PARTNERZY

PRODUKTY I SKLEP POZNAJ SICK

Od automatyzacji produkcji i logistyki, aż po automatyzację procesów technologicznych — SICK należy do ścisłej czołówki wśród producentów czujników. Jako lider rynku w dziedzinie technologii, firma SICK ze swoimi czujnikami i rozwiązaniami aplikacyjnymi tworzy doskonałe podstawy dla bezpiecznego i efektywnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami oraz ochrony środowiska naturalnego.

NEWSY / BLOG POZNAJ MITSUBISHI ELECTRIC ODDZIAŁ POLSKA

Korporacja Mitsubishi Electric, posiadająca 90 lat doświadczenia w zakresie dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości innowacyjnych produktów w dziedzinie automatyki przemysłowej, produkcji, marketingu i sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Programowalne sterowniki PLC, rozwiązania napędowe, roboty przemysłowe, panele dotykowe, wycinarki laserowe i sterownie CNC firmy Mitsubishi Electric zaliczają się do produktów najwydajniejszych na rynku i gwarantują sukcesy firmy już od ponad 30 lat.

KATALOG PRODUKTÓW POZNAJ FINDER

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Nasz wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Firma szeroko się rozwija i inwestuje w przyszłość uzupełniając gamę swojego asortymentu. Prócz przekaźników oferuje rozwiązania przemysłu elektrycznego do zastosowań domowych jak i komercyjnych poprzez przekaźniki, urządzenia przeciwprzepięciowe, termostaty panelowe, zasilacze i liczniki energii. Gama asortymentu obejmuje ponad 12 tysięcy produktów.

KATALOG ONLINE POZNAJ JOHNSON CONTROLS

Firma Johnson Controls to światowy lider w zakresie zróżnicowanych technologii i przemysłu świadczący usługi dla klientów w ponad 150 krajach. 120 000 pracowników tworzy wysokiej jakości produkty, usługi i rozwiązania umożliwiające optymalizację wydajności energetycznej oraz obsługowej budynków. Johnson Control prężnie działa również w branży motoryzacyjnej, a w ofercie firmy można odnaleźć różne rodzaje akumulatorów oraz opracowane systemy wnętrz samochodowych.

BLOG WAGO POZNAJ WAGO

Rozwiązania dostarczane przez WAGO. już od wielu lat wspierają naszych klientów w dążeniu do sukcesu. Poczynając od prostych instalacji elektrycznych, a kończąc na skomplikowanej infrastrukturze zarządzającej procesami przemysłowymi czy automatyką budynkową. Sprawdźcie jak rozwiązania WAGO, mogą wesprzeć Was w drodze do Waszego sukcesu.

KATALOG ONLINE POZNAJ PANASONIC

Panasonic Electric Works Europe zajmuje się produkcją oraz dystrybucją komponentów automatyki, takich jak: czujniki przemysłowe, sterowniki programowalne, napędy przemysłowe i systemy znakowania laserowego. W ścisłej kooperacji z europejskimi klientami, oferują rozwiązania dla różnych obszarów biznesu, takich jak przemysł motoryzacyjny, pojazdy elektryczne, automatyzacja procesów technologicznych oraz budynków, odnawialnych źródeł energii czy zarządzania środowiskowego.

Poznaj easyE4 POZNAJ EATON

Eaton Electric jest producentem najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego napięcia. Międzynarodowe nagrody oraz certyfikaty są dowodem, iż produkty Eaton Electric odpowiadają najnowszym standardom bezpieczeństwa i wymaganiom jakości. Wszystkie nasze wyroby gwarantują długoletnie działanie.

PRODUKTY POZNAJ PEPPERL+FUCHS

Automatyzacja to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania - nasz cel.

Obecnie firma Pepperl+Fuchs jest znana klientom na całym świecie jako przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne w dziedzinach takich, jak ochrona przeciwwybuchowa instalacji elektrycznych czy technologie czujników. Zawsze koncentrujemy się na wymaganiach klientów. Pasja, z jaką poświęcamy się automatyce, oraz przełomowe technologie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam owocnie współpracować z klientami — tak dziś, jak i w przyszłości.

MENU PROFIL

Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Lock Out Tag Out (LoTo) – program dla niebezpiecznej energii

231 wyświetleń, autor: Pilz Polska Sp. z o.o..

Zastosowanie programów LOTO zyskuje coraz bardziej na popularności i nie jest już postrzegane jako tylko amerykańskie rozwiązanie bezpieczeństwa. Rosnąca liczba przedsiębiorstw stosujących procedurę LOTO pokazuje, że przemysł wprowadza swoje zabezpieczenia wzorując się na najlepszych przykładach praktycznych.

W przemyśle wiele źródeł energii może stanowić potencjalne ryzyko dla pracowników. Z tego powodu amerykańska dyrektywa 29 CFR 1910.147 i europejskie normy o ochronie miejsca pracy wymagają, aby maszyny i pozostałe wyposażenie robocze były odcinane od dopływu energii i zabezpieczane w taki sposób, aby ich niezamierzone załączenie nie było możliwe. Aby móc uznać maszynę za bezpieczną w każdych warunkach pracy, musi istnieć możliwość nie tylko odłączenia jej od wszystkich źródeł energii, ale również zagwarantowania, że nie zostanie uruchomiona w sposób nieoczekiwany lub że jej części nie przemieszczą się nagle pod wpływem zmagazynowanej energii. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prac serwisowych i konserwacyjnych jest przedmiotem szczególnej uwagi, gdyż o wiele więcej śmiertelnych wypadków przy pracy ma miejsce właśnie w trakcie tych procesów niż podczas produkcji.

Obligatoryjne w USA programy Lock Out Tag Out coraz częściej wykorzystywane w Europie

Amerykańska organizacja OSHA definiuje niebezpieczne rodzaje energii i opisuje odpowiedni sposób postępowania z nimi. Rozporządzenie nr 29 CFR 1910.147 wyraźnie stwierdza, że maszyny i inny sprzęt roboczy w specjalnym trybie pracy, takim jak czyszczenie, serwisowanie i konserwacja, muszą zostać odłączone od źródeł energii i zabezpieczone w taki sposób, aby uniemozliwić nieoczekiwane ich włączenie lub uruchomienie, czy też uwolnienie niebezpiecznej energii. Terminem opisującym tę procedurę jest LoTo (Lock Out Tag Out).

Zastosowanie programów LoTo zyskuje coraz bardziej na popularności i nie jest już postrzegane jako tylko amerykańskie rozwiązanie bezpieczeństwa. Rosnąca liczba przedsiębiorstw stosujących procedurę LoTo pokazuje, że przemysł wprowadza swoje zabezpieczenia wzorując się na najlepszych przykładach praktycznych.

W Polsce ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, w art. 66 wskazuje „że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy” a ustawa Kodeks Pracy, w art. 207 wyjaśnia, że „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Powyższe dotyczą oczywiście wszystkich prac, również tych pozaprodukcyjnych. Pozostałymi aktami prawnymi, które dotyczą bezpieczeństwa pracy z maszynami i instalacjami, również podczas naprawy i konserwacji to: Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie MG z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (wdrożenie dyrektywy 2009/104/WE), oraz Rozporządzenie MG z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (wdrożenie dyrektywy 2006/42/WE).

Zgodnie z ustawodawstwem europejskim, program LoTo na stanowisku pracy nie jest wprawdzie obowiązkowy, jednak staje się coraz częściej wdrażany w polskich przedsiębiorstwach.

Źródła energii

Tradycyjnie pojęcie LoTo kojarzy się z odłączeniem od źródła energii elektrycznej. Jednak dla użytkownika niebezpieczne mogą być wszystkie rodzaje energii. Energia może być gromadzona w częściach mechanicznych, które z racji bezwładności nie przestają się przemieszczać (na przykład wokół pionowych osi); w częściach elektrycznych takich jak kondensatory; w układach magazynujących płyny i gaz pod ciśnieniem (np. akumulatorach), a także w sprężynach. Odłączenie maszyny od źródła zasilania może być wystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeśli urządzenie odłączające znajduje się w polu widzenia osoby pracującej przy maszynie. Niemniej jednak nie powinna istnieć możliwość, podłączenia maszyny do sieci elektrycznej przez innego użytkownika. Jeśli zgromadzona energia może powodować zagrożenie, wówczas muszą zostać wbudowane w maszynę odpowiednie urządzenia rozpraszające lub zatrzymujące zgromadzoną energię, takie jak np. rezystory (służące do rozładowywania kondensatorów elektrycznych) lub zawory z odpowiednią wentylacją.

Procedura LoTo krok po kroku

Na początku procesu LoTo niezbędne jest określenie, które osoby odpowiadają za proces i kto w nim uczestniczy. Ważne jest również wyjaśnienie, jakie zezwolenia i aprobaty są niezbędne dla wykonania konkretnej pracy. Następnie konieczne jest utworzenie procesu LoTo dopasowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Procedura LoTo wykorzystuje system fizycznych blokad. Mogą to być wyłączniki główne lub urządzenia odłączające, za pomocą których przekazywanie lub uwalnianie energii jest uniemożliwione w sposób fizyczny, na przykład wyłączniki, przełączniki suwakowe, zawory, blokady i zaślepki. Wykorzystywana jest również blokada bezpieczeństwa, w postaci kłódki przekazywana danej osobie, w celu zablokowania wyłącznika głównego w położeniu „OFF” lub zaworu w ustalonym położeniu zamkniętym. Kłódka gwarantuje, że maszyna może pracować tylko po jej zdjęciu. Ponadto operator nie ma możliwości nieumyślnego włączenia maszyny. W zależności od zasad obowiązujących w danym przedsiębiorstwie kluczyki do kłódki zabezpieczającej muszą być przechowywane przez osobę, której kłódkę przekazano. Do niej należy również decyzja, czy dostępne mają być dodatkowe kluczyki, a także kto ma nimi dysponować. Procedura LoTo wymaga również opatrzenia stosowną wywieszką (Tag out) urządzenia odłączającego za pomocą odpowiedniego znaku lub tabliczki na kłódce.

Co dalej?

LoTo nie oznacza tylko założenia kłódki i zawieszenia wywieszki. Jest to spójny program o daleko idących konsekwencjach w przedsiębiorstwie i zasadach postępowania przy obsłudze maszyn. Jego celem jest opracowanie procesu, za pomocą którego bezpieczne posługiwanie się niebezpiecznymi źródłami energii jest zapewnione w normalnych warunkach pracy, a także w innych, możliwych do przewidzenia warunkach. Jak zawsze w obszarze bezpieczeństwa maszyn, pierwszym krokiem jest ocena istniejących  zagrożeń występujących na maszynie, wyznaczenie źródeł niebezpiecznej energii, określenie punktów odcięcia oraz zdefiniowanie dodatkowych wymaganych środków (na przykład odpowietrzników hamulców).

Kompletny pakiet dla systemu zarządzania niebezpieczną energią

Firma Pilz oferuje pełny pakiet usług wspierających działania mające na celu wdrożenie systemu LoTo. Składa się on z dwóch etapów: analizy Lock Out Tag Out oraz indywidualnego opracowania procedury Lock Out Tag Out. Nasi pracownicy zapewniają wsparcie w procesie oceny istniejących programów LoTo i w razie konieczności przygotowują niezbędne procesy mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom. Zgodnie z prawem europejskim program Lock Out Tag Out nie jest obowiązkowy, jednak korzystając z procedury LoTo, możliwe jest spełnienie wymagań lokalnych specyfikacji prawnych. Rosnąca na całym świecie liczba przedsiębiorstw, które wdrożyły procedury LoTo, dowodzi, że przemysł przejmuje zasady najlepszych praktyk inżynierskich.

Podsumowując, system LoTo musi być stale monitorowany i sprawdzany pod kątem prawidłowego funkcjonowania oraz wykorzystywania wszystkich jego elementów. Ponadto umożliwia on predyktywne wykrywanie wad i słabości systemów odłączających oraz wdrożenie działań korygujących. Powinna być również określona zdolność do reagowania w przypadku incydentów, podobnie jak zależność pomiędzy tymi incydentami a zmianami organizacyjnymi. Konieczne jest ciągłe rozważanie opinii wszystkich pracowników o skuteczności i użyteczności procesu LoTo. Procedury LoTo muszą podlegać ciągłym zmianom w momencie wyposażania zakładu w nowe maszyny lub modyfikacji istniejącego parku maszynowego i muszą być elementem doskonalenia procesu.

12 lipca 2019 / Kategoria: , ,
  • Autor: Pilz Polska Sp. z o.o.
  • Pilz GmbH & Co. KG jest liderem w bezpiecznej technologii automatyzacji. Na tym polu Pilz nieustannie umacnia swoją pozycję wiodącego dostawcy kompletnych rozwiązań z zakresu technologii bezpieczeństwa i automatyzacji. Celem firmy Pilz jest automatyzacja maszyn i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska.
  • Profil Autora
  • https://www.pilz.com/pl-PL

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Historia zacisków sprężynowych Wago

Historia zacisków sprężynowych Wago

>KLIKNIJ<

Konwerter Modbus TCP <> RTU z Qt C++

Konwerter Modbus TCP <> RTU z Qt C++

>KLIKNIJ<

WEBINARY BECKHOFF – 30 minut dużej dawki wiedzy!

WEBINARY BECKHOFF – 30 minut dużej dawki wiedzy!

>KLIKNIJ<

Seria 7S – Przekaźniki modułowe z wymuszonym prowadzeniem styków

Seria 7S – Przekaźniki modułowe z wymuszonym prowadzeniem styków

>KLIKNIJ<

Rodzaje systemów pozycjonowania, na podstawie urządzeń Pepperl+Fuchs

Rodzaje systemów pozycjonowania, na podstawie urządzeń Pepperl+Fuchs

>KLIKNIJ<

Bezpłatne warsztaty ze Schneider Electric – EcoStruxure Tour

Bezpłatne warsztaty ze Schneider Electric – EcoStruxure Tour

>KLIKNIJ<

MOVI-C® w akcji: maszyna pakująca z systemem pakowania zbiorczego SEW-Eurodrive

MOVI-C® w akcji: maszyna pakująca z systemem pakowania zbiorczego SEW-Eurodrive

>KLIKNIJ<

Komunikacja w przemyśle: konferencja Technology days 2019 – Poznań 24-25 września

Komunikacja w przemyśle: konferencja Technology days 2019 – Poznań 24-25 września

>KLIKNIJ<

Video-recenzja zegara astronomicznego Finder

Video-recenzja zegara astronomicznego Finder

>KLIKNIJ<

Serwonapędy, rodzaje, dobór, strojenie i konfiguracja – wywiad z Panasonic

Serwonapędy, rodzaje, dobór, strojenie i konfiguracja – wywiad z Panasonic

>KLIKNIJ<

Zaawansowane ustawienia DNP3

Zaawansowane ustawienia DNP3

>KLIKNIJ<

Jak być na bieżąco z Przemysłem 4.0 i digitalizacją procesów przemysłowych?

Jak być na bieżąco z Przemysłem 4.0 i digitalizacją procesów przemysłowych?

>KLIKNIJ<

WEBINARIUM ONLINE: ZDALNY DOSTĘP Z WYKORZYSTANIEM M!DGE2

WEBINARIUM ONLINE: ZDALNY DOSTĘP Z WYKORZYSTANIEM M!DGE2

>KLIKNIJ<

Kurs projektanta systemów HMI/SCADA cz.6 – Jak przeprowadzić testy, kontrolę i utrzymanie wizualizacji

Kurs projektanta systemów HMI/SCADA cz.6 – Jak przeprowadzić testy, kontrolę i utrzymanie wizualizacji

>KLIKNIJ<

Regulator logiki rozmytej – przykład zastosowania

Regulator logiki rozmytej – przykład zastosowania

>KLIKNIJ<

Jak dobrać przekładnię z konfiguratorem SESAME

Jak dobrać przekładnię z konfiguratorem SESAME

>KLIKNIJ<

VI Mistrzostwa Polski branży automatyki przemysłowej w piłce nożnej – P+F Cup’19

VI Mistrzostwa Polski branży automatyki przemysłowej w piłce nożnej – P+F Cup’19

>KLIKNIJ<

Czym jest i jak działa sterownik bezpieczeństwa?

Czym jest i jak działa sterownik bezpieczeństwa?

>KLIKNIJ<

Korzystaj w pełni z funkcjonalności enkodera i nie męcz sterownika!

Korzystaj w pełni z funkcjonalności enkodera i nie męcz sterownika!

>KLIKNIJ<

BMO Automation rozwiązuje zdalnie 90% problemów

BMO Automation rozwiązuje zdalnie 90% problemów

MOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

  • Sterowniki  z serii SIMATIC S7-1200 oferują szeroki zakres funkcjonalności i zintegrowane wejścia/wyjścia zamknięte w kompaktowej obudowie. Są doskonałym narzędziem do realizacji standardowych projektów i zadań automatyki, a jednostki S7-12...
  • Seria FX-100 Czujniki z serii FX-100 to najlepsze rozwiązanie pod względem stosunku jakości do ceny. Wyposażone są w funkcje szybkiego uczenia, co pozwala użytkownikom w szybki i prosty sposób przystosować czujnik do pracy z nieskomplikowan...
  • Pomiar odległości to jedna z podstawowych dziedzin w technologii czujników. Do określania położenia w różnorodnych zastosowaniach wykorzystywana jest szeroka gama procesów. Firma Pepperl+Fuchs już teraz – w odróżnieniu od konkurencji ...
  • SCADA z wbudowanym serwerem sieci Web i routerem, bez licencji, bez limitów rejestrów! Brzmi dobrze? A to dopiero początek! Jest to urządzenie umożliwiające zarządzanie zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet z komputera, bądź urządze...
  • Ekonomiczne monitorowanie i sterowanie, teraz także dzięki panelom 2 generacji. Dzięki odpowiedniemu doborowi funkcji HMI, panele Basic 2 generacji stanowią doskonałe rozwiązanie przy produkcji maszyn lub w małych aplikacjach przemysłowych....
  • Przy użyciu flexROOM® można szybko i łatwo realizować automatykę budynkową na potrzeby biur i budynków administracyjnych, zgodną z obowiązującymi normami i efektywną energetycznie. flexROOM® to szeroki wachlarz rozwiązań dla automatyki budy...Kategorie
POLECANE ARTYKUŁY
KOMUNIKATY
Wydarzenia
POLECANE FIRMY I PRODUKTY

Wszystko stanie się prostsze po zalogowaniu :)

Przypomnij hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
z

Przetwarzamy pliki... jeszcze chwilka…