Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2022/06/tytułowa-grafika-00019965_STANDARD_PICTURE_16_SRGB.jpg

Komunikacja bezprzewodowa RADIOLINE na farmach fotowoltaicznych


Ograniczenie kosztów instalacji i konserwacji dzięki zastosowaniu komunikacji bezprzewodowej RADIOLINE w połączeniu z systemem monitorującym EMACS

W erze cyfryzacji oraz transformacji technologicznej komunikacja bezprzewodowa staje się coraz częstszą alternatywą dla tej tradycyjnej. Zamiast kabli nośnikiem danych są tu fale radiowe, które są w stanie w krótkim czasie przekazać dane w obrębie coraz szerszych aplikacji. Niewątpliwą zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że nie tylko oszczędza się w ten sposób na kosztach okablowania powstających obiektów, ale również łatwiej jest modernizować istniejące już obiekty. Jeżeli dodatkowo zadbamy o nowoczesną i efektywną łączność międzysystemową, która zapewni nieprzerwaną komunikację, przepływ informacji, danych i możliwości kontroli, możemy być pewni niezawodności tego typu projektu.

Doskonałym przykładem zastosowania takiego rozwiązania jest elektrownia fotowoltaiczna o mocy 33,5 MW, gdzie w 2020 roku główny wykonawca farmy PV – firma Electrum – zastąpiła tradycyjne połączenie RS-485, wykorzystywane do wymiany informacji z urządzeniami monitorującymi pracę poszczególnych łańcuchów (stringów), bezprzewodowym systemem Radioline firmy Phoenix Contact.

Stringbox jest to urządzenie, które koncentruje obwody DC podłączonych łańcuchów paneli fotowoltaicznych, w jeden zbiorczy kabel DC, który podłączany jest bezpośrednio do inwertera. Zastosowanie Strignboxów z monitorowaniem poszczególnych łańcuchów daje korzyści w postaci pomiaru napięcia i prądu na poszczególnych łańcuchach.

Dzięki doskonałej współpracy autorskiego systemu EMACS, służącego do monitorowania obiektów energetycznych, z rozwiązaniem Radioline, uzyskano dodatkowe możliwości optymalizacji pracy obiektu o mocy 33,5MW, składającego się z ok 100 tys. paneli podłączonych do 227 stringboxów oraz dodatkowe możliwości głębszej analizy działania farmy i występujących usterek oraz spadków wydajności.

EMACS – jeden system, wiele możliwości

Podstawowym narzędziem służącym do obsługi obiektu jest autorskie rozwiązanie firmy Electrum, system EMACS (Energy Management and Control System). System EMACS realizuje funkcje monitoringu i sterowania poszczególnymi elementami instalacji, takimi jak inwertery, pyranometry, stacje meteorologiczne, liczniki energii system trackerów czy przekaźniki EAZ. Dodatkowymi zadaniami, które realizuje system EMACS jest wyliczanie współczynników KPI obiektu, a także przekazywanie danych dotyczących pracy obiektu operatorowi energii przy użyciu protokołów energetycznych.

W podstawowym rozwiązaniu system EMACS udostępniał informacje dotyczące generacji pochodzące bezpośrednio z inwerterów. Poniżej przedstawiono schemat synoptyczny przykładowej grafiki odwzorowującej odczyty danych przed zrealizowaniem komunikacji ze stringboxami:

Dzięki doposażeniu obiektu w monitoring stringboxów zarówno obsługa obiektu, jak i właściciel, zyskali dodatkowo możliwości weryfikacji poprawności działania obiektu na poziomie poszczególnych łańcuchów. Schemat synoptyczny przedstawiający przykładową grafikę z uwzględnieniem komunikacji ze stringboxami przedstawiono poniżej:

Radioline – bezprzewodowa komunikacja Trusted Wireless

Trusted Wireless – to technologia bezprzewodowa, stworzona przez firmę Phoenix Contact specjalnie do zastosowań przemysłowych. Sprawdza się szczególnie w bezprzewodowej transmisji danych z czujników i elementów wykonawczych oraz w przesyłaniu niewielkich i średnich ilości danych w rozległych aplikacjach. Przy niezakłóconej widoczności można uzyskiwać transmisję pomiędzy dwoma urządzeniami na dystansie od kilkuset metrów do nawet 20 kilometrów. Ważnym aspektem mającym wpływ na ten wybór była możliwość konfiguracji urządzeń bezprzewodowo, w trybie „rozproszonym”. Polega ona na tym, że urządzenia zainstalowane na poszczególnych lokalizacjach, fabrycznie mają aktywną komunikację radiową. Dzięki temu w tak dużej i rozległej instalacji, zmiana poszczególnych parametrów może odbywać się bez konieczności bezpośredniego łączenia się z modułem radiowym.

Przy doposażaniu obiektu w monitoring stringboxów generalny wykonawca obiektu – firma Electrum stanęła przed dylematem wykonania instalacji do komunikacji z urządzeniami. Miała do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich to metoda klasyczna wiążąca się z ułożeniem okablowania do komunikacji w ziemi. Jednak ze względu na to, że obiekt był pracujący wiązała się z dużym ryzykiem uszkodzenia istniejącej instalacji. Druga to nowatorskie rozwiązanie polegające na zastosowanie bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami poprzez sieć Trusted Wireless.

Kolejną ważną funkcją użytą w tej aplikacji była możliwość tworzenia odseparowanych grup komunikacyjnych. Służy do tego możliwość wyboru konkretnego kanału komunikacyjnego dla danej grupy oraz przypisania specyficznego identyfikatora unikalnego dla urządzeń w danej grupie. Dzięki temu możliwe było podzielenie wszystkich urządzeń na podgrupy, w których adresacja poszczególnych urządzeń komunikacyjnych mogła się „powtarzać”.

O wyborze rozwiązania zadecydowała najważniejszą zaleta rozwiązania Trusted Wireless, czyli mała inwazyjność. Monitoring stringboxów został zainstalowany na istniejącej już farmie, na której jakiekolwiek prace ziemne wiązałyby się z długim czasem realizacji oraz ryzykiem uszkodzenia instalacji czy paneli. Oprócz tego zastosowanie komunikacji Radioline okazało się nieporównywalnie tańszym i szybszym rozwiązaniem.

Dla każdego obszaru przedstawionego na rysunku poniżej zastosowano oddzielną grupę komunikacyjną.

W obrębie każdego obszaru zastosowano sterownik komunikujący się z urządzeniem master komunikacji Radoline po łączu RS-485. Każdy master odpytuje urządzenia slave za pomocą komunikacji radiowej. Ich ilość zależy od ilości stringboxów w obrębie stacji kontenerowej, w której jest 12 lub 13 przyrządów. Na cały obiekt składa się więc ponad 200 urządzeń! Slave’y konwertują sygnał radiowy z powrotem na RS-485. Do każdego slave’a podłączony jest 1 stringbox. Na ilość urządzeń komunikacji Radioline składa się więc ilość urządzeń odpytywanych + 1 (Master) na grupę komunikacyjną.

Z uwagi na fakt, iż stringboxy są od siebie oddalone, wykorzystano kolejną ważną funkcję – repeatera sygnału. Dzięki niej urządzenia mogą przekazywać informację do Mastera, wykorzystując do tego inne urządzenia w grupie (np. takie które znajdują się bliżej Mastera).

Same urządzenia, konfiguruje się w przystępny sposób, za pomocą jednego ekranu konfiguracji:

Technologia Trusted Wireless

Przyjrzyjmy się teraz wnikliwiej samej technologii bezprzewodowej Trusted Wireless, o którą opiera się system Radioline. Technologia ta wykorzystuje tzw. metodę FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) – jest to wybór do 127 kanałów z całego pasma częstotliwości, które są przeskakiwane w oparciu o losowy wzór. Zwiększa to odporność komunikacji na zakłócenia. Dzięki zastosowaniu różnych pasm RF (Radio Frequency) kilka systemów Trusted Wireless może bez problemów pracować równolegle. Istnieje również możliwość ukrycia określonych kanałów (tzw. blacklisting), aby na przykład móc używać równolegle kilku systemów WLAN bez ograniczenia ich wydajności.

Trusted Wireless idealnie wpasowuje się pomiędzy technologią WirelessHART (głównie czujniki), a technologią dużych prędkości Wireless LAN i może z nimi koegzystować w obrębie jednej aplikacji, nie zakłócając się wzajemnie. Elastyczność ustawień pozwala na optymalne dostosowanie do wymagań danej aplikacji – przy niższej szybkości transmisji możliwe jest pokonywanie znacznie większych dystansów niż przy wysokiej przepustowości. Użytkownik może więc dokonać odpowiedniego ustawienia w zależności od aplikacji i wymaganego zasięgu.

Warto również wspomnieć o bezpieczeństwie transmisji. Ponieważ protokół Trusted Wireless nie jest publicznie dostępny, a dodatkowo zastosowano mechanizm 128-bitowego szyfrowania danych, można śmiało stwierdzić, że jest doskonale zabezpieczony przed atakami.

System Radioline –  bezprzewodowy system, który umożliwia proste i elastyczne tworzenie połączeń punkt-punkt, sieci gwiazdowych lub sieci MESH

Przesyła zarówno sygnały we/wy, jak i dane szeregowe. Poprzez zintegrowane złącze RS-232 i RS-485 moduły we/wy można przyłączyć w systemie Radioline do sterownika również bezpośrednio z użyciem protokołu Modbus. Warto zwrócić uwagę, że system ten ma bardzo duże możliwości rozbudowy – w jednej sieci może pracować do 250 stacji roboczych, a do każdego modułu komunikacyjnego można podłączyć do 32 modułów I/O.

Sposoby połączeń dzięki Radioline

Radioline można używać beż żadnych dodatkowych opłat praktycznie na całym świecie. Mamy do wyboru trzy częstotliwości pracy: 2400MHz (cały świat); 868MHz (Europa/RPA) oraz 900 MHz (Ameryka Północna i Południowa/Australia). Częstotliwości te zostały dobrane w taki sposób, żeby komunikacja była odporna na wszelkie zakłócenia przemysłowe – nawet tak silne, jak te emitowane przez spawarki łukowe. Trzeba jednak pamiętać, że im wyższa częstotliwość, tym większe tłumienie, tzn. sygnał 2,4 GHz jest tłumiony mocniej niż sygnał 868 MHz lub 900 MHz. Za to pracując w częstotliwości 2,4 GHz czas transmisji jest krótszy (przepustowość danych jest szybsza) i mamy do dyspozycji znacznie więcej częstotliwości.

Zastosowanie systemu Radioline

Ponieważ mówimy o systemie stworzonym do rozległych aplikacji i sieci – najlepiej nadaje się do zastosowania w branżach procesowych i technologicznych, ale również w infrastrukturze miejskiej (np. wodociągach i kanalizacji). Producent pomyślał również o rozwiązaniach dla energetyki, w szczególności w systemach elektrowni słonecznych.

Jak wiadomo operacje łączeniowe w systemach fotowoltaicznych charakteryzują się wysoką częstotliwością, co często powoduje zakłócenia w przewodach komunikacyjnych. Żeby tego uniknąć, można zastąpić przewody RS-485 i zastosować nowe moduły Radioline EE-2400-RS485 – specjalnie dedykowane do takich aplikacji.

Moduły ESSENTIAL Wireles

Moduły ESSENTIAL Wireles

Częstotliwość pracy 2400 MHz, konfigurowalna prędkość transmisji i zasięg +/- 500m – ale co najważniejsze – system odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Oczywiście możliwa topologia MESH i do 250 punktów radiowych w obrębie jednej instalacji. Anteny można montować bezpośrednio do panelu lub szafy.

Doskonałym przykładem zastosowania technologii w obrębie energetyki jest właśnie udana implementacja na farmie PV o mocy 33,5 MW. I chociaż jest to pierwsze rozwiązania tego typu na tak wielką skalę – 227 sztuk stringboxów i ponad 100.000 paneli – z satysfakcją możemy powiedzieć, że działa bez zarzutu. A synergia pracy Radioline oraz systemu monitorującego EMACS udowadnia, że należy sięgać po rozwiązania nowatorskie, ponieważ to one właśnie zapewniają największą optymalizację energetyczną oraz finansową.

Więcej o systemie Radioline przeczytasz na stronie www.phoenixcontact.pl

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Electrum www.electrum.pl

Kamil Wachowicz

Menadżer Produktu – Produkty i Aplikacjie Automatyki
Phoenix Contact Sp. z o.o.
Mobile: +48 600 99 17 57
email: kwachowicz@phoenixcontact.pl 
www.phoenixcontact.pl Utworzono: / Kategoria:
  • Autor: PhoenixContact
  • Phoenix Contact lider w technikach połączeń elektrycznych i automatyce przemysłowej. Nasza praca jest ukierunkowana na tworzenie postępu za pomocą innowacyjnych i inspirujących rozwiązań oraz relacji z klientami jak i partnerami biznesowymi zorientowanymi na wspólne i długotrwałe korzyści.
  • Profil Autora
  • http://www.phoenixcontact.pl

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!
.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaMOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ
  • Zapraszamy Cię na pełny kurs zdalnego dostępu SECOMEA. Kurs powstał z myślą o każdym, kto chce zgłębić tajniki zdalnego dostępu do maszyn i sieci przemysłowej. Zdalny dostęp rozwija się dynamiczne i zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w sytuacji...
  • Bezpieczny, prosty w obsłudze i energooszczędny Seria serwowzmacniaczy Mitsubishi Electric MELSERVO MR-J4 wraz z kompatybilnymi modułami pozycjonującymi oraz zaawansowanymi kontrolerami motion, umożliwia konstruktorom maszyn i urządzeń oraz...
  • Chcieliby Państwo być informowani z wyprzedzeniem o stanie maszyny lub techniki napędowej? Nic prostszego! Aplikacja DriveRadar® oferuje kompleksowe zarządzanie konserwacją w oparciu o cyfrowe rejestrowanie danych, na podstawie których możl...
  • Systemy RFID są ekonomiczne, uniwersalne i zapewniają niezawodność procesów, np. w intralogistyce. Zadania związane z identyfikacją stały się teraz łatwiejsze, szczególnie gdy potrzebna jest duża liczba punktów identyfikacji, dzięki  głowic...
  • SCADA z wbudowanym serwerem sieci Web i routerem, bez licencji, bez limitów rejestrów! Brzmi dobrze? A to dopiero początek! Jest to urządzenie umożliwiające zarządzanie zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet z komputera, bądź urządze...
  • To rozwiązanie oparte o technologię LoRaWAN pozwala skutecznie realizować działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa . Możliwość automatycznej kontroli dystansu z jednoczesnym monitoringiem relacji i wstecznym śledzeniem k...