Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2023/01/F_IAM_Man_using_PITreader_Key_Get1169337234_Get1169337153_3c_860x382_v0.jpg

System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu I.A.M.


Bezpieczeństwo i ochrona w jednym

Firma PILZ jako lider w dziedzienie bezpieczeństwa maszynowego od wielu lat dostarcza na rynki światowe innowacyjne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo personelu obsługującego maszyny.
Są to zarówno rozwiązania, które wspierają bezpieczeństwo operatorów (Safety), jak również, co jest szczególnie istotne w dobie zagrożeń cyberatakami – chronią dane i dostęp do maszyny z zewnątrz (Security).

Najnowsze rozwiązanie firmy Pilz I.A.M (Integrated Access Management) opiera się na znanych już urządzeniach PITreader (czytnik kluczy) czy PIT 4SEU (jednostka analizująca dla trybu pracy), a także współpracujących z nimi kluczy RFID (w wersji z predefiniowanymi uprawnieniami lub w wersji „generic” z możliwością programowania uprawnień). Rozwiązanie zyskało obecnie wiele dodatkowych komponentów, zapewniających szeroki wachlarz funkcjonalności.

Zabezpieczenie dostępu do stref dla osób nieuprawnionych

Działania z użyciem kluczy są rejestrowane (ścieżka audytu)

Prostym przykładem rozwiązania technicznego zapewniającego bezpieczny dostęp do maszyn jest PITreader w połączeniu z ryglem PSENmlock (wersje autonomiczne lub ze zintegrowanym czytnikiem w kasetce PITgatebox) oraz przekaźnikiem bezpieczeństwa. Operator w przypadu chęci ingerencji w strefę pracy musi zatrzymać maszynę i odblokować rygiel. Aby to zrobić najpierw musi włożyć klucz RFID do kasetki sterującej z czytnikiem. W tym momencie następuje weryfikacja uprawnień zapisanych na kluczu. Jeżeli dane zapisane na kluczu umożliwiają wejście w strefę wtedy czytnik potwierdzi zielonym światłem prawidłowość klucza, a operator po wciśnięciu żądania zatrzymania odblokuje rygiel. Jeżeli system nie rozpozna u operatora uprawnień do obsługi danej strefy, odblokowanie rygla nie będzie możliwe.

Zobacz jak działa system identyfikacji i zarządzania dostępem (I.A.M.)


 

Rozwiązanie to jest idealne dla zapewnienia kontroli nad tym, kto może odryglować / zaryglować zamek, wejść w strefę, zatrzymać proces czy zresetować maszynę. Uprawnienia do obsługi takiego obszaru nadawane mogą być pracownikowi po odpowiednim przeszkoleniu, a przypisywane do klucza RFID i weryfikowane w stacji PITreader. W przypadku takiej aplikacji najefektywniejszym rozwiązaniem jest kasetka sterująca PITgatebox wraz z wbudowanym czytnikiem PITreader.

Czytnik PITreader w połączeniu z modułem PITm4SEU (PITmode fusion) umożliwia bezpieczny wybór trybu pracy. Funkcję tę można zrealizować dla aplikacji do poziomu Performance Level PLd, zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1. Modułowość systemu I.A.M daje możliwość zastosowania przycisków wyboru trybu pracy firmy PILZ lub innego dostawcy. Z kolei dostęp do danych z czytnika PITreader może się odbywać poprzez protokół Modbus/TCP lub REST API. Do sterownika Safety informacja o trybie pracy przekazywana jest sygnałami dyskretnymi.
Zestaw PIT mode fusion (PITreader + PITm 4SEU) może współpracować z dowolnym sterownikiem safety (odczyt poszczególnych trybów pracy). Sterowniki PILZ, PNOZmulti2, jak i PSS4000 mają już dedykowane bloki programowe do obsługi tego urządzenia.

Uprawnienia dla personelu można zapisywać na kluczu RFID przypisanym do danego pracownika. Można również nadawać im terminowość. W przypadku gdy pracownik nie odświeży w dopuszczalym terminie wiedzy z obsługi danej maszyny czy grupy maszyn lub pracy w danym obszarze, straci posiadane uprawnienia. Czytnik PITreader wykryje nieprawidłowości przy próbie podjęcia pracy na maszynie lub wejścia w obszar chroniony i nie zezwoli na to.

Korzystanie z systemu zarządzania dostępem (I.A.M) daje też wymierne korzyści w wynikach produktywności. Pracownicy z przypisanymi personalnie kluczami RFID stają się bardziej identyfikowalni, a co za tym idzie bardziej odpowiedzialni i świadomi działań jakie wykonują na maszynie. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekłada się to na pracę zgodnie ze standardami danej maszyny, co zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale także wpływa na ilość nieplanowanych zatrzymań, powodując wzrost wydajności.
Kolejną funkcją rozwiązania I.A.M jest wykorzystanie klucza elektronicznego jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym startem maszyny. Operator wchodząc w poszczególne strefy loguje się do systemu i chowa klucz do kieszeni. Do momentu, kiedy nie opuści strefy i się nie wyloguje z systemu, nie ma możliwości zresetowania czy uruchomienia maszyny. Do takiej strefy może zalogować się maksymalnie 20 użytkowników uprawnionych do pracy w danej strefie. Wykorzystanie klucza elektronicznego niesie ze sobą wiele zalet w stosunku do standardowego klucza. Zagubiony klucz można w szybki sposób odtworzyć, mamy też możliwość łatwego kodowania różnych uprawnień przy wymaganiach dla różnych stref (czego nie zapewnia klucz mechaniczny). Operator nie musi też wychodzić ze strefy tymi samymi drzwiami, którymi wszedł, co w przypadku rozległych obszarów (np: magazyny) jest dużą oszczędnością czasu. Zaletą dla kadry menadżerskiej z kolei może być informacja o tym, kto i w jakim czasie był w danej strefie i jakie czynności wykonywał na maszynie.

Definiując sposoby wykorzystania systemu I.A.M należy wspomnieć o oprogramowaniu. Od jakiegoś czasu dostępne jest środowisko PIT Transponder Manager, które daje możliwość programowania, kodowania czy blokowania kluczy za pomocą Web Servera (np. na wypadek końca kontraktu z firmą współpracującą, czy na wypadek zgubienia klucza przez pracownika – tzw. „Block List”) a także zapisu bazy danych.

Ciekawą opcją jest też możliwość utworzenia kluczy tylko dla konkretnej firmy, co daje pełną kontrolę nad tym, kto obsługuje maszynę i do kiedy posiada takie uprawnienia (koniec uprawnień wraz z końcem kontraktu). W takim przypadku kodowana jest sygnatura klucza powiązana z czytnikiem i konkretną firmą.

Funkcja autoryzacji sprawdzi się również w aplikacjach z panelami operatorskimi. Niejednokrotnie istnieje potrzeba zmian parametrów czy recept na maszynie. Taka czynność nie powinna być dostępna dla każdego użytkownika. Nierzadko dostęp do recept czy parametrów jest aktywny po podaniu konkretnego hasła. Bardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie kluczy RFID z autoryzacją uprawnionej do zmian osoby.

Nowością systemu jest możliwość zarządzania uprawnieniami i zmianami w formie sieciowej, co zdecydowanie skróci czas potrzebny na obsługę (dotychczas wprowadzanie zmian wymagało ingerencji w każdy pojedynczy czytnik PITreader). Zmiany są załadowane do bazy danych, która w sposób ciągły komunikuje się z czytnikami pozwalając uwzględnić nowe ustawienia bez zbędnego programowania czytnik po czytniku. System I.A.M ma również możliwość obsługi kart identyfikacyjnych czy znaczników w formie naklejki oraz doposażono go w klucze o różnej kolorystyce, co ułatwia podział na grupy wśród personelu.

Więcej o rozwiązaniu -> Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu – Pilz PLUtworzono: / Kategoria:
 • Autor: Pilz Polska Sp. z o.o.
 • Pilz GmbH & Co. KG jest liderem w bezpiecznej technologii automatyzacji. Na tym polu Pilz nieustannie umacnia swoją pozycję wiodącego dostawcy kompletnych rozwiązań z zakresu technologii bezpieczeństwa i automatyzacji. Celem firmy Pilz jest automatyzacja maszyn i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska.
 • Profil Autora
 • https://www.pilz.com/pl-PL

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
 • Czym jest PRRT? PRRT oznacza Power Remote Reset Technology, opatentowaną funkcję, którą posiadają wybrane switche przemysłowe PoE i media konwertery firmy Antaira. Prezentowana funkcja umożliwia łatwe zresetowanie zasilanego urządzenia w zd...
 • Wyświetlacz słupkowy ITP15 jest kompaktowym wskaźnikiem procesowym, który wizualizuje analogowy sygnał wejściowy w zakresie od 0 do 100% z 10 słupkami po 10%. Sygnałem wejściowym może być liniowy sygnał napięciowy 0 (2) -10 V lub sygnał prą...
 • 1,000 PLN
  Zdobądź wiedzę i bądź pewny, że nic Cię nie zaskoczy. Nie musisz przekopywać się przez tony katalogów i instrukcji. Oferujemy Ci kompleksowy system szkoleń, który sprawi, że najpierw zbudujesz fundamenty swojej wiedzy, a później pod okiem n...
  Czas trwania: 7h - 14 h
  Link: Terminy
 • Systemy RFID są ekonomiczne, uniwersalne i zapewniają niezawodność procesów, np. w intralogistyce. Zadania związane z identyfikacją stały się teraz łatwiejsze, szczególnie gdy potrzebna jest duża liczba punktów identyfikacji, dzięki  głowic...
 • RPI-1ZI-U24A, to przekaźnik  instalacyjny wytrzymujący maksymalny prąd załączania 120A w czasie 20ms. Przekaźnik ten dedykowany jest do załączania obwodów o wysokim prądzie początkowym, w szczególności do obwodów oświetleniowych, potwierdzo...
 • Seria FX-100 Czujniki z serii FX-100 to najlepsze rozwiązanie pod względem stosunku jakości do ceny. Wyposażone są w funkcje szybkiego uczenia, co pozwala użytkownikom w szybki i prosty sposób przystosować czujnik do pracy z nieskomplikowan...Pilz Polska Sp. z o.o.