Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM

PARTNERZY

NEWSY / BLOG POZNAJ MITSUBISHI ELECTRIC ODDZIAŁ POLSKA

Korporacja Mitsubishi Electric, posiadająca 90 lat doświadczenia w zakresie dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości innowacyjnych produktów w dziedzinie automatyki przemysłowej, produkcji, marketingu i sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Programowalne sterowniki PLC, rozwiązania napędowe, roboty przemysłowe, panele dotykowe, wycinarki laserowe i sterownie CNC firmy Mitsubishi Electric zaliczają się do produktów najwydajniejszych na rynku i gwarantują sukcesy firmy już od ponad 30 lat.

KATALOG PRODUKTÓW POZNAJ FINDER

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Nasz wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Firma szeroko się rozwija i inwestuje w przyszłość uzupełniając gamę swojego asortymentu. Prócz przekaźników oferuje rozwiązania przemysłu elektrycznego do zastosowań domowych jak i komercyjnych poprzez przekaźniki, urządzenia przeciwprzepięciowe, termostaty panelowe, zasilacze i liczniki energii. Gama asortymentu obejmuje ponad 12 tysięcy produktów.

BLOG WAGO POZNAJ WAGO

WAGO jest producentem urządzeń automatyki przemysłowej i budynkowej oraz systemów połączeń dla elektrotechniki i elektroniki. Powstanie w 1951 roku firmy WAGO było wyrazem przekonania o słuszności obranego kierunku i stworzyło podwaliny pod dalszy rozwój technologii. Z czasem stała się ona standardem na całym świecie i teraz nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej instalacji elektrycznej czy systemu automatycznego sterowania bez wyrobów WAGO.

SKLEP I ZAMÓWIENIA POZNAJ EATON

Eaton Electric jest producentem najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego napięcia. Międzynarodowe nagrody oraz certyfikaty są dowodem, iż produkty Eaton Electric odpowiadają najnowszym standardom bezpieczeństwa i wymaganiom jakości. Wszystkie nasze wyroby gwarantują długoletnie działanie.

KATALOG ONLINE POZNAJ JOHNSON CONTROLS

Firma Johnson Controls to światowy lider w zakresie zróżnicowanych technologii i przemysłu świadczący usługi dla klientów w ponad 150 krajach. 170 000 naszych pracowników tworzy wysokiej jakości produkty, usługi i rozwiązania umożliwiające optymalizację wydajności energetycznej oraz obsługowej budynków, opracowuje ołowiowo-kwasowe akumulatory samochodowe oraz zaawansowane akumulatory do pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym oraz systemy wnętrz samochodowych.

MENU PROFIL

WYRÓŻNIONE FIRMY

LinMot a Sprawa Polska

346 wyświetleń, autor: Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o..

Uwarunkowania historyczne, a tym samym gospodarcze nie pozwoliły Polsce stać się potęgą gospodarczą w Europie. Kraje świata zachodniego są niekwestionowanymi liderami w rozwoju technologii. I mimo że sytuacja zmienia się na lepsze to wiele interesujących urządzeń trzeba importować.  A nowoczesne technologie są kosztowne. Jednak ten truizm jest często opacznie rozumiany. Buduje przekonanie, że zaawansowane urządzenia są tylko dla najbogatszych. Ale to bogaci oszczędzają i dlatego są bogaci. Przyjrzyjmy się szwajcarskiemu siłownikowi liniowemu, którego porównamy, pod kątem kosztów zakupu i kosztów eksploatacji, z prostym i znanym siłownikiem pneumatycznym – powszechnie określanym jako tani.

Producent, firma LinMot to potentat i lider w światowej produkcji i rozwijaniu techniki liniowej. Od 1993 roku gdy została zawiązana firma rozwija genialny w swojej prostocie silnik liniowy typu rurowego. W tym rozwiązaniu magnesy stałe są umieszczone w okrągłym pręcie poruszającym się w rurze, która zawiera uzwojenia. Proste, kompaktowe rozwiązanie pozwalające tworzyć szeroką gamę siłowników o różnych mocach i skokach roboczych. LinMot  w swoich materiałach informacyjnych zwraca szczególną uwagę, że siłownik liniowy jest wręcz dedykowany do zastępowania w maszynach układów pneumatycznych. Do tego stopnia, że jedna linia modelowa ma obudowę standaryzowaną wg normy ISO z korpusem siłownika pneumatycznego, aby móc wymieniać siłowniki bez ingerencji w konstrukcję istniejącej już maszyny. Niewątpliwymi zaletami silników liniowych są prostota konstrukcji, czysty montaż (tylko kabel zasilająco sterujący) oraz precyzja sterowania z możliwością zaprogramowania wielu profili ruchu.

LinMot podkreśla argument korzyści ekonomicznej zastępowania układów pneumatyki siłownikami liniowymi oraz budowania nowych urządzeń na bazie takich rozwiązań. Stosowanie urządzeń pneumatycznych jest tanie gdy patrzymy tylko na urządzenia wykonawcze. Zakres sterowania  oraz prędkości ruchu są w pneumatyce raczej skromne. Często traci się z oczu świadomość ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie bezpośredniego nośnika energii jakim jest sprężone powietrze. Pół biedy jeśli z innych powodów należy to powietrze produkować do innych celów technologicznych. Lecz jeśli napędza ono tylko siłowniki maszyny to okazuje się, że jest to rozwiązanie bardzo kosztowne.

Spróbujmy zatem, w oparciu o krajowe realia, przyjrzeć się kiedy inwestycja w nową technologię pod postacią droższych w zakupie napędów liniowych zacznie przynosić wymierne korzyści w konfrontacji z tradycyjną i tanią pneumatyką.

Do takich rozważań można podejść w różny sposób. Z jednej strony można żmudnie porównywać koszty energii w oparciu o konkretną firmę,fabrykę lub warsztat uwzględniając procentowe zapotrzebowanie dla grupy siłowników możliwych do zastąpienia poprzez odpowiednie siłowniki liniowe z ich obliczonym średnim zużyciem energii.

Z drugiej strony można dokonać czystego obliczeniowego porównania dla jednego urządzenia traktując je jako konkretny fragment całości jaką jest park maszynowy firmy. W takim przypadku przestaje mieć znaczenie jak duży jest udział takich urządzeń  procesie produkcji. Po prostu porównujemy energię potrzebną do wykonania konkretnego ruchu.

ZAŁOŻENIA i ROZWAŻANIA

Do naszych ekonomicznych obserwacji przyjmijmy maszynę, która podczas pracy przemieszcza poziomo masę o ciężarze 15 kG na drodze 400 mm w czasie 0,5 s, zatrzymuje ją na czas 0,5 s, powraca na drodze 400 mm i ponownym zatrzymuje na czas 0,5 s. Dla takiego przykładowego cyklu obliczymy ilość potrzebnej energii dla dwóch typów siłowników. Maszyna pracuje według podanego cyklu bez przerwy w systemie trzyzmianowym. Uwzględniając przerwy w pracy zakładu potrzebne ze względów serwisowych i socjalnych przyjmujemy 8000 h pracy w roku. Cykl trwa 2 s, czyli w roku trzeba wykonać 30 x 60 x 8000 =  14000000 cykli

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY

Aby sprostać założeniom siłownik pneumatyczny dobieramy wg tabeli

Średnica 50 mm, skok 400 mm. Ilość potrzebnego powietrza o roboczym ciśnieniu 6 bar. Obliczona ilość powietrza dla przedstawionego cyklu pracy to 302,4 Nl/min. Uwzględniając współczynnik przecieków na poziomie 20% otrzymujemy praktyczne zużycie powietrza dla takiego siłownika 362,9 Nl/min co z kolei daje wielkość 51,8 l/min (@6bar). Koszt zakupu takiego siłownika wraz z niezbędnymi zaworami, przewodami, tłumikiem i sekcją przygotowania powietrza to około 455,-PLN netto.

SIŁOWNIK LINIOWY

Program doborowy producenta dla przyjętego na wstępie ruchu wskazuje na użycie silnika o następujących parametrach: średnica statora 48mm, średnica tłoczyska 28 mm, skok roboczy 400mm, moc 48W. Kompletny siłownik wraz z dedykowanym sterownikiem oraz potrzebnym okablowaniem i hardwarem kosztuje katalogowo 11000,-PLN (kurs EUR=4,28PLN). Inwestycja jest więc wielokrotnością zakupu tradycyjnego siłownika pneumatycznego.

Koszty związane z budową maszyny dla obu przypadków traktujemy jako równe i pomijamy w tych rozważaniach.

ENERGIA

Patrząc na siłownik pneumatyczny przyjmijmy, że analizowany zakład pracy jest większy niż  warsztat rzemieślniczy i ma sprężarkownię wyposażoną w przemysłowy agregat  o dużej mocy, a park maszynowy wyposażony jest w 50 szt takich siłowników o łącznym zapotrzebowaniu 2,592 m3/min (@6bar). Przyjmijmy sprężarkownię o sumarycznej mocy ok 120-130 kW. Aby wyprodukować ilość sprężonego powietrza potrzebnego do rocznej pracy naszego siłownika potrzeba 20800 kWh. Aktualna cena zakupu 1kWh dla przemysłu to poziom 0,42PLN netto. Daje nam to wynik 8736,-PLN kosztów rocznych czystej pracy siłownika. Aby spojrzenie było bardziej realne dodajmy do tych kosztów konieczność technicznej obsługi i napraw oraz amortyzacji. Przyjmujemy współczynnik 1,2 kosztów energii co przy niskiej wartości samych urządzeń pneumatycznych wydaje się ledwie wystarczające. Ostatecznie do dalszych rozważań przyjmijmy całkowity koszt rocznej pracy siłownika równy 10480,-PLN netto. Należy pamiętać,że ze względu na porównywanie jedynie elementów wykonawczych maszyny nie bierzemy pod uwagę kosztów zakupu i utrzymania sprężarkowni (można przyjąć dla agregatów o takiej mocy koszt instalacji na poziomie dziesiątek tysięcy PLN).

SIlnik liniowy wymaga jedynie energii elektrycznej. Konstrukcja silnika liniowego jest praktycznie wieczna z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy ruchomymi elementami (przy prawidłowym montażu urządzenia). W przypadku trudnych warunków pracy jedynym zużywającym się elementem będą uszczelniacze zgarniające. Jednak ich koszt wraz z wymianą jest pomijalny w konfrontacji z wartością siłownika.

Przy przyjętych parametrach roczne zużycie wyniesie 384 kWh. W rezultacie daje to około 161,3 PLN netto rocznych kosztów energii elektrycznej potrzebne do zapewnienia ruchu silnika.

PORÓWNANIE

Poniższy wykres pokazuje jak energochłonne jest stosowanie popularnej i taniej pneumatyki.

Krótki  okres czasu na poziomie 12-13 miesięcy wystarcza aby połączone koszty inwestycji i eksploatacji wyrównały się. Oszczędności w skali wieloletniej są oczywiste i wcale nie małe.

Warto wziąć pod uwagę jak stosowanie nowoczesnej i droższej w zakupie technologii przynosi wymierne korzyści w krótkim czasie eksploatacji.

Oczywiście nie należy tracić z oczu zakładów, gdzie praca urządzeń oparta jest na jednej czy dwóch zmianach. W takich przypadkach okres zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych jedynie się wydłuży. W każdym przypadku jednak możemy użyć sformułowania, że kosztowniejsza inwestycja w nowoczesne technologie SZYBKO przyniesie rezultat finansowy poprzez radykalne zmniejszenie zużycia energii.

Poza porównaniem energochłonności przedstawionych urządzeń trzeba wspomnieć, że szybkość i precyzja ruchu silnika liniowego jest nieporównywalnie większa od możliwości siłownika pneumatycznego. A to niejednokrotnie wyklucza użycie pneumatyki ze względu na oczekiwane wydajności i szybkości współczesnych maszyn.

Dariusz Liszka

Piotr Jutrzenka – Trzebiatowski

Multiprojekt Oddział Gdynia

Artykuł ten został opublikowany na łamach numeru 3/2018 kwartalnika “Ważenie, Dozowanie Pakowanie”

3 lipca 2018 / Kategoria: ,
  • Autor: Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
  • Multiprojekt jest dostawcą komponentów automatyki (między innymi FATEK, WEINTEK, ESTUN, CREVIS, LINMOT) oraz części maszyn. Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie oferowanych przez nas produktów. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę od momentu szkolenia personelu Państwa firmy poprzez pomoc w czasie wykonywania projektów (dobór urządzeń), dostawy podzespołów z naszego magazynu aż do pomocy technicznej przy uruchomieniu. Prowadzimy podstawowe i zaawansowane szkolenia z zakresu oferowanych przez nas produktów, obejmujące również ćwiczenia praktyczne.
  • Profil Autora
  • http://www.multiprojekt.pl/

KOMENTARZE

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

Sterownik SCADA WebHMI jest dostępny w TIM.PL

WebHMI już dostępne w sklepie tim.pl. Co w tym nadzwyczajnego? A to, że tim.pl to jedna z najlepszych platform internetowych do zakupów w branży elektrycznej. Korzyści założenia konta w tim.pl opisaliśmy poniżej a tymczasem zapoznaj się ze sterownikiem SCADA. WebHMI jest zoptymalizowanym urządzeniem do przetwarzania i wyświetlania danych procesowych w prosty sposób, z Polskim interfejsem.

Sterownik SCADA WebHMI jest dostępny w TIM.PL

Z cyklu “komuś się nudziło”… muzyka metal w wykonaniu robotów.

Mam zaszczyt przedstawić pierwszą prawdziwie heavy metalową kapelę na świecie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że masa pracy została włożona w ten projekt. Jednak jak się zastanowić to ta praca musiała być wykonana tylko raz na początku, teraz to już tylko przyjemność, programowanie powtarzalnych ruchów robotów i słuchanie efektu 🙂 Życzę każdemu takiej pasji automatyki.

Z cyklu “komuś się nudziło”… muzyka metal w wykonaniu robotów.

Jak podłączyć silnik trójfazowy na jedną fazę?

Bywają sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni wykorzystać nieprzystosowany do danego zasilania silnik tak, aby zapewnić ciągłość pracy maszyny. Przykładem takiego działania jest podłączenie silnika trójfazowego do zasilania jedną fazą. Może nie wszyscy wiedzą, ale takie działanie jest możliwe i wcale nie takie trudne do zrealizowania. Umieszczony poniżej film pokazuje jak należy podłączyć taki silnik, uprzednio

Jak podłączyć silnik trójfazowy na jedną fazę?

Rozwiązania B&R Automation Studio, sprzęt i oprogramowanie

Zapraszamy do uzupełnienia wiedzy o Automation Studio – jest to skalowalny system sterowania w zakresie sprzętowym oraz oprogramowania narzędziowego  dotyczący urządzeń firmy B&R. Więcej możecie dowiedzieć się w filmie przygotowanym przez iAutomatyka.pl < kliknij! ZOBACZ WIĘCEJ (link do źródła)

Rozwiązania B&R Automation Studio, sprzęt i oprogramowanie

ZDALNA WIZUALIZACJA ZA MNIEJ NIŻ 1000 ZŁ – CZY TO MOŻLIWE?

cMT-SVR-100 – panel bez ekranu do zdalnej wizualizacji, panel “w chmurze”, czy jak ktoś woli – serwer danych. Katalogowo kosztuje 235 euro netto i jest do dostania w Multiprojekcie. Patrząc na dzisiejszy kurs euro, to trochę więcej niż 1000 zł. Ale od czego są rabaty?  Można by napisać, że tani jak barszcz – tym bardziej,

ZDALNA WIZUALIZACJA ZA MNIEJ NIŻ 1000 ZŁ – CZY TO MOŻLIWE?

Platforma PLCnext Technology: Idealnie przygotowana do obecnych i przyszłych wyzwań

Jeżeli użytkownik decyduje się na nową technologię lub nowe urządzenie, powinno być ono łatwe w obsłudze i zorientowane na przyszłość.  Właśnie tutaj na pierwszy plan wysuwa się platforma PLCnext Technology. Programiści są w stanie dalej programować w swoich ulubionych językach, podczas gdy kod języka wysokiego poziomu jest przetwarzany synchronicznie w czasie rzeczywistym. Ale technologia ta

Platforma PLCnext Technology: Idealnie przygotowana do obecnych i przyszłych wyzwańMOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

  • Ekonomiczne monitorowanie i sterowanie, teraz także dzięki panelom 2 generacji. Dzięki odpowiedniemu doborowi funkcji HMI, panele Basic 2 generacji stanowią doskonałe rozwiązanie przy produkcji maszyn lub w małych aplikacjach przemysłowych....
  • SCADA z wbudowanym serwerem sieci Web i routerem, bez licencji, bez limitów rejestrów! Brzmi dobrze? A to dopiero początek! Jest to urządzenie umożliwiające zarządzanie zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet z komputera, bądź urządze...
  • Bezpieczny, prosty w obsłudze i energooszczędny Seria serwowzmacniaczy Mitsubishi Electric MELSERVO MR-J4 wraz z kompatybilnymi modułami pozycjonującymi oraz zaawansowanymi kontrolerami motion, umożliwia konstruktorom maszyn i urządzeń oraz...
  • Przy użyciu flexROOM® można szybko i łatwo realizować automatykę budynkową na potrzeby biur i budynków administracyjnych, zgodną z obowiązującymi normami i efektywną energetycznie. flexROOM® to szeroki wachlarz rozwiązań dla automatyki budy...
  • Wysoce giętki, ekranowany przewód sterowniczy z płaszczem zewnętrznym z odpornego na warunki atmosferyczne i szeroki zakres środków chemicznych TPE ÖLFLEX® ROBUST FD C – ekranowany, bezhalogenowy kabel elektroenergetyczny i sterowniczy do z...
  • Nowoczesne dotykowe panele operatorskie HMI firmy WEINTEK Labs. – Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe w pełnej wersji – Precyzyjne, dotykowe ekrany wyświetlające szczegółową grafikę – Obszerne biblioteki komponentów grafi...Wszystko stanie się prostsze po zalogowaniu :)

Przypomnij hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
z

Przetwarzamy pliki... jeszcze chwilka…