Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2021/04/astor-touter-przemysłowy-1200.jpg

Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS| Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1


Z tego odcinka kursu dowiesz się:

 • jak uzyskać dostęp do Internetu za pomocą routera przemysłowego,
 • jak uzyskać publiczne IP,
 • jak skonfigurować sieci LAN i WiFi,
 • jakie są sposoby na przywrócenie ustawień fabrycznych oraz restart,
 • jak skonfigurować DDNS– dla kart SIM z publicznym, dynamicznym adresem IP.

Słownik pojęć:

 • WebUI (Web User Interface) – przeglądarkowy interfejs użytkownika.
 • NTP (Network Time Protocol) – protokół umożliwiający synchronizację czasu między urządzeniami. Powszechnie stosowany w urządzeniach na całym świecie
 • APN (Access Point Name) – nazwa bądź adres bramy pomiędzy siecią komórkową operatora, a zewnętrzną siecią komputerową
 • ISP (Internet Service Provider) – dostawca usług internetowych
 • DDNS / Dynamiczny DNS (Dynamic Domain Name System) – system umożliwiający otrzymanie stałej nazwy hosta dla urządzeń o dynamicznie zmiennym adresie IP

Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych dla automatyków od podstaw

Pierwszy odcinek kursu poświęcony jest konfiguracji podstawowych funkcji w routerze przemysłowym na przykładzie produktu Teltonika RUT955 . Przedstawione kwestie będą fundamentem wiedzy przed przejściem do kolejnych części kursu. – Jak wiadomo, każdy router, aby zestawić połączenie VPN będzie najpierw potrzebował łączności z Internetem i urządzeniami w sieci lokalnej.

Dowiesz się, jak przywracać ustawienia fabryczne oraz restartować urządzenie. A jeśli korzystasz z kart SIM o publicznym, dynamicznym IP, dowiesz się, jak korzystać z serwisów DDNS (na przykładzie noip.com). Zaczynajmy!

Pierwsze uruchomienie routera przemysłowego

Przedni ipanel routera przemysłowego Teltonika RUT955, źródło: Mission Critical by ASTOR
Tylny panel routera przemysłowego Teltonika RUT955, źródło: Mission Critical by ASTOR

Wysuń tacę gniazda SIM1 – posłuż się szpilką zagnieżdżoną w obudowie urządzenia. Włóż kartę SIM do tacy, umieszczając ją zgodnie z wycięciem. Wsuń tacę z kartą SIM z powrotem do gniazda SIM1.

Przykręć wszystkie anteny zgodnie z opisami na antenach i złączach antenowych – 2xMobile, 2xWiFi, 1xGPS.

Podłącz urządzenie za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu.

Podłącz urządzenie do komputera/laptopa:

1. Upewnij się, że w ustawieniach karty sieciowej komputera nie jest ustawiony statyczny adres IP (routery Teltonika domyślnie mają uruchomiony serwer DHCP – przydzielą Ci adres IP automatycznie),

2. Za pomocą kabla Ethernet, do jednego ze portów LAN1/LAN2/LAN3, lub za pomocą WiFi -> SSID i hasło znajdziesz na tabliczce znamionowej, na spodzie urządzenia.

Uruchom przeglądarkę. W polu adresu przeglądarki wpisz adres IP routera (domyślnie 192.168.1.1; tę informację znajdziesz na etykiecie, na górze urządzenia).

Logowanie do WebUI, źródło: Mission Critical by ASTOR

Zaloguj się do WebUI (domyślnie Username: „admin”, hasło: „admin01”; Tę informację również znajdziesz na etykiecie, na górze urządzenia).

Przy pierwszym logowaniu zmień domyślne hasło. Nowe hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków, jedną wielką literę, jedną małą literę oraz cyfrę. Zapisz konfigurację przyciskiem Save.

Zmiana hasła, źródło: Mission Critical by ASTOR

Po zmianie hasła automatycznie uruchomi się kreator konfiguracji (Setup Wizard). Polecam skorzystanie z kreatora i przejście wszystkich pięciu kroków, co pozwoli Ci na konfigurację wszystkich podstawowych funkcji routera (w każdym momencie możesz ponownie uruchomić kreator konfiguracji przyciskiem System > Setup Wizard).

Uruchomienie kreatora Setup Wizard

Krok 1 – konfiguracja NTP

Z listy rozwijanej Time Zone wybierz odpowiednią strefę czasową – w Polsce jest to: Europe/Warsaw. Zsynchronizuj wstępnie czas z czasem komputera naciskając przycisk Sync with browser. Przejdź do następnego kroku przyciskiem Next.

Konfiguracja NTP, źródło: Mission Critical by ASTOR

Krok 2 – konfiguracja Mobile

Auto APN – użycie tej opcji umożliwi podstawowy dostęp do Internetu.
UWAGA: Ta opcja nie pozwoli na przydzielenie publicznego adresu IP.

Konfiguracja Mobile, źródło: Mission Critical by ASTOR

Jeśli chcesz przydzielić publiczny adresu IP, wyłącz Auto APN: pojawi się lista APN, z której wybierz opcję Custom. Każdy operator oraz każda usługa posiada inny APN i/lub metodę autoryzacji. Uzupełnij te pola zgodnie z zaleceniami Twojego ISP.

Wpisz numer PIN do karty SIM  w pole PIN number (dla kart „bezpinowych” pozostaw pole PIN number puste). Pole MTU pozostaw na domyślnej wartości 1500.

Za pomocą listy rozwijanej Service mode możesz zdecydować, z których technologii sieci komórkowej ma korzystać router. W większości przypadków opcja Automatic jest optymalna. Zmień to ustawienie tylko wtedy, gdy będziesz chciał świadomie korzystać lub nie korzystać z danej technologii. Włączenie opcji Show mobile info at login page spowoduje pokazanie tabeli z podstawowymi danymi połączenia komórkowego na ekanie logowania – użyj tej opcji według własnej preferencji. Zapisz konfigurację przyciskiem Next.

Konfiguracja Mobile, źródło: Mission Critical by ASTOR

Krok 3 – konfiguracja LAN

Wpisz adres IP routera i maskę podsieci w polach IP address i Netmask.

DHCP używaj według preferencji. Włączone DHCP zapewnia większą wygodę, ale mniejsze bezpieczeństwo. W przykładowych konfiguracjach DHCP pozostanie włączone. Zapisz konfigurację przyciskiem Next.

Konfiguracja LAN, źródło: Mission Critical by ASTOR

Krok 4 – konfiguracja WiFi

PAMIĘTAJ: Jeśli jesteś połączony/a z routerem za pomocą WiFi i zmienisz parametry (np. SSID, hasło, metodę szyfrowania, itp.) to połączenie z routerem zostanie przerwane. Wówczas będziesz musiał/a połączyć się ponownie, używając nowo ustalonych parametrów.

WiFi jest domyślnie włączoną funkcją – możesz ją aktywować/dezaktywować za pomocą pola Enable wireless. Parametry dobierz według preferencji – najważniejsze są: SSID (nazwa sieci bezprzewodowej), Key (hasło dostępu) oraz Country Code (wybierz odpowiedni dla kraju, w Polsce PL – Poland). Pozostałe parametry mogą pozostać bez zmian. Zapisz konfigurację przyciskiem Next.

Konfiguracja WiFi, źródło: Mission Critical by ASTOR

Krok 5 – system zarządzania Teltonika RMS

Teltonika RMS to autorski system zarządzania flotą urządzeń Teltonika. Oferuje wiele możliwości i wbudowanych funkcji – od najprostszych danych statystycznych, po zaawansowane funkcje, takie jak zdalny dostęp do urządzeń bez konieczności konfiguracji VPN, czy nawet publicznego IP.

W jednym z następnych odcinków dowiesz się więcej na temat systemu Teltonika RMS oraz jego możliwości. W trybie Enabled urządzenie próbuje połączyć się z systemem RMS raz na 2-5 minut. Jeśli przez 14 dni urządzenie nie połączy się z RMS, przejdzie w tryb Standby. W trybie Standby urządzenie próbuje połączyć się raz na 6 godzin. W trybie Disabled urządzenie nie wykonuje prób połączenia z systemem. Dopóki nie aktywujesz urządzenia w systemie RMS, żadne dane nie zostaną z niego pobrane.

Przyciskiem Connect możesz zainicjować połączenie bez czekania. Zatwierdź swój wybór i zakończ kreator konfiguracji przyciskiem Finish.

System zarządzania Teltonika RMS, źródło: Mission Critical by ASTOR

Przywracanie ustawień fabrycznych oraz restart routera przemysłowego

Routery Teltonika posiadają dwie podstawowe metody przywracania ustawień fabrycznych oraz restartowania: WebUI i przycisk RESET.

WebUI

Przejdź do zakładki System > Administration > General. Na samym dole strony znajdziesz sekcję Restore Default Settings. Przycisk Restore spowoduje powrót do ustawień fabrycznych.

Przywracanie ustawień fabrycznych w routerze przemysłowym, źródło: Mission Critical by ASTOR

Po naciśnięciu Restore będziesz musiał/a zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Zatwierdzenie wyboru przywrócenia ustawień fabrycznych, źródło: Mission Critical by ASTOR

Restart urządzenia wykonasz za pomocą przycisku w zakładce System > Reboot.

Przycisk Reset

Na tylnym panelu, pomiędzy złączami antenowymi WiFi, znajduje się przycisk Reset. Aby użyć przycisku, posłuż się szpilką zagnieżdżoną w obudowie urządzenia.

Reset działa na dwa sposoby: reset urządzenia lub powrót do ustawień fabrycznych. Przytrzymanie przycisku 0-5 s wywoła pierwszą akcję (reset), przytrzymanie przycisku 6-20 s wywoła drugą akcję.

Przycisk Reset w routerze, źródło: Mission Critical by ASTOR

Długość przytrzymania przycisku wskazywana jest na diodach LED siły sygnału (każda kolejna sekunda nacisku powoduje zaświecenie kolejnej diody). Czasy potrzebne do wykonania konkretnych akcji możesz zmodyfikować w zakładce System > Administration > General > Reset button configuration.

Konfiguracja DDNS – dla kart SIM z publicznym, dynamicznym adresem IP

Zobacz pełną wersję artykułu na Poradniku Automatyka >>

Zapraszamy także do śledzenia naszego kursu, gdzie będziemy publikować nowe odcinki.Utworzono: / Kategoria:
 • Autor: ASTOR Sp. z o.o.
 • Od sterownika PLC do systemu zarządzania produkcją. Od skutecznej porady technicznej do szerzenia idei Przemysłu 4.0. Od studenta do inżyniera i menedżera produkcji. I tak już od 30 lat wspieramy przyszłych i obecnych automatyków i robotyków w codziennej pracy. Skontaktuj się z naszymi inżynierami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc :-)
 • Profil Autora
 • http://www.astor.com.pl/

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY