Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Publikacja zgłoszona do 🎁 Konkursu iAutomatyka

Dodatkowe funkcje skanera S3000

415 wyświetleń, autor: Latarnik.

W moim ostatnim artykule w ramach iAutomatyka.pl napisałem o programowaniu i integracji skanera S3000 firmy SICK w sieci ProfiiSafe. Specjalnie pominąłem ustawienia skanera bezpieczeństwa, które uznałem za bardziej zaawansowane nie chcąc wprowadzać wielu pojęć w jednym czasie. W funkcjach, które są bardziej zaawansowane czasem źle pojmowane są ustawienia przełączenia pól, pola symultaniczne i funkcja „kontur referencyjny”.

Zapraszam kolejny raz do zagłębienia się w świat bezpieczeństwa maszyn, tym razem o bardziej zaawansowanych funkcjach. Mam nadzieję,  że i tym razem moja wiedza spotka się z pozytywnym odbiorem.

Przełączanie zestawu pól

Podczas konfiguracji skanera w zakładce Inputs uruchamiamy funkcjonalność przełączania zestawów pól w skanerze (ochronnego i ostrzegawczego). W zależności od wersji skanera możemy tych pól ustawić więcej lub mniej. Należy pamiętać, że przełączanie pól w skanerze jest funkcją bezpieczeństwa i musi być kontrolowana w sposób bezpieczny.

Laserowe skanery bezpieczeństwa Sick

Przełączanie pól możemy wykorzystać do sterowania wielkością pola ochronnego podczas jazdy AGV (automated guided vehicle) w zależności od prędkości. Wiemy że jeżeli AGV przyśpiesza, droga hamowania się wydłuża co musi nieść za sobą dłuższe pole ochronne. Także przy innych procesach produkcyjnych przełączanie pól może okazać się niezbędne w przypadkach kiedy wejście do strefy jest zamykane, a skaner uniemożliwia uruchomienie maszyny kiedy operator odkłada lub pobiera detal. W takich przypadkach skaner uaktywnia się tylko wtedy kiedy automatyczna brama jest otwarta uniemożliwiając jej zamknięcie i uruchomienie procesu.

Rysunek 1 Uruchomienie funkcji przełączania zestawu pól

Na powyższym rysunku znajduje się konfiguracja skanera do pracy w trybie przełączania pól. Przełączanie pól będzie odbywać się za pomocą jednego wejścia A, które to zawiera 2 bity A1 i A2. Są to bity wyjściowe sterownika bezpieczeństwa, a wejściowe do skanera. Należy sprawdzić wraz z instrukcją obsługi skanera bezpieczeństwa, które bity odpowiadają za przełączanie w sterowniku PLC.

Rysunek 2 Wyjściowe bity (z PLC) odpowiedzialne za sterowanie przełączaniem zestawów pól

Rysunek 3 TIA Portal i przypisane adresy wejściowe i wyjściowe skanera bezpieczeństwa

Sterowanie bitami przełączania pól musi być tak wysterowane, aby na wejściu A nie pojawiły się dwie logiczne 1 lub 0. Oznacza to, że dla przykładowych ustawień pokazanych powyżej na wejściu A1 i A2 nie może w tym samym momencie być logiczne 1 lub logiczne 0. W takim przypadku skaner automatycznie wyłączy wyjścia bezpieczne i wyświetli błąd sekwencji przełączania pól. Aby zrestartować skaner w takim błędzie należy wyłączyć i załączyć zasilanie lub wysłać bit restartu na wejście skanera. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja kiedy skaner nie pokaże błędu. Będzie to stan zaraz po załączeniu zasilania. Skaner w tym momencie będzie wyświetlał informacje „oczekiwanie na poprawne wejścia”. Taki sposób działania ma swoje źródło w skanerze z fizycznymi I/O i służy do wykrycia zwarcia do +24V, GND, lub przerwy w przewodzie.

Po skonfigurowaniu wejść cyfrowych należy narysować odpowiednie pola w zakładce „Field sets”.

Rysunek 4 Narysowane zestawy pól

Rysunek 5 Ustawienie przypadków monitorowania

W programie CDS w zakładce „Cases” należy skonfigurować przypadki monitorowania. W tabeli po lewej stronie okna widać jaki przypadek monitorowania zostanie załączony w zależności od stanu wejścia A. W oknie po prawej stronie należy wybrać zestaw pól dla konkretnego przypadku.

Stan na wejściu A będzie logicznym 0 kiedy wejście A1 będzie w stanie wysokim, a wejście A2 niskim. Natomiast stan logiczny 1 nastąpi kiedy na wejście A1 podany będzie sygnał niski, a na wejście A2 wysoki.

System bezpieczeństwa może także zawierać informacje na temat sekwencji przełączania zestawów pól. Oznacza to dodatkowe zabezpieczenie przed błędem w programie i zawiera informacje z jakiego przypadku monitorowania istnieje możliwość przełączania się do innego przypadku monitorowania. Oznacza to, że można zaprogramować zabezpieczenie że z przypadku monitorowania 1 można przełączyć na przypadek 3 a z 3 na 2 itp.

Jak zacząć programować sterownik easyE4? Zapraszamy do pobrania bezpłatnego e-booka ze strony iautomatyka.pl/e4 lub zapisz się na kursy online z programowania easyE4

Pola symultaniczne

Pola symultaniczne tworzą jakby 2 skanery w jednej obudowie. Skaner w takim przypadku monitoruje osobno strefę, np. po jego prawej stronie i osobno po jego lewej stronie.

Dobrym przykładem są 2 cele zrobotyzowane stojące obok siebie. Skaner w takim przypadku można zamontować pomiędzy tymi celami i osobno zatrzymywać ruch niebezpieczny prawej i lewej strony, kiedy zostaje naruszone pole ochronne odpowiedzialne za daną strefę.

Ustawienie takiego pola symultanicznego przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 6 Ustawienie zestawu pól podstawowych i pól jednoczesnego monitorowania

Jak można zauważyć na rysunku w celach pokazowych ustawiono pole po prawej i po lewej stronie skanera bezpieczeństwa.

W wymianie danych pomiędzy skanerem a sterownikiem bezpieczeństwa zestaw pól „Field set” używa bitów bez „Simultaneous” w nazwie, natomiast pole symultaniczne to słowo zawiera.

Rysunek 7 Spis bitów w zależności od rodzaju pola. Kolorem czerwonym zaznaczono pola jednoczesnego monitorowania

Kontur referencyjny

Kontur referencyjny jest niejako odwrotnością pola ochronnego skanera. Po ustawieniu takiego pola (pole o kolorze niebieskim) obiekt musi się w nim znajdować podczas pracy. Kontur referencyjny może być wykorzystany do monitorowania zamknięcia drzwi, monitorowania obecności wózka, pojemnika itp. (ogólnie elementów ważnych ze względów bezpieczeństwa, np. stojący pojemnik zasłania wejście do strefy niebezpiecznej). Bardzo ważną informacją jest to, że skaner pracuje w aplikacji pionowej. Wtedy wykorzystanie takiej funkcji jest obligatoryjne. W takim przypadku pole referencyjne musi być ustawione na elementy konstrukcyjne w taki sposób, aby w przypadku przekręcenia skanera przypadkowo lub celowo, brak tego obiektu został natychmiast wykryty. Jest to bardzo ważne dlatego, że lekkie przekręcenie skanera spowoduje możliwość przejścia do strefy niebezpiecznej pomiędzy polem ochronnym a konstrukcją.

Rysunek 8 Wyrysowany kontur referencyjny wraz z wyszczególnionym narzędziem do rysowania

Jak zacząć programować sterownik easyE4? Zapraszamy do pobrania bezpłatnego e-booka ze strony iautomatyka.pl/e4 lub zapisz się na kursy online z programowania easyE4

Podsumowanie

W artykule pokazano iż dodatkowe funkcjonalności skanera bezpieczeństwa nie tylko poprawiają bezpieczeństwo operatorów i osób postronnych, ale także chronią proces zwiększając przy tym w sposób bezpieczny produktywność. Projektantom dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom umożliwiają rozwiązanie wielu problemów a także umożliwiają zwiększenie funkcjonalności maszyn.

Mam nadzieję, że po dwóch artykułach jaśniejsze stało się wykorzystanie skanera w aplikacjach przemysłowych i zwiększy świadomość użytkowników o tym sprzęcie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematyką komunikacji Profinet, Profisafe lub bezpieczeństwa przemyśle dajcie znać w komentarzu.

Proszę pamiętać, że użycie systemów bezpieczeństwa powinno być poprzedzone przeprowadzoną oceną ryzyka.

Zdjęcia pochodzą ze strony SICK.pl, dokumentacji technicznej skanera S3000 a także zbiorów własnych autora.

Artykuł został nagrodzony w Konkursie iAutomatyka – edycja Marzec 2020. Nagrodę Zestaw narzędzi + gadżety dostarcza ambasador konkursu, firma MULTIPROJEKT.

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną.
23 marca 2020 / Kategoria: , , ,

Reklama

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

PLC i bazy SQL – prosta integracja

PLC i bazy SQL – prosta integracja

>KLIKNIJ<

Autonomiczny robot mobilny – co to jest?

Autonomiczny robot mobilny – co to jest?

>KLIKNIJ<

Przykłady zastosowania easyE4 w branży wod-kan z perspektywy elektryka

Przykłady zastosowania easyE4 w branży wod-kan z perspektywy elektryka

>KLIKNIJ<

Optymalizacja danych w procesach produkcyjnych napędza polską gospodarkę

Optymalizacja danych w procesach produkcyjnych napędza polską gospodarkę

>KLIKNIJ<

Jak powstają MATERIAŁY WYBUCHOWE? – Fabryki w Polsce

Jak powstają MATERIAŁY WYBUCHOWE? – Fabryki w Polsce

>KLIKNIJ<

Nowoczesne maszyny do zimowego utrzymania płyty lotnisk z elektroniką BODAS Bosch Rexroth

Nowoczesne maszyny do zimowego utrzymania płyty lotnisk z elektroniką BODAS Bosch Rexroth

>KLIKNIJ<

Wdrożenie systemu RTLS w fabryce Volkswagena w Poznaniu

Wdrożenie systemu RTLS w fabryce Volkswagena w Poznaniu

>KLIKNIJ<

Czy elektryk może programować sterowniki PLC?

Czy elektryk może programować sterowniki PLC?

>KLIKNIJ<

DWI Motion – Dawid Wróblewski | Twój ekspert w dziedzinie napędów

DWI Motion – Dawid Wróblewski | Twój ekspert w dziedzinie napędów

>KLIKNIJ<

Rozszerzona obsługa Modbus w systemie SCADA ICONICS

Rozszerzona obsługa Modbus w systemie SCADA ICONICS

>KLIKNIJ<

Roboty REECO nagrodzone Godłem TERAZ POLSKA

Roboty REECO nagrodzone Godłem TERAZ POLSKA

>KLIKNIJ<

[Webinar] Cyberbezpieczeństwo sieci OT/IT. Zagrożenia i wyzwania dla sektora produkcji

[Webinar] Cyberbezpieczeństwo sieci OT/IT. Zagrożenia i wyzwania dla sektora produkcji

>KLIKNIJ<

Nowy minikurs o serwomechanizmach z Mitsubishi Electric

Nowy minikurs o serwomechanizmach z Mitsubishi Electric

>KLIKNIJ<

Jak działa ROLLER COASTER? – Fabryki w Polsce

Jak działa ROLLER COASTER? – Fabryki w Polsce

>KLIKNIJ<

Czym jest protokół MQTT?

Czym jest protokół MQTT?

>KLIKNIJ<

Pomiary ochronne w maszynach przemysłowych

Pomiary ochronne w maszynach przemysłowych

>KLIKNIJ<

Centralizacja danych w chmurze – czyli koncepcja IoT na przykładzie rozwiązań firmy Weintek

Centralizacja danych w chmurze – czyli koncepcja IoT na przykładzie rozwiązań firmy Weintek

>KLIKNIJ<

Zaawansowana wizualizacja w systemie SCADA ICONICS

Zaawansowana wizualizacja w systemie SCADA ICONICS

>KLIKNIJ<

Ewolucja zamiast rewolucji

Ewolucja zamiast rewolucji

>KLIKNIJ<

MQTT, WAGO Cloud – dane z obiektu na wyciągnięcie ręki

MQTT, WAGO Cloud – dane z obiektu na wyciągnięcie ręki

MOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

  • ROUTER VPN EWON COSY 131 Zapewnia sprawny i prosty w obsłudze zdalny dostęp do dowolnego urządzenia Kompatybilność z najważniejszymi markami i protokołami sterowników PLC (m.in. Siemens, Allen-bradley, Omron…) Szybie zarządzenie roote...
  • RPI-1ZI-U24A, to przekaźnik  instalacyjny wytrzymujący maksymalny prąd załączania 120A w czasie 20ms. Przekaźnik ten dedykowany jest do załączania obwodów o wysokim prądzie początkowym, w szczególności do obwodów oświetleniowych, potwi...
  • PR200 to uniwersalne i łatwe w obsłudze urządzenie zaprojektowane w plastikowej obudowie do montażu na szynie DIN jako alternatywa dla PLC. Przekaźnik jest dostępny w kilku wersjach dla napięcia stałego i przemiennego. Jest wyposażony w cyf...
  • Urządzenia XV300 wyposażone są w przemysłowe wyświetlacze wysokiej rozdzielczości z technologią wielodotyku. To, w połączeniu z precyzyjnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika, umożliwia operatorom pracę od zaraz. Dodatkowo te wysoko wyda...
  • EPSITRON®ECO & COMPACT Power OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW Zasilacze EPSITRON® ECO i COMPACT Power to nie tylko oszczędność przy zakupie, ale również niższe koszty dzięki łatwej obsłudze oraz braku konieczności serwisowania. Są one doskonałym roz...
  • Nowe modułowe sterowniki programowalne PLC firmy Eaton umożliwiają producentom maszyn i systemów opracowywanie nowoczesnych koncepcji automatyki, zwłaszcza w połączeniu z systemem XN300 I/O i panelem dotykowym XV300. Modułowy sterownik zape...