Industry 4.0

Pojęciem tym określana jest czwarta rewolucja przemysłowa polegająca na integracji systemów oraz ich poszczególnych komponentów za pośrednictwem rozwiązań sieciowej wymiany danych, często rozszerzana do poziomu Internetu Rzeczy. Industry 4.0 obejmuje swoim zasięgiem elementy najniższego szczebla jak przemysłowe przetworniki pomiarowe, aż po systemy IT zarządzania produkcją czy składania zamówień.

Specyfika standardu Industry 4.0 wyróżnia dwa typy komunikacji. Pionową polegającą na wymianie danych od komponentów niskiego rzędu z systemami IT oraz pozioma działająca pomiędzy równorzędnymi systemami sterowania. Wprowadzenie standardów komunikacyjnych industry 4.0 było możliwe za sprawą pojawienia się technologii Ethernetu, który zaadoptowany został na potrzeby przemysłowe dzięki protokołom wymiany danych takim jak Profinet, Ethernet IP czy OPC UA. Pojęcie industry 4.0 często w błędny sposób interpretowane jest jako zastępowanie w zakładach produkcyjnych pracy ludzkiej przez rozwiązania w pełni zautomatyzowane lub zrobotyzowane. Tymczasem prawdziwe podejście tej rewolucji polega na poprawie efektywności, elastyczności oraz jakości produkcji, również przez poprawę warunków pracy na poszczególnych stanowiskach co szczególnie zyskuje na znaczeniu w przypadku uproszczonej interakcji człowiek – maszyna – proces. Wdrożenie tych standardów na danym zakładzie prowadzi do zwiększenia konkurencyjności produktowej i jeśli jest to wymagane może umożliwić szybką adaptację do zmiany wytwarzanego dobra.