Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Technologia IWLAN w systemie transportu MFT

autor: APAGroup.

Wewnątrzzakładowa logistyka, w erze postępującej automatyzacji w idei przemysłu 4.0, ostatnimi laty cieszy się niegasnącą popularnością. Coraz więcej firm, zainspirowanych sukcesami gigantów branży e-commerce i ich zaawansowanymi rozwiązaniami stosowanymi w magazynach logistycznych, sięga po rozwiązania automatyzacji transportu na swoich zakładach. Warto wspomnieć jak bardzo różnorodnym zagadnieniem jest automatyzacja transportu, gdyż obejmuje ona takie rozwiązania jak:

 • Samobieżne wózki transportowe AGV;
 • Transport karoserii za pomocą przenośników rolkowych;
 • Transport produktów i drobnych przedmiotów za pomocą przenośników;
 • Podwieszane systemy transportu karoserii;
 • Podwieszane systemy transportu detali metalowych przy procesach cynkowania i lakierowania;
 • Transport wertykalny za pomocą wind;
 • Rozwiązania realizowane przez układnice i portale;

Inżynierowie APA Group, czerpiąc z dotychczasowych realizacji z zakresu automatyki transportu, przekuwają zebrane doświadczenia w kolejne innowacyjne rozwiązania.

W tym artykule znajdują się informacje, których znajomość i zastosowanie pozwoliło na realizację transportu komputerów do flashowania oprogramowania samochodu i na ładowanie akumulatorów za pomocą podwieszanych wózków jezdnych.

Założenia projektowe – studium przypadku

Klient oczekiwał realizacji, która:

 • W pełni zautomatyzuje ręczny transport w danym obszarze;
 • Będzie niezawodna;
 • Będzie posiadała rozwiązania Safety, zapewniające bezpieczeństwo operatorów;
 • Zapewni synchroniczną jazdę wózków jezdnych do linii płyt transportujących samochody;
 • Zapewni ładowanie akumulatora z zasilacza znajdującego się na zawieszce, podczas ruchu płyt transportujących samochody;
 • Będzie gromadziła dane statystyczne do platformy Nazca 4.0;

Zastosowana technologia

Realizacja została przeprowadzona z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci przemysłowej IWLAN firmy Siemens.

Wdrożona instalacja w zakładzie fabryki Volkswagen w Poznaniu składa się z konstrukcji jezdnej, znajdującej się na wysokości 4m i długości toru ok. 115m  oraz dziewięciu zawieszek z zasilaczami do akumulatorów i opuszczaną półką. Każda zawieszka wyposażona jest w moduł wejść/wyjść ET200S z kartami Safety, falownik SEW Movifit z modułem bezpieczeństwa S12B oraz czytnik kodów kreskowych. Bezpieczeństwo operatora jest zapewnione przez przycisk zatrzymania awaryjnego i krańcówki bezpieczeństwa. Sterowanie układem odbywa się za pomocą sterownika Siemens serii S7-1500 będącego jednostką centralną, sterującą zawieszkami. Projektowany przez nas system sterowania musiał spełniać następujące wymagania:

 • Niezawodność i stabilność rozwiązania;
 • Determinizm czasowy odpowiedzi wszystkich urządzeń;
 • Szybki czas reakcji na sygnały bezpieczne;

Dlaczego IWLAN?

Z punktu widzenia układu sterowania rozwiązaniem, od którego w największym stopniu zależało powodzenie projektu, była komunikacja sterownika PLC ze znajdującymi się na zawieszkach uczestnikami sieci ProfiNet. Technologią, która umożliwiła realizacje projektu była sieć IWLAN tworzona przez urządzenia Scalance W788-2 i W722-1 marki Siemens.

Podczas gdy stworzenie sieci bezprzewodowej umożliwiającej dostęp do internetu w dzisiejszych czasach jest proste i dla przeciętnego użytkownika wiąże się z trwającą kilka minut konfiguracją routera, uruchomienie bezprzewodowej sieci przemysłowej jest procesem dużo bardziej złożonym. Drobne przerwy w dostępie do internetu w zastosowaniu domowym przeważnie wiążą się z zakłóceniami podczas rozmów przez komunikatory, czy chwilową przerwą w dostępie do ulubionego portalu streamingowego. W przemyśle chwilowa nieosiągalność urządzenia może wiązać się z zakłóceniami procesu produkcji, czy niezadziałaniem rozwiązania bezpiecznego, które może stworzyć poważne niebezpieczeństwo dla przebywających na zakładzie osób. Wybierając i wdrażając przemysłową sieć bezprzewodową, należy zadbać, żeby pod każdym względem spełniała założenia klienta.

Jak automatycy APA Group wdrożyli sieć IWLAN?

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należało dokładnie wybrać niezbędne założenia. Dopiero znając wymagania stawiane systemowi, można rozpocząć analizę istniejących na rynku rozwiązań. Poniżej przedstawiono założenia, które zostały przyjęte przy realizacji projektu:

 • Zgodność z normami prawnymi

Zastosowana sieć przemysłowa musi być dopuszczona do użytku zarówno przez obowiązujące w danym kraju prawo, jak i przez samego klienta. Sieć firmy Siemens jest zgodna z międzynarodową normą IEEE 802.11. Sieć IWLAN może operować w ramach standardów 802.11a/h, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 80.11 ac, 802.11 ad, co pozwala na sporą dowolność w dostosowaniu parametrów sieci do użytkowania. Dodatkowo, każde urządzenie Scalance IWLAN posiada wgrane informacje o dopuszczonych parametrach sieci i dozwolonych kanałach transmisji, które są obsługiwane w danym kraju, co pozwala na podwójną weryfikację konfiguracji sieci pod kątem prawnym.

 • Zgodność ze sterownikami S7-1500 i standardem ProfiNet

Pod względem kompatybilności ze sterownikiem firmy Siemens inne produkty tej firmy zawsze powinny być rozważane w pierwszej kolejności. Urządzenia Scalance są w pełni kompatybilne ze wszystkimi sterownikami marki Siemens oraz posiadają pewne udogodnienia, tj. parametryzacja urządzenia oraz przechowywanie zestawu parametrów urządzenia w projekcie programu PLC w środowisku TIA Portal. Ponadto urządzenia Scalance są uczestnikami sieci Profinet. Jest to ważny aspekt urządzenia, gdyż pozwala on na diagnostykę urządzenia z poziomu sterownika PLC i wykorzystanie jej w programie PLC oraz zwizualizowanie statusu urządzenia na panelu operatorskim.

 • Determinizm czasowy i zgodność ze standardem ProfiSafe

W przemyśle liczy się każda sekunda. Rozwiązania sieciowe muszą zapewniać jak najszybszy czas odpowiedzi oraz gwarantować deterministyczny charakter każdego sygnału, co oznacza gwarancję wymiany sygnałów poniżej pewnego określonego i zależnego od charakteru instalacji czasu. Dodatkowo, z racji zastosowania wcześniej wymienionych rozwiązań bezpiecznych i modułów zgodnych z protokołem ProfiSafe, zastosowana przez nas sieć bezprzewodowa powinna wspierać wspomniane rozwiązania i zapewnić ich niezakłócone działanie. Access Pointy i Clienci sieci IWLAN mogą operować w ramach specjalnego protokołu iPCF (industrial Point Coordination Function), stworzonego przez sieć Siemens. W ramach protokołu iPCF Access Point tworzy listę zalogowanych klientów, a następnie wykonuje wymianę sygnałów zgodnie z przyjętą sekwencją odpytań. Komunikacja odbywa się w sposób cykliczny. Dodatkowo, dzięki protokołowi iPCF, AP jest w stanie kontrolować i zapewnić czas odpowiedzi każdego modułu klienckiego przy jednoczesnej kontroli sumarycznego czasu cyklu wszystkich odpytań i dzięki temu jest zgodny ze standardem ProfiSafe.

źródło: Basic information on configuring an Industrial Wireless LAN https://support.industry.siemens.com/cs/document/22681042/iwlan:-setup-of-a-wireless-lan-in-the-industrial-environment?dti=0&lc=en-IN, dostęp 29.03.2021 r.

Warto wspomnieć o tym, że iPCF jest rozwiązaniem stworzonym przez firmę Siemens i jest to tryb pracy Access Pointa w ramach protokołów zgodnych z normą IEEE802.11. Kolejnym atutem stosowania tej technologii jest możliwość zastosowania kilku AP i obsługa roamingu stacji klienckich między nimi. Protokół iPCF zapewnia podstawową funkcję roamingu przy zapewnieniu minimalnych czasów przełączeń między kilkoma AP. W razie potrzeby istnieje możliwość zastosowania rozszerzonego trybu iPCF-MC (management channel), w którym, przy zastosowaniu dodatkowego kanału komunikacyjnego do zarządzania sieci, klienci wykonują roaming między AP na podstawie zaawansowanych odczytów jakości transmisji.

źródło: SIEMENS, Quick Roaming with IPCF-MC z 11.02.2015, https://www.youtube.com/watch?v=bALlHDVGb_I (dostęp 29.03.2021)

 • Możliwości konfiguracji parametrów sieci

Sieć IWLAN, dzięki zastosowanym standardom komunikacji i rozszerzeniu iPCF, pozwala na dużą dowolność przy dobieraniu parametrów sieci i komunikacji. Dostosowywanie czasu odpowiedzi urządzeń, czasu cyklu komunikacji, mocy sygnałów, oraz duży przekrój urządzeń i akcesoriów dostępnych na rynku, pozwalają na dostosowanie sieci do postawionych założeń. Warto również zauważyć, że istniejące rozwiązania roamingu, przy jednoczesnym zachowaniu determinizmu, pozwolą w przyszłości na ewentualną rozbudowę instalacji o kolejne urządzenia dostępowe AP lub nowe stacje klienckie.

Przy parametryzacji urządzeń Scalance należy zachować pewien balans między jakością i stabilnością połączenia a odpowiednim czasem reakcji. Urządzenie, które jest nieresponsywne, z racji dużych opóźnień transmisyjnych, ale zawsze dostępne w sieci jest bardziej niebezpieczne niż urządzenie, które z powodu zbyt dużej zwłoki zgłosi błąd i zatrzyma instalacje, ale zagwarantuje nam błyskawiczną reakcję na zdarzenie. Stosowanie rozwiązań automatycznych ma swoje konsekwencje, dlatego najważniejszą kwestią zawsze powinna być kwestia bezpieczeństwa

 • Analiza warunków pracy sieci na instalacji

Przy projektowaniu instalacji automatyki nie należy zapominać o warunkach, w jakich ta instalacja będzie pracować. Z punktu widzenia warunków środowiskowych w ofercie firmy Siemens znajdziemy zarówno moduły IWLAN do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych z odpowiednimi atestami potwierdzającymi zgodność z normami IP.

Bardzo ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zajętość pasma bezprzewodowego w obszarze instalacji. Z racji tego, że coraz więcej urządzeń korzysta z komunikacji bezprzewodowej, pasmo sieci bezprzewodowe staje się coraz częściej wykorzystywanym medium. Dokładna analiza i dobór częstotliwości pasma (2.4GHz lub 5GHz) oraz kanału, w ramach którego ruch na sieci i poziom szumu jest niski, pozwoli na zapewnienie stabilności pracy sieci bezprzewodowej, co musi być brane pod uwagę zarówno przez integratora jak i klienta końcowego.

Z racji natury fal elektromagnetycznych, ich propagacji i uleganiu zakłóceniom ze strony obiektów znajdujących się w torze między antenami, należy zapewnić jak najlepsze warunki do niezakłóconej pracy sieci. W przypadku zastosowanych przez nas anten dookólnych, instalacja została zaprojektowana w taki sposób, by zarówno anteny AP jak i klienckie znajdowały się na tej samej wysokości i były ustawione równolegle względem siebie. W celu zapewnienia takich samych warunków komunikacji, bez względu na położenie wózka na torze, zastosowano dwa Access Pointy. Każdy z nich z 3 antenami. Anteny ustawiono w równych odstępach od siebie, zapewniając minimalny dystans między anteną AP a modułem Client. Równie ważne jest zadbanie o usunięcie wszelkich przeszkód, które podczas pracy instalacji mogą zakłócić pole między dwoma antenami, w szczególności elementów metalowych i/lub elektronicznych.

Rezultat

Zachowując szczególną dbałość o warunki, w jakich pracuje instalacja oraz o dobór podzespołów i parametry bezprzewodowej sieci przemysłowej, jesteśmy w stanie zaoferować sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie. Rezultatem pracy zespołu APA Group jest instalacja, która może być dalej rozwijana, spełniająca normy bezpieczeństwa maszynowego i normy prawne dotyczące sieci bezprzewodowych.

Chcesz zapytać o szczegóły?

Dział Automatyki i Robotyki APA Group

Filip Wierzchowski, Project Manager

+48 577 070 081 | filip.wierzchowski@apagroup.pl

https://www.apagroup.pl/31 marca 2021 / Kategoria: , ,

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną..

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Firma Bosch Rexroth od 30 lat w Polsce!

Firma Bosch Rexroth od 30 lat w Polsce!

>KLIKNIJ<

Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS| Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1

Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS| Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1

>KLIKNIJ<

Konfiguracja komunikacji pomiędzy robotem Kawasaki z kontrolerem E – skanerem – a sterownikiem Astraada ONE – adapterem – w protokole komunikacyjnym Software Ethernet IP – odc.1

Konfiguracja komunikacji pomiędzy robotem Kawasaki z kontrolerem E – skanerem – a sterownikiem Astraada ONE – adapterem – w protokole komunikacyjnym Software Ethernet IP – odc.1

>KLIKNIJ<

TrustSens – bezpieczeństwo procesu dzięki samoczynnej kalibracji termometru z wbudowanym wzorcem

TrustSens – bezpieczeństwo procesu dzięki samoczynnej kalibracji termometru z wbudowanym wzorcem

>KLIKNIJ<

Softstartery w pigułce – zapowiedź kursu online na KursyAutomatyki.pl

Softstartery w pigułce – zapowiedź kursu online na KursyAutomatyki.pl

>KLIKNIJ<

PROmesh P10

PROmesh P10

>KLIKNIJ<

Gdy wózek ulegnie awarii: system Andon od Werma w zakładach Continental

Gdy wózek ulegnie awarii: system Andon od Werma w zakładach Continental

>KLIKNIJ<

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w przemyśle

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w przemyśle

>KLIKNIJ<

Konfiguracja ringu MRP na przełącznikach SIEMENS SCALANCE X w środowisku TIA Portal

Konfiguracja ringu MRP na przełącznikach SIEMENS SCALANCE X w środowisku TIA Portal

>KLIKNIJ<

Prosta realizacja funkcji bezpieczeństwa dzięki modułowemu przekaźnikowi bezpieczeństwa myPNOZ

Prosta realizacja funkcji bezpieczeństwa dzięki modułowemu przekaźnikowi bezpieczeństwa myPNOZ

>KLIKNIJ<

Pełna identyfikowalność w całym łańcuchu logistycznym

Pełna identyfikowalność w całym łańcuchu logistycznym

>KLIKNIJ<

cMT3162X – najszybszy i największy panel HMI z wbudowanym ekranem

cMT3162X – najszybszy i największy panel HMI z wbudowanym ekranem

>KLIKNIJ<

Softstarter, stycznik czy falownik, co wybrać?

Softstarter, stycznik czy falownik, co wybrać?

>KLIKNIJ<

System pomiaru i automatycznej kalibracji pH w instalacjach odsiarczania spalin

System pomiaru i automatycznej kalibracji pH w instalacjach odsiarczania spalin

>KLIKNIJ<

Silniki i moduły liniowe LinMot do zadań specjalnych

Silniki i moduły liniowe LinMot do zadań specjalnych

>KLIKNIJ<

Uporządkuj przewody z FLEXIMARK® – rozwiązania w zakresie znakowania

Uporządkuj przewody z FLEXIMARK® – rozwiązania w zakresie znakowania

>KLIKNIJ<

Nowe czujniki o współczynniku redukcji 1 z interfejsem IO-Link łączą korzyści zapewniane przez obie technologie

Nowe czujniki o współczynniku redukcji 1 z interfejsem IO-Link łączą korzyści zapewniane przez obie technologie

>KLIKNIJ<

Zostań Mistrzem Programistów PLC – edycja online

Zostań Mistrzem Programistów PLC – edycja online

>KLIKNIJ<

Czy Twoje napędy o zmiennej prędkości pracują z MAKSYMALNĄ wydajnością?

Czy Twoje napędy o zmiennej prędkości pracują z MAKSYMALNĄ wydajnością?

>KLIKNIJ<

Oto nowoczesne narzędzia innowacji w przemyśle kosmetycznym

Oto nowoczesne narzędzia innowacji w przemyśle kosmetycznym

ReklamaMOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

 • W trybie refleksyjnym sygnał ultradźwiękowy jest nieustannie odbijany przez zamontowany na stałe element odbijający wiązkę, tzw. element odniesienia. Jako elementu odbijającego wiązkę można używać odpowiednio ustawionego panelu z plastiku l...
 • Szkolenie TwinCAT 3 NC PTP jest rozwinięciem szkolenia, na którym uczymy programowania i jest przeznaczone dla tych inżynierów, którzy planują wdrażać aplikacje typu MOTION – sterowanie silnikami Servo bez interpolacji lub z interpola...
  Czas trwania: 3 dni
 • Urządzenia firmy FATEK istnieją na rynku polskim od 2004 roku i stały się alternatywą dla już istniejących rozwiązań i urządzeń. Niezawodność, korzystna cena i możliwości sterowników PLC sprawiły, że zyskały one ogromne zainteresowanie prog...
 • Zapraszamy do składania zapytań ofertowych o wszystkie produkty EATON w tym sterowniki easyE4 przez portal allektro.pl (Kliknij tutaj) lub przez kontakt e-mail oferty@staport.pl...
 • RPC-2A-UNI  przekaźnik czasowy – Działający po zaniku napięcia zasiania, przy załączonym przekaźniku wykonawczym.   Przekaźnik przeznaczony do stosowania w instalacjach niskiego napięcia w automatyce przemysłowej, w automatyce budynko...
 • EPSITRON®ECO & COMPACT Power OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW Zasilacze EPSITRON® ECO i COMPACT Power to nie tylko oszczędność przy zakupie, ale również niższe koszty dzięki łatwej obsłudze oraz braku konieczności serwisowania. Są one doskonałym roz...