Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Publikacja zgłoszona do 🎁 Konkursu iAutomatyka
https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2020/07/20200708_115435-1.jpg

Jak zgrać dane z panelu HMI Weintek na pendrive?


Panele HMI są nieodłącznym elementem każdego bardziej rozbudowanego systemu. Poprawiają komunikację między operatorem i maszyną np. poprzez możliwość wizualizacji zmian wartości na wykresie. Co w przypadku, gdy chcielibyśmy te dane (np. pomiar temperatury) zapisywać na karcie pamięci albo na pendrive? Cóż, w tym artykule przychodzę z pomocą i pokażę Wam jak to zrobić.

Co będzie potrzebne?

Zaczynając od początku – potrzebujemy dwu albo trzech rzeczy tzn. nośnika danych (np. pendrive), panelu HMI i PLC. Da się bez PLC. Dlaczego tak? Dlatego, że będziemy do zapisu danych wykorzystywać panel HMI, który sam może generować niektóre przebiegi (zależy od samego panelu, modelu itp.) bez potrzeby udziału sterownika PLC. Jednak jeśli panel nie ma wyjść cyfrowych lub analogowych to jego użyteczność jest ograniczona do migania obrazkiem lampki. Niezależnie od wyboru, sposób konfiguracji będzie podobny, różnica znajdzie się w wyborze źródła danych.

Ja użyłem zestawu PLC S7-1200 1211C DC/DC/DC, HMI Weintek MT8050iE i jakiś znaleziony pendrive o pojemności 8GB. Sterownik generuje trzy sygnały i wysyła je do panelu. Program sterownika i jego konfiguracja jest tutaj nieistotna, ponieważ zabrałaby tyle miejsca co ten artykuł, albo i więcej.

Pracę czas zacząć

Uruchamiamy więc narzędzie programowania panelu Weintek: Easybuild Pro, otwieramy projekt, z którego chcemy wyłuskać dane na pendrive i przechodzimy do zakładki Dane/Historia.

Zaczynamy od konfiguracji danych, które chcemy wyświetlać i zapisywać. W tym celu wchodzimy w opcję Próbkowanie danych.

Jak widać powyżej, zawiera ono listę przystosowanych danych, które możemy wykorzystać do wyświetlania wykresów i zapisywania na nośnikach danych. Jako że lista jest pusta, klikamy  Nowy…. Ukaże się nam poniższe okno pozwalające na konfigurację serii danych. Dlaczego serii, a nie po prostu danych? Dlatego że mamy dwa podejścia. Albo wykorzystujemy jedną zmienną, którą chcemy wizualizować i zapisywać w pliku, albo wykorzystujemy kilka zmiennych jednocześnie (seria danych), które mogą wystąpić na jednym wykresie i które zostaną zapisane w czytelny sposób do pliku.

Zaczynając konfigurację, musimy się zdecydować na sposób próbkowania. Możemy próbkować dane okresowo albo jednorazowo. W przypadku wyboru (rys. 4 (2)) Przez wywołanie, po wywołaniu przez np. wejście sterownika I0.0, zostanie pobrana i zapisana (w pamięci panelu) jedna próbka serii danych. Jako wymuszenie pobrania próbki może też służyć sygnał z panelu HMI. Wystarczy wtedy zmienić urządzenie Siemens S7-1200.. na panel HMI i wybrać adres bitu, tak samo, jak w przypadku PLC. Wybierając próbkowanie Okresowe (rys. 4 (1)), próbki będą pobierane co określony czas np. co 1s. Zakres okresów jest duży, bo wynosi od 0.1s do 120min. Wybór sposobu próbkowania zależy od aplikacji i potrzeb. Ja zdecydowałem się na próbkowanie Okresowe z okresem 1s (rys. 4 (1)).


Kolejnym krokiem jest wybór danych, które chcemy wykorzystać. Przechodzimy więc do adresu odczytu, wybieramy źródło danych (urządzenie), wchodzimy w Ustawienia, następnie w bibliotekę komentarzy i wybieramy zmienną, do której się odnosimy. Co, jeśli chcemy odnosić się do kilku zmiennych? Wtedy korzystamy z tego, że blok danych jest niezoptymalizowany (w programie w PLC) i zmienne mają na sztywno przypisane adresy występujące kolejno po sobie. Co z tego wynika? Jeśli mamy ułożone kolejno zmienne (w bloku danych w programie) jak u mnie tzn. …temperatura.T1 o adresie DBn-20006, …temperatura.T2 o adresie DBn-20008, temperatura.T3 o adresie DBn-20010 to wystarczy podać adres pierwszej zmiennej z całej serii. Czyli jeśli chcemy tylko temperaturę T1, to zaznaczamy T1, jeśli chcemy temperatury od T1 do T3, to też zaznaczamy T1. Klikamy Ok, aż nie przejdziemy z powrotem do okna Obiekty Próbkowania Danych.

Kolejnym krokiem jest wybór formatu danych. Klikamy go i uzyskujemy pustą listę. Klikamy Nowy i dodajemy format. A skąd wziąć odpowiedni typ danych? Najszybciej jest to sprawdzić tak jak na rysunku 7. Wracamy do okna  Obiekty Próbkowania Danych i klikamy na adres wybranej wcześniej zmiennej. Otworzy się lista z zaznaczoną naszą zmienną wraz z jej typem danych. Wracamy do formatu danych (rys. 6) i wybieramy odpowiadający typ. U mnie jest to 16-bit Całkowity ze znakiem.

Jeśli chcemy dodać serię danych, to teraz dodajemy tyle formatów danych ile mamy zmiennych, które chcemy wyświetlić lub zapisać. Typ danych informuje panel o ilości miejsca zajmowanej przez poszczególne zmienne. Pozwala to na ich prawidłowy odczyt. W moim przypadku wykorzystuję 3 zmienne temperatura T1, T2 i T3 więc dodałem kolejne dwa formaty danych. Warto tutaj wpisać komentarze informujące o zmiennej, ponieważ później program będzie informował o możliwości wyświetlenia 16-bit Całk. ze znakiem x3.

Teraz przechodzimy do sterowania próbkowaniem. Czasem występuje potrzeba wyczyszczenia wykresu lub jego wstrzymania. Operacje czyszczenia próbek i wstrzymania próbkowania nie mają bezpośredniego wpływu na zapisywanie danych do plików, ale mimo to warto je wykorzystać. Konfigurujemy więc prawą stronę Obiektów Próbkowania Danych. Ponownie wybieramy urządzenie sterujące. Ja wybrałem panel HMI ze względu na możliwość wykorzystania jego pamięci oraz jego wirtualnych przycisków. Najpierw zaznaczamy pola koło napisów Załącz, żeby uaktywnić konkretne opcje. Następnie wystarczy podać adresy panelu, które będą wykorzystywane do sterowania tymi procesami. Ja wybrałem adres LB 10 i LB 11. Wybranie adresu LB 0 wiążę się z potrzebą uważania podczas dodawania kolejnych elementów do projektów. Każdy kolejny obiekt ma domyślnie adres 0, więc nie trudno o konflikt.

Przechodzimy teraz do konfiguracji Plików historycznych, czyli danych, które będziemy zapisywać na pendrive. Zaznaczamy więc opcję Zapisz do Pendrive 1 i stajemy przed wyborem dwu opcji. Pliki tworzone są dla dnia, czyli jeden plik będzie zawierał zapisane dane z całej doby. W naszym przypadku jest to rozwiązanie nieoptymalne, ponieważ pobieramy próbki z okresem 1s, więc w ciągu doby otrzymalibyśmy plik zawierający 86400 pomiarów. Rozwiązaniem jest wydłużenie okresu próbkowania lub wybór opcji Dostosowane przechwytywanie plików. Zastosujemy się do drugiej opcji. Po jej wybraniu pojawi się opcja Ustawienia pozwalająca na dokładną konfigurację plików. Do wyboru mamy dwa tryby Tworzenia plików, oba są w miarę jasno opisane. W miarę, ponieważ nie wiadomo, kiedy zmieni się nazwa pliku. Nazwa jest bezpośrednim nawiązaniem do częstości zapisywania danych tzn. w przypadku wspomnianych wcześniej plików tworzonych dla dnia, nazwa pliku będzie zawierała w sobie numer dnia wykonania pomiarów. Należy pamiętać, że czas i daty są podawane na podstawie danych w panelu HMI, więc warto je najpierw sprawdzić i ewentualnie skorygować. W zakładce Nazwa pliku w okienku Format możemy sami wpisać, jak często ma powstawać nowy plik. Możemy wpisać to ręcznie zgodnie z zawartą poniżej tabelą lub użyć przycisków z opisami poszczególnych okresów. Jeśli wybierzemy np. Rok i Sekundy, to nazwa będzie zmieniała się co 1s i będzie zawierała w sobie informację o roku wykonania pomiaru i sekundzie. Jeśli wybierzemy sam rok, to nazwa będzie się zmieniać co rok, więc wykonamy bardzo dużo pomiarów w jednym pliku zawierającym dane z całego roku. Program jest na to przygotowany, ponieważ ma pewne zabezpieczenie (rys.3 -> Dane w próbce -> Maks liczba próbek). Ustawienie to pozwala na ograniczenie liczby próbek do np. 1000, a po przekroczeniu tej wartości najstarsze próbki są nadpisywane. My jednak skupimy się na mniejszej liczbie pomiarów, powiedzmy na 60 pomiarach. Wybieramy więc Minutę i otrzymujemy podgląd przykładowej nazwy pliku 03.dtl. Na PC miałem akurat godzinę 12:03, więc wszystko się zgadza. Wybór zatwierdzamy i wracamy do okna Obróbka Próbkowania Danych.


Pliki są składowane w nowo utworzonym folderze dla każdej serii danych z osobna. Możemy mu nadać jakąś nazwę. Dodatkowo możemy ograniczyć liczbę plików do wartości nam odpowiadającej np. 20. Po co? Na przykład, jeśli wykonywalibyśmy dużą liczbę pomiarów w ciągu doby i interesowałyby nas tylko ostatnie 4 dni, bo większa liczba zaśmiecałaby archiwum.

Podsumowując, jak działa program? Wykonujemy pomiar 3 sygnałów co 1s, następnie zapisujemy te pomiary do folderu Pomiary do plików, które będą zawierały dane z ostatnich 20 minut. Dodatkowo możemy (bo do działania samego zapisu nie jest to potrzebne) jeszcze dodać przyciski sterujące na panel oraz ewentualny wykres trendu. (rys. 12, zdjęcie z symulacji online)

Wyniki

Po wgraniu programu na panel i podłączeniu do niego pendrive program zaczął wykonywać pomiary. Po jakiejś godzinie uzyskałem pliki pokazane na rysunku 13. Wszystkie mają nazwę odpowiadającą czasowi wykonania pomiarów, co jest nawet potwierdzone Datą modyfikacji. Końcówka dtl informuje, że do ich otwarcia, albo raczej przekonwertowania jest wykorzystywany program EasyBuilder Pro. Wystarczy dwukrotnie kliknąć wybrany plik i zostanie on przekonwertowany na plik czytelny dla arkusza kalkulacyjnego np. MS Excel. Po otwarciu takiego pliku, mamy dokładną informację o dacie, godzinie i nawet milisekundzie wykonania poszczególnych pomiarów. Najważniejszą rzeczą są jednak same pomiary, które zostały zapisane w kolumnach. W przypadku braku odpowiedniego nośnika danych, na panelu wyświetli się stosowny komunikat.


Ocena artykułu zgłoszonego do Konkursu iAutomatyka 4.0 pisz artykuły, zdobywaj punkty, wymieniaj je na nagrody.

Kryterium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkty (0-2) 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2
Suma zdobytych punktów: 16


Utworzono: / Kategoria: , ,

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY