Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2023/01/pilz-polska-klucz-zabezpieczający.jpg

System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu I.A.M. od PILZ


Jakiegokolwiek rodzaju prace należy organizować w sposób taki, aby nie dopuszczać do powstawania zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Teoretycznie powinna to być oczywistość, codzienność podczas eksploatacji instalacji przemysłowych i maszyn. Niestety w praktyce zbyt często nie poświęca się tym zagadnieniom wystarczającej uwagi — świadomie lub nieświadomie. Może przez to, że nie jest to najłatwiejsze zagadnienie do rozwiązania? Ale przecież wystarczy zapytać specjalistów zajmujących się tym na co dzień, skorzystać z ich porad i oferowanego sprzętu i systemów. Takich ludzi i produkty z pewnością znajdziemy w firmie PILZ!

Firma PILZ to lider w dziedzinie bezpieczeństwa maszynowego, który od wielu lat dostarcza na światowe rynki innowacyjne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo personelu obsługującego maszyny. Są to zarówno rozwiązania, które wspierają bezpieczeństwo operatorów (Safety), jak również, co jest szczególnie istotne w dobie zagrożeń cyberatakami – chronią dane i dostęp do maszyny z zewnątrz (Security).

Bezpieczeństwo i ochrona w jednym

Najnowsze rozwiązanie firmy PILZ o nazwie I.A.M (Integrated Access Management) opiera się na znanych już urządzeniach PITreader (czytnik kluczy) czy PIT 4SEU (jednostka analizująca dla trybu pracy), a także współpracujących z nimi kluczy RFID (w wersji z predefiniowanymi uprawnieniami lub w wersji „generic” z możliwością programowania uprawnień). Rozwiązanie zyskało obecnie wiele dodatkowych komponentów, zapewniających szeroki wachlarz funkcjonalności.

Jak można je wykorzystać? Najprostszym przykładem będzie zabezpieczenie stref niebezpiecznych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Bezpieczny dostęp zapewni zestaw wspomnianego PITrader (w wersji autonomicznej jak powyżej lub zintegrowany z kasetką PITgatebox jak poniżej), który prześle informacje o prawie dostępu do przekaźnika bezpieczeństwa sterującego elektroryglem np. PSENmlock.

Operator w przypadu chęci ingerencji w strefę pracy musi zatrzymać maszynę i odblokować rygiel. Aby to zrobić najpierw musi włożyć klucz RFID do kasetki sterującej z czytnikiem. W tym momencie następuje weryfikacja uprawnień zapisanych na kluczu. Jeżeli dane zapisane na kluczu umożliwiają wejście w strefę wtedy czytnik potwierdzi zielonym światłem prawidłowość klucza, a operator po wciśnięciu żądania zatrzymania odblokuje rygiel. Jeżeli system nie rozpozna u operatora uprawnień do obsługi danej strefy, odblokowanie rygla nie będzie możliwe.

Jak działa system identyfikacji i zarządzania dostępem?

Zobacz poniżej jak po krótce działa taki system. Zestawy uprawnień pozwalają na zarządzanie dostępem nie tylko do fizycznych stref niebezpiecznych, ale także na ograniczenie dostępu do funkcjonalności maszyny, jej zatrzymania, resetu czy zmiany parametrów na przykład z poziomu paneli HMI.

Uprawnienia do obsługi takiego obszaru nadawane mogą być pracownikowi po odpowiednim przeszkoleniu, a przypisywane do klucza RFID i weryfikowane w stacji PITreader. W przypadku takiej aplikacji najefektywniejszym rozwiązaniem jest kasetka sterująca PITgatebox wraz z wbudowanym czytnikiem PITreader.

Wybór trybu pracy

System wyboru trybu pracy jest częścią systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego, jeżeli konieczne jest przełączanie pomiędzy różnymi poziomami i funkcjami zabezpieczeń. Często ma to miejsce podczas oczekiwania na wymianę oprzyrządowania lub konieczności zmiany konfiguracji maszyny. W zależności od wybranego trybu pracy można włączać albo wyłączać jedno lub więcej urządzeń zabezpieczających, takich jak bramki bezpieczeństwa lub wyłączniki zezwalające. Związane z tym zwiększone ryzyko uszkodzenia instalacji i obrażeń personelu musi zostać zminimalizowane. Aby jak najbardziej wykluczyć możliwość nieprawidłowego użycia i nieuprawnionych manipulacji, dostęp do systemu wyboru trybu pracy należy ograniczyć do odpowiednio wykwalifikowanego personelu , a sam dostęp zaprojektować tak, aby był możliwie najwygodniejszy i najprostszy dla użytkownika.

Czytnik PITreader w połączeniu z modułem PITm4SEU (tworząc system PITmode fusion) umożliwia bezpieczny wybór trybu pracy. Funkcję tę można zrealizować dla aplikacji do poziomu Performance Level PLd, zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1. Modułowość systemu I.A.M daje możliwość zastosowania przycisków wyboru trybu pracy firmy PILZ lub innego dostawcy. Z kolei dostęp do danych z czytnika PITreader może się odbywać poprzez protokół Modbus/TCP lub REST API. Do sterownika Safety informacja o trybie pracy przekazywana jest sygnałami dyskretnymi. Zestaw PIT mode fusion (PITreader + PITm 4SEU) może współpracować z dowolnym sterownikiem safety (odczyt poszczególnych trybów pracy). Sterowniki PILZ, PNOZmulti2, jak i PSS4000 mają już dedykowane bloki programowe do obsługi tego urządzenia.

Czasowe uprawnienia i identyfikacja użytkowników

Uprawnienia dla personelu można zapisywać na kluczu RFID przypisanym do danego pracownika. Można również nadawać im terminowość. W przypadku gdy pracownik nie odświeży w dopuszczalym terminie wiedzy z obsługi danej maszyny czy grupy maszyn lub pracy w danym obszarze, straci posiadane uprawnienia. Czytnik PITreader wykryje nieprawidłowości przy próbie podjęcia pracy na maszynie lub wejścia w obszar chroniony i nie zezwoli na to.

Korzystanie z systemu zarządzania dostępem I.A.M daje też wymierne korzyści w wynikach produktywności. Pracownicy z przypisanymi personalnie kluczami RFID stają się bardziej identyfikowalni, a co za tym idzie bardziej odpowiedzialni i świadomi działań jakie wykonują na maszynie. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekłada się to na pracę zgodnie ze standardami danej maszyny, co zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale także wpływa na ilość nieplanowanych zatrzymań, powodując wzrost wydajności.

Ochrona osób przebywających w strefie

Kolejną funkcją rozwiązania I.A.M jest wykorzystanie klucza elektronicznego jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym startem maszyny. Operator wchodząc w poszczególne strefy loguje się do systemu i chowa klucz do kieszeni. Do momentu, kiedy nie opuści strefy i się nie wyloguje z systemu, nie ma możliwości zresetowania czy uruchomienia maszyny. Do takiej strefy może zalogować się maksymalnie 20 użytkowników uprawnionych do pracy w danej strefie.

Wykorzystanie klucza elektronicznego niesie ze sobą wiele zalet w stosunku do standardowego klucza. Zagubiony klucz można w szybki sposób odtworzyć, mamy też możliwość łatwego kodowania różnych uprawnień przy wymaganiach dla różnych stref (czego nie zapewnia klucz mechaniczny). Operator nie musi też wychodzić ze strefy tymi samymi drzwiami, którymi wszedł, co w przypadku rozległych obszarów (np: magazyny) jest dużą oszczędnością czasu. Zaletą dla kadry menadżerskiej z kolei może być informacja o tym, kto i w jakim czasie był w danej strefie i jakie czynności wykonywał na maszynie.

Zarządzanie użytkownikami

Definiując sposoby wykorzystania systemu I.A.M należy wspomnieć o oprogramowaniu. Od jakiegoś czasu dostępne jest środowisko PIT Transponder Manager, które daje możliwość programowania, kodowania czy blokowania kluczy za pomocą Web Servera (np. na wypadek końca kontraktu z firmą współpracującą, czy na wypadek zgubienia klucza przez pracownika – tzw. „Block List”) a także zapisu bazy danych.

Nowością systemu jest możliwość zarządzania uprawnieniami i zmianami w formie sieciowej, co zdecydowanie skróci czas potrzebny na obsługę (dotychczas wprowadzanie zmian wymagało ingerencji w każdy pojedynczy czytnik PITreader). Zmiany są załadowane do bazy danych, która w sposób ciągły komunikuje się z czytnikami pozwalając uwzględnić nowe ustawienia bez zbędnego programowania czytnik po czytniku. System I.A.M ma również możliwość obsługi kart identyfikacyjnych czy znaczników w formie naklejki oraz doposażono go w klucze o różnej kolorystyce, co ułatwia podział na grupy wśród personelu.

Uprawnienia dla firm zewnętrznych

Ciekawą opcją jest też możliwość utworzenia kluczy tylko dla konkretnej firmy, co daje pełną kontrolę nad tym, kto obsługuje maszynę i do kiedy posiada takie uprawnienia (koniec uprawnień wraz z końcem kontraktu). W takim przypadku kodowana jest sygnatura klucza powiązana z czytnikiem i konkretną firmą.

Autoryzacja HMI

Funkcja autoryzacji sprawdzi się również w aplikacjach z panelami operatorskimi. Niejednokrotnie istnieje potrzeba zmian parametrów czy recept na maszynie. Taka czynność nie powinna być dostępna dla każdego użytkownika. Nierzadko dostęp do recept czy parametrów jest aktywny po podaniu konkretnego hasła. Bardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie kluczy RFID z autoryzacją uprawnionej do zmian osoby.

Chcesz wypróbować te rozwiązanie?

Jeśli samodzielnie chcesz wypróbować możliwości tego systemu to istnieje możliwość jego wypożyczenia do testów. Nie ma nic bardziej przekonującego jak namacalne zapoznanie się z systemem i próba zaadoptowania do własnych układów. W tej próbie z pewnością wspomogą specjaliści aplikacyjni PILZ, zatem serdecznie zapraszamy do kontaktu i wypożyczenia!

 

 

Przetestuj za darmo

 

 

Podsumowanie

O tym, że urządzenia oferowane przez PILZ spełniają wymagane normy a zarazem są najwyższej jakości, przekonało się wielu użytkowników z całego świata. Nie inaczej jest w przypadku systemu kontroli dostępu i autoryzacji  I.A.M (Integrated Access Management). Więcej o tym rozwiązaniu oczywiście dowiesz się bezpośrednio ze strony internetowej (link poniżej) lub przez kontakt ze specjalistami PILZ:

Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu – Pilz PLUtworzono: / Kategoria: ,
  • Autor: Pilz Polska Sp. z o.o.
  • Pilz GmbH & Co. KG jest liderem w bezpiecznej technologii automatyzacji. Na tym polu Pilz nieustannie umacnia swoją pozycję wiodącego dostawcy kompletnych rozwiązań z zakresu technologii bezpieczeństwa i automatyzacji. Celem firmy Pilz jest automatyzacja maszyn i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska.
  • Profil Autora
  • https://www.pilz.com/pl-PL

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
  • Zapraszam Cię na kurs tworzenia wizualizacji HMI z wykorzystaniem panelu XV102 od firmy EATON. Kurs stworzyłem z myślą o każdym, kto chce zacząć przygodę z tworzeniem wizualizacji HMI przy użyciu programu Galileo. Stworzyłem kurs bazujący n...
  • SICK oferuje całą gamę elektronicznych przetworników pomiarowych ciśnienia i presostatów, które ze względu na inteligentne i wszechstronne możliwości konfiguracji dają się optymalnie dopasować do indywidualnych wymagań klienta. W typowy dla...
  • Rozwiązania wizyjne nadają się idealnie do zautomatyzowanych zadań kontrolnych i pomiarowych. Kamery wizyjne 2D i 3D firmy SICK sprawdzają się w ogromnej ilości aplikacji, polegających na pomiarze, lokalizacji, kontroli i identyfikacji. Nas...
  • Nowe modułowe sterowniki programowalne PLC firmy Eaton umożliwiają producentom maszyn i systemów opracowywanie nowoczesnych koncepcji automatyki, zwłaszcza w połączeniu z systemem XN300 I/O i panelem dotykowym XV300. Modułowy sterownik zape...
  • Czym jest PRRT? PRRT oznacza Power Remote Reset Technology, opatentowaną funkcję, którą posiadają wybrane switche przemysłowe PoE i media konwertery firmy Antaira. Prezentowana funkcja umożliwia łatwe zresetowanie zasilanego urządzenia w zd...
  • Obsługa za pomocą urządzeń mobilnych zapewnia wygodę i ciągłość pracy Operatorzy maszyn mogą teraz płynnie przełączać kontrolę nad maszyną między głównym interfejsem HMI a urządzeniami mobilnymi. Nowa funkcja systemu mapp View firmy B&R...