Wytrzymałość na rozciąganie

To parametr określający odporność materiału na odkształcenie wzdłużne będące stosunkiem maksymalnej siły rozciągającej (siły przyłożonej wzdłużnie do badanego elementu, która wystąpiła w trakcie statycznej próby rozciągania) do pierwotnego pola przekroju badanej próbki (przed rozciągnięciem skutkującym zmniejszeniem średnicy). Jest badaniem wytrzymałościowym metali i tworzyw sztucznych, które pozwala określić przydatność danego materiału do zastosowania, w którym może dojść do sytuacji rozerwania materiału. Obok wytrzymałości na zginanie, ściskanie i skręcanie to podstawowy parametr cechujący dany materiał.