Partnerzy

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Nasz wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Firma szeroko się rozwija i inwestuje w przyszłość uzupełniając gamę swojego asortymentu. Prócz przekaźników oferuje rozwiązania przemysłu elektrycznego do zastosowań domowych jak i komercyjnych poprzez przekaźniki, urządzenia przeciwprzepięciowe, termostaty panelowe, zasilacze i liczniki energii. Gama asortymentu obejmuje ponad 12 tysięcy produktów.

KursyAutomatyki.pl - portal z kursami online z automatyki przemysłowej. Znajdziesz tam zarówno darmowe kursy, jak i płatne, pełne z wiedzy i doświadczenia od ekspertów. Po zapisie na kurs otrzymujesz dostęp do logicznego ciągu nagrań i ćwiczeń, do których możesz wracać wielokrotnie. Na zakończenie kursu czeka Cię test sprawdzający, po którym otrzymasz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim. Dołącz już teraz!

Automatyzacja to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania - nasz cel. Obecnie firma Pepperl+Fuchs jest znana klientom na całym świecie jako przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne w dziedzinach takich, jak ochrona przeciwwybuchowa instalacji elektrycznych czy technologie czujników. Zawsze koncentrujemy się na wymaganiach klientów. Pasja, z jaką poświęcamy się automatyce, oraz przełomowe technologie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam owocnie współpracować z klientami — tak dziś, jak i w przyszłości.

Rozwiązania dostarczane przez WAGO. już od wielu lat wspierają naszych klientów w dążeniu do sukcesu. Poczynając od prostych instalacji elektrycznych, a kończąc na skomplikowanej infrastrukturze zarządzającej procesami przemysłowymi czy automatyką budynkową. Sprawdźcie jak rozwiązania WAGO, mogą wesprzeć Was w drodze do Waszego sukcesu.

Dostarczamy produkty i rozwiązania z zakresu Przemysłowej Techniki Łączeniowej. Już od ponad 160 lat Weidmüller jest synonimem kompetencji i niezawodność. Oferujemy rozwiązania dla takich branż jak przemysł maszynowy, technika procesowa, produkcja urządzeń, energetyka i transport. Wspieramy naszych Klientów i Partnerów w ponad 80 krajach, produktami, rozwiązaniami i usługami w zakresie połączeń elektrycznych oraz układów zasilania, przetwarzania sygnałów oraz transmisji danych w środowisku przemysłowym.

Oni już dołączyli do Projektu iAutomatyka

Nowości w ofercie Weinteka: moduły analogowe serii iR

Na początku roku 2018 Weintek wypuścił na rynek wysoko wydajne rozwiązanie: połączenie panela operatorskiego (HMI) z uruchomionym w nim runtime’m CoDeSys (przez co w panelu zawrzeć możemy logikę sterującą) z modułami rozproszonych wejść/wyjść dyskretnych (jako interfejs dla programu sterującego zawartego w panelu). Rozwiązanie to zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez Klientów. By było bardziej uniwersalne do zastosowania w różnych przemysłowych aplikacjach, Weintek poszedł o krok dalej. Stworzył nowe moduły serii iR , którymi są we/wy analogowe oraz moduł pomiaru temperatury.

Moduły pozwalają na odczytywanie sygnałów analogowych (napięcia, natężenia, temperatury), stanowiących informację wejściową dla algorytmu sterowania zaszytego w panelu operatorskim lub innych urządzeniach sterujących, a także wysyłanie przez nie sygnałów pozwalających na sterowanie innymi elementami układu.

Seria iR oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności, które działają już w najprostszej konfiguracji. Dzięki temu jest w stanie uwolnić algorytm sterowania z wykonywania operacji, które dotychczas należało programować w sterowniku PLC.

Nowe moduły analogowe z serii iR  to 4 modele dostosowane do różnych potrzeb:

iR-AI04-VI – analogowe wejścia (4 kanały)

iR-AQ04-VI – analogowe wyjścia (4 kanały)

iR-AM06-VI – analogowe wejścia + wyjścia (4 kanały wejściowe, 2 wyjściowe)

iR-AI04-TR – wejścia temperaturowe (4 kanały)

1. ANALOGOWE MODUŁY WEJŚĆ

 • tryb Konfigurowania Kanałów – każdy kanał może zostać skonfigurowany w zakresie wejściowego napięcia i natężenia (-10~+10V,  -5~+5V, 1~5V, -20~20mA, 4~20mA), odpowiednio dla różnych aplikacji,
 • współczynnik konwersji definiowany przez użytkownika – moduły zawierają wbudowany konwerter analogowo-cyfrowy z zakresem pomiaru definiowanym przez użytkownika, co eliminuje potrzebę pisania złożonego programu konwersji wartości analogowych na jednostki inżynierskie w programie sterownika PLC,

 • filtry wejścia – zyskaj większą kontrolę dzięki wbudowanemu filtrowi zwiększającemu precyzję sygnału,
 • wykrycie rozłączenia – w trybie 1-5 V / 4-20 mA generowany jest alarm, gdy wykryte zostaje przerwanie ciągłości przewodów,
 • tryb Szybkiej Konwersji –  domyślnie, okres konwersji na kanał to 2ms. W trybie Szybkiej Konwersji, gdy używany jest tylko jeden kanał modułu, okres ten może zostać skrócony do 500us.

PRZYKŁAD APLIKACJI: ultradźwiękowy czujnik poziomu wody

Jako że poziom wody nigdy nie jest całkowicie ustabilizowany, odczyt jej stanu może być bardzo chwiejny, co może skutkować fałszywym alarmem lub zainicjowaniem niepotrzebnych operacji i wszczęciem niepotrzebnych procedur. Wykorzystując funkcje filtra i tryb szybkiej konwersji, moduł wejść analogowych może szybko dostarczać stabilnych wartości. Wbudowany konwerter analogowo-cyfrowy błyskawicznie zmienia otrzymany sygnał analogowy w cyfrowe wartości. Funkcja wykrywania zerwania połączenia generuje alarmy, by personel mógł jak najszybciej dowiedzieć się o sytuacji i zareagować na nią.

2. ANALOGOWE MODUŁY WYJŚĆ

 • tryb Konfigurowania Kanałów  – każdy kanał może być skonfigurowany jako wyjście napięciowe lub prądowe  (-10~+10V, -5V~+5V, 1~5V, -20~20mA, 4~20mA) odpowiednio dla różnych aplikacji,
 • współczynnik konwersji definiowany przez użytkownika – moduły zawierają wbudowany konwerter cyfrowo-analogowy z zakresem definiowanym przez użytkownika, co eliminuje potrzebę pisania w algorytmie sterownika PLC złożonego programu konwersji wartości wyrażonych w nim w jednostkach inżynierskich, na wartości analogowe,
 • narastanie liniowe (miękki start) – regulowana funkcja miękkiego startu umożliwia stopniowe zwiększanie lub zmniejszanie wartości wyjściowej w celu ograniczenia potencjalnego wpływu na system,
 • zabezpieczenie przed zwarciem, w trybie napięciowym i z otwartym obwodem, w trybie prądowym – moduł wygeneruje alarm i zaprzestanie generowania sygnału wyjściowego, kiedy wykryte zostanie zwarcie na wyjściu (w trybie napięciowym) lub przerwanie obwodu (w trybie prądowym).

PRZYKŁAD APLIKACJI: kontrola ciśnienia

W systemie kontroli ciśnienia, który utrzymuje stabilne ciśnienie wody, moduły wejść analogowych używane są do zbierania danych z czujników ciśnienia. System, po wykonaniu obliczeń na danych wejściowych, dostarcza sygnał przez moduł wyjść analogowych do falownika, który z kolei steruje prędkością pompy. Równocześnie funkcja liniowego narastania wartości na wyjściu analogowym (miękkiego startu) może dostosować prędkość narastania sygnału wyjściowego, aby zapobiec problemom z uderzeniem hydraulicznym, skutecznie wydłużając żywotność systemu.

3. MODUŁY WEJŚĆ TEMPERATUROWYCH

 • obsługują większość termopar i czujników RTD dostępnych na rynku:

Termopary: J,K,R,S,T,E,N,B,C,L,U,TXK/XK(L),TBP/BP(A-1),TBP/BP(A-2),TBP/BP(A-3),M

RTD: PT100, PT1000, LG-N1000, Ni100, Ni1000, Cu50, Cu100

Napięcie: ±2V, ±1V, ±0.5V, ±0.25V, ±125mV

Oporność: 0-3000Ω, 0-300Ω

 • definiowalna przez użytkownika tabela temperatury – oprócz wbudowanych charakterystyk temperaturowych powszechnie stosowanych termopar i czujników RTD, użytkownicy mogą definiować własne tabele charakterystyk temperatury. Jeśli typ czujnika nie znajduje się na wbudowanej liście, użytkownik nadal może zdefiniować odpowiednią tabelę i użyć modułu temperatury do zebrania wartości z czujników
 • filtry wejścia – wbudowany filtr poprawia jakość sygnału, aby zapewnić lepszą kontrolę
 • wykrycie rozłączenia – gdy stwierdzone zostaje odłączenie czujnika danego kanału pomiaru temperatury, dla kanału tego generowany jest alarm

PRZYKŁAD APLIKACJI: klimatyzacja

W systemie klimatyzacyjnym moduły temperaturowe mogą być wykorzystywane do odczytywania temperatury otoczenia. Odczytana wartość jest używana przez regulator PID sterownika PLC, który oblicza i generuje sygnał zadanej prędkości obrotowej, przesyłany poprzez wyjście analogowe do falownika i sprężarki w celu utrzymania stabilnej temperatury wewnętrznej. Wbudowany filtr cyfrowy może stabilizować odczyty temperatury, a moduł temperatury może generować alarm, gdy nastąpi odłączenie czujnika, aby personel mógł szybko zareagować i usunąć usterkę.

4. OPROGRAMOWANIE EasyRemoteIO

EasyRemoteIO to oprogramowanie komputerowe, które pozwala użytkownikom konfigurować i monitorować wszystkie produkty z serii iR. Jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Oprogramowanie może pomóc również w szybkiej nauce obsługi modułów analogowych z serii iR.