PARTNERZY

PRODUKTY I SKLEP SERWIS I WSPARCIE

Od automatyzacji produkcji i logistyki, aż po automatyzację procesów technologicznych — SICK należy do ścisłej czołówki wśród producentów czujników. Jako lider rynku w dziedzinie technologii, firma SICK ze swoimi czujnikami i rozwiązaniami aplikacyjnymi tworzy doskonałe podstawy dla bezpiecznego i efektywnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami oraz ochrony środowiska naturalnego.

NEWSY / BLOG POZNAJ MITSUBISHI ELECTRIC ODDZIAŁ POLSKA

Korporacja Mitsubishi Electric, posiadająca 90 lat doświadczenia w zakresie dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości innowacyjnych produktów w dziedzinie automatyki przemysłowej, produkcji, marketingu i sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Programowalne sterowniki PLC, rozwiązania napędowe, roboty przemysłowe, panele dotykowe, wycinarki laserowe i sterownie CNC firmy Mitsubishi Electric zaliczają się do produktów najwydajniejszych na rynku i gwarantują sukcesy firmy już od ponad 30 lat.

KATALOG PRODUKTÓW POZNAJ FINDER

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Nasz wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Firma szeroko się rozwija i inwestuje w przyszłość uzupełniając gamę swojego asortymentu. Prócz przekaźników oferuje rozwiązania przemysłu elektrycznego do zastosowań domowych jak i komercyjnych poprzez przekaźniki, urządzenia przeciwprzepięciowe, termostaty panelowe, zasilacze i liczniki energii. Gama asortymentu obejmuje ponad 12 tysięcy produktów.

KATALOG ONLINE POZNAJ JOHNSON CONTROLS

Firma Johnson Controls to światowy lider w zakresie zróżnicowanych technologii i przemysłu świadczący usługi dla klientów w ponad 150 krajach. 120 000 pracowników tworzy wysokiej jakości produkty, usługi i rozwiązania umożliwiające optymalizację wydajności energetycznej oraz obsługowej budynków. Johnson Control prężnie działa również w branży motoryzacyjnej, a w ofercie firmy można odnaleźć różne rodzaje akumulatorów oraz opracowane systemy wnętrz samochodowych.

BLOG WAGO POZNAJ WAGO

WAGO. jest producentem urządzeń automatyki przemysłowej i budynkowej oraz systemów połączeń dla elektrotechniki i elektroniki. Powstanie w 1951 roku firmy WAGO było wyrazem przekonania o słuszności obranego kierunku i stworzyło podwaliny pod dalszy rozwój technologii. Z czasem stała się ona standardem na całym świecie i teraz nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej instalacji elektrycznej czy systemu automatycznego sterowania bez wyrobów WAGO.

KATALOG ONLINE POZNAJ PANASONIC

Panasonic Electric Works Europe zajmuje się produkcją oraz dystrybucją komponentów automatyki, takich jak: czujniki przemysłowe, sterowniki programowalne, napędy przemysłowe i systemy znakowania laserowego. W ścisłej kooperacji z europejskimi klientami, oferują rozwiązania dla różnych obszarów biznesu, takich jak przemysł motoryzacyjny, pojazdy elektryczne, automatyzacja procesów technologicznych oraz budynków, odnawialnych źródeł energii czy zarządzania środowiskowego.

Poznaj easyE4 POZNAJ EATON

Eaton Electric jest producentem najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego napięcia. Międzynarodowe nagrody oraz certyfikaty są dowodem, iż produkty Eaton Electric odpowiadają najnowszym standardom bezpieczeństwa i wymaganiom jakości. Wszystkie nasze wyroby gwarantują długoletnie działanie.

PRODUKTY POZNAJ PEPPERL+FUCHS

Automatyzacja to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania - nasz cel.

Obecnie firma Pepperl+Fuchs jest znana klientom na całym świecie jako przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne w dziedzinach takich, jak ochrona przeciwwybuchowa instalacji elektrycznych czy technologie czujników. Zawsze koncentrujemy się na wymaganiach klientów. Pasja, z jaką poświęcamy się automatyce, oraz przełomowe technologie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam owocnie współpracować z klientami — tak dziś, jak i w przyszłości.

MENU PROFIL

Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Publikacja zgłoszona do 🎁 Konkursu iAutomatyka

Obługa i mechanizm przerwań w TIA Portal

1251 wyświetleń, autor: Witek T..

W tym artykule chciałbym przybliżyć mechanizm przerwań. Czym jest, jak działa i gdzie go używać? Dowiesz się czytając dalej.

Sterownik

Do testów i przykładów został wykorzystany sterownik S7-1200 z firmware 4.1 oraz oprogramowanie TIA Portal v15. W sterownikach z niższym firmware do 3.0 występują pewne różnice w porównaniu z nowszymi urządzeniami. Najważniejsze zmiany dotyczące przerwań w sterownikach z nowszym firmware:

 • możliwość konfiguracji przerwań jako nieprzerywalne lub przerywalne,
 • możliwość konfiguracji priorytetu przerwania,
 • dodane zostały przerwania zegarowe,
 • dodane zostały nowe zdarzenia diagnostyczne (np. błąd kasety I/O, zmiana trybu pracy kasety I/O, itp.).

Zasada działania

Praca sterownika polega na cyklicznym wykonywaniu bloków programowych – domyślnie jest to OB1. Wystąpienie przerwania powoduje chwilowe zawieszenie wykonywania programu cyklicznego. W tym czasie wykonywany jest program obsługi przerwania. Wystąpienie przerwania powoduje wykonanie bloku OB, przydzielonego do obsługi tego zdarzenia. Może dojść do zagnieżdżenia przerwania – aktualnie obsługiwane przerwanie zostanie przerwane przez kolejne o wyższym priorytecie. Zakończenie obsługi przerwania powoduje powrót do miejsca w programie, w którym nastąpiło zawieszenie programu.

Reklama


Lista przerwań

Poniżej tabela z dostępnymi przerwaniami w sterowniku S7-1200 FW>4.0.

Priorytet zdarzenia

Priorytety są to liczby od 1 do 26 przyporządkowane danym blokom OB – im większa liczba, tym większy priorytet. Ogólnie zasada nadawania i zastosowania priorytetów jest prosta – przerwania o nadanym wyższym priorytecie przerywają program o niższym priorytecie. Bloki cykliczne, takie jak OB1, mają najniższy priorytet – 1, ponieważ mogą być zawsze przerwane przez zdarzenie. Gdy zdarzenie zostanie obsłużone, sterownik PLC wraca do miejsca w programie, w którym nastąpiło przerwanie. Aby program mógł być przerwany przez przerwanie o wyższym priorytecie, bloki programowe muszą być skonfigurowane jako przerywalne.

Gdy bloki programowe OB zostaną ustawione jako nieprzerywalne, to nie zostaną przerwane nawet przez OB obsługujące zdarzenia o wyższym priorytecie. OB o wyższym priorytecie będzie musiało czekać w kolejce, aż do zakończenia aktualnie wykonywanego bloku programowego obsługującego przerwanie o niższym priorytecie.

Ustawienia czy przerwania mają być przerywalne, czy nieprzerywalne, dostępne są w konfiguracji sterownika.

Kolejkowanie zdarzeń

Zdarzenia przychodzące do sterownika nie zawsze są wykonywane natychmiast. Obsłużenie przerwania jest opóźnione gdy:

 • jest wykonywane przerwanie o wyższym priorytecie,
 • jest wykonywane inne przerwanie i OB są skonfigurowane jako nieprzerywalne,
 • jest wykonywana instrukcja w programie, która nie może być przerwana (np. UMOVE_BLK).

Przychodzące zdarzenie oraz kolejne trafiaj do kolejki, gdzie oczekują na możliwość obsłużenia. Każda grupa przerwań ma określoną głębokość kolejki. Jeśli zostanie przekroczona, to kolejne zdarzenia zostają utracone.

Odczyt wejść/wyjść

Cykl programu zaczyna się od zapisu pamięci Q do fizycznych wyjść. Po zapisie wyjść, sterownik kopiuje wejścia do pamięci I. W następnej kolejności jest wykonywany program – OB1 i cykl się powtarza. Wynika z tego, że odczyt i zapis wejść/wyjść jest ściśle związany z programem cyklicznym sterownika. W pewnych przypadkach wymagany jest szybszy odczyt i zapis wejść/wyjść. Można wtedy powiązać operacje zapisu i odczytu wejść/wyjść z danym przerwaniem przez przypisanie ich do PIP. Wtedy operacje związane z odczytem/zapisem wejść/wyjść odbywają się razem z przerwaniem, dzięki czemu w przerwaniu można operować na aktualnych stanach wejść i jednocześnie szybko wystawiać odpowiednie stany na wyjściach sterownika.

Konfiguracja przypisania wejść/wyjść sterownika do PIP jest przestawiona na rysunku poniżej.

Jeśli dostępna jest większa liczba wejść/wyjść, to można je przypisać do innego PIP np. PIP2 i do innego przerwania o innym czasie cyklu.

Przerwania cykliczne – Cyclic interrupts

Przerwania cykliczne wywoływane są w równych odstępach czasu. Są bardzo ważne w programach sterowników PLC, ponieważ dają możliwość pobierania informacji w stałych odstępach czasu. Dlatego są często wykorzystywane w układach regulacji lub np. próbkowaniu pomiarów (bloki programowe cykliczne np. OB1 nie zapewniają stałej długości cyklu, który może być różny w zależności od wykonywanego programu). Blok OB dla przerwania cyklicznego posiada dwa parametry:

 • czas cyklu – odstęp czasu, w których wywoływane jest OB;
 • faza – opóźnienie wywołania bloku OB obsługi przerwania (przesunięcie względem cyklu wywołania bloku OB przerwania cyklicznego), faza zapobiega nakładaniu się przerwań cyklicznych.

Rysunek poniżej przestawia w sposób graficzny parametry przerwań cyklicznych.

Parametry bloków OB – czas cyklu, faza można ustawić podczas tworzenia bloku programowego oraz we właściwościach (Properies) stworzonego bloku.

Z przerwaniami cyklicznymi są powiązane dwie instrukcje programowe:

 • SET_CIN – instrukcja do ustawiania parametrów bloku OB przerwania cyklicznego;
 • QRY_CINT – instrukcja do odczytu właściwości bloku OB przerwania cyklicznego.

Poniżej przykład wywołania funkcji dla przerwań cyklicznych i opis parametrów.

Jeśli przerwanie jest prawidłowo skonfigurowane to wartość parametru STATUS = 16#14.

Reklama


Poniżej krótki program do zmiany parametrów przerwania cyklicznego – zmiana cyklu i fazy oraz odczyt ich wartości.

Należy pamiętać, że przerwań cyklicznych nie da się wyłączyć za pomocą programu sterownika.

Przerwania opóźnione – Time delayed interrupts

Przerwanie od opóźnień polega na wywołaniu bloku OB z ustalonym opóźnieniem. Przerwanie jest aktywowane programowo rozkazem SRT_DINT. Należy pamiętać, że przerwanie jest aktywowane stanem wysokim na wejściu EN, ale czas jest liczony od momentu wykrycia zbocza opadającego na tym wejściu. Przerwanie może zostać również wyłączone za pomocą funkcji CAN_DINT. Czy przerwanie od opóźnień jest aktywowane można sprawdzić za pomocą funkcji QRY_DINT. Maksymalny czas, jaki można wprowadzić jako opóźnienie, to 60000 ms czyli 6 min.

Blok programowy OB dla przerwania opóźnionego posiada jeden parametr – priorytet, który można zmienić we właściwościach (Properies) stworzonego bloku.

Rysunek poniżej przedstawia w sposób graficzny, działanie przerwania od opóźnień.

Z przerwaniami cyklicznymi są powiązane trzy instrukcje programowe:

 • SRT_DINT – instrukcja aktywacji przerwania od opóźnień;
 • CAN_DINT – instrukcja wyłączenia aktywowanego przerwania od opóźnień;
 • QRY_DINT – instrukcja do odczytu parametrów przerwania.

Poniżej przykład wywołania funkcji dla przerwań od opóźnień i opis parametrów.

Jeśli przerwanie jest prawidłowo skonfigurowane i zostało aktywowane stanem wysokim na wejściu EN to wartość parametru STATUS = 16#14 (przerwanie aktywne i blok OB istnieje). Jeśli czas opóźnienia zostanie odliczony i przerwanie się wykona lub zostanie wykonana instrukcja CAN_DING lub nastąpi restart sterownika to wartość parametru STATUS = 16#10 (blok OB istnieje, przerwanie nieaktywne).

Ponieważ przerwania cykliczne i opóźnione wykorzystują te same zasoby, łączna liczba wykorzystywanych tego typu przerwań równa się 4.

Reklama


Przerwania sprzętowe – Hardware interrupts

W sterownikach SIMATIC, można przypisać określone zdarzenie (np. zbocze narastające) na danym wejściu fizycznym do danego bloku OB. Wykonywany program zostanie przerwany i zostanie wykonywany dany blok OB.

Takie zdarzenia można skonfigurować na dwa sposoby – w konfiguracji sterownika lub w jego programie za pomocą instrukcji ATTACH i DETACH.

Na etapie tworzenia konfiguracji sterownika można przypisać dane wejście sterownika do utworzonego bloku OB, przeznaczonego do obsługi zdarzeń sprzętowych.

Można w ten sposób obsłużyć zbocze narastające lub opadające wykorzystując jedno wejście sterownika.

Można też przypisać dwa zdarzenia – zbocze opadające i narastające tego samego wejścia sterownika do wywołania tego samego bloku OB.

Można również w sposób programowy przypisać dane zdarzenie do bloku OB poprzez instrukcję ATTACH (obsługa zdarzenia przez blok OB zostaje aktywowana) lub odłączyć za pomocą instrukcji DETACH (obsługa zdarzenia przez blok OB zostaje dezaktywowana). Poniżej przykład programu w jaki sposób parametryzuje się funkcję obsługi przerwań sprzętowych.

Konfiguracja funkcji – przypisanie bloku przerwania OB do funkcji konfiguracji przerwania.

Konfiguracja funkcji – przypisanie zdarzenia dla danego wejścia sterownika do funkcji konfiguracji przerwania.

Funkcja ATTACH posiada wejście ADD:

 • wartość 0 – funkcja z tym parametrem przypisuje blok organizacyjny OB tylko i wyłącznie do danego zdarzenia EVEN dla tej funkcji ATTACH, jeśli istnieją inne przypisania to zostają skasowane;
 • wartość 1 – funkcja z tym parametrem powoduje dopisanie zdarzenia EVEN do listy zdarzeń, które są obsługiwane przez dany blok OB (blok OB może być wywołany przez kilka zdarzeń).

Przerwania od zegara czasu rzeczywistego

Przerwania synchronizowane zegarem czasu Time of day interrupt dostępne są dla nowszych sterowników S7-1200 i S7-1500. Dostępne są dwa bloki OB do obsługi przerwań – OB10 i OB11.

Dostępne są następujące przerwania:

 • once – jednokrotne, w danym dniu i danej godzinie;
 • every minute – co minutę, o pełnych minutach,
 • Hourly – co godzinę, z podaniem minut;
 • Daily – raz dziennie, określa się godzinę i minuty;
 • Weekly – co tydzień, określa się godzinę i minutę, dzień tygodnia określa data startu przerwania;
 • Monthly – co miesiąc, określa się godzinę i minutę, dzień miesiąca określa data startu przerwania;
 • Yearly – co rok, określa się godzinę i minutę, dzień roku określa data startu przerwania;
 • End of month – na koniec miesiąca, określa się godzinę i minutę.

Najbardziej przydatne jest przerwanie generowane END_OF_MONTH, ponieważ nie trzeba kontrolować jaki jest miesiąc i czy jest rok przestępny. Można w prosty sposób wygenerować raport na koniec każdego miesiąca bez dodatkowego programu w sterowniku.

Artykuł został nagrodzony w Konkursie iAutomatyka – edycja Maj 2019

Nagrodę zestaw narzędzi + gadżety dostarcza ambasador konkursu, firma Weidmüller.

 

Reklama

28 maja 2019 / Kategoria: , , ,

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Jeden przewód by wszystkie połączyć – videorecenzja SIRIUS ACT PROFINET

Jeden przewód by wszystkie połączyć – videorecenzja SIRIUS ACT PROFINET

>KLIKNIJ<

Jak wyświetlać wizualizację WWW na panelu operatorskim HMI? Web Panel ESA!

Jak wyświetlać wizualizację WWW na panelu operatorskim HMI? Web Panel ESA!

>KLIKNIJ<

PACSystems RSTi-EP odc.2: Pierwsze kroki w środowisku Proficy Machine Edition.

PACSystems RSTi-EP odc.2: Pierwsze kroki w środowisku Proficy Machine Edition.

>KLIKNIJ<

Jak unikać awarii w zakładach przemysłowych?

Jak unikać awarii w zakładach przemysłowych?

>KLIKNIJ<

Produkty LAPP w projektach studenckich

Produkty LAPP w projektach studenckich

>KLIKNIJ<

Czyste, bezpieczne, wykrywalne: Nowe trybopolimery igus do kontaktu z żywnością

Czyste, bezpieczne, wykrywalne: Nowe trybopolimery igus do kontaktu z żywnością

>KLIKNIJ<

Wakacyjne szkolenia ze sterowników w gorącej cenie 1350 zł!

Wakacyjne szkolenia ze sterowników w gorącej cenie 1350 zł!

>KLIKNIJ<

Nowe termostaty z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem – TEC3000

Nowe termostaty z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem – TEC3000

>KLIKNIJ<

Specjalna oferta dla firm – easyE4 + licencja easySoft7 już od 396,60 zł netto

Specjalna oferta dla firm – easyE4 + licencja easySoft7 już od 396,60 zł netto

>KLIKNIJ<

Kup SEE Electrical ze Szkoleniem w cenie! [Promocja]

Kup SEE Electrical ze Szkoleniem w cenie! [Promocja]

>KLIKNIJ<

3 sposoby na wymianę danych bez przewodów w przemyśle [wywiad + plener]

3 sposoby na wymianę danych bez przewodów w przemyśle [wywiad + plener]

>KLIKNIJ<

Recenzja i konfiguracja zdalnego połączenia u-link VPN Cloud od Weidmueller

Recenzja i konfiguracja zdalnego połączenia u-link VPN Cloud od Weidmueller

>KLIKNIJ<

Szkolenie online z Siemens – “Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic”!

Szkolenie online z Siemens – “Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic”!

>KLIKNIJ<

detec4 – udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa

detec4 – udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa

>KLIKNIJ<

Zdalny dostęp, VPN, router, chmura? Szukamy złotego środka

Zdalny dostęp, VPN, router, chmura? Szukamy złotego środka

>KLIKNIJ<

Sprawdź jakie możliwości dają coboty wraz z narzędziami OnRobot

Sprawdź jakie możliwości dają coboty wraz z narzędziami OnRobot

>KLIKNIJ<

Technologia bezpieczeństwa z pierwszej ręki

Technologia bezpieczeństwa z pierwszej ręki

>KLIKNIJ<

O tym, jak zastąpiłem sterowniki przekaźnikami w oczyszczalny ścieków

O tym, jak zastąpiłem sterowniki przekaźnikami w oczyszczalny ścieków

>KLIKNIJ<

Czym są sterowniki ruchu i jaką dają nam przewagę nad zwykłym PLC?

Czym są sterowniki ruchu i jaką dają nam przewagę nad zwykłym PLC?

>KLIKNIJ<

Szkliwienie porcelitu – robot przemysłowy KUKA

Szkliwienie porcelitu – robot przemysłowy KUKA

MOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

 • Poniższy poradnik jest zbiorem schematów połączeń elektrycznych. W poradniku zapoznamy się z podstawami wprowadzenia do systemów przekaźnikowych, sekwencji przełączeń przekaźników, porównania systemów przekaźnikowych z systemami tradycyjnym...
 • ROUTER VPN EWON COSY 131 Zapewnia sprawny i prosty w obsłudze zdalny dostęp do dowolnego urządzenia Kompatybilność z najważniejszymi markami i protokołami sterowników PLC (m.in. Siemens, Allen-bradley, Omron…) Szybie zarządzenie roote...
 • Urządzenia XV300 wyposażone są w przemysłowe wyświetlacze wysokiej rozdzielczości z technologią wielodotyku. To, w połączeniu z precyzyjnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika, umożliwia operatorom pracę od zaraz. Dodatkowo te wysoko wyda...
 • Nowoczesne dotykowe panele operatorskie HMI firmy WEINTEK Labs. – Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe w pełnej wersji – Precyzyjne, dotykowe ekrany wyświetlające szczegółową grafikę – Obszerne biblioteki komponentów grafi...
 • W trybie refleksyjnym sygnał ultradźwiękowy jest nieustannie odbijany przez zamontowany na stałe element odbijający wiązkę, tzw. element odniesienia. Jako elementu odbijającego wiązkę można używać odpowiednio ustawionego panelu z plastiku l...
 • Seria EX-Z Czujniki z serii EX-Z to jedne z najmniejszych urządzeń tego typu na świecie. Najcieńszy model posiada grubość jedynie 3 mm co zostało osiągnięte przez zastosowanie nowych półprzewodników i dzięki temu wyeliminowanie przewodów. B...Kategorie
POLECANE ARTYKUŁY
KOMUNIKATY
Wydarzenia
POLECANE FIRMY I PRODUKTY

Wszystko stanie się prostsze po zalogowaniu :)

Przypomnij hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
z

Przetwarzamy pliki... jeszcze chwilka…