Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2023/01/adobestock_143088625.jpeg

Dyrektywa Maszynowa – obowiązki producenta, odpowiedzialność pracodawcy


Dyrektywa maszynowa to zestaw norm prawnych, które odnoszą się do bezpieczeństwa, jakim powinna wykazywać się automatyka przemysłowa. Nieważne, czy będą to roboty przemysłowe, czy przenośniki taśmowe – w interesie wszystkich zainteresowanych jest to, aby linia produkcyjna była zaprojektowana tak, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. I właśnie w tym celu sformułowano przepisy wspomnianego dokumentu.

Czym jest Dyrektywa Maszynowa?

To dokument, który powstał w roku 2006, a obowiązuje od roku 2009. Wyznaczone w nim reguły wskazują na prawne wymagania, które muszą spełniać instalacje przemysłowe i które musi spełniać każde biuro konstrukcyjne, którego działalnością jest projektowania maszyn. Co istotne – Dyrektywa Maszynowa odnosi się nie tylko do urządzeń produkowanych w obrębie Unii Europejskiej, lecz również i tych, które są na jej obszar importowane spoza jej granic.

Dyrektywa Maszynowa – ważne dla producentów i dla zakładów produkcyjnych

Należy zaznaczyć, iż zasady, które określa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (a także 2009/127/WE – w której można znaleźć dodatkowe wymagania dla tych maszyn, które są wykorzystywane przy stosowaniu pestycydów) są istotne nie tylko dla samych producentów, lecz również dla firm, które je wykorzystują. Te bowiem, aby działać zgodnie z wymaganiami prawnymi, muszą się upewnić, czy kupowane przez nich urządzenia, których zadaniem jest automatyzacja i które mają certyfikowanie CE, są zgodne z wymaganiami.

Tym bardziej, że w grę wchodzi przecież nie tylko aspekt prawny. Siłą rzeczy Dyrektywa Maszynowa powstała przede wszystkim po to, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, a to zawsze pozostaje w żywotnym interesie wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu linia produkcyjna po prostu jest lepsza.

Dyrektywa Maszynowa – szczegóły

Wśród tematów, które porusza Dyrektywa Maszynowa, można wymienić między innymi takie kwestie, jak katalog urządzeń, które jej podlegają, lecz również definicje podzespołów związanych z bezpieczeństwem (a także służące temu oprogramowanie, które w maszynach zostało zainstalowane), wytyczne dotyczące instrukcji maszyn, a także sprawy związane ze specyfikacją urządzeń.

Obowiązki producenta

Dyrektywa Maszynowa nakłada pewne wymogi na wytwórców urządzeń. Jednym z najważniejszych spośród nich jest to, aby sprzęt spełniał wymagania i oczekiwania związane z ochroną zdrowia i życia, zgodnie z zapisami umieszczonymi w załączniku I samej Dyrektywy Maszynowej.

To jednak rzecz jasna nie wszystko. Dyrektywa Maszynowa narzuca również obowiązek dostarczania przez producenta dokumentacji technicznej wymienionej w załączniku VII, a dokładnie w jego części A.

Sama zgodność urządzeń z tym, czego wymaga Dyrektywa Maszynowa, powinna zostać oceniona w sposób zgodny z wymaganiami omawianego tutaj dokumentu, a dokładnie z tym, co zostało opisane w znajdującym się w nim artykule 12. Do tego wszystkiego producent powinien dołączyć do urządzenia deklarację zgodności, której wzorzec również został umieszczony w Dyrektywie Maszynowej, a do tego wszystkiego dodać także oznakowanie CE (także zgodnie z wymaganiami dyrektywy).

Wracając jednak do oceny – Dyrektywa Maszynowa wymaga, aby oszacowano stopień ryzyka użytkowania sprzętu, ustalenia ograniczeń związanych z jej stosowaniem, sprecyzowania zagrożeń, jakie mogą być z nią związane i określenie, czy ewentualne ryzyko można zminimalizować lub wręcz wyeliminować poprzez wdrożenie środków ochronnych, o których również wspomina Dyrektywa Maszynowa w jednej z sekcji dokumentu.

Jak więc widać, Dyrektywa Maszynowa jako całość dąży do tego, aby urządzenia wykorzystywane w przemyśle (w szczególności automatyka przemysłowa), były bardziej bezpieczne, a projektowanie maszyn i ich produkcja odbywała się zgodnie z ustalonymi normami, zapewniającymi jak najwyższa odpowiedzialność za jakość.Utworzono: / Kategoria:

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY