Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2021/03/1-IWLAN-with-SCALANCE-W778_W738-YouTube-1-22.jpg

Technologia IWLAN w systemie transportu MFT

autor: APAGroup.

Wewnątrzzakładowa logistyka, w erze postępującej automatyzacji w idei przemysłu 4.0, ostatnimi laty cieszy się niegasnącą popularnością. Coraz więcej firm, zainspirowanych sukcesami gigantów branży e-commerce i ich zaawansowanymi rozwiązaniami stosowanymi w magazynach logistycznych, sięga po rozwiązania automatyzacji transportu na swoich zakładach. Warto wspomnieć jak bardzo różnorodnym zagadnieniem jest automatyzacja transportu, gdyż obejmuje ona takie rozwiązania jak:

 • Samobieżne wózki transportowe AGV;
 • Transport karoserii za pomocą przenośników rolkowych;
 • Transport produktów i drobnych przedmiotów za pomocą przenośników;
 • Podwieszane systemy transportu karoserii;
 • Podwieszane systemy transportu detali metalowych przy procesach cynkowania i lakierowania;
 • Transport wertykalny za pomocą wind;
 • Rozwiązania realizowane przez układnice i portale;

Inżynierowie APA Group, czerpiąc z dotychczasowych realizacji z zakresu automatyki transportu, przekuwają zebrane doświadczenia w kolejne innowacyjne rozwiązania.

W tym artykule znajdują się informacje, których znajomość i zastosowanie pozwoliło na realizację transportu komputerów do flashowania oprogramowania samochodu i na ładowanie akumulatorów za pomocą podwieszanych wózków jezdnych.

Założenia projektowe – studium przypadku

Klient oczekiwał realizacji, która:

 • W pełni zautomatyzuje ręczny transport w danym obszarze;
 • Będzie niezawodna;
 • Będzie posiadała rozwiązania Safety, zapewniające bezpieczeństwo operatorów;
 • Zapewni synchroniczną jazdę wózków jezdnych do linii płyt transportujących samochody;
 • Zapewni ładowanie akumulatora z zasilacza znajdującego się na zawieszce, podczas ruchu płyt transportujących samochody;
 • Będzie gromadziła dane statystyczne do platformy Nazca 4.0;

Zastosowana technologia

Realizacja została przeprowadzona z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci przemysłowej IWLAN firmy Siemens.

Wdrożona instalacja w zakładzie fabryki Volkswagen w Poznaniu składa się z konstrukcji jezdnej, znajdującej się na wysokości 4m i długości toru ok. 115m  oraz dziewięciu zawieszek z zasilaczami do akumulatorów i opuszczaną półką. Każda zawieszka wyposażona jest w moduł wejść/wyjść ET200S z kartami Safety, falownik SEW Movifit z modułem bezpieczeństwa S12B oraz czytnik kodów kreskowych. Bezpieczeństwo operatora jest zapewnione przez przycisk zatrzymania awaryjnego i krańcówki bezpieczeństwa. Sterowanie układem odbywa się za pomocą sterownika Siemens serii S7-1500 będącego jednostką centralną, sterującą zawieszkami. Projektowany przez nas system sterowania musiał spełniać następujące wymagania:

 • Niezawodność i stabilność rozwiązania;
 • Determinizm czasowy odpowiedzi wszystkich urządzeń;
 • Szybki czas reakcji na sygnały bezpieczne;

Dlaczego IWLAN?

Z punktu widzenia układu sterowania rozwiązaniem, od którego w największym stopniu zależało powodzenie projektu, była komunikacja sterownika PLC ze znajdującymi się na zawieszkach uczestnikami sieci ProfiNet. Technologią, która umożliwiła realizacje projektu była sieć IWLAN tworzona przez urządzenia Scalance W788-2 i W722-1 marki Siemens.

Podczas gdy stworzenie sieci bezprzewodowej umożliwiającej dostęp do internetu w dzisiejszych czasach jest proste i dla przeciętnego użytkownika wiąże się z trwającą kilka minut konfiguracją routera, uruchomienie bezprzewodowej sieci przemysłowej jest procesem dużo bardziej złożonym. Drobne przerwy w dostępie do internetu w zastosowaniu domowym przeważnie wiążą się z zakłóceniami podczas rozmów przez komunikatory, czy chwilową przerwą w dostępie do ulubionego portalu streamingowego. W przemyśle chwilowa nieosiągalność urządzenia może wiązać się z zakłóceniami procesu produkcji, czy niezadziałaniem rozwiązania bezpiecznego, które może stworzyć poważne niebezpieczeństwo dla przebywających na zakładzie osób. Wybierając i wdrażając przemysłową sieć bezprzewodową, należy zadbać, żeby pod każdym względem spełniała założenia klienta.

Jak automatycy APA Group wdrożyli sieć IWLAN?

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należało dokładnie wybrać niezbędne założenia. Dopiero znając wymagania stawiane systemowi, można rozpocząć analizę istniejących na rynku rozwiązań. Poniżej przedstawiono założenia, które zostały przyjęte przy realizacji projektu:

 • Zgodność z normami prawnymi

Zastosowana sieć przemysłowa musi być dopuszczona do użytku zarówno przez obowiązujące w danym kraju prawo, jak i przez samego klienta. Sieć firmy Siemens jest zgodna z międzynarodową normą IEEE 802.11. Sieć IWLAN może operować w ramach standardów 802.11a/h, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 80.11 ac, 802.11 ad, co pozwala na sporą dowolność w dostosowaniu parametrów sieci do użytkowania. Dodatkowo, każde urządzenie Scalance IWLAN posiada wgrane informacje o dopuszczonych parametrach sieci i dozwolonych kanałach transmisji, które są obsługiwane w danym kraju, co pozwala na podwójną weryfikację konfiguracji sieci pod kątem prawnym.

 • Zgodność ze sterownikami S7-1500 i standardem ProfiNet

Pod względem kompatybilności ze sterownikiem firmy Siemens inne produkty tej firmy zawsze powinny być rozważane w pierwszej kolejności. Urządzenia Scalance są w pełni kompatybilne ze wszystkimi sterownikami marki Siemens oraz posiadają pewne udogodnienia, tj. parametryzacja urządzenia oraz przechowywanie zestawu parametrów urządzenia w projekcie programu PLC w środowisku TIA Portal. Ponadto urządzenia Scalance są uczestnikami sieci Profinet. Jest to ważny aspekt urządzenia, gdyż pozwala on na diagnostykę urządzenia z poziomu sterownika PLC i wykorzystanie jej w programie PLC oraz zwizualizowanie statusu urządzenia na panelu operatorskim.

 • Determinizm czasowy i zgodność ze standardem ProfiSafe

W przemyśle liczy się każda sekunda. Rozwiązania sieciowe muszą zapewniać jak najszybszy czas odpowiedzi oraz gwarantować deterministyczny charakter każdego sygnału, co oznacza gwarancję wymiany sygnałów poniżej pewnego określonego i zależnego od charakteru instalacji czasu. Dodatkowo, z racji zastosowania wcześniej wymienionych rozwiązań bezpiecznych i modułów zgodnych z protokołem ProfiSafe, zastosowana przez nas sieć bezprzewodowa powinna wspierać wspomniane rozwiązania i zapewnić ich niezakłócone działanie. Access Pointy i Clienci sieci IWLAN mogą operować w ramach specjalnego protokołu iPCF (industrial Point Coordination Function), stworzonego przez sieć Siemens. W ramach protokołu iPCF Access Point tworzy listę zalogowanych klientów, a następnie wykonuje wymianę sygnałów zgodnie z przyjętą sekwencją odpytań. Komunikacja odbywa się w sposób cykliczny. Dodatkowo, dzięki protokołowi iPCF, AP jest w stanie kontrolować i zapewnić czas odpowiedzi każdego modułu klienckiego przy jednoczesnej kontroli sumarycznego czasu cyklu wszystkich odpytań i dzięki temu jest zgodny ze standardem ProfiSafe.

źródło: Basic information on configuring an Industrial Wireless LAN https://support.industry.siemens.com/cs/document/22681042/iwlan:-setup-of-a-wireless-lan-in-the-industrial-environment?dti=0&lc=en-IN, dostęp 29.03.2021 r.

Warto wspomnieć o tym, że iPCF jest rozwiązaniem stworzonym przez firmę Siemens i jest to tryb pracy Access Pointa w ramach protokołów zgodnych z normą IEEE802.11. Kolejnym atutem stosowania tej technologii jest możliwość zastosowania kilku AP i obsługa roamingu stacji klienckich między nimi. Protokół iPCF zapewnia podstawową funkcję roamingu przy zapewnieniu minimalnych czasów przełączeń między kilkoma AP. W razie potrzeby istnieje możliwość zastosowania rozszerzonego trybu iPCF-MC (management channel), w którym, przy zastosowaniu dodatkowego kanału komunikacyjnego do zarządzania sieci, klienci wykonują roaming między AP na podstawie zaawansowanych odczytów jakości transmisji.

źródło: SIEMENS, Quick Roaming with IPCF-MC z 11.02.2015, https://www.youtube.com/watch?v=bALlHDVGb_I (dostęp 29.03.2021)

 • Możliwości konfiguracji parametrów sieci

Sieć IWLAN, dzięki zastosowanym standardom komunikacji i rozszerzeniu iPCF, pozwala na dużą dowolność przy dobieraniu parametrów sieci i komunikacji. Dostosowywanie czasu odpowiedzi urządzeń, czasu cyklu komunikacji, mocy sygnałów, oraz duży przekrój urządzeń i akcesoriów dostępnych na rynku, pozwalają na dostosowanie sieci do postawionych założeń. Warto również zauważyć, że istniejące rozwiązania roamingu, przy jednoczesnym zachowaniu determinizmu, pozwolą w przyszłości na ewentualną rozbudowę instalacji o kolejne urządzenia dostępowe AP lub nowe stacje klienckie.

Przy parametryzacji urządzeń Scalance należy zachować pewien balans między jakością i stabilnością połączenia a odpowiednim czasem reakcji. Urządzenie, które jest nieresponsywne, z racji dużych opóźnień transmisyjnych, ale zawsze dostępne w sieci jest bardziej niebezpieczne niż urządzenie, które z powodu zbyt dużej zwłoki zgłosi błąd i zatrzyma instalacje, ale zagwarantuje nam błyskawiczną reakcję na zdarzenie. Stosowanie rozwiązań automatycznych ma swoje konsekwencje, dlatego najważniejszą kwestią zawsze powinna być kwestia bezpieczeństwa

 • Analiza warunków pracy sieci na instalacji

Przy projektowaniu instalacji automatyki nie należy zapominać o warunkach, w jakich ta instalacja będzie pracować. Z punktu widzenia warunków środowiskowych w ofercie firmy Siemens znajdziemy zarówno moduły IWLAN do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych z odpowiednimi atestami potwierdzającymi zgodność z normami IP.

Bardzo ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zajętość pasma bezprzewodowego w obszarze instalacji. Z racji tego, że coraz więcej urządzeń korzysta z komunikacji bezprzewodowej, pasmo sieci bezprzewodowe staje się coraz częściej wykorzystywanym medium. Dokładna analiza i dobór częstotliwości pasma (2.4GHz lub 5GHz) oraz kanału, w ramach którego ruch na sieci i poziom szumu jest niski, pozwoli na zapewnienie stabilności pracy sieci bezprzewodowej, co musi być brane pod uwagę zarówno przez integratora jak i klienta końcowego.

Z racji natury fal elektromagnetycznych, ich propagacji i uleganiu zakłóceniom ze strony obiektów znajdujących się w torze między antenami, należy zapewnić jak najlepsze warunki do niezakłóconej pracy sieci. W przypadku zastosowanych przez nas anten dookólnych, instalacja została zaprojektowana w taki sposób, by zarówno anteny AP jak i klienckie znajdowały się na tej samej wysokości i były ustawione równolegle względem siebie. W celu zapewnienia takich samych warunków komunikacji, bez względu na położenie wózka na torze, zastosowano dwa Access Pointy. Każdy z nich z 3 antenami. Anteny ustawiono w równych odstępach od siebie, zapewniając minimalny dystans między anteną AP a modułem Client. Równie ważne jest zadbanie o usunięcie wszelkich przeszkód, które podczas pracy instalacji mogą zakłócić pole między dwoma antenami, w szczególności elementów metalowych i/lub elektronicznych.

Rezultat

Zachowując szczególną dbałość o warunki, w jakich pracuje instalacja oraz o dobór podzespołów i parametry bezprzewodowej sieci przemysłowej, jesteśmy w stanie zaoferować sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie. Rezultatem pracy zespołu APA Group jest instalacja, która może być dalej rozwijana, spełniająca normy bezpieczeństwa maszynowego i normy prawne dotyczące sieci bezprzewodowych.

Chcesz zapytać o szczegóły?

Dział Automatyki i Robotyki APA Group

Filip Wierzchowski, Project Manager

+48 577 070 081 | filip.wierzchowski@apagroup.pl

https://www.apagroup.pl/Utworzono: / Kategoria: , ,

ReklamaPRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
 • 1,200 PLN
  Szkolenie jest wprowadzeniem do systemu sterowania PSS4000 i środowiska programowania PAS4000. W jego trakcie omówiona zostanie zarówno struktura sprzętowa, jak i programowanie, a także diagnostyka kompletnego systemu sterowania. Poruszane ...
  Czas trwania: 8h
  Link: Terminy
 • Sterowniki  z serii SIMATIC S7-1200 oferują szeroki zakres funkcjonalności i zintegrowane wejścia/wyjścia zamknięte w kompaktowej obudowie. Są doskonałym narzędziem do realizacji standardowych projektów i zadań automatyki, a jednostki S7-12...
 • Obsługa za pomocą urządzeń mobilnych zapewnia wygodę i ciągłość pracy Operatorzy maszyn mogą teraz płynnie przełączać kontrolę nad maszyną między głównym interfejsem HMI a urządzeniami mobilnymi. Nowa funkcja systemu mapp View firmy B&R...
 • System MasterIN firmy Finder składa się z przekaźnikowych modułów sprzęgających z terminalami Push-in. Technologia ta reprezentuje najnowsze osiągnięcia w bezśrubowych ‘sprężynowych’ zaciskach, oferujących szybką instalację. W porównaniu do...
 • To rozwiązanie oparte o technologię LoRaWAN pozwala skutecznie realizować działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa . Możliwość automatycznej kontroli dystansu z jednoczesnym monitoringiem relacji i wstecznym śledzeniem k...
 •   Sterowniki FX5U zapewniają rodzinie FX wyższą wydajność oraz dodają nowe cechy, które wyznaczają standardy w klasie kompaktowych sterowników PLC. Pozwala to użytkownikom na tworzenie bardziej złożonych i zaawansowanych systemów automatyki...