Maszyna CNC

Rodzaj maszyny wykonującej różne zadania przez precyzyjny ruch elementem roboczym w jednej, dwóch, trzech, itd osiach zgodnie z zaprogramowanym torem ruchu.

Sterowanie obrabiarkami CNC

Urządzenia nazwę CNC zapewniają układowi sterowania numerycznego realizującemu zbiór programowych instrukcji sterujących, wprowadzonych do realizacji przez programistę CNC lub operatora maszyny. Sterowanie numeryczne i możliwość programowego przechowywania instrukcji wykonawczych sprawia, że są idealnym urządzeniem do wielkoseryjnych partii produktów, a jednocześnie umożliwiają łatwą adaptację w przypadku zmiany produkowanego detalu.

Zalety obrabiarek CNC

Charakterystyka budowy i pracy obrabiarek CNC generuje szereg zalet ich użytkowania:

 • obniżenie kosztów produkcji wielkoseryjnych,
 • zwiększona efektywność i wydajność pracy,
 • wysoka precyzja niemożliwa do uzyskania przy obróbce ręcznej,
 • duża powtarzalność produkowanych detali,
 • automatyczna praca,
 • eliminacja ryzyka powstania błędów,
 • oszczędność materiału,
 • nie wymaga obróbki wykańczającej,
 • łatwe przekonfigurowanie stanowiska do zmiany produkowanego detalu,
 • skrócony czas cyklu wytwarzania.

Wady obrabiarek CNC

Choć jest ich niewiele, nie wolno ich pominąć:

 • koszt urządzenia jest wyższy w porównaniu do obrabiarki konwencjonalnej,
 • konieczność opracowania projektu detalu w oprogramowaniu CAD,
 • ograniczone pole obróbki pokrywające się z polem pracy obrabiarki,

Zastosowanie maszyn CNC

Maszyny CNC są powszechnie stosowane przy realizacji procesów frezowania, toczenia, spawania, druku tradycyjnego i 3D, wiercenia, szlifowania, planowania i inne.

Rodzaje maszyn CNC

Maszyny CNC można z zasady podzielić na dwa typy: z ruchomym narzędziem i z ruchomym detalem. Pierwszy typ posiada nieruchome narzędzie, a podczas obróbki to detal przemieszcza się (tokarki CNC). W drugim typie to detal pozostaje nieruchomy, a pozycjonowaniu podlega narzędzie (frezarki). Za napęd służą serwonapędy sterowane przez oprogramowanie realizujące instrukcje sterujące zapisane w języku G-code, będącym znormalizowanym językiem zapisu poleceń dla maszyn CNC.