Przekładnia transformatora

Przekładnia transformatora – Transformator jest elementem indukcyjnym składającym się z co najmniej dwóch uzwojeń. Przeznaczony jest do przekazywania energii z uzwojenia pierwotnego do wtórnego. W elektronice transformator służy najczęściej do podwyższenia lub obniżenia napięcia. Oba uzwojenia transformatora posiadają pewna liczbę uzwojeń. Stosunek ilości tych uzwojeń to przekładnia transformatora. Dokładnie jest to stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego N1 do liczby zwojów uzwojenia wtórnego N2. Alternatywnie przekładnię transformatora definiuje się również jako stosunek napięcia pierwotnego U1 do wtórnego U2. W ten sposób otrzymujemy przekładnię transformatora zwojową oraz napięciową. Tak więc, napięcie w uzwojeniu wtórnym jest tyle razy mniejsze (większe) od napięcia w uzwojeniu pierwotnym, ile razy liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym jest mniejsza (większa) od liczby zwojów w uzwojeniu pierwotnym. Powyższe założenia dotyczą sytuacji teoretycznej (transformatora idealnego), w praktyce należy również uwzględnić występujące zawsze straty mocy.