Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

FieldEcho® – udoskonalenie interfejsu IO-Link


Czy istnieje narzędzie umożliwiające automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń IO-Link w maszynie? Czy nie byłoby pożądane, gdyby także opisy urządzeń (IODD) mogły być automatycznie pobierane? Czy możliwość parametryzacji i monitorowania urządzeń IO-Link przez cały cykl ich życia niezależnie od systemu sterowania i magistrali sieciowej nie jest zgodna z duchem przyszłościowych koncepcji maszyn i przemysłu 4.0? To trzy pytania, na które jest jedna odpowiedź: FieldEcho firmy SICK.

Celem FieldEcho jest maksymalne ułatwienie obsługi urządzeń IO-Link wszystkich producentów oraz wyeliminowanie wszystkiego, co mogłoby stanąć na przeszkodzie do stosowania urządzeń IO-Link. Narzędzie software’owe niezależne od systemu jest zawsze dostępne i likwiduje istniejące luki w integracji. FieldEcho integruje się samoczynnie w interfejsach człowiek-maszyna i zapewnia bezpośredni dostęp do danych procesowych i serwisowych wszystkich urządzeń IO-Link. Są to dokładnie te wartości parametrów, komunikaty diagnostyczne, zdarzenia i alarmy, które zazwyczaj nie są lub są rzadko potrzebne w programie sterującym maszyny lub instalacji, ale które dostarczają kluczowych informacji aplikacjom MES lub aplikacjom opartym na chmurze. FieldEcho zapewnia pełną przejrzystość danych urządzenia i tym samym wspomaga uruchamianie, monitorowanie podczas pracy instalacji oraz ukierunkowane działania konserwacyjne. FieldEcho oszczędza czas programowania – dodatkowo wymagany kod sterownika programowalnego składa się tylko z jednego wiersza. Tym samym czasy cyklu sterownika programowalnego pozostają niezmienione. Komunikacja sterująca poprzez OPC UA lub TCP/IP, a także wymiana danych z aplikacjami IT lub aplikacjami opartymi na chmurze poprzez REST, umożliwiają nowoczesną integrację danych IO-Link z każdą aplikacją przemysłu 4.0.

IO-Link: idealny kanał danych inteligentnej automatyki przyszłości

Cyfryzacja, przemysł 4.0, inteligentna fabryka czy internet przemysłowy rzeczy: realizacja tych megatrendów wymaga przede wszystkim jednego – danych. Komunikacja punkt-punkt IO-Link jest idealnym kanałem do przesyłania takich danych – zwykle są to wartości pomiarowe, ustawienia parametrów i informacje o urządzeniach. Sukces IO-Link ma kilka przyczyn: urządzenia są niezależne od magistrali sieciowej, pomagają zredukować koszty, a same są neutralne kosztowo. Redukują dużą liczbę różnych typów we/wy w maszynie do jednego urządzenia nadrzędnego IO-Link, przesyłają dane cyfrowo i dostarczają dodatkowych informacji diagnostycznych. Mogą być podłączane za pomocą przewodów do czujników i komunikują się dwukierunkowo, co pozwala na ich parametryzację i odczyt w trakcie pracy. Wszystko to oferuje szerokie spektrum nowych funkcjonalności – niezależnie od tego, czy chodzi o wytwarzanie produktów projektowanych indywidualnie, blokowanie elementów obsługowych czy dostarczanie wstępnie przetworzonych danych. Inteligentne czujniki mogą nawet samodzielnie wykonywać tak zwane Smart Tasks, na przykład zliczanie lub pomiar długości, i udostępniać te informacje poprzez IO-Link. Popularność IO-Link nie jest więc zaskoczeniem. Coraz więcej urządzeń sieciowych – zwłaszcza tych, które nie oferują miejsca na Ethernet – jest wyposażonych w ten interfejs. Kilkaset urządzeń IO-Link w linii maszyn nie jest już rzadkością.

Łatwiejsze wykorzystanie zalet IO-Link

Firma SICK opracowała narzędzie software’owe FieldEcho w celu uzupełnienia istniejących jeszcze luk integracyjnych i wykorzystania urządzeń IO-Link w sposób jak najprostszy i oszczędzający zasoby. Chodziło również o udostępnienie danych IO-Link dla aplikacji przemysłu 4.0 zgodnie ze standardami w świecie IT. Narzędzie to zapewnia w każdej chwili pełny dostęp do wszystkich danych urządzeń IO-Link w celu ich wywołania, monitorowania lub modyfikacji za pomocą przeglądarki lub interfejsu człowiek-maszyna. IODD podłączonych urządzeń IO-Link wykrytych przez FieldEcho są automatycznie pobierane i udostępniane na portach skonfigurowanych urządzeń nadrzędnych IO-Link. Nie jest zatem konieczne ręczne pobieranie danych. Komunikacja odbywa się niezależnie od systemu. Oznacza to, że jest ona możliwa przy użyciu różnych sterowników programowalnych, magistral sieciowych i urządzeń nadrzędnych IO-Link. Nakłady pracy związane z programowaniem są tutaj minimalne. Programista producenta maszyn pisze zaledwie jeden wiersz kodu sterownika programowalnego, za pomocą którego wywoływany jest dostarczony przez FieldEcho ogólny blok funkcyjny w celu wysłania żądań odczytu lub zapisu do urządzeń IO-Link. Obecnie obsługiwane są sterowniki firm Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell Automation i Siemens. W celu uzyskania dostępu do danych w trybie odczytu i zapisu FieldEcho komunikuje się ze sterownikiem programowalnym maszyny za pośrednictwem OPC UA lub TCP/IP – przyszłościowych standardów komunikacji przemysłowej. Dostępny jest również interfejs REST API, służący do wysyłania i odbierania danych w formacie JSON. Dane z urządzeń IO-Link mogą być przesyłane do systemów ERP i MES, a także do usług opartych na chmurze, w celu wykorzystania ich w przemyśle 4.0, na przykład do analizy danych, konserwacji prewencyjnej lub inwentaryzacji.

Graficzny, internetowy, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika

FieldEcho oferuje graficzny, internetowy interfejs użytkownika o nowoczesnym, intuicyjnym i atrakcyjnym wyglądzie. Można go otworzyć za pomocą przeglądarki, a także zintegrować z interfejsem człowiek-maszyna lub instalacją. Wyświetlany przegląd systemu i urządzenia nadrzędnego IO-Link zawiera wszystkie skonfigurowane urządzenia nadrzędne IO-Link oraz automatycznie wykryte czujniki i elementy wykonawcze IO-Link podłączone do odpowiednich portów. Ponadto wyświetlany jest także status wszystkich urządzeń IO-Link. Dodatkowo możliwe jest otwarcie strony urządzenia w oprogramowaniu, co pozwala użytkownikowi na wgląd w dane urządzenia – tak jak w przypadku funkcji powiększenia (zoom). W tym widoku wyświetlane są dane identyfikacyjne urządzenia oraz takie informacje, jak numer seryjny lub wersja oprogramowania, a także nazwa urządzenia i grafika. Przychodzące i wychodzące dane procesowe są wyświetlane w formie przeglądu. Graficzny interfejs użytkownika oferuje także możliwość pełnej parametryzacji wszystkich urządzeń IO-Link. FieldEcho zapewnia nieograniczoną przejrzystość – cały system IO-Link jest widoczny dla operatora niczym otwarta książka na ekranie. Oszczędza to nie tylko czas producenta maszyn lub integratora systemu, lecz także odciąża jego sterownik programowalny, a tym samym zapewnia utrzymanie standardowej wydajności maszyny lub instalacji.

Autonomiczny, dynamiczny i komunikatywny: pulpit FieldEcho

FieldEcho umożliwia integrację danych IO-Link z systemami ERP i MES, a także z własnymi aplikacjami lub usługami w chmurze poprzez interfejs REST API. W przypadku użycia tego interfejsu pulpit FieldEcho zapewnia pełny przegląd stanu wszystkich urządzeń IO-Link. Dodatkowo autonomicznie ostrzega lub alarmuje w przypadku anomalii. Pulpit łączy się automatycznie z FieldEcho, automatycznie pobiera informacje o całym systemie IO-Link poprzez REST API i dynamicznie tworzy interfejs na podstawie otrzymanych danych. Użytkownik nie musi więc podejmować żadnych działań konfiguracyjnych. Aby możliwe było zarządzanie dużą liczbą urządzeń IO-Link, pulpit jest wyposażony w zintegrowaną bazę danych. Jest ona dostępna dla dowolnej aplikacji jako alternatywa dla odczytu poprzez REST API. Pozwala to zmniejszyć obciążenie komunikacyjne w ramach magistrali sieciowej i poprzez IO-Link. Pulpit umożliwia ponadto wybór poszczególnych danych procesowych i parametrów urządzeń do monitorowania z poziomu chmury. Bez FieldEcho konieczne byłoby żmudne programowanie w sterowniku programowalnym oraz ustawienie wartości granicznych i alarmów. Jednym z przykładów możliwości tej funkcji jest diagnostyka jakości pracy czujnika optycznego w celu określenia jego niezawodności wykrywania, gdy zaczyna się pojawiać zanieczyszczenie. Zwykle w tym celu definiowana jest w urządzeniu wartość progowa przełączania, w przypadku której czujnik automatycznie generuje odpowiedni sygnał. Za pomocą pulpitu można – niezależnie od tej wartości progowej – zdefiniować i monitorować własne wartości progowe zanieczyszczenia w celu wykorzystania ich we własnej aplikacji konserwacji prewencyjnej. Ostrzeżenia i alarmy są generowane w formie graficznej oraz w formie komunikatów mówionych. Pulpit może również wysyłać odpowiednie wiadomości e-mail, na przykład do osoby odpowiedzialnej za instalację lub do personelu serwisowego maszyny.

FieldEcho: Dashboard

Integracja IO-Link nigdy nie była tak łatwa

FieldEcho, jako niezależne od producenta narzędzie integracyjne, zapewnia dostępność i przejrzystość danych IO-Link. Umożliwia niezależny od systemu dostęp do parametryzacji i monitorowania wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji w całym cyklu życia. Automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń IO-Link i automatyczny odczyt ich IODD minimalizuje nakłady czasu i źródła błędów podczas projektowania i uruchamiania. Wymiana danych pomiędzy FieldEcho a systemem automatyki odbywa się poprzez OPC UA lub alternatywnie poprzez TPC/IP. Interfejs REST API pełni funkcję kanału komunikacji z aplikacjami MES, ERP lub opartymi na chmurze. FieldEcho likwiduje istniejące luki w integracji IO-Link i staje się siłą napędową technologii IO-Link we wszystkich branżach automatyki.30 marca 2021 / Kategoria: , ,
  • Autor: SICK Sp. z o.o.
  • Od przeszło 70 lat dostarczamy produkty i systemy automatyki. Świadczymy także wsparcie techniczne oraz serwis dotyczący rozwiązań do każdej fazy produkcji w wielu branżach przemysłu takich jak: - automatyka przemysłowa, - logistyka, - automatyka procesowa. Nasz serwis oprócz konfiguracji i uruchomienia zaawansowanych produktów oraz gotowych systemów, proponuje również kompleksowe rozwiązania w zakresie tworzenia projektów i ich realizacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.
  • Profil Autora
  • http://www.sick.pl

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną..

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Firma Bosch Rexroth od 30 lat w Polsce!

Firma Bosch Rexroth od 30 lat w Polsce!

>KLIKNIJ<

Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS| Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1

Podstawowa konfiguracja routera dla sieci przemysłowej – dostęp do Internetu, publiczny IP, LAN, WiFi, resetowanie routera, DDNS| Kurs zdalnego dostępu do maszyn i stanowisk produkcyjnych odc.1

>KLIKNIJ<

Konfiguracja komunikacji pomiędzy robotem Kawasaki z kontrolerem E – skanerem – a sterownikiem Astraada ONE – adapterem – w protokole komunikacyjnym Software Ethernet IP – odc.1

Konfiguracja komunikacji pomiędzy robotem Kawasaki z kontrolerem E – skanerem – a sterownikiem Astraada ONE – adapterem – w protokole komunikacyjnym Software Ethernet IP – odc.1

>KLIKNIJ<

TrustSens – bezpieczeństwo procesu dzięki samoczynnej kalibracji termometru z wbudowanym wzorcem

TrustSens – bezpieczeństwo procesu dzięki samoczynnej kalibracji termometru z wbudowanym wzorcem

>KLIKNIJ<

Softstartery w pigułce – zapowiedź kursu online na KursyAutomatyki.pl

Softstartery w pigułce – zapowiedź kursu online na KursyAutomatyki.pl

>KLIKNIJ<

PROmesh P10

PROmesh P10

>KLIKNIJ<

Gdy wózek ulegnie awarii: system Andon od Werma w zakładach Continental

Gdy wózek ulegnie awarii: system Andon od Werma w zakładach Continental

>KLIKNIJ<

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w przemyśle

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w przemyśle

>KLIKNIJ<

Konfiguracja ringu MRP na przełącznikach SIEMENS SCALANCE X w środowisku TIA Portal

Konfiguracja ringu MRP na przełącznikach SIEMENS SCALANCE X w środowisku TIA Portal

>KLIKNIJ<

Prosta realizacja funkcji bezpieczeństwa dzięki modułowemu przekaźnikowi bezpieczeństwa myPNOZ

Prosta realizacja funkcji bezpieczeństwa dzięki modułowemu przekaźnikowi bezpieczeństwa myPNOZ

>KLIKNIJ<

Pełna identyfikowalność w całym łańcuchu logistycznym

Pełna identyfikowalność w całym łańcuchu logistycznym

>KLIKNIJ<

cMT3162X – najszybszy i największy panel HMI z wbudowanym ekranem

cMT3162X – najszybszy i największy panel HMI z wbudowanym ekranem

>KLIKNIJ<

Softstarter, stycznik czy falownik, co wybrać?

Softstarter, stycznik czy falownik, co wybrać?

>KLIKNIJ<

System pomiaru i automatycznej kalibracji pH w instalacjach odsiarczania spalin

System pomiaru i automatycznej kalibracji pH w instalacjach odsiarczania spalin

>KLIKNIJ<

Silniki i moduły liniowe LinMot do zadań specjalnych

Silniki i moduły liniowe LinMot do zadań specjalnych

>KLIKNIJ<

Uporządkuj przewody z FLEXIMARK® – rozwiązania w zakresie znakowania

Uporządkuj przewody z FLEXIMARK® – rozwiązania w zakresie znakowania

>KLIKNIJ<

Nowe czujniki o współczynniku redukcji 1 z interfejsem IO-Link łączą korzyści zapewniane przez obie technologie

Nowe czujniki o współczynniku redukcji 1 z interfejsem IO-Link łączą korzyści zapewniane przez obie technologie

>KLIKNIJ<

Zostań Mistrzem Programistów PLC – edycja online

Zostań Mistrzem Programistów PLC – edycja online

>KLIKNIJ<

Czy Twoje napędy o zmiennej prędkości pracują z MAKSYMALNĄ wydajnością?

Czy Twoje napędy o zmiennej prędkości pracują z MAKSYMALNĄ wydajnością?

>KLIKNIJ<

Oto nowoczesne narzędzia innowacji w przemyśle kosmetycznym

Oto nowoczesne narzędzia innowacji w przemyśle kosmetycznym

ReklamaMOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ