PARTNERZY

PRODUKTY I SKLEP SERWIS I WSPARCIE

Od automatyzacji produkcji i logistyki, aż po automatyzację procesów technologicznych — SICK należy do ścisłej czołówki wśród producentów czujników. Jako lider rynku w dziedzinie technologii, firma SICK ze swoimi czujnikami i rozwiązaniami aplikacyjnymi tworzy doskonałe podstawy dla bezpiecznego i efektywnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami oraz ochrony środowiska naturalnego.

NEWSY / BLOG POZNAJ MITSUBISHI ELECTRIC ODDZIAŁ POLSKA

Korporacja Mitsubishi Electric, posiadająca 90 lat doświadczenia w zakresie dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości innowacyjnych produktów w dziedzinie automatyki przemysłowej, produkcji, marketingu i sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Programowalne sterowniki PLC, rozwiązania napędowe, roboty przemysłowe, panele dotykowe, wycinarki laserowe i sterownie CNC firmy Mitsubishi Electric zaliczają się do produktów najwydajniejszych na rynku i gwarantują sukcesy firmy już od ponad 30 lat.

KATALOG PRODUKTÓW POZNAJ FINDER

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Nasz wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Firma szeroko się rozwija i inwestuje w przyszłość uzupełniając gamę swojego asortymentu. Prócz przekaźników oferuje rozwiązania przemysłu elektrycznego do zastosowań domowych jak i komercyjnych poprzez przekaźniki, urządzenia przeciwprzepięciowe, termostaty panelowe, zasilacze i liczniki energii. Gama asortymentu obejmuje ponad 12 tysięcy produktów.

KATALOG ONLINE POZNAJ JOHNSON CONTROLS

Firma Johnson Controls to światowy lider w zakresie zróżnicowanych technologii i przemysłu świadczący usługi dla klientów w ponad 150 krajach. 120 000 pracowników tworzy wysokiej jakości produkty, usługi i rozwiązania umożliwiające optymalizację wydajności energetycznej oraz obsługowej budynków. Johnson Control prężnie działa również w branży motoryzacyjnej, a w ofercie firmy można odnaleźć różne rodzaje akumulatorów oraz opracowane systemy wnętrz samochodowych.

BLOG WAGO POZNAJ WAGO

WAGO. jest producentem urządzeń automatyki przemysłowej i budynkowej oraz systemów połączeń dla elektrotechniki i elektroniki. Powstanie w 1951 roku firmy WAGO było wyrazem przekonania o słuszności obranego kierunku i stworzyło podwaliny pod dalszy rozwój technologii. Z czasem stała się ona standardem na całym świecie i teraz nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej instalacji elektrycznej czy systemu automatycznego sterowania bez wyrobów WAGO.

KATALOG ONLINE POZNAJ PANASONIC

Panasonic Electric Works Europe zajmuje się produkcją oraz dystrybucją komponentów automatyki, takich jak: czujniki przemysłowe, sterowniki programowalne, napędy przemysłowe i systemy znakowania laserowego. W ścisłej kooperacji z europejskimi klientami, oferują rozwiązania dla różnych obszarów biznesu, takich jak przemysł motoryzacyjny, pojazdy elektryczne, automatyzacja procesów technologicznych oraz budynków, odnawialnych źródeł energii czy zarządzania środowiskowego.

Poznaj easyE4 POZNAJ EATON

Eaton Electric jest producentem najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego napięcia. Międzynarodowe nagrody oraz certyfikaty są dowodem, iż produkty Eaton Electric odpowiadają najnowszym standardom bezpieczeństwa i wymaganiom jakości. Wszystkie nasze wyroby gwarantują długoletnie działanie.

PRODUKTY POZNAJ PEPPERL+FUCHS

Automatyzacja to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania - nasz cel.

Obecnie firma Pepperl+Fuchs jest znana klientom na całym świecie jako przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne w dziedzinach takich, jak ochrona przeciwwybuchowa instalacji elektrycznych czy technologie czujników. Zawsze koncentrujemy się na wymaganiach klientów. Pasja, z jaką poświęcamy się automatyce, oraz przełomowe technologie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam owocnie współpracować z klientami — tak dziś, jak i w przyszłości.

MENU PROFIL

Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Publikacja zgłoszona do 🎁 Konkursu iAutomatyka

Uruchamianie i diagnostyka sieci PROFINET

5896 wyświetleń, autor: Damian Stempel.

Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące wykonania testu akceptacji przed oddaniem sieci PROFINET do użytku oraz diagnostyki działającej już sieci. Wytyczne zostały opracowane w oparciu o zalecenia organizacji PROFIBUS and PROFINET International (PI) oraz materiały firmy SOFTING.

Czym jest PROFINET? Informacje podstawowe

PROFINET to nowoczesna sieć przemysłowa oparta o standard Ethernet. Została opracowana by spełniać wymagania stawiane przez automatykę maszynową i procesową, także z uwzględnieniem funkcji safety. Ze względu na łatwą konfigurację, krótki czas uruchomienia oraz niskie koszty instalacji, PROFINET jest chętnie wykorzystywany w wielu branżach i zastosowaniach. Wysoki standard sieci jest zapewniony przez obligatoryjną certyfikację urządzeń PROFINET.

Na dużą popularność sieci i jej sukces miało wpływ wiele czynników:

 • Wysoka skalowalność architektury – możliwe zastosowanie przy komunikacji w obrębie zarówno maszyny jak i całej fabryki,
 • Dostęp do urządzeń polowych z poziomu sieci,
 • Rozbudowana diagnostyka,
 • Rozwiązania serwisowe online,
 • Korzystny stosunek ceny do możliwości i dodatkowych funkcji.

Wymiana danych z I/O

PROFINET współpracuje z urządzeniami IO w sposób zbliżony do znanego z PROFIBUS. Każde urządzenie PROFINET, niezależnie od producenta, może zostać zintegrowane w projekcie dzięki imporcie do oprogramowania inżynierskiego pliku GSDML opisującego to urządzenie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie komunikacji pomiędzy urządzeniem IO Controler (np. sterownik PLC) a urządzeniami IO Device (np. rozproszona stacja IO). Sygnały wejściowe i wyjściowe są wymieniane między kontrolerem i IO Device jako dane cykliczne – kontroler ustala czas odświeżania, który może być indywidualny dla każdego urządzenia. Dodatkowe dane diagnostyczne są wymieniane asynchronicznie (jedynie w razie potrzeby). Sieć konfiguruje i parametryzuje się na stacji roboczej PG/PC (IO Supervisor).

Standard

Sieć bazuje na standardzie Ethernet, umożliwia to zastosowanie topologii identycznych jak w sieciach IT: liniowej, drzewa, gwiazdy i pierścienia. W praktyce stosuje się kombinacje powyższych topologii. Dla systemów wymagających dużej niezawodności, możliwe jest zastosowanie redundancji (protokół MRP lub MRPD), przy wykorzystaniu topologii pierścienia. Jeśli jedno z połączeń zostanie uszkodzone, system automatyczne rekonfiguruje się do sieci składającej się z dwóch linii.

test

PROFINET wykorzystuje 3 kanały komunikacyjne:

 • Standard TCP/IP – parametryzacja, nawiązanie połączeń, diagnostyka, wymiana dużych, niecyklicznych pakietów danych (np. transmisja audio/video).
 • Real Time (PROFINET RT) – dane cykliczne, transmisja o dużej wydajności. Zastosowanie w typowych rozwiązaniach I/O.
 • Izochroniczny Real Time (IRT) – posiada priorytet nad pozostałymi kanałami, przesył danych jest zaplanowany i synchronizowany z zegarem, co umożliwia osiągnięcie czasu cyklu poniżej 1ms i odchyłki poniżej 1µs. Zastosowanie w precyzyjnych układach motion control, np. synchronizowanie osi obrabiarek.

Pliki GSD

Każde certyfikowane urządzenie, przeznaczone do pracy w sieci PROFINET, posiada plik General Station Description, dostarczany przez producenta – zawiera on najważniejsze informacje o urządzeniu/module (numer, typ), danych konfiguracyjnych (np. wejście analogowe), parametrach (np. pętla 4-20mA) oraz informacjach diagnostycznych (np. zwarcie/brak zasilania).

Pliki dla sieci PROFINET przygotowane są w formacie XML (stąd pełna nazwa plików to GSDML). Można je utworzyć w dowolnym edytorze XML, pamiętając o zdefiniowanej składni i zawartości. Struktura pliku jest opisana w ISO 15745.

Konfiguracja sieci – Podstawowe kroki

Tworzenie sieci PROFINET, w najprostszym wykonaniu, polega na parametryzacji IO Controllera oraz rozbudowie sieci o następne urządzenia mu podległe (IO Device), realizując kolejne kroki:

1. Dodanie urządzenia IO Device

 • Pobranie plików GSD,
 • Montaż i podłączenie urządzenia,
 • Import pliku GSD do oprogramowania inżynierskiego.

2. Konfiguracja IO Device

 • Dodanie urządzenia do projektu ,
 • Parametryzacja modułów,
 • Wybranie i nadanie nazwy IO Device.

3. Uruchomienie IO Controllera

 • Oprogramowanie odczytu wejść/zapisu wyjść do IO Device,
 • Wgranie konfiguracji i programu do sterownika (IO Controller),
 • IO Device działa!

Jak widać, proces powstawania i uruchomienia sieci PROFINET można podzielić na kilka podstawowych kroków. O ile wybór urządzeń i ich fizyczny montaż będzie zależał od producenta na którego produktach pracujemy, konfiguracja urządzeń wygląda inaczej w każdym środowisku, tak format plików GSD jest niezmienny, a test akceptacji i uruchomienie będą przebiegały tak samo, niezależnie od urządzeń i sterownika na jakim pracujemy.

W dalszej części artykułu skupię się jedynie na ostatniej części, związanej z konfiguracją sieci – sprawdzającej, czy wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane poprawnie. Informację o tym gdzie można znaleźć więcej zaleceń dotyczących parametryzacji urządzeń i fizycznego wykonania sieci zamieszczam na końcu artykułu.

Test akceptacji

Wymogiem dla poprawnego uruchomienia i późniejszego działania sieci jest zastosowanie się do zaleceń organizacji PI. Wszystkie elementy sieci powinny być certyfikowane i zatwierdzone przez producenta do użytku w sieci PROFINET z klasą zgodności CC-A lub wyższą.

Poniższy przykład poprawnego uruchomienia sieci został przeprowadzony przy użyciu oprogramowania dataCHECK Analyzer PRO, umożliwiającego wykonanie testu akceptacji sieci przed oddaniem jej do użytku, jak również szybką diagnostykę sieci komunikacyjnych opartych na sieci ETHERNET. Do pomiarów okablowania PROFINET niezbędne są także:

 • Tester okablowania (wykorzystałem NetXpert 1400 IE),
 • Cęgowy miernik do pomiaru prądu upływu (dedykowany do badań w sieciach komunikacyjnych i zakłóceń EMC).

1. Pomiary okablowania i ocena wizualna

Informacje wstępne

Podstawowym medium wykorzystywanym przy komunikacji PROFINET jest miedziana, ekranowana skrętka w standardzie Fast Ethernet 100 Mbps full duplex. Zalecane jest używanie miedzianych przewodów kategorii 5. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma aktywnymi urządzeniami połączonymi kablem miedzianym nie może przekraczać 100 metrów. Dla przewodów miedzianych zaleca się stosowanie w sieci PROFINET metalowych konektorów (RJ45 i M12, w wersji do montażu w szafie lub mające dodatkowe stopnie ochrony IP). PROFINET uwzględnia również zastosowanie transmisji światłowodowej oraz radiowej.

Certyfikacja przewodów

Wszystkie przewody wykorzystane w sieci PROFINET powinny być certyfikowane i dedykowane do zastosowania w tej sieci – użycie ich pozwala na pominięcie dodatkowych pomiarów i przeprowadzenie jedynie podstawowych testów (m. in. mamy pewność, że przewody będą miały odpowiednio niską impedancję – potwierdza to deklaracja producenta). W przypadku dodatkowych pomiarów, należy je wykonywać zgodnie z ISO / IEC 11801, Cat 5 / Class D.

Ocena wizualna przewodów

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy przewody zostały położone poprawnie, ze spełnieniem wszystkich zaleceń:

 • Każdy kabel jest oznaczony na obu końcach,
 • Typ kabla odpowiada założeniom (elastyczny, olejoodporny itp.),
 • Kable nie są zniszczone/uszkodzone/”złamane”,
 • Zachowano minimalny promień gięcia (ok. 10x średnica),
 • Kable PROFINET poprowadzone są z zachowaniem zalecanych odległości w stosunku do kabli innych kategorii,
 • Zastosowano zaciski odciążające.

Poprawna ocena stanu przewodów i ich instalacji zgodnie z założeniami projektowymi jest pierwszym punktem testu kwalifikującego.

Test przewodów

Każdy z przewodów powinien zostać przetestowany indywidualnie – należy sprawdzić, czy między żyłami (lub żyłami, a ekranem) nie ma zwarcia, nie została pomylona kolejność żył w konektorach, a ostatecznie – żaden z przewodów nie przekracza dopuszczalnej długości. Pomocne jest również wykonanie mapy połączeń (ang. Wire Map). Tester NetXpert 1400 IE umożliwia wygenerowanie raportu z każdego testu, pozwala to na udokumentowanie stanu technicznego przewodów w momencie sprawdzania. Tester umożliwia pomiar dodatkowych parametrów, takich jak: współczynnik sygnał/szum SNR (Signal-Noise-Ration), określenie zależności czasowych, np. najszybsza para (Skew), wykonanie testu BERT (Bit-Error-Rate-TEST), polegającego na wysyłaniu ramek z prędkością 100Mbit/s 10s bez przerwy.

Przewód zarobiony poprawnie, brak zwarć i przerw.

Pomiar prądów upływu

W sieci PROFINET należy wykorzystywać jedynie przewody ekranowane. Ekran musi być uziemiony na obu końcowych konektorach. Aby zapewnić skuteczność ekranowania, urządzenia PROFINET muszą być uziemione. Organizacja PI zaleca dodatkowo uziemienie ekranu przy wejściu do szafy, przy wykorzystaniu dedykowanych klipsów lub złączy (foto poniżej).

Prawidłowo uziemiony ekran przewodu PROFINET.

W przypadku połączenia dwóch urządzeń o różnych potencjach uziemienia i braku połączeń wyrównujących potencjały, przez ekran kabla PROFINET przepłynie prąd. Jest to zjawisko niepożądane, które może prowadzić do zakłóceń w transmisji, a w najgorszym przypadku do uszkodzenia urządzeń w sieci.

Prąd płynący przez ekran mierzy się za pomocą dedykowanego miernika cęgowego do pomiaru prądów upływu. Przy poprawnie wykonanej instalacji sieci wartość prądu nie powinna przekraczać kilkudziesięciu mA. Pomiary miernikiem cęgowym wykonuje się w czasie działanie sieci. Jeśli w jakimkolwiek przewodzie wartości są znacznie wyższe zaleca się sprawdzenie połączeń wyrównujących potencjały pomiędzy urządzeniami, jak również poprowadzenie kabla PROFINET z dala od innych możliwych źródeł zakłóceń (np. kable silnikowe).

2. Porównanie projektu ze stanem aktualnym

W poniższych testach zostanie wykorzystane oprogramowanie dataCHECK Analyzer PRO. Wszystkie urządzenia podłączone do sieci powinny być zasilone i gotowe do pracy.

Lista stacji online z aktualnym statusem.

Głębokość sieci

Maksymalna zalecana głębokość sieci (liczba przełączników w linii również tych zintegrowanych w urządzeniach IO Device) ma związek z oczekiwanym czasem odświeżania (ang. Update Time) oraz typem użytych switchy . Poniższe tabele przedstawiają te zależności.

Możliwe jest zastosowanie w jednej sieci dwóch rodzajów switchy. W tym wypadku znaczenie mają zalecenia dotyczące przełączników „store-and-forward”. Ponadto, ze względu na diagnostykę i dostęp do sieci, zaleca się stosowanie jedynie switchy zarządzalnych.

Podane w tabeli liczby są wartościami maksymalnymi. Zaleca się jednak zaplanowanie sieci tak, aby w linii znajdywało się do 45 urządzeń, co ułatwia diagnostykę oraz umożliwia zastosowanie w przyszłości protokołów MRP/MRPD (redundancji).

Graficzne przedstawienie topologii – głębokość sieci (line depth): 2.

Konifugracja urządzeń

W kolejnym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zostały poprawnie skonfigurowane i podłączone do sieci. W programie dataCHCECK Analyzer PRO najłatwiej tego dokonać otwierając zakładkę „Inventory”, sprawdzić poniższą check-listę i porównać stan sieci z założeniami projektowymi:

 • Czy zostały znalezione wszystkie urządzenia w sieci i ich liczba się zgadza?
 • Czy w podsieci znajdują się inne urządzenia? Czy powinny się tam znajdować?
 • Czy znaleziono w sieci nieskonfigurowane, nienazwane urządzenia?
 • Czy wykryto w sieci urządzenia wymagające diagnostyki/w stanie awarii?
 • Czy wszystkie urządzenia posiadają taką samą maskę podsieci i poprawny adres bramki?

Wszystkie urządzenia posiadają taką samą maskę podsieci i zostały skonfigurowane poprawnie.

Nazwy urządzeń

Urządzenia w sieci PROFINET są rozpoznawane po unikalnej nazwie. Należy sprawdzić, czy nazwy urządzeń są poprawne i zgodne z nazwami zdefiniowanymi w projekcie.

Wersja oprogramowania i plików GSDML

Każde urządzenie powinno posiadać aktualny firmware. W programie Analyzer PRO istnieje możliwość utworzenia whitelisty oraz automatycznego porównywania najnowszej wersji oprogramowania z odczytywanym bezpośrednio z urządzeń. W przypadku niezastosowania tego rozwiązania należy upewnić się, że wszystkie urządzenia tego samego typu mają identyczną, w miarę możliwości, najnowszą wersję oprogramowania.

Obciążenie sieci

Pomiar obciążenia powinien być wykonywany w najważniejszych i najbardziej obciążonych punktach sieci, np. połączenie CPU ze switchem. Obciążenie sieci można odczytać przy pomocy oprogramowania Analyzer PRO, (zakładka „Network statistics”) jako stosunek prędkości transmisji do maksymalnej wartości 100MBps lub przy użyciu funkcji diagnostycznych niektórych switchy zarządzalnych.

Najbardziej podatna na przeciążenie jest topologia liniowa.

Należy udokumentować największą zmierzoną wartość obciążenia i porównać ją z zaleceniami zamieszczonymi w tabeli.

Najbardziej obciążony jest port modułu ET200S.

Topologia i statystyki sieci

Najważniejsze informacje dotyczące połączeń i topologii są dostępne w zakładce „Topology” w formie listy. Podobnie jak przy określaniu liczby urządzeń i IP, najłatwiej posłużyć się check-listą:

 • Czy wygenerowana w programie topologia odpowiada zaplanowanej i wgranej do sterownika?
 • Czy wszystkie urządzenia posiadają informację o topologii i swoich „sąsiadach”?
 • Czy urządzenia są podpięte do odpowiednich portów?
 • Czy (jeśli zakładano) prawidłowo została skonfigurowana redundancja (MRP)?
 • Czy spełnione są kryteria dotyczące czasu cyklu, uwzględniające głębokość sieci?
 • Czy wszystkie urządzenia pracują w trybie full duplex i została wynegocjowana transmisja 100MBps?
 • Czy obciążenie żadnego z portów nie przekracza 50%?

Wszystkie urządzenia posiadają wynegocjowaną prędkość 100MBps i full duplex.

Diagnostyka i statystyki błędów

PROFINET posiada bardzo rozbudowany system diagnostyki, umożliwiający lokalne i zdalne wykrywanie błędów. Każde zgłoszenie o awarii zawiera informacje o zgłaszającym urządzeniu, a w rozbudowanych urządzeniach także o module i konkretnym kanale, na którym np. wystąpiło zwarcie. Większość aktywnych urządzeń PROFINET ma wbudowany web serwer, umożliwiający diagnostykę. Możliwe jest także wykorzystanie oprogramowania zbierającego informacje ze wszystkich urządzeń pracujących w sieci lub wyświetlenie tych danych na odpowiednio skonfigurowanym panelu HMI.

Jeśli wszystkie powyższe punkty składające się na test akceptacji zostały zrealizowane i sieć została skonfigurowana poprawnie, należy sprawdzić, czy żadne z urządzeń nie zgłasza błędów lub jeśli zgłaszało takie w przeszłości, to czy problemy zostały zidentyfikowane i rozwiązane. Informacje diagnostyczne znajdują się w zakładce „Diagnostics”.

Statystyki błędów (zakładka „Error statistics”) pozwala na wykrycie urządzenia najbardziej awaryjnego oraz w największym stopniu odpowiadającego za zakłócenia komunikacji i utratę pakietów danych.

Używając oprogramowania Analyzer PRO mamy także możliwość sprawdzenia trendów i statusów działania urządzeń w ciągu ostatniej godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca.

Największą ilość pakietów „zgubił” jeden z modułów WLAN.

Moduły IO zgłaszają awarię – wymagana diagnostyka.

3. Nasłuchiwanie ruchu w sieci

W celu dodatkowego przeanalizowania ruchu w sieci można wykorzystać urządzenie typu TAP (Test Access Point) lub port lustrzany (ang. Mirror Port) w switchu zarządzalnym. Dzięki „podsłuchiwaniu” możemy wyznaczyć:

 • Jitter – maksymalna procentowa wartość odchylenia czasu między cyklem odświeżania danych w sieci PROFINET (np. jeśli normalny cykl odświeżania to 2ms, a przy dużym obciążeniu sieci pewien cykl zostanie wykonany w czasie 4ms, to jitter = 2ms, 100%),
 • Współczynnik obciążenia sieci (load ratio) – liczba pakietów PROFINET (real time) przypadających na jeden pakiet TCP/IP (non real time), zalecana wartość: ≥ 100

Prawidłowy sposób wpięcia ProfiSharka w sieć – urządzenie jest “przeźroczyste”.

Fragment raportu – Jitter i Load ratio mieszczą się w zalecanych limitach

Fragment raportu – Mniej niż 1 ramka PROFINET przypada na 1 ramkę non-real time, Jitter prawie 100%.

Analiza ramek

Darmowe oprogramowanie WireShark umożliwia również analizę przesyłanych ramek, ale w postaci „surowej”. Możliwe jest przefiltrowanie pakietów i poddanie analizie np. cykl odświeżania danych, bądź diagnostykę alarmów.

Wszystkie ramki odbierane i wysyłane przez CPU.

“Surowa” zawartość jednej z ramek , dotycząca wykrycia zwarcia w module ET200SP.

4. Test wydajności sieci i dokumentacja

Po spełnieniu powyższych wymagań, sieć PROFINET powinna być testowana przez 24 godziny w warunkach normalnej pracy. Wykorzystując oprogramowanie Analyzer PRO możemy po tym czasie przygotować raport z akceptacją sieci.

Dokumentacja sieci PROFINET powinna zawierać protokoły potwierdzające wykonane badania, pomiary oraz załącznik przedstawiający aktualny stan sieci – dokument ten może zostać wygenerowany automatycznie w programie Analyzer PRO.

Dla zainteresowanych

Zapraszam Was do zapoznania się z poniższymi stronami. Znajdziecie tam wiele informacji dotyczących sieci PROFIBUS i PROFINET, ich projektowania, wykonania, uruchomienia oraz diagnostyki. Wszystkie poradniki i artykuły są w bardzo przystępnej formie, nawet dla niewtajemniczonych osób.

https://us.profinet.com/technology/profinet/

https://us.profinet.com/resources/profiblog/

https://www.profibus.com/download/installation-guide/

https://www.profibus.com/download/test-and-certification/

https://profinetuniversity.com/

http://www.profibus.org.pl/ [PL]

Artykuł został nagrodzony w Konkursie iAutomatyka w edycji Grudzień 2018 
Nagrodę Kurtka softshell 4F od firmy Finder + gadżety firmowe dostarcza firma Finder  

Więcej o konkursie: https://iautomatyka.pl/konkurs-iautomatyka/

20 grudnia 2018 / Kategoria: , , ,

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Szkolenie online z Siemens – “Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic”!

Szkolenie online z Siemens – “Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic”!

>KLIKNIJ<

detec4 – udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa

detec4 – udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa

>KLIKNIJ<

Zdalny dostęp, VPN, router, chmura? Szukamy złotego środka

Zdalny dostęp, VPN, router, chmura? Szukamy złotego środka

>KLIKNIJ<

Sprawdź jakie możliwości dają coboty wraz z narzędziami OnRobot

Sprawdź jakie możliwości dają coboty wraz z narzędziami OnRobot

>KLIKNIJ<

Technologia bezpieczeństwa z pierwszej ręki

Technologia bezpieczeństwa z pierwszej ręki

>KLIKNIJ<

O tym, jak zastąpiłem sterowniki przekaźnikami w oczyszczalny ścieków

O tym, jak zastąpiłem sterowniki przekaźnikami w oczyszczalny ścieków

>KLIKNIJ<

Czym są sterowniki ruchu i jaką dają nam przewagę nad zwykłym PLC?

Czym są sterowniki ruchu i jaką dają nam przewagę nad zwykłym PLC?

>KLIKNIJ<

Szkliwienie porcelitu – robot przemysłowy KUKA

Szkliwienie porcelitu – robot przemysłowy KUKA

>KLIKNIJ<

Automatyczny Podcast #12: Pasja automatyki, czyli automatyk na swoim

Automatyczny Podcast #12: Pasja automatyki, czyli automatyk na swoim

>KLIKNIJ<

Wirtualne uruchomienia – eliminacja błędów w fazie projektowania maszyn (webinarium)

Wirtualne uruchomienia – eliminacja błędów w fazie projektowania maszyn (webinarium)

>KLIKNIJ<

Proline 300/500 – przepływomierze gotowe na IIoT i Przemysł 4.0

Proline 300/500 – przepływomierze gotowe na IIoT i Przemysł 4.0

>KLIKNIJ<

Jak wykorzystać zewnętrzny gateway do obsługi komunikacji w protokole Modbus?

Jak wykorzystać zewnętrzny gateway do obsługi komunikacji w protokole Modbus?

>KLIKNIJ<

Nie ma innowacji bez współpracy: igus i Nemitech

Nie ma innowacji bez współpracy: igus i Nemitech

>KLIKNIJ<

Konferencja Process Automation 2019 – Eksperci o nowych technologiach w automatyce procesowej

Konferencja Process Automation 2019 – Eksperci o nowych technologiach w automatyce procesowej

>KLIKNIJ<

Bezpłatne warsztaty z robotyki dla studentów? Bierz przykład z firmy Propoint

Bezpłatne warsztaty z robotyki dla studentów? Bierz przykład z firmy Propoint

>KLIKNIJ<

Konferencje na medal! Niezawodność i utrzymanie ruchu za nami. Sprawdź wydarzenia Axon Media!

Konferencje na medal! Niezawodność i utrzymanie ruchu za nami. Sprawdź wydarzenia Axon Media!

>KLIKNIJ<

KONKURS IAUTOMATYKA CZERWIEC 2019

KONKURS IAUTOMATYKA CZERWIEC 2019

>KLIKNIJ<

Cyfrowy dialog z maszyną

Cyfrowy dialog z maszyną

>KLIKNIJ<

Logowanie danych do Excela przy pomocy PLC Siemens S7-1200

Logowanie danych do Excela przy pomocy PLC Siemens S7-1200

>KLIKNIJ<

Pojedynek Człowiek kontra Robot podczas RSC 2019

Pojedynek Człowiek kontra Robot podczas RSC 2019

MOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

 • Szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk Usługa u-link gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk, co ułatwia zdalne utrzymanie ruchu, jednocześnie pozwalając na wydajne zarządzanie zakładami produkcyjnymi i stacjami klie...
 • Zaprojektowane, aby zwiększyć wydajność Sterowniki FX5U/FX5UC zapewniają rodzinie FX wyższą wydajność oraz dodają nowe cechy, które wyznaczają standardy w klasie kompaktowych sterowników PLC. Pozwala to użytkownikom na tworzenie bardziej zł...
 • Urządzenia firmy FATEK istnieją na rynku polskim od 2004 roku i stały się alternatywą dla już istniejących rozwiązań i urządzeń. Niezawodność, korzystna cena i możliwości sterowników PLC sprawiły, że zyskały one ogromne zainteresowanie prog...
 • Przeznaczony do pracy na wolnym powietrzu EMC / ekranowany Zakres zastosowania Budowa instalacji przemysłowychBudowa maszynTechnika grzewcza i klimatyzacyjnaElektrownie Dla przemiennika częstotliwości zasilającego 3 – fazowe silniki A...
 • Sterowniki  z serii SIMATIC S7-1200 oferują szeroki zakres funkcjonalności i zintegrowane wejścia/wyjścia zamknięte w kompaktowej obudowie. Są doskonałym narzędziem do realizacji standardowych projektów i zadań automatyki, a jednostki S7-12...
 • Seria EX-Z Czujniki z serii EX-Z to jedne z najmniejszych urządzeń tego typu na świecie. Najcieńszy model posiada grubość jedynie 3 mm co zostało osiągnięte przez zastosowanie nowych półprzewodników i dzięki temu wyeliminowanie przewodów. B...POLECANE ARTYKUŁY
KOMUNIKATY
Wydarzenia
POLECANE FIRMY I PRODUKTY

Wszystko stanie się prostsze po zalogowaniu :)

Przypomnij hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
z

Przetwarzamy pliki... jeszcze chwilka…