Lepkość cieczy

Lepkość cieczy – Przy przepływie wszystkich cieczy rzeczywistych ujawniają się większe lub mniejsze siły tarcia. W przeciwieństwie do ruchu ciał stałych, w którym tarcie występuje tylko na powierzchni, w cieczach i w gazach ujawnia się ono w całej objętości. Jest więc zwane tarciem wewnętrznym lub lepkością. Fizyczna definicja lepkości mówi, iż jeżeli pomiędzy dwoma płytkami o powierzchni S znajduje się ciesz i jedna z płytek zacznie się poruszać względem drugiej płytki z prędkością V, to siła potrzebna do podtrzymania tego ruchu będzie proporcjonalna do powierzchni S i prędkości V a odwrotnie proporcjonalna do odległości D pomiędzy płytkami. Zjawisko lepkości wykazują wszystkie ciecze i gazy. Jedynym wyjątkiem jest ciekły hel, który w temperaturze bliskiej zera bezwzględnego wykazuje właściwości nadciekłości czyli całkowitego zniknięcia lepkości. Lepkość zależy od temperatury i dla gazów rośnie proporcjonalnie do temperatury bezwzględnej a dla cieczy zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wyróżniamy lepkość dynamiczną, kinematyczną i względną. Dziedzinę nauki zajmująca się lepkością nazywa się reologią. Dla każdego rodzaju cieczy przypisuje się współczynnik lepkości i często wyznacza się go metodą Stokesa.