Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2024/02/obr2923_pfc2b19648c6b.jpg

Inspirujące przykłady zastosowań produktów firmy Lantronix w dziedzinie medycyny, w sektorze transportowym i przemyśle


Produkty firmy Lantronix, dzięki swojej niezawodności i wydajności, kontrolują procesy o znaczeniu krytycznym w firmach na całym świecie. Poznaj 7 przykładowych inspiracji, które odniosły ogromny sukces.

Oryginalny artykuł w pełnej wersji można znaleźć na stronie SOS electronic. 

Lantronix to amerykańska firma założona w 1989 roku. Jest to światowy lider w dziedzinie bezpiecznych technologii komunikacyjnych, a produkty tej firmy mogą być wykorzystywane do zarządzania, sterowania lub kontroli nad dowolnym elektronicznym urządzeniem z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) i zarządzania poza pasmem OOBM.

Lantronix dostarcza rozwiązania na rynek przemysłowego IoT, a także dla potrzeb smart IT. Opracowuje wyroby wykorzystywane przez inteligentne miasta, w branży transportowej i sektorze medycyny. Odpowiada na aktualne potrzeby klientów oferując szeroki asortyment produktów z zakresu zintegrowanego oprogramowania i rozwoju aplikacji, platformę zarządzania SaaS, inteligentne przetwarzanie brzegowe, kable, Wi-Fi i mobilne moduły wbudowane oraz urządzenia zewnętrzne. Dodatkowo, w ofercie można znaleźć również czujniki i trackery. 

Kluczową pozycję w portfolio Lantronix stanowią  moduły Ethernet, a wśród nich najbardziej znane modele xPico, XPress i XPort. Popularnością cieszą się również moduły Wi-Fi, w szczególności xPico, PW2050, WP2001, WP2002 i WP5001. (przykładowe moduły:  bit.ly/3HgzLQV , bit.ly/3Hi6420)

7 przykładowych zastosowań produktów firmy Lantronix

 1. Firma Systems Integrated z siedzibą w Los Angeles zastosowała moduły Lantronix Xport Edge Ethernet do podłączenia do sieci sterowników sygnalizacji świetlnej.

Projekt miał na celu poprawę kontroli i sterowanie przepływem ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu, tak aby zminimalizować korki, opóźnienia i zmniejszyć emisję spalin w mieście.
Wdrożenie komunikacji internetowej umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie ruchem, łatwiejsze diagnozowanie usterek przez kierownictwo oraz podejmowanie działań naprawczych w czasie rzeczywistym. Dzięki zintegrowaniu modułów Xport Edge Ethernet marki Lantronix miasto zyskuje oszczędności na poziomie ponad 6 tys. dolarów miesięcznie. Co więcej, otrzymało również nagrodę za działania na rzecz poprawy jakości i wydajności – Top Ten Quality and Productivity Award.

– Kluczem do sukcesu naszej firmy jest m.in. możliwość wdrożenia i bardzo szybkiego uruchomienia nowych funkcji na starszym sprzęcie. Rozwiązanie Lantronix stanowi najważniejszy element systemu. – John Holbrook, Dyrektor Generalny Systems Integrated

 1. Firma Link-Tech Inc wykorzystuje moduły Ethernet Xport Edge marki Lantronix, łącząc z siecią za ich pośrednictwem drukarki komercyjne.

Umożliwia to dokładniejsze monitorowanie wszystkich operacji, w tym zużycie atramentu, papieru i materiałów, a także inne koszty związane z każdym zadaniem w ramach drukowania. W rezultacie, dzięki monitorowaniu i lepszemu zarządzaniu czasem i zasobami, spółka osiąga wyższy zwrot z inwestycji (ROI). 

– Branża druku komercyjnego bardzo potrzebuje ulepszonego systemu zarządzania czasem i zasobami. Konieczne jest również sporządzanie dokładnych wycen dla klientów. Dzięki firmie Lantronix zyskaliśmy odpowiednią technologię, aby zapewnić inteligencję urządzeń niezbędną do zdalnego monitorowania funkcji systemów. – Dick Zablocki, Wiceprezes ds. Inżynierii, Link-Tech

 1. Firma IMAG Technologies postawiła sobie za cel ustanowienie łączności Ethernet dla produktów wyposażonych w technologię bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth. Dzięki prostej integracji i kompaktowym wymiarom modułów Xport Edge firma zaoszczędziła wiele miesięcy, które w innym przypadku musiałaby poświęcić na prace rozwojowe. W ten sposób weszła na nowe rynki wyprzedzając konkurencję.

Wspomniana firma jest jednym z niewielu dostawców sprzętu komunikacyjnego wyposażonego w technologię Bluetooth, z możliwością adresowania IP i interfejsem RS-232. Dzięki tym rozwiązaniom możliwa jest transmisja danych przez ściany, podłogi, sufity i między budynkami na odległość do 100 metrów. Znacząco zmniejsza to koszty i czas instalacji, a tym samym przekłada się na większe zyski. 

Zadaniem konstruktorów IMAG Technologies było umożliwienie użytkownikom końcowym skorzystania z opcji opłacalnej aktualizacji istniejącego sprzętu. Realizację tego celu ułatwił Lantronix XPort™ – kompletne i kompleksowe rozwiązanie zapewniające łączność sieciową, w kompaktowej i wytrzymałej obudowie z portem RJ45. Nie wymaga ono montowania dodatkowych, skomplikowanych połączeń szeregowo-ethernetowych. Można go zintegrować z większością produktów w ciągu kilku tygodni, skracając czas opracowywania i znacznie obniżając koszty wymaganej inwestycji. 

Według Douga Stevensa, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, wybór padł na Lantronix XPort, ponieważ rozwiązanie to umożliwiało wyposażenie produktu firmy w łączność sieciową w prosty i opłacalny sposób. Kompaktowa konstrukcja XPort pozwoliła również zmniejszyć wymiary całego wyrobu, dzięki czemu znacząco odróżnia się on od produktów oferowanych przez konkurencję na nowych rynkach.

 1. Producent wag przemysłowych i komercyjnych poszukiwał niezawodnego i bezpiecznego rozwiązania Wi-Fi klasy przemysłowej do konstruowania wag komercyjnych używanych w handlu detalicznym. 

Jednym z wymagań firmy było uprzednie uzyskanie przez to rozwiązanie certyfikacji uznawanej na całym świecie, co zmniejszyłoby ryzyko wynikające z walidacji i ponownej certyfikacji produktu. Jednocześnie obniżone zostałyby koszty z tym związane, a także zapewniona niezawodna łączność bezprzewodowa i bezpieczeństwo.

Zdecydowano się na wdrożenie w urządzeniach modułów xPico 240, głównie ze względu na ich kompaktowe wymiary, dwuzakresowe połączenie Wi-Fi, międzynarodową certyfikację, wysoką precyzję i korzystną cenę. W rezultacie producent był w stanie znacznie skrócić czas rozwoju i szybciej wprowadzić swoje wyroby na rynek.

– Inteligentne wagi bezprzewodowe umożliwiają łatwą rekonfigurację w obrębie sklepu spożywczego, a także bezprzewodową transmisję informacji do terminali w punktach sprzedaży, przyspieszając rozliczanie produktów nabywanych przez klientów. – Jonathan Shipman, Wiceprezes ds. Strategii, Lantronix

 1. Bezpieczne połączenie w kompaktowym rozwiązaniu z interfejsem Ethernet, Wi-Fi lub Bluetooth, z zabezpieczeniami WPA-2 klasy korporacyjnej, a jednocześnie zgodne z wymogami FDA.

Takie zadanie postanowił zrealizować zespół rozwojowy placówki opieki zdrowotnej (placówka pragnie pozostać anonimową), za cel stawiając sobie wynalezienie nowej metody szybkiej diagnostyki molekularnej do różnych zastosowań. Aby przyspieszyć prototypowanie i wprowadzenie analizatora na rynek, deweloperzy uwzględnili w projekcie rozwiązanie firmy Lantronix. 

Zintegrowana bramka Lantronix xPico 250 stała się integralną częścią szybkiego i czułego molekularnego urządzenia diagnostycznego do wykrywania wirusów, które mogą powodować poważne choroby. 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w różnych środowiskach, w tym w szpitalach, laboratoriach, obszarach kwarantanny, gabinetach lekarskich, oddziałach ratunkowych, placówkach opieki nad osobami starszymi i potencjalnie w innych odległych lokalizacjach, w zależności od potrzeb.

W tym przypadku moduły Wi-Fi Lantronix zapewniają szybką i bezpieczną wieloprotokołową łączność z siecią. Wdrożenie modułów xPico 250 przyspieszyło czas opracowywania, zmniejszyło koszty i umożliwiło spełnienie przez urządzenie medyczne wymagań FDA dotyczących zezwoleń na stosowanie w nagłych wypadkach.

– Producenci urządzeń medycznych z pewnością nie zawiodą się na naszym bezpiecznym, opartym na chmurze oprogramowaniu ConsoleFlow i sprawdzonej, wieloprotokołowej łączności bramy xPico 250, dzięki czemu mogą oferować rozwiązania potrzebne w tej wymagającej branży. – Jonathan Shipman, Wiceprezes ds. Strategii, Lantronix Inc.

 1. Wdrożenie kompleksowego rozwiązania programowego i sprzętowego do komunikacji z urządzeniami medycznymi w szpitalach. Wybrano oprogramowanie do zarządzania urządzeniami Lantronix ConsoleFlow i bramę IoT SGX 5150.

Produkty Lantronix spełniły stawiane wymagania jako rozwiązanie elastyczne, bezpieczne i kompatybilne, doskonale radząc sobie z różnymi wyzwaniami, w tym lukami w zasięgu sieci Wi-Fi. Dzięki szyfrowanej, niezawodnej komunikacji między urządzeniami medycznymi szpitale mogą zapewnić odpowiednią ochronę wrażliwych danych pacjentów.

Aby możliwe było niezawodne i nieprzerwane analizowanie ogromnych ilości danych i nagrań z poszczególnych urządzeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, szpitale potrzebują sprawnie działającego rozwiązania sieciowego. W tym zakresie wiele placówek korzysta już ze wspomnianej bramki IoT SGX 5150 firmy Lantronix z oprogramowaniem Lantronix ConsoleFlow. Zalety rozwiązania to m.in. dostęp przez wiele interfejsów, bezpieczny rozruch i ochrona danych w stanie spoczynku. W rezultacie szpitale działają wydajniej i mogą zapewnić lepszą opiekę swoim pacjentom.

 – Lantronix zwiększa wydajność i zmniejsza koszty operacyjne, dostarczając kompletne rozwiązanie sprzętowe i scentralizowany produkt do zarządzania urządzeniami medycznymi w chmurze / lokalnie. – Paul Pickle, Prezes i Dyrektor Generalny Lantronix Inc. 

 1. Północnoamerykańska firma Quadlogic Controls świadczy usługi za pośrednictwem opatentowanej technologii, która wykorzystuje istniejące okablowanie elektryczne w budynkach do przesyłania danych pomiarowych, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych kabli lub czytników liczników.

Wyzwaniem dla zespołu było wyeliminowanie przestarzałego sposobu komunikacji za pośrednictwem modemu telefonicznego i zastąpienie go połączeniem Ethernet. W okresach rosnących kosztów energii, zderegulowanych rynków i złożonych cen, cyfrowe inteligentne systemy pomiaru energii stosowane w budynkach komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania energią.

Rozwiązaniem, które doskonale odpowiadało na potrzeby Quadlogic Controls, był moduł Ethernet UDS1100 firmy Lantronix. Firma wykorzystała moduł w projekcie nowej generacji urządzeń pomiarowych do szeregowego połączenia z siecią. W rezultacie Quadlogic Controls świadczy bardziej opłacalne usługi i ma zapewniony zdalny dostęp do wszystkich danych krytycznych.

– Niezawodna, łatwa w użyciu technologia firmy i obsługa klienta na najwyższym poziomie sprawiły, że wybór Lantronix był oczywisty. Dzięki rozwiązaniu marki Lantronix nasi klienci mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do inteligentnej, niezawodnej i opłacalnej technologii pomiarowej. Thomas George, Dyrektor ds. Usług Technicznych

Na podstawie rozwiązań, z których korzystają opisani wyżej klienci jasno wynika, że produkty Lantronix są kluczowym elementem wielu złożonych systemów elektronicznych w różnych sektorach gospodarki. Usprawniają zarządzanie krytycznymi procesami i zapewniają bezproblemowe działanie w złożonych sytuacjach.

Rozwiązania te są wykorzystywane w milionach maszyn w centrach danych, biurach i zdalnych lokalizacjach, obsługując wiele branż, w tym energetykę, rolnictwo, opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo, produkcję, dystrybucję, transport, handel detaliczny, finanse, zarządzanie środowiskiem i administrację rządową.

Wszystkie wyżej wymienione moduły komunikacyjne, a także wiele innych innowacyjnych produktów Lantronix, można znaleźć w asortymencie SOS electronic.

– SOS electronic współpracuje z kalifornijskim producentem Lantronix od wielu lat, ponieważ jest on światowym liderem w dziedzinie bezpiecznych technologii komunikacyjnych. Doskonałe relacje z Lantronix zaowocowały kilkoma znaczącymi sukcesami biznesowymi – mówi Jozef Jarábek, Kierownik Działu Zakupów w SOS electronic. 

– Dzięki wieloletniej, bezpośredniej współpracy z producentem, możemy zagwarantować naszym klientom wsparcie techniczne i dostarczać próbki wyrobów potrzebne do testów. Zaletą produktów Lantronix jest ich dostępność, dzięki wysokim stanom magazynowym, a także możliwość wsparcia projektowego. W wielu przypadkach można także uzyskać lepsze warunki cenowe w porównaniu ze standardowymi cenami – dodaje Jozef Jarábek. 

Jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami na temat oferty firmy Lantronix? Chciałbyś skontaktować się z doradcą technicznym, który pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt? Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z SOS electronic pod adresem info@soselectronic.pl

Nie przegap żadnych nowości! Śledź SOS electronic na mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram.

ŹRÓDŁO www.soselectronic.comUtworzono: / Kategoria:
 • Autor: SOS electronic s.r.o.
 • Jesteśmy firmą SOS electronic i już od ponad 30 lat jesteśmy częścią europejskiego rynku w zakresie dystrybucji komponentów elektronicznych. I to nie przez przypadek. Z małej środkowoeuropejskiej firmy rozwinęliśmy się do globalnego dostawcy rozwiązań dla klientów z ponad 100 krajów na całym świecie. Doświadczenie, które nabyliśmy, może pomóc również Twojej firmie. Niezależnie od tego, czy jesteś w fazie rozwoju swojego produktu, w procesie zakupu części, testowania, samej produkcji lub po prostu myślisz nad swoim produktem i rysujesz pomysł na flipcharcie. Jesteśmy przy tobie.
 • Profil Autora
 • https://www.soselectronic.com/

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
 • Zapraszamy do składania zapytań ofertowych o wszystkie produkty EATON w tym sterowniki easyE4 przez portal allektro.pl (Kliknij tutaj) lub przez kontakt e-mail oferty@staport.p&...
 • 1,000 PLN
  Zdobądź wiedzę i bądź pewny, że nic Cię nie zaskoczy. Nie musisz przekopywać się przez tony katalogów i instrukcji. Oferujemy Ci kompleksowy system szkoleń, który sprawi, że najpierw zbudujesz fundamenty swojej wiedzy, a później pod okiem n...
  Czas trwania: 7h - 14 h
  Link: Terminy
 • Sterowniki  z serii SIMATIC S7-1200 oferują szeroki zakres funkcjonalności i zintegrowane wejścia/wyjścia zamknięte w kompaktowej obudowie. Są doskonałym narzędziem do realizacji standardowych projektów i zadań automatyki, a jednostki S7-12...
 • EPSITRON®ECO & COMPACT Power OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW Zasilacze EPSITRON® ECO i COMPACT Power to nie tylko oszczędność przy zakupie, ale również niższe koszty dzięki łatwej obsłudze oraz braku konieczności serwisowania. Są one doskonałym roz...
 • Ten kurs zawiera podstawy z dziedziny serwomechanizmów. Składa się z pierwszego modułu wprowadzającego, pełnego kursu o serwomechanizmach. Mini kurs przeprowadzi Cię przez podstawowe zagadnienia związane z serwomechanizmami. Zaczniemy od sa...
 • ITP14 to uniwersalny wyświetlacz procesowy do monitorowania i kontroli procesów przemysłowych. To urządzenie ma zwartą, znormalizowaną konstrukcję i pasuje do standardowego otworu montażowego ⌀22,5 mm na lampy sygnalizacyjne. Zapewnia to sz...