Czujnik poziomu cieczy

Jest to przetwornik pomiarowy, który generuje informację dwustanową lub analogową dotyczącą pomiaru cieczy w zadanym punkcie zbiornika lub obiektu. Informacja dwustanowa polega na stwierdzeniu obecności lub braku danej cieczy w bezpośrednim otoczeniu elementu pomiarowego czujnika.

Wariant analogowy daje płynną, procentową informację o poziomie cieczy. Wyróżnia się różne kontaktowe i bezkontaktowe metody pomiarowe wykorzystywane w budowie czujników poziomu cieczy: rezystancyjne, radarowe, ultradźwiękowe, pojemnościowe, elektromechaniczne, wibracyjne, hydrostatyczne, radiometryczne. Wybór metody zależy od medium jakie podlega pomiarowi oraz charakterystyki obiektu. Informacja może zostać wykorzystana lokalnie dzięki sygnalizatorom optycznym, akustycznym, itd, a w przypadku nowoczesnych rozwiązań wyświetlona na wbudowanym wyświetlaczu. Częściej spotykane rozwiązanie opiera się o przesłanie informacji o pomiarze do systemu nadrzędnego w celu dalszej analizy i sygnalizowania. W warunkach przemysłowych przesyłanie tej informacji może odbywać się w jednym ze standardów napięciowych i prądowych (np: 0-24VDC, 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA) lub inteligentnej komunikacji sieciowej (np: IO-Link). Na podstawie pomiarów czujników poziomu cieczy mogą być realizowane funkcje monitorujące, sterujące (pompy) i alarmowe (suchobieg, przepełnienie).