

>KLIKNIJ<

Okiem młodego automatyka

Okiem młodego automatyka

>KLIKNIJ<

Sposób na nowoczesne zarządzanie energią? Wielofunkcyjne mierniki EMpro

Sposób na nowoczesne zarządzanie energią? Wielofunkcyjne mierniki EMpro

>KLIKNIJ<

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place

>KLIKNIJ<

Wytrzymała pętla detekcyjna LC20 z narzędziem diagnostycznym i intuicyjną aplikacją

Wytrzymała pętla detekcyjna LC20 z narzędziem diagnostycznym i intuicyjną aplikacją

>KLIKNIJ<

10 pytań o szafy sterownicze #3

10 pytań o szafy sterownicze #3

>KLIKNIJ<

PROMOCJA na zestawy z serwonapędami Bosch Rexroth

PROMOCJA na zestawy z serwonapędami Bosch Rexroth

>KLIKNIJ<

Jak wdrożyć cobota bez posiadania specjalistycznej wiedzy?

Jak wdrożyć cobota bez posiadania specjalistycznej wiedzy?

>KLIKNIJ<

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

MOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

 • Przeznaczony do pracy na wolnym powietrzu EMC / ekranowany Zakres zastosowania Budowa instalacji przemysłowychBudowa maszynTechnika grzewcza i klimatyzacyjnaElektrownie Dla przemiennika częstotliwości zasilającego 3 – fazowe silniki A...
 • SCADA z wbudowanym serwerem sieci Web i routerem, bez licencji, bez limitów rejestrów! Brzmi dobrze? A to dopiero początek! Jest to urządzenie umożliwiające zarządzanie zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet z komputera, bądź urządze...
 • RPI-1ZI-U24A, to przekaźnik  instalacyjny wytrzymujący maksymalny prąd załączania 120A w czasie 20ms. Przekaźnik ten dedykowany jest do załączania obwodów o wysokim prądzie początkowym, w szczególności do obwodów oświetleniowych, potwi...
 • Pomiar odległości to jedna z podstawowych dziedzin w technologii czujników. Do określania położenia w różnorodnych zastosowaniach wykorzystywana jest szeroka gama procesów. Firma Pepperl+Fuchs już teraz – w odróżnieniu od konkurencji ...
 • W trybie refleksyjnym sygnał ultradźwiękowy jest nieustannie odbijany przez zamontowany na stałe element odbijający wiązkę, tzw. element odniesienia. Jako elementu odbijającego wiązkę można używać odpowiednio ustawionego panelu z plastiku l...
 • Wyświetlacz słupkowy ITP15 jest kompaktowym wskaźnikiem procesowym, który wizualizuje analogowy sygnał wejściowy w zakresie od 0 do 100% z 10 słupkami po 10%. Sygnałem wejściowym może być liniowy sygnał napięciowy 0 (2) -10 V lub sygnał prą...