Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2020/04/Fluke-750P-Pressure-Module_1280x1019px_E_NR-17191-1.jpg

Kalibracja przetworników pomiarowych

autor: k.bielecki.

W ostatnim artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące troubleshootingu w pętlach prądowych 4-20mA. Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym procesów przemysłowych jest kalibracja przetworników pomiarowych.

Istota kalibracji

Przetworniki pomiarowe powinny być okresowo kontrolowane i kalibrowane. W procesach produkcyjnych kalibracja czujników pomiarowych wiąże się najczęściej z ustaleniem odchyłki pomiaru między odczytem a dopuszczalną wartością określoną przez tolerancję dla danego typu procesu. W przypadku występowania różnic w odczytach dokonywana jest regulacja mająca na celu dopasowanie przyrządu pomiarowego do takiego stanu, w którym wielkości odchyleń nie będą przekraczały wartości w przyjętych dla danego procesu standardu, co zostało pokazane na poniższym rysunku.

Przetworniki pomiarowe w procesie produkcyjnym często są włączane w system zarządzania jakością według ISO 9001. W punkcie 7.6 tej normy mowa jest o nadzorze nad sprzętem do pomiarów i monitorowania, którego stosowanie ma zapewnić prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego, a co za tym idzie odpowiednią i powtarzalną jakość wytwarzanego produktu. Dokumentacja z przeprowadzonej kalibracji przetworników jest często przedmiotem audytów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Do kalibracji przetworników pomiarowych stosowane są specjalistyczne urządzenia pomiarowe nazywane przenośnymi kalibratorami. W tej kategorii urządzeń wyróżnić można kalibratory dedykowane do danego typu przetworników np.: kalibratory temperatury lub ciśnienia. Dostępne są również kalibratory multifuncykjne pozwalająca na kalibrację różnych typów przetworników przy pomocy jednego urządzenia. Kolejnym typem urządzeń są wielofunkcyjny kalibrator dokumentujący, umożliwiający pobieranie procedur, list i instrukcji utworzonych za pomocą oprogramowania, a także wysyłanie danych w celu drukowania, archiwizowania oraz ich analizowania.

Kalibracja przetwornika ciśnienia

Kalibracja przetwornika ciśnienia

Dobierając kalibrator do danego typu przetwornika konieczne, jest wyliczenie współczynnika TUR (Test Uncertainty Ratio). Celem wyznaczenia tego współczynnika jest upewnienie się, że posiadany kalibrator jest kilka razy dokładniejszy niż przetwornik , który ma być wzorcowany. Jednym z najczęściej używanych współczynników jest 4:1,co oznacza, że specyfikacja kalibratora jest czterokrotnie dokładniejsza względem mierzonego przetwornika.

Należy pamiętać, że przenośne kalibratory powinny być podawane regularnemu wzorcowaniu, które polega na sprawdzeniu urządzenia pod kątem jego dokładności pomiarowej. Tego rodzaju badania przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach, w których również wykorzystywane są specjalistyczne kalibratory stacjonarne, które same także podlegają okresowych kontrolą i wzorcowaniu poprzez standardy wyznaczone przez Główny Urząd Miar.


Błędy przetwarzania przetworników i ich kalibracja

Wykorzystując przetworniki 4-20 mA, na ogół oczekuje się liniowej charakterystyki konwersji mierzonej wartości wejściowej na sygnał prądowy, która może być opisana prostym wyrażeniem matematycznym y=ax+b.

Charakterystyka przetwarzania przetwornika może być obarczona kilkoma błędami, do których należą błędy:

 • Zera

 • Czułości

 • Nieliniowości

 • Histerezy

W momencie, który jeden z powyżej wskazanych błędów spowoduje, że charakterystyka przetwornika nie mieści się w dozwolonym zakresie określonym przez tolerancje, dochodzi konieczności przeprowadzenia adiustacji przetwornika. Do tego celu wykorzystywane są dwa złącza śrubowe znajdujące się na przetworniku, przez które zmieniane są parametry SPAN i ZERO.

Po przeprowadzonej adiustacji należy po raz kolejny przeprowadzić pomiar kontrolny. W przypadku, gdy zarejestrowane wartości będą mieścić się wewnątrz dopuszczalnej tolerancji, to w ten czas można zamknąć procedurę kalibracji i przejść do kolejnego przetwornika.

Pomiary dokonane przed adiustacją nazywane są w nomenklaturze jako AS FOUND natomiast, te dokonane po adiustacji to pomiary AS LFET.


Artykuł został nagrodzony w Konkursie iAutomatyka – edycja Kwiecień 2020.Nagrodę Kurs wideo dostarcza ambasador konkursu, firma iAutomatyka.


Utworzono: / Kategoria: ,

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
 • Przy użyciu flexROOM® można szybko i łatwo realizować automatykę budynkową na potrzeby biur i budynków administracyjnych, zgodną z obowiązującymi normami i efektywną energetycznie. flexROOM® to szeroki wachlarz rozwiązań dla automatyki budy...
 • Zapraszam Cię na kurs tworzenia wizualizacji HMI z wykorzystaniem panelu XV102 od firmy EATON. Kurs stworzyłem z myślą o każdym, kto chce zacząć przygodę z tworzeniem wizualizacji HMI przy użyciu programu Galileo. Stworzyłem kurs bazujący n...
 • Wyświetlacz słupkowy ITP15 jest kompaktowym wskaźnikiem procesowym, który wizualizuje analogowy sygnał wejściowy w zakresie od 0 do 100% z 10 słupkami po 10%. Sygnałem wejściowym może być liniowy sygnał napięciowy 0 (2) -10 V lub sygnał prą...
 • Seria FX-100 Czujniki z serii FX-100 to najlepsze rozwiązanie pod względem stosunku jakości do ceny. Wyposażone są w funkcje szybkiego uczenia, co pozwala użytkownikom w szybki i prosty sposób przystosować czujnik do pracy z nieskomplikowan...
 • Nowe modułowe sterowniki programowalne PLC firmy Eaton umożliwiają producentom maszyn i systemów opracowywanie nowoczesnych koncepcji automatyki, zwłaszcza w połączeniu z systemem XN300 I/O i panelem dotykowym XV300. Modułowy sterownik zape...
 • 1,000 PLN
  Zdobądź wiedzę i bądź pewny, że nic Cię nie zaskoczy. Nie musisz przekopywać się przez tony katalogów i instrukcji. Oferujemy Ci kompleksowy system szkoleń, który sprawi, że najpierw zbudujesz fundamenty swojej wiedzy, a później pod okiem n...
  Czas trwania: 7h - 14 h
  Link: Terminy