Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2022/10/F_man_looking_on_screen_with_Icons_of_Qualification_Programme_Get888100058_3c_768x432_v0.jpg

Nowy program kwalifikacji Pilz – systemowe podejście do szkoleń pracowniczych


Konieczność dbania o bezpieczeństwo i rozwój pracowników oraz ich kształcenie podkreśla z jednej strony Kodeks Pracy, a z drugiej potrzeby i strategia pracodawców. Wiele firm uczyniło z nich jeden z podstawowych elementów swojej misji i strategii działania. Nasze obserwacje dość jednoznacznie wskazują, że w zdecydowanej większości przypadków przyczyną występowania wypadków przy pracy jest brak odpowiedniej wiedzy.

Szkolenia mogą być organizowane zarówno na poziomie wewnętrznym organizacji, jak i zlecane zewnętrznym ośrodkom szkoleniowym. Te drugie są szczególnie cenione przez pracowników. Po odbyciu takiego szkolenia kursant otrzymuje imienne zaświadczenie o jego ukończeniu lub certyfikat poświadczający zdobycie nowych kompetencji. Każda organizacja przyjmuje swój model wdrażania i szkolenia pracowników. Niektórzy pracodawcy sami narzucają kierunki rozwoju pracownika (najczęściej za pośrednictwem działów HR), a inni pozwalają na kształcenie według ścieżki wybranej przez pracownika. Z naszych doświadczeń wynika, iż pracownicy w większości sami wolą decydować jaką tematykę wybrać. Uważają, że tylko oni sami są świadomi swoich zainteresowań, chęci i potencjału. Przy obecnie dostępnej ofercie szkoleń trudno wybrać te, które z jednej strony zapewnią odpowiedni poziom wiedzy, a z drugiej przyczynią się do rozwoju kompetencji pracownika. Obiektywnie patrząc, możliwe jest stworzenie dobrej ścieżki rozwoju przez pracodawcę, ale wymaga to maksymalnego zaangażowania w poznanie potrzeb organizacji oraz potrzeb i potencjału pracownika.

Firma Pilz Polska przygotowała kompleksowy pakiet szkoleń, oparty na czterech poziomach zaawansowania, który pozwala zapoznać się z trudnym i bardzo rozległym obszarem bezpieczeństwa maszynowego. Został on tak skonstruowany, aby można go było elastycznie dostosować do wewnętrznego modelu budowania kompetencji i rozwoju personalnego pracowników. Szkolenia na poziomie podstawowym obejmują zakres wiedzy, który powinni posiadać wszyscy pracownicy związani z produkcją. Na kolejnych dwóch poziomach oferujemy szkolenia specjalizowane, koncentrujące się na różnych aspektach bezpieczeństwa, sposobie redukcji zagrożeń, a także na konkretnych typach maszyn i środowisku, w którym te maszyny pracują. Są to szkolenie powiązane ze specyfiką firmy, posiadanymi maszynami i zakresem odpowiedzialności danych osób. Na samym szczycie piramidy jest certyfikowane szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert), które realizujemy wspólnie z jednostką notyfikowaną TUV Nord, umożliwiające zdobycie międzynarodowej kwalifikacji.

W naszej ofercie dostępne są także szkolenia obejmujące zagadnienia związane z obsługą, programowaniem i serwisowaniem naszych produktów, które pozwolą nie tylko nadzorować ich prawidłowe działanie, ale także programować lub konfigurować je pod kątem indywidualnych potrzeb aplikacyjnych. Przeznaczone dla automatyków i inżynierów związanych z utrzymaniem ruchu w zakładzie.

Wiedza przekazywana na różnych poziomach wzajemnie się uzupełnia, krok po kroku przygotowując uczestników do zdobycia kompleksowej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn. Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez inżynierów, praktyków posiadających certyfikat CMSE (Certified Machinery Safety Expert), którzy na co dzień oceniają i modernizują maszyny oraz linie produkcyjne. Skoncentrowane są na praktycznych aspektach bezpieczeństwa maszyn, a ich celem jest możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Od ponad 10 lat Pilz Polska oferuje specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników. Naszym celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, pożądanych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Rok 2021 mimo trwającej pandemii zakończyliśmy sukcesem w ilości przeprowadzonych szkoleń i liczbie uczestników. Wielu uczestników po odbyciu szkolenia, wybiera kolejne z naszej oferty, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług. Tematyka i zakres naszych szkoleń jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku i jest na bieżąco modyfikowana. Ich zawartość nie ogranicza się wyłącznie do części teoretycznej, ale bazuje na praktycznych aspektach. Mogą odbywać się także w formie warsztatów uwzględniając specyficzne wymagania klienta. Nowa formuła, w której szkolenia podzielono na wstępne, podstawowe, zaawansowane i certyfikowane, pozwala na wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju pracownika. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z występowaniem pandemii COVID-19 wiele naszych szkoleń odbywa się w formie online. Mają one taką samą wartość merytoryczną jak szkolenia stacjonarne. Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia spełniające najbardziej wymagające oczekiwania klienta.

 

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową : https://www.pilz.com/pl-PL/trainings/articles/215319

Mariusz Michalski

Kierownik ds. Szkoleń w Pilz Polska

Certified Machinery Safety Expert

 Utworzono: / Kategoria:
  • Autor: Pilz Polska Sp. z o.o.
  • Pilz GmbH & Co. KG jest liderem w bezpiecznej technologii automatyzacji. Na tym polu Pilz nieustannie umacnia swoją pozycję wiodącego dostawcy kompletnych rozwiązań z zakresu technologii bezpieczeństwa i automatyzacji. Celem firmy Pilz jest automatyzacja maszyn i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska.
  • Profil Autora
  • https://www.pilz.com/pl-PL

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
  • Poniższy poradnik jest zbiorem schematów połączeń elektrycznych. W poradniku zapoznamy się z podstawami wprowadzenia do systemów przekaźnikowych, sekwencji przełączeń przekaźników, porównania systemów przekaźnikowych z systemami tradycyjnym...
  • Wyświetlacz słupkowy ITP15 jest kompaktowym wskaźnikiem procesowym, który wizualizuje analogowy sygnał wejściowy w zakresie od 0 do 100% z 10 słupkami po 10%. Sygnałem wejściowym może być liniowy sygnał napięciowy 0 (2) -10 V lub sygnał prą...
  • Czterokrotnie szybsze widzenie maszynowe HALCON 20.11. i 4-rdzeniowy procesor zwiększają produktywność maszyn B&R radykalnie przyspieszyło wykonywanie wszystkich typów aplikacji systemu wizyjnego. Nowy 4-rdzeniowy procesor i kompilator ...
  • SIR6W, to nowa seria przekaźników interfejsowych przeznaczonych do separacji wejść/wyjść w aplikacjach PLC oraz do wielu różnych aplikacji jako elementy pośredniczące i wykonawcze. • SIR6W, to przekaźniki o niewielkich wymiarach 88,6 x 6,2 ...
  • Szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk Usługa u-link gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk, co ułatwia zdalne utrzymanie ruchu, jednocześnie pozwalając na wydajne zarządzanie zakładami produkcyjnymi i stacjami klie...
  • Chcieliby Państwo być informowani z wyprzedzeniem o stanie maszyny lub techniki napędowej? Nic prostszego! Aplikacja DriveRadar® oferuje kompleksowe zarządzanie konserwacją w oparciu o cyfrowe rejestrowanie danych, na podstawie których możl...