Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2020/02/x2-768x358.png

Programowanie PLC od podstaw – kurs dla automatyków i elektryków odc.4 – Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?


Przyszedł moment na jeden z najciekawszych momentów kursu, szczególnie jeśli nie miałeś/aś okazji programować w języku LAD. Stworzysz teraz pierwszy rozbudowany program logiczny wykorzystujący podstawowe elementy języka drabinkowego.

Na przykładzie sterowania zaworami zbiorników nauczysz się tworzyć logikę programu oraz symulację procesów używając styków, cewek oraz bloków operacji arytmetycznych. Zapraszamy więc do zgłębienia tej wiedzy i zdobycia kolejnych umiejętności!

Krok 1: Jakie są podstawowe elementy języka drabinkowego?

Styki – służą do sprawdzania stanu logicznego bitów im przypisanych

 • Styk normalnie otwarty – przesyła sygnał, jeżeli związana z nim zmienna ma wartość 1 (ON).
 • Styk normalnie zamknięty – przesyła sygnał, jeżeli związana z nim zmienna ma wartość 0 (OFF).

Przekaźniki (cewki) – służą do ustawiania stanów bitów im przypisany

 • Przekaźnik chwilowy o stykach otwartych – ustawia wartość przypisanej mu zmiennej na 1 w momencie doprowadzenia do niego sygnału.
 • Przekaźnik chwilowy o stykach zamkniętych – ustawia wartość przypisanej mu zmiennej na 0 w momencie doprowadzenia do niego sygnału.
 • Przekaźnik uaktywniany zboczem narastającym sygnału – zmiana stanu sygnału z 0 na 1 powoduje ustawienie zmiennej powiązanej z przekaźnikiem na 1 na okres jednego cyklu wykonywania programu sterującego. (Zbocze narastające – zmiana stanu sygnału z 0 na 1. )
 • Przekaźnik uaktywniany zboczem opadającym sygnału – zmiana stanu sygnału z 1 na 0 powoduje ustawienie zmiennej powiązanej z przekaźnikiem na 1 na okres jednego cyklu wykonywania programu sterującego. (Zbocze opadające– zmiana stanu sygnału z 1 na 0.)
 • Przekaźnik – zatrzask SET – doprowadzenie sygnału do tego przekaźnika powoduje ustawienie wartości związanej z nim zmiennej na 1. Zmienna zachowuje tę wartość do momentu jej zmiany za pomocą przekaźnika Reset.
 • Przekaźnik – zatrzask RESET – doprowadzenie sygnału do tego przekaźnika powoduje ustawienie wartości związanej z nim zmiennej na 0. Zmienna zachowuje tę wartość do momentu jej zmiany za pomocą przekaźnika Set.

Bloki operacji arytmetycznych – realizują funkcje matematyczne parametrów

 • Blok funkcyjny dodawania Add – dodaje parametr IN1 i IN2, a wynik zapisuje jako parametr Q:

Q = IN1 + IN2

 • Blok funkcyjny odejmowania Sub – odejmuje parametr IN2 od parametru IN1 i wynik zapisuje do parametru Q:

Q = IN1 – IN2

 • Blok funkcyjny mnożenia Mul – mnoży parametry IN1 i IN2, a wynik zapisuje do parametru Q:

Q = IN1 * IN2

 • Blok funkcyjny dzielenia Div – dzieli parametr IN1 przez IN2, a wynik zapisuje do parametru Q:

Q = IN1 / IN2

W przypadku wartości INT i DINT, część ułamkowa wyniku jest odrzucana.

 • Blok funkcyjny modulo (MOD) – dzieli parametr IN1 przez IN2, a resztę z dzielenia zapisuje do parametru Q:

Q = część ułamkowa (IN1/IN2)

 • Blok funkcyjny pierwiastek kwadratowy – oblicza pierwiastek kwadratowy z parametru IN1, a wynik zapisuje do parametru Q.

Q = pierwiastek kwadratowy (IN1)

Argumentami tego bloku powinny być zwykle wartości typu REAL, tak by wynik mógł być liczbą zmiennoprzecinkową. Jako argument możesz podać wartość typu INT lub DINT, ale w przypadku, gdy w wyniku działania otrzymasz wartość niecałkowitą, część ułamkowa będzie odrzucona, gdyż wartość Q jest wtedy również liczbą całkowitą.

 • Blok funkcyjny wartość bezwzględna (ABS) – odrzuca znak parametru IN1 i wynik zapisuje do parametru Q. Wynik działania jest więc zawsze liczbą dodatnią.

Q = wartość bezwzględna (IN1)

Krok 2: Jakie zadanie będzie realizowała tworzona aplikacja?

Architekturę programu sterowania prezentuje poniższy schemat:

Aplikacja będzie składała się z 3 zbiorników oraz z 5 zaworów – 2 napełniających oraz 3 opróżniających. Funkcje arytmetyczne wykorzystasz do symulacji napełniania i opróżniania zbiorników. Dodawanie i odejmowanie wartości do/od rejestrów przypisanych odpowiednim zbiornikom będzie realizowane w określonych interwałach czasowych.

Stan zaworów będzie kontrolowany przez odpowiednie styki. Otwarcie zaworu będzie następowało po wykryciu przez styk wartości zmiennej równiej 1. Zawór będzie natomiast zamknięty, jeśli wartość zmiennej badanej przez styk będzie równa 0.

Przepływ cieczy do zbiornika (dodawanie i odejmowanie wartości rejestru zbiornika) będzie sterowane przez zawory (styki).

Aby zwiększyć czytelność programu, logikę dotyczącą poszczególnych zbiorników będziesz umieszczać w osobnych podprogramach.

To tylko część tego odcinka kursu. Czytaj dalej TUTAJ i sprawdź pozostałe odcinki kursu na Poradniku Automatyka

Programowanie PLC od podstaw – kurs dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

Programowanie sterownika PLC

Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak korzystać z przycisków, lampek i pól danych w tworzeniu ekranu operatorskiego?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Obiekt Menu
 • 14. Alarmy i Data trend

Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 15. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 16. Komunikacja CsCAN
 • 17. Komunikacja Ethernet Modbus TCP i Email

Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 18. Regulator PID
 • 19. Składowanie danych: Data logging oraz karta MicroSD
 • 20. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 21. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 22. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji


Utworzono: / Kategoria: , ,
 • Autor: ASTOR Sp. z o.o.
 • Od sterownika PLC do systemu zarządzania produkcją. Od skutecznej porady technicznej do szerzenia idei Przemysłu 4.0. Od studenta do inżyniera i menedżera produkcji. I tak już od 30 lat wspieramy przyszłych i obecnych automatyków i robotyków w codziennej pracy. Skontaktuj się z naszymi inżynierami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc :-)
 • Profil Autora
 • http://www.astor.com.pl/

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY