Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2018/01/Codesys-eaton-wizualizacja-xv102-sklep-automatyka.jpg

Pierwsze kroki wizualizacji w CoDeSys3 na przykładzie panelu HMI z PLC XV102 EATON


Aplikacja CODESYS 3 to nie tylko potężne środowisko programistyczne do opracowywania programów sterujących dla sterowników PLC. To jednocześnie bardzo przyjazne i zaawansowane narzędzie do tworzenia wizualizacji paneli HMI oraz wizualizacji przeglądarkowych.

Zintegrowany edytor wykorzystuje zmienne aplikacji do sterowania elementami wizualizującymi w sposób dowolnie zaimplementowany przez użytkownika. Możliwości zmiany koloru, kształtu, położenia czy zakresu widoczności elementów dają szerokie pole do popisu dla ich twórców. Oprogramowanie wyposażone jest w zestaw standardowych elementów wizualizacji. Nie musi to wcale oznaczać ograniczeń, gdyż opcjonalny zestaw narzędzi  pozwala na konstruowanie nowych elementów. Utworzone wizualizacje, czy to na kontrolerach ze zintegrowanymi wyświetlaczami czy poprzez ekrany przeglądarkowe, umożliwiają w przyjazny użytkownikowi sposób obserwację bądź sterowanie dowolnie wybranym procesem.

Oprogramowanie CoDeSys 3 od EATON można pobrać na ich stronie: http://applications.eaton.eu/sdlc/?lx=11 (wpisz w wyszukiwarce codesys i pobierz najnowszą wersję XSOFT-CODESYS V3.x.x

Przetestowanie wizualizacji jest możliwe zarówno w symulatorze CoDeSys 3 jak i na urządzeniach z zestawu promocyjnego EATON z panelem XV102, modułami IO i CANopen oraz licencją na oprogramowanie.

Tworzenie wizualizacji

Na zakładce Application (prawy przycisk myszy) wybieramy zakładkę Add Object -> Visualization:

Nadajemy nazwę dla nowego ekranu wizualizacji i zatwierdzamy przyciskiem Add:

Po utworzeniu ukaże się ekran:

Po lewej stronie ekranu do drzewa projektu dodatkowo dodany automatycznie został Visualisation Manager umożliwiający edytowanie ustawień wizualizacji. Zakładka Visualisation reprezentuje pojedynczy ekran wizualizacji. Po prawej stronie widoczny jest Toolbox z elementami umożliwiającymi tworzenie wizualizacji.

W celu utworzenia przykładowej wizualizacji dodano dwa elementy:

– przycisk (Toolbox -> Common controls -> Button):

– lampkę (Toolbox -> Lamps/Switches/Bitmaps -> Lamp):

Do obsługi wizualizacji służy krótki program napisany dla sterownika PLC:

Dodano dwie zmienne typu „bool”: PRZYCISK i ZMIENNA. Są to zmienne pamięci wewnętrznej sterownika lecz z powodzeniem mogą zostać zastąpione wejściami i wyjściami fizycznymi sterownika.

Na ekranie wizualizacji dla obiektu lampki przypisano zmienną z programu sterownika PLC. W tym celu wybrano zakładkę Properties -> Position -> Variable:

Następnie wybrano odpowiednią zmienną: Application -> PLC_PRG -> LAMPKA:

Dla obiektu przycisku przypisano zmienną z programu sterownika PLC. W tym celu wybrano zakładkę Properties -> Inputconfiguration -> Toggle -> Variable. Dodatkowo nadano nazwę „PRZYCISK” dla przycisku: Properties -> Texts -> Text:

Następnie wybrano odpowiednią zmienną: Application -> PLC_PRG -> PRZYCISK:

Tak utworzona wizualizacja przyjmie postać:

Synteza projektu uruchamiana jest przyciskiem Build,  klawiszem F11 lub z menu Build -> Build:

Tryb symulacji

Gdy synteza zakończyła się powodzeniem możliwe jest przetestowanie działania wizualizacji za pomocą symulacji. W tym celu należy uruchomić tryb symulacji. Jeżeli symulacja nie jest pożądana należy przejść do punktu „Instalowanie projektu wizualizacji na urządzeniu docelowym”.

Następnie uruchamiamy symulowany tryb online Online -> Login, przyciskiem Start na pasku szybkiego wybierania bądź skrótem klawiszowym ALT + F8:

  • W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu, zatwierdzamy go (przycisk Yes):

  • W przypadku komunikatu przedstawionego poniżej należy wybrać opcję Login with online change i zatwierdzić przyciskiem OK:

W wyniku poprawnej kompilacji utworzone zostają wszystkie pliki wyjściowe. Stan kompilacji wyświetlany jest w oknie Messages widocznym w dolnej części widoku projektu. Uruchomienie symulacji możliwe jest przyciskiem Start, klawiszem F5 lub z menu Debug -> Start:

Działanie symulacji przedstawiono poniżej:

 

Instalowanie projektu wizualizacji na urządzeniu docelowym

Instalowanie wizualizacji wraz z programem na panelu HMI i sterowniku PLC odbywa się przez sekcję Download. Aby wgrać projekt do urządzenia musi być ono poprawnie skonfigurowane i podłączone do komputera. Jeśli wykonywana była symulacja projektu należy ją teraz wyłączyć/odznaczyć: Online -> Simulation. Zaznaczamy zakładkę Application a następnie uruchamiamy tryb online przyciskiem Start, skrótem klawiszowym ALT + F8 lub wybieramy z menu Online -> Login.

  • W przypadku pierwszej próby wgrania nowego projektu do urządzenia wyświetla się komunikat przedstawiony poniżej. Zatwierdzamy go (przycisk Yes):

Następnie wystarczy uruchomić wizualizację wybierając z menu Debug -> Start, przyciskiem Start lub klawiszem F5

Dodatkowo jeśli chcemy aby wizualizacja była uruchamiana automatycznie przy każdym restarcie urządzenia z menu Online wybieramy opcję Create boot aplication:

  • Po dokonaniu zmian w wizualizacji i próbie zaktualizowania jej na urządzeniu pojawi się komunikat przedstawiony poniżej. Tym razem należy wybrać opcję Login with download. Jeżeli chcemy aby wizualizacja była uruchamiana automatycznie przy każdym restarcie urządzenia dodatkowo zaznaczamy opcję Update boot project:

Następnie wystarczy uruchomić wizualizację przyciskiem Start, klawiszem F5 lub wybierając z menu Debug -> Start.

W przypadku powodzenia wszystkich operacji na ekranie panelu HMI powinien pojawić się ekran utworzonej wizualizacji. Gratulacje!Utworzono: / Kategoria: , ,
  • Autor: Pawel Zadroga • iAutomatyka.pl
  • Redaktor w iAutomatyka.pl Jestem absolwentem kierunku Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Głównym obszarem moich zainteresowań była mechanika, dopóki nie odkryłem ile radości dają urządzenia automatyki! Głównie styczność mam z Mitsubishi Electric, EATON, Siemens, WAGO, Webhmi i kilka innych.
  • Profil Autora
  • http://www.iautomatyka.pl/

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY