PARTNERZY

NEWSY / BLOG POZNAJ MITSUBISHI ELECTRIC ODDZIAŁ POLSKA

Korporacja Mitsubishi Electric, posiadająca 90 lat doświadczenia w zakresie dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości innowacyjnych produktów w dziedzinie automatyki przemysłowej, produkcji, marketingu i sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Programowalne sterowniki PLC, rozwiązania napędowe, roboty przemysłowe, panele dotykowe, wycinarki laserowe i sterownie CNC firmy Mitsubishi Electric zaliczają się do produktów najwydajniejszych na rynku i gwarantują sukcesy firmy już od ponad 30 lat.

KATALOG PRODUKTÓW POZNAJ FINDER

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Nasz wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Firma szeroko się rozwija i inwestuje w przyszłość uzupełniając gamę swojego asortymentu. Prócz przekaźników oferuje rozwiązania przemysłu elektrycznego do zastosowań domowych jak i komercyjnych poprzez przekaźniki, urządzenia przeciwprzepięciowe, termostaty panelowe, zasilacze i liczniki energii. Gama asortymentu obejmuje ponad 12 tysięcy produktów.

KATALOG ONLINE POZNAJ JOHNSON CONTROLS

Firma Johnson Controls to światowy lider w zakresie zróżnicowanych technologii i przemysłu świadczący usługi dla klientów w ponad 150 krajach. 120 000 pracowników tworzy wysokiej jakości produkty, usługi i rozwiązania umożliwiające optymalizację wydajności energetycznej oraz obsługowej budynków. Johnson Control prężnie działa również w branży motoryzacyjnej, a w ofercie firmy można odnaleźć różne rodzaje akumulatorów oraz opracowane systemy wnętrz samochodowych.

BLOG WAGO POZNAJ WAGO

WAGO. jest producentem urządzeń automatyki przemysłowej i budynkowej oraz systemów połączeń dla elektrotechniki i elektroniki. Powstanie w 1951 roku firmy WAGO było wyrazem przekonania o słuszności obranego kierunku i stworzyło podwaliny pod dalszy rozwój technologii. Z czasem stała się ona standardem na całym świecie i teraz nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej instalacji elektrycznej czy systemu automatycznego sterowania bez wyrobów WAGO.

KATALOG ONLINE POZNAJ PANASONIC

Panasonic Electric Works Europe zajmuje się produkcją oraz dystrybucją komponentów automatyki, takich jak: czujniki przemysłowe, sterowniki programowalne, napędy przemysłowe i systemy znakowania laserowego. W ścisłej kooperacji z europejskimi klientami, oferują rozwiązania dla różnych obszarów biznesu, takich jak przemysł motoryzacyjny, pojazdy elektryczne, automatyzacja procesów technologicznych oraz budynków, odnawialnych źródeł energii czy zarządzania środowiskowego.

SKLEP I ZAMÓWIENIA POZNAJ EATON

Eaton Electric jest producentem najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego napięcia. Międzynarodowe nagrody oraz certyfikaty są dowodem, iż produkty Eaton Electric odpowiadają najnowszym standardom bezpieczeństwa i wymaganiom jakości. Wszystkie nasze wyroby gwarantują długoletnie działanie.

PRODUKTY POZNAJ PEPPERL+FUCHS

Automatyzacja to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania - nasz cel.

Obecnie firma Pepperl+Fuchs jest znana klientom na całym świecie jako przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne w dziedzinach takich, jak ochrona przeciwwybuchowa instalacji elektrycznych czy technologie czujników. Zawsze koncentrujemy się na wymaganiach klientów. Pasja, z jaką poświęcamy się automatyce, oraz przełomowe technologie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam owocnie współpracować z klientami — tak dziś, jak i w przyszłości.

MENU PROFIL

Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

LinMot a Sprawa Polska

Autor: Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o..

Uwarunkowania historyczne, a tym samym gospodarcze nie pozwoliły Polsce stać się potęgą gospodarczą w Europie. Kraje świata zachodniego są niekwestionowanymi liderami w rozwoju technologii. I mimo że sytuacja zmienia się na lepsze to wiele interesujących urządzeń trzeba importować.  A nowoczesne technologie są kosztowne. Jednak ten truizm jest często opacznie rozumiany. Buduje przekonanie, że zaawansowane urządzenia są tylko dla najbogatszych. Ale to bogaci oszczędzają i dlatego są bogaci. Przyjrzyjmy się szwajcarskiemu siłownikowi liniowemu, którego porównamy, pod kątem kosztów zakupu i kosztów eksploatacji, z prostym i znanym siłownikiem pneumatycznym – powszechnie określanym jako tani.

Producent, firma LinMot to potentat i lider w światowej produkcji i rozwijaniu techniki liniowej. Od 1993 roku gdy została zawiązana firma rozwija genialny w swojej prostocie silnik liniowy typu rurowego. W tym rozwiązaniu magnesy stałe są umieszczone w okrągłym pręcie poruszającym się w rurze, która zawiera uzwojenia. Proste, kompaktowe rozwiązanie pozwalające tworzyć szeroką gamę siłowników o różnych mocach i skokach roboczych. LinMot  w swoich materiałach informacyjnych zwraca szczególną uwagę, że siłownik liniowy jest wręcz dedykowany do zastępowania w maszynach układów pneumatycznych. Do tego stopnia, że jedna linia modelowa ma obudowę standaryzowaną wg normy ISO z korpusem siłownika pneumatycznego, aby móc wymieniać siłowniki bez ingerencji w konstrukcję istniejącej już maszyny. Niewątpliwymi zaletami silników liniowych są prostota konstrukcji, czysty montaż (tylko kabel zasilająco sterujący) oraz precyzja sterowania z możliwością zaprogramowania wielu profili ruchu.

LinMot podkreśla argument korzyści ekonomicznej zastępowania układów pneumatyki siłownikami liniowymi oraz budowania nowych urządzeń na bazie takich rozwiązań. Stosowanie urządzeń pneumatycznych jest tanie gdy patrzymy tylko na urządzenia wykonawcze. Zakres sterowania  oraz prędkości ruchu są w pneumatyce raczej skromne. Często traci się z oczu świadomość ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie bezpośredniego nośnika energii jakim jest sprężone powietrze. Pół biedy jeśli z innych powodów należy to powietrze produkować do innych celów technologicznych. Lecz jeśli napędza ono tylko siłowniki maszyny to okazuje się, że jest to rozwiązanie bardzo kosztowne.

Spróbujmy zatem, w oparciu o krajowe realia, przyjrzeć się kiedy inwestycja w nową technologię pod postacią droższych w zakupie napędów liniowych zacznie przynosić wymierne korzyści w konfrontacji z tradycyjną i tanią pneumatyką.

Do takich rozważań można podejść w różny sposób. Z jednej strony można żmudnie porównywać koszty energii w oparciu o konkretną firmę,fabrykę lub warsztat uwzględniając procentowe zapotrzebowanie dla grupy siłowników możliwych do zastąpienia poprzez odpowiednie siłowniki liniowe z ich obliczonym średnim zużyciem energii.

Z drugiej strony można dokonać czystego obliczeniowego porównania dla jednego urządzenia traktując je jako konkretny fragment całości jaką jest park maszynowy firmy. W takim przypadku przestaje mieć znaczenie jak duży jest udział takich urządzeń  procesie produkcji. Po prostu porównujemy energię potrzebną do wykonania konkretnego ruchu.

ZAŁOŻENIA i ROZWAŻANIA

Do naszych ekonomicznych obserwacji przyjmijmy maszynę, która podczas pracy przemieszcza poziomo masę o ciężarze 15 kG na drodze 400 mm w czasie 0,5 s, zatrzymuje ją na czas 0,5 s, powraca na drodze 400 mm i ponownym zatrzymuje na czas 0,5 s. Dla takiego przykładowego cyklu obliczymy ilość potrzebnej energii dla dwóch typów siłowników. Maszyna pracuje według podanego cyklu bez przerwy w systemie trzyzmianowym. Uwzględniając przerwy w pracy zakładu potrzebne ze względów serwisowych i socjalnych przyjmujemy 8000 h pracy w roku. Cykl trwa 2 s, czyli w roku trzeba wykonać 30 x 60 x 8000 =  14000000 cykli

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY

Aby sprostać założeniom siłownik pneumatyczny dobieramy wg tabeli

Średnica 50 mm, skok 400 mm. Ilość potrzebnego powietrza o roboczym ciśnieniu 6 bar. Obliczona ilość powietrza dla przedstawionego cyklu pracy to 302,4 Nl/min. Uwzględniając współczynnik przecieków na poziomie 20% otrzymujemy praktyczne zużycie powietrza dla takiego siłownika 362,9 Nl/min co z kolei daje wielkość 51,8 l/min (@6bar). Koszt zakupu takiego siłownika wraz z niezbędnymi zaworami, przewodami, tłumikiem i sekcją przygotowania powietrza to około 455,-PLN netto.

SIŁOWNIK LINIOWY

Program doborowy producenta dla przyjętego na wstępie ruchu wskazuje na użycie silnika o następujących parametrach: średnica statora 48mm, średnica tłoczyska 28 mm, skok roboczy 400mm, moc 48W. Kompletny siłownik wraz z dedykowanym sterownikiem oraz potrzebnym okablowaniem i hardwarem kosztuje katalogowo 11000,-PLN (kurs EUR=4,28PLN). Inwestycja jest więc wielokrotnością zakupu tradycyjnego siłownika pneumatycznego.

Koszty związane z budową maszyny dla obu przypadków traktujemy jako równe i pomijamy w tych rozważaniach.

ENERGIA

Patrząc na siłownik pneumatyczny przyjmijmy, że analizowany zakład pracy jest większy niż  warsztat rzemieślniczy i ma sprężarkownię wyposażoną w przemysłowy agregat  o dużej mocy, a park maszynowy wyposażony jest w 50 szt takich siłowników o łącznym zapotrzebowaniu 2,592 m3/min (@6bar). Przyjmijmy sprężarkownię o sumarycznej mocy ok 120-130 kW. Aby wyprodukować ilość sprężonego powietrza potrzebnego do rocznej pracy naszego siłownika potrzeba 20800 kWh. Aktualna cena zakupu 1kWh dla przemysłu to poziom 0,42PLN netto. Daje nam to wynik 8736,-PLN kosztów rocznych czystej pracy siłownika. Aby spojrzenie było bardziej realne dodajmy do tych kosztów konieczność technicznej obsługi i napraw oraz amortyzacji. Przyjmujemy współczynnik 1,2 kosztów energii co przy niskiej wartości samych urządzeń pneumatycznych wydaje się ledwie wystarczające. Ostatecznie do dalszych rozważań przyjmijmy całkowity koszt rocznej pracy siłownika równy 10480,-PLN netto. Należy pamiętać,że ze względu na porównywanie jedynie elementów wykonawczych maszyny nie bierzemy pod uwagę kosztów zakupu i utrzymania sprężarkowni (można przyjąć dla agregatów o takiej mocy koszt instalacji na poziomie dziesiątek tysięcy PLN).

SIlnik liniowy wymaga jedynie energii elektrycznej. Konstrukcja silnika liniowego jest praktycznie wieczna z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy ruchomymi elementami (przy prawidłowym montażu urządzenia). W przypadku trudnych warunków pracy jedynym zużywającym się elementem będą uszczelniacze zgarniające. Jednak ich koszt wraz z wymianą jest pomijalny w konfrontacji z wartością siłownika.

Przy przyjętych parametrach roczne zużycie wyniesie 384 kWh. W rezultacie daje to około 161,3 PLN netto rocznych kosztów energii elektrycznej potrzebne do zapewnienia ruchu silnika.

PORÓWNANIE

Poniższy wykres pokazuje jak energochłonne jest stosowanie popularnej i taniej pneumatyki.

Krótki  okres czasu na poziomie 12-13 miesięcy wystarcza aby połączone koszty inwestycji i eksploatacji wyrównały się. Oszczędności w skali wieloletniej są oczywiste i wcale nie małe.

Warto wziąć pod uwagę jak stosowanie nowoczesnej i droższej w zakupie technologii przynosi wymierne korzyści w krótkim czasie eksploatacji.

Oczywiście nie należy tracić z oczu zakładów, gdzie praca urządzeń oparta jest na jednej czy dwóch zmianach. W takich przypadkach okres zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych jedynie się wydłuży. W każdym przypadku jednak możemy użyć sformułowania, że kosztowniejsza inwestycja w nowoczesne technologie SZYBKO przyniesie rezultat finansowy poprzez radykalne zmniejszenie zużycia energii.

Poza porównaniem energochłonności przedstawionych urządzeń trzeba wspomnieć, że szybkość i precyzja ruchu silnika liniowego jest nieporównywalnie większa od możliwości siłownika pneumatycznego. A to niejednokrotnie wyklucza użycie pneumatyki ze względu na oczekiwane wydajności i szybkości współczesnych maszyn.

Dariusz Liszka

Piotr Jutrzenka – Trzebiatowski

Multiprojekt Oddział Gdynia

Artykuł ten został opublikowany na łamach numeru 3/2018 kwartalnika “Ważenie, Dozowanie Pakowanie”

Reklama

3 lipca 2018 / Kategoria: ,
  • Autor: Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
  • Multiprojekt jest dostawcą komponentów automatyki (między innymi FATEK, WEINTEK, ESTUN, CREVIS, LINMOT) oraz części maszyn. Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie oferowanych przez nas produktów. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę od momentu szkolenia personelu Państwa firmy poprzez pomoc w czasie wykonywania projektów (dobór urządzeń), dostawy podzespołów z naszego magazynu aż do pomocy technicznej przy uruchomieniu. Prowadzimy podstawowe i zaawansowane szkolenia z zakresu oferowanych przez nas produktów, obejmujące również ćwiczenia praktyczne.
  • Profil Autora
  • http://www.multiprojekt.pl/

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Spotkaj się z firmą EATON i odkryj sterownik easyE4

Spotkaj się z firmą EATON i odkryj sterownik easyE4

>KLIKNIJ<

Kurs projektanta systemów HMI/SCADA cz.1 – Jak efektywnie projektować wizualizacje?

Kurs projektanta systemów HMI/SCADA cz.1 – Jak efektywnie projektować wizualizacje?

>KLIKNIJ<

Trackery – instalacje fotowoltaiczne nadążne za słońcem, cz.3 – Hardware

Trackery – instalacje fotowoltaiczne nadążne za słońcem, cz.3 – Hardware

>KLIKNIJ<

Automatyczny Podcast #1: Odcinek powitalny, czyli co to jest Automatyczny Podcast

Automatyczny Podcast #1: Odcinek powitalny, czyli co to jest Automatyczny Podcast

>KLIKNIJ<

Druga edycja Mistrzostw Polski Programistów PLC już za nami!

Druga edycja Mistrzostw Polski Programistów PLC już za nami!

>KLIKNIJ<

Co warto zobaczyć na Automaticon 2019?

Co warto zobaczyć na Automaticon 2019?

>KLIKNIJ<

Mistrzostwa Polski w Lutowaniu Renex Soldering Championship 2019

Mistrzostwa Polski w Lutowaniu Renex Soldering Championship 2019

>KLIKNIJ<

Znakowanie przemysłowe z Phoenix Contact

Znakowanie przemysłowe z Phoenix Contact

>KLIKNIJ<

Bezpieczeństwo sieci przemysłowej z wykorzystniem rozwiazań Moxa

Bezpieczeństwo sieci przemysłowej z wykorzystniem rozwiazań Moxa

>KLIKNIJ<

Warsztaty dla branży automatyki przemysłowej – wiedza i doświadczenie

Warsztaty dla branży automatyki przemysłowej – wiedza i doświadczenie

>KLIKNIJ<

Przewidywanie (przyszłości) z Mitsubishi Electric

Przewidywanie (przyszłości) z Mitsubishi Electric

>KLIKNIJ<

Studencie! Tutaj B&R pojawi się dla Ciebie!

Studencie! Tutaj B&R pojawi się dla Ciebie!

>KLIKNIJ<

Seminarium SABUR na Automaticon – zapisz się!

Seminarium SABUR na Automaticon – zapisz się!

>KLIKNIJ<

Przedstawienie wybranych funkcji PLCSIM Advanced 2.0

Przedstawienie wybranych funkcji PLCSIM Advanced 2.0

>KLIKNIJ<

Nowe możliwości silników liniowych i liniowo-obrotowych

Nowe możliwości silników liniowych i liniowo-obrotowych

>KLIKNIJ<

Historia awarii, czyli dlaczego należy tworzyć komunikaty na panelach operatorskich

Historia awarii, czyli dlaczego należy tworzyć komunikaty na panelach operatorskich

>KLIKNIJ<

Komunikacja PUT/GET w środowisku TIA Portal

Komunikacja PUT/GET w środowisku TIA Portal

>KLIKNIJ<

Jak zadbać o swoją produkcję – Konferencja “Czujniki dla niezawodnej i bezpiecznej produkcji”

Jak zadbać o swoją produkcję – Konferencja “Czujniki dla niezawodnej i bezpiecznej produkcji”

>KLIKNIJ<

Poznaj nowe możliwości z digital twins

Poznaj nowe możliwości z digital twins

>KLIKNIJ<

Robot bez dedykowanego sterowania? – poznaj zintegrowaną robotykę 4.0

Robot bez dedykowanego sterowania? – poznaj zintegrowaną robotykę 4.0

MOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ
KATEGORIE POSTÓW
POLECANE ARTYKUŁY
KOMUNIKATY
Wydarzenia
POLECANE FIRMY I PRODUKTY

Wszystko stanie się prostsze po zalogowaniu :)

Przypomnij hasło

Nie masz konta? Zarejestruj się

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
z

Przetwarzamy pliki... jeszcze chwilka…