Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki Newslettera a w tym przesyłania: nowości z branży automatyki i robotyki, ofert marketingowych, informacji o konkursach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wysyłce Newslettera a w tym otrzymywania wiadomości: o nowościach z branży automatyki i robotyki, z ofertami marketingowymi, z informacjami o konkursach.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki Newslettera a w tym otrzymywania wiadomości: o nowościach z branży automatyki i robotyki, z ofertami marketingowymi, z informacjami o konkursach.