Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Fabryka Przyszłości – narzędzia zgodne ze standardami Przemysłu 4.0


Fabryki Przyszłości muszą być wyposażone w nowoczesne, odpowiednio dobrane narzędzia, zbierające i przetwarzające różnego rodzaju dane, które następnie wykorzystywane są w procesie produkcji. Mitsubishi Electric oferuje szereg rozwiązań dla fabryk wdrażających lub rozważających wdrożenie standardów Przemysłu 4.0.

Narzędzia, które Mitsubishi Electric udostępnia w grupie produktów przeznaczonych dla Fabryki 4.0, mogą przesyłać dane między maszyną a warstwą IT na kilka sposobów. Najpowszechniej stosowane są cztery:

 • system klasyczny (SCADA Software),
 • moduły MES Interface,
 • komputery przemysłowe z dedykowanym oprogramowaniem,
 • zawansowane moduły PLC.

Powszechnie stosowaną metodą o długiej tradycji jest wykorzystanie oprogramowania typu SCADA. Jak każda metoda ma ono swoje wady i zalety, więc o zastosowaniu SCADA w konkretnej sytuacji powinna zdecydować gruntowna analiza potrzeb środowiska i możliwości oprogramowania.

Zalety:

 • programy z rodziny SCADA są bardzo elastyczne. Można je konfigurować na wiele sposobów, tworząc narzędzie bliskie ideałowi.
 • Kolejną zaletą jest istnienie dedykowanej platformy aplikacyjnej, na której można uruchamiać własne programy.
 • Sposób wyceny oprogramowania SCADA sprawia, że korzystny stosunek kosztów do możliwości jest osiągany przede wszystkim w dużych projektach.

Wady:

 • Dane są przesyłane bezpośrednio do oprogramowania SCADA. Jeśli dojdzie do utraty połączenia między urządzeniami a warstwą IT, część danych zostanie utracona, ponieważ urządzenia zainstalowane na linii produkcyjnej nie przechowują ich kopii.
 • Nie można zagwarantować przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Transmisja za pośrednictwem sieci komputerowej wprowadza opóźnienia, które trzeba brać pod uwagę.
 • Do poprawnego działania systemu niezbędny jest serwer (albo grupa serwerów) zarządzany przez dział IT. W konsekwencji niezawodność systemu jest uzależniona od kolejnego czynnika. Z punktu widzenia linii produkcyjnej i automatyki jest to czynnik zewnętrzny, na który nie ma bezpośredniego wpływu. Jakość współpracy zależy od jakości komunikacji między pracownikami dwóch działów o odmiennych metodologiach i priorytetach.

Najbardziej naturalnym środowiskiem dla produktów Mitsubishi Electric jest oprogramowanie MAPS (Mitsubishi Adroid Process Suite). Pakiet MAPS jest zaprojektowany tak, aby jak najbardziej uprościć instalację, konfigurację, eksploatację i ewentualną modyfikację albo rozbudowę oprogramowania.

Dlatego klienci otrzymują w pakiecie ponad 120 gotowych plug-inów i driverów obsługujących wszystkie urządzenia Mitsubishi Electric oraz wiele urządzeń innych producentów. MAPS ma wbudowane mechanizmy wspierające współpracę z wieloma bazami danych pochodzącymi od różnych producentów. Potrafi nawiązywać bezpośrednie połączenia z pominięciem mechanizmu ODBC. Wykorzystuje w tym celu technologię OLEDB.

W odróżnieniu od wielu innych systemów SCADA, MAPS wykonuje i przechowuje kopie przesyłanych danych w lokalnym buforze. Dzięki temu chwilowa utrata połączenia z siecią nie spowoduje utraty integralności danych opisujących trwający proces technologiczny. Zapisy w bazie danych zostaną uzupełnione po odtworzeniu połączenia z siecią.

Konfiguracja MAPS została pomyślana w taki sposób, żeby użytkownik mógł ją poprawnie wykonać bez znajomości języka SQL. Dzięki temu unika się konieczności angażowania w proces instalacji programu specjalistów z działu IT.

MES Interface

Druga metoda transmisji danych oferowana przez Mitsubishi Electric to MES Interface. Można je zabudować w sterownikach PLC MELSEC iQ-R albo w terminalu operatorskim GOT 2000. Jest to rozwiązanie zawierające elementy Edge Computingu, dzięki czemu doskonale wpisuje się w model Fabryki 4.0. Moduły mogą łączyć się bezpośrednio z systemami MES i wykonywać operacje na bazach danych bez potrzeby włączania warstwy pośredniej.

Jeden moduł MES może połączyć się z 64 urządzeniami. Nie ma potrzeby stosowania sterowników ODBC, ponieważ połączenie z bazą danych następuje bezpośrednio. Obecnie wspierana jest większość powszechnie używanych baz danych, między innymi: Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL. Komunikacja z iQ-F nie nastręcza żadnych trudności. Ponadto dostępne są także rozszerzenia do połączenia z urządzeniami Siemens, Rockwell, Omron.

Takie podejście ma wiele zalet:

 • Bezpośrednia transmisja danych z maszyny do bazy danych upraszcza strukturę systemu, więc mniej jest punktów, w których może wystąpić problem.
 • Proste wdrożenie i praktycznie bezobsługowa eksploatacja obniżają całkowite koszty rozwiązania w porównaniu z systemami SCADA o 65%.
 • W maszynie zawsze jest przechowywana kopia danych, zatem w przypadku awarii sieci można je odtworzyć i przeanalizować.
 • Nie trzeba angażować specjalistów z działu IT, co upraszcza schemat organizacyjny i pozwala uniknąć zatrudniania dodatkowych pracowników.
 • Urządzenia są produkowane przez Mitsubishi Electric, więc są kompatybilne z wszystkimi innymi produktami firmy.
 • Prosta, dobrze przemyślana konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność.
 • Rozwiązanie jest tanie, co należy docenić zwłaszcza w przypadku mniejszych projektów.

Pewnymi niedostatkami MES Interface są brak możliwości uruchamiania dowolnych aplikacji klienta bezpośrednio na urządzeniu oraz wyższy niż w przypadku SCADA koszt wdrożenia systemu w przypadku dużej ilości podłączony maszyn. Te niedostatki da się skompensować stosując kolejne rozwiązania.

Komputery klasy IPC

Komputery przemysłowe MELIPC z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb fabryki są trzecim rozwiązaniem proponowanym przez Mitsubishi Electric. Można na nich zainstalować oprogramowanie MAPS, dzięki czemu serwer „zbliża się” do linii produkcyjnej i nie generuje problemów typowych dla zaangażowania działu IT.

Ale to nie koniec, bowiem na komputerach MELIPC można uruchamiać oprogramowanie pisane przez partnera Mitsubishi Electric, firmę Device Wise. Jest to oprogramowanie, które posiada te same funkcje i stabilność transmisji danych jak rozwiązania sprzętowe MES. To pozwala na połączenie ogromnej mocy obliczeniowej komputera PC (aż za dużej, jeśli służyłby tylko temu zadaniu) z prostotą w użyciu i niezawodnością systemów opartych o moduły PLC.

IPC nie tylko do transmisji danych

Rozwiązania warstwy brzegowej, czyli klasy Edge Computing, działają bardzo blisko maszyn. Są to urządzenia ze świata IT, ale działające w warunkach i reżimach, które dotyczą maszyn i linii, na których są zainstalowane. Dzięki temu duży strumień danych do przetworzenia z łatwością trafia do warstwy brzegowej i może być przetwarzany.

Na komputerach MELIPC można uruchomić bardzo przydatne programy do przetwarzania, analizy danych i budowania cennych dla użytkowników informacji. Przykładem jest Real Time Data Analyser. Do najciekawszych funkcji udostępnianych przez ten program należą:

 • Similar Waveform Recognition – narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do porównywania aktualnego przebiegu (często jakiejś wartości elektrycznej) z modelem, którego program „nauczył się” w początkowej fazie eksploatacji maszyny, kiedy nie występowały żadne problemy. Każdy przebieg mierzony podczas pracy urządzenia jest w czasie rzeczywistym porównywany z wzorcem. Oblicza się dla niego współczynnik podobieństwa, który może przyjmować wartość od 0 (przebiegi całkowicie różne) do 100 (przebiegi identyczne). Każde odstępstwo od „ideału” może być zauważone i zasygnalizowane. Użytkownik definiuje wartość współczynnika podobieństwa, poniżej której program generuje alarm.
 • Analiza metodą Mahalanobisa-Taguchiego przeprowadza analizę statystyczną pomiarów i parametrów wybranych przez operatora i sygnalizuje, jeśli wartości bieżące odbiegają od oczekiwanych o wartość większą niż przyjęta wartość dopuszczalna. Metoda jest interesująca z wielu względów, między innymi dlatego, że umożliwia wygenerowanie macierzy, która po zapisaniu w bloku funkcyjnym pamięci sterownika PLC będzie mogła wspomagać zarządzanie procesem na poziomie bardzo bliskim sprzętowi.
 • SPC (Statistical Process Control) – wykorzystuje narzędzia statystyczne do oceny stabilności procesu.
 • Multiple Regression Analysis – pozwala na wyznaczenie wartości parametrów, których nie można zmierzyć metodą bezpośrednią. Wykorzystuje się w tym celu dane zebrane z punktów silnie powiązanych z tym punktem, którego stan chcemy poznać.
 • Guard band umożliwia ocenę zgodności kształtu przebiegu z założonymi wartościami granicznymi.


16 listopada 2020 / Kategoria: , ,
 • Autor: Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)
 • Mitsubishi Electric należy do czołówki światowych przedsiębiorstw branży elektrotechnicznej i elektronicznej. Koncern działa w ponad 120 krajach, oferując swoim klientom rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej. Firma oferuje wysoce zaawansowane technologicznie produkty i rozwiązania o najlepszej jakości: ● sterowniki PLC ● panele operatorskie HMI ● zaawansowane roboty przemysłowe MELFA ● technologie serwo oraz motion ● przetwornice częstotliwości ● aparaturę łączeniową niskiego napięcia ● kompletne rozwiązania CNC. Ponadto, klienci mogą liczyć na: ● wykwalifikowany serwis ● kadrę inżynierską odpowiedzialną za wsparcie techniczne ● profesjonalne szkolenia ● branżowe konferencje.
 • Profil Autora
 • https://pl3a.mitsubishielectric.com/

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną..

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Ochrona przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami

>KLIKNIJ<

e-Factory Information Center: Fabryka Przyszłości to udoskonalanie procesów produkcyjnych

e-Factory Information Center: Fabryka Przyszłości to udoskonalanie procesów produkcyjnych

>KLIKNIJ<

Nowe granice szybkości i skalowalności – pakowanie termozgrzewalne

Nowe granice szybkości i skalowalności – pakowanie termozgrzewalne

>KLIKNIJ<

Ciągły wzrost sieci przemysłowych pomimo pandemii

Ciągły wzrost sieci przemysłowych pomimo pandemii

>KLIKNIJ<

SERIA 7M – NOWE INTELIGENTNE LICZNIKI ENERGII

SERIA 7M – NOWE INTELIGENTNE LICZNIKI ENERGII

>KLIKNIJ<

Pomiary ciśnienia rodem z przyszłości – przetworniki z Heartbeat Technology

Pomiary ciśnienia rodem z przyszłości – przetworniki z Heartbeat Technology

>KLIKNIJ<

Video – Łatwa i intuicyjna wizualizacja HMI – poznaj technologię mapp View

Video – Łatwa i intuicyjna wizualizacja HMI – poznaj technologię mapp View

>KLIKNIJ<

Co należy wziąć pod uwagę podczas automatyzacji procesów produkcyjnych przy użyciu robotów?

Co należy wziąć pod uwagę podczas automatyzacji procesów produkcyjnych przy użyciu robotów?

>KLIKNIJ<

Niezawodne zarządzanie wirtualną elektrownią

Niezawodne zarządzanie wirtualną elektrownią

>KLIKNIJ<

Łączniki sterownicze obrotowe T oraz rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton

Łączniki sterownicze obrotowe T oraz rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton

>KLIKNIJ<

Tramwaj przyszłości – automatyzacja w ruchu publicznym

Tramwaj przyszłości – automatyzacja w ruchu publicznym

>KLIKNIJ<

Twórz, dobieraj, kompletuj szafy elektryczne w nowym sklepie My Rittal

Twórz, dobieraj, kompletuj szafy elektryczne w nowym sklepie My Rittal

>KLIKNIJ<

Firma Martini udoskonaliła pakowanie dzięki technologii OMRON – case study

Firma Martini udoskonaliła pakowanie dzięki technologii OMRON – case study

>KLIKNIJ<

Głowica odczytująco-zapisująca IUT-F190-B40 UHF ze zintegrowanym przemysłowym interfejsem Ethernet oraz REST API rozszerza ofertę produktów RFID firmy Pepperl+Fuchs

Głowica odczytująco-zapisująca IUT-F190-B40 UHF ze zintegrowanym przemysłowym interfejsem Ethernet oraz REST API rozszerza ofertę produktów RFID firmy Pepperl+Fuchs

>KLIKNIJ<

Twój klucz do sukcesu: transmisja danych

Twój klucz do sukcesu: transmisja danych

>KLIKNIJ<

Jak odczarowałem automatykę? Historia prawdziwa [obejrzyj zapis live]

Jak odczarowałem automatykę? Historia prawdziwa [obejrzyj zapis live]

>KLIKNIJ<

PRZELOTOWA ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 221 INLINE

PRZELOTOWA ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 221 INLINE

>KLIKNIJ<

sHUB czyli koncentrator danych dla serwonapędów

sHUB czyli koncentrator danych dla serwonapędów

>KLIKNIJ<

Roboty, a odkrycia w mikrobiologii

Roboty, a odkrycia w mikrobiologii

>KLIKNIJ<

Jaki przekaźnik do elektrozaworów?

Jaki przekaźnik do elektrozaworów?

ReklamaMOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

 • Szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk Usługa u-link gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk, co ułatwia zdalne utrzymanie ruchu, jednocześnie pozwalając na wydajne zarządzanie zakładami produkcyjnymi i stacjami klie...
 • Przeznaczony do pracy na wolnym powietrzu EMC / ekranowany Zakres zastosowania Budowa instalacji przemysłowychBudowa maszynTechnika grzewcza i klimatyzacyjnaElektrownie Dla przemiennika częstotliwości zasilającego 3 – fazowe silniki A...
 • Ta trwała, niezawodna i solidna przetwornica częstotliwości pracuje sprawnie, skutecznie i niezawodnie nawet w najbardziej wymagających aplikacjach i środowiskach. Jeden typ dla całej linii produkcyjnej. Nowatorska konstrukcja termiczna i u...
 • 799 PLN
  Szkolenie jest wprowadzeniem do systemu sterowania PSS4000 i środowiska programowania PAS4000. W jego trakcie omówiona zostanie zarówno struktura sprzętowa, jak i programowanie, a także diagnostyka kompletnego systemu sterowania. Poruszane ...
  Czas trwania: 8h
  Link: Terminy
 • ROUTER VPN EWON COSY 131 Zapewnia sprawny i prosty w obsłudze zdalny dostęp do dowolnego urządzenia Kompatybilność z najważniejszymi markami i protokołami sterowników PLC (m.in. Siemens, Allen-bradley, Omron…) Szybie zarządzenie roote...
 • EPLAN Electric P8 oferuje nieograniczone możliwości planowania projektu, tworzenia dokumentacji oraz zarządzania projektami automatyki. Zautomatyzowane tworzenie szczegółowych raportów opartych na schematach okablowania jest integralnym ele...