Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2019/12/tytułowy.png

Diagnostyka programu: Traces w TIA Portal

autor: Tomasz.

W pracy automatyka często zdarza się, że maszyna zgłasza błąd, którego występowanie ma charakter “losowy” – czyli występuje dość nieregularnie. Diagnostyka w takim przypadku często jest utrudniona i zazwyczaj wymaga od nas dużej ilości czasu do poświęcenia na obserwację procesu. Z pomocą przychodzi nam tutaj narzędzie Traces dostępne w TIA Portal. Jest to nic innego jak rejestrator danych prezentowanych w formie wykresów, które dodatkowo można zapisać na karcie pamięci sterownika.


KONFIGURACJA

Pierwszym etapem pracy będzie dodanie nowego wykresu do projektu poprzez kliknięcie przycisku Add new trace, znajdującego się w drzewie projektu w katalogu Traces.

Dodanie nowego wykresu spowoduje automatycznie otwarcie okna konfiguracyjnego, w którym to wyróżniamy 4 główne sekcje:

Signals

W tej części możemy dodać interesujące nas sygnały, które mają być prezentowane podczas rejestracji danych. Możemy obserwować zarówno wejścia/wyjścia cyfrowe, analogowe, a także markery czy wartości zmiennych z bloków DB.

Sampling 

Jest to zakładka, w której dokonujemy następujących konfiguracji:

 1. możemy zsynchronizować próbkowanie z danym blokiem organizacyjnym, np. z “Main”,
 2. możemy określić co który cykl pracy sterownika próbka ma zostać pobrana,
 3. możemy określić ilość nagrywanych próbek – domyślnie jest ona zdefiniowana na 29125 samples, jednakże odznaczenie pola Use max recording duration daje nam możliwość samodzielnego zdefiniowania tej ilości.

Trigger 

W sekcji tej mamy do wyboru 2 opcje nagrywania:

 • Record immediately – nagrywanie naszych sygnałów rozpocznie się od razu po wciśnięciu przycisku startu rejestracji.
 • Trigger on tag – jest to zdecydowanie ciekawsza opcja, gdyż pozwala na rejestrację sygnałów w momencie wystąpienia zdefiniowanego przez nas zdarzenia np. w momencie wystąpienia zbocza narastającego na wejściu cyfrowym.

W przypadku takiego wyboru należy zwrócić uwagę na prezentowany na zdjęciu wykres. Widzimy na nim dwa parametry: a oraz b. Parametr a, czyli całkowitą ilość zarejestrowanych próbek, określiliśmy wcześniej w polu Record duration. Natomiast parametr b daje nam możliwość podglądu stanów zdefiniowanych sygnałów przed wystąpieniem np. zbocza. Jego długość definiujemy w polu Pre-trigger.

Measurements on device (memory card)

W ostatniej sekcji możemy zdecydować czy zarejestrowane dane zapisywać na karcie pamięci. W tym celu należy zaznaczyć pole Save measurements on device oraz określić liczbę plików jaka ma zostać utworzona w momencie wykrycia danego zdarzenia. Dodatkowo, możemy również zdecydować czy nagrywanie ma się zakończyć w chwili, w której utworzony zostanie ostatni plik czy też nagrywanie ma się odbywać w sposób ciągły, a najstarszy plik ma być nadpisywany nowymi danymi.

Po zakończeniu konfiguracji, będąc połączonym ze sterownikiem PLC, należy wysłać ustawienia naszego wykresu do urządzenia. W tym celu należy kliknąć ikonę Transfer trace configuration to device.

 

 

Automatycznie zostaniemy przeniesieni do zakładki Diagram.

(1) – W tym polu możemy obserwować przebieg zdefiniowanych przez nas sygnałów.

(2) – W drugim polu znajdują się ikony odpowiedzialne za: uruchomienie podglądu na żywo, aktywacji i deaktywacji nagrywania oraz usuwania zarejestrowanego wykresu z urządzenia.

(3) – Pole trzecie służy przede wszystkim do edycji zapisanego wykresu. Możemy go przybliżać, oddalać, wyświetlić próbki, zawęzić zakres itd.

(4) – W obszarze czwartym można definiować kolory, w jakich mają być prezentowane dane sygnały. Dodatkowo, możemy zdefiniować zakres skalowania, w którym sygnał będzie prezentowany na wykresie.

Dużą zaletą wykorzystania narzędzia Traces jest to, że możemy skonfigurować wykres, wysłać go do urządzenia, włączyć nagrywanie i odłączyć się od sterownika. Nagrywanie cały czas pracuje w zależności od tego w jaki sposób je ustawiliśmy (np. Trigger on tag). Wyłączenie nagrywania można zrobić następnego dnia (chyba, że skonfigurowaliśmy automatyczne zakończenie), a wszystkie zapisane wykresy będą się znajdować w zakładce Measurements on device (memory card). 

Rozwiązanie to ma również swoje wady. Należy bezwzględnie pamiętać o skończonej liczbie operacji (Read/Write) na karcie pamięci.

Podsumowanie

Narzędzie Traces w swej funkcji przypomina trochę Watch TableNiewątpliwie bardzo dużą przewagą Traces jest możliwość obserwacji procesu bez konieczności bycia online ze sterownikiem. Poza tym, funkcja Traces jest w stanie wykryć zmiany, które zaszły tylko w jednym cyklu sterownika, co za pomocą tabeli watch jest bezpośrednio niemożliwe.

 

Artykuł został nagrodzony w Konkursie iAutomatyka – edycja Grudzień 2019

Nagrodę Voucher na szkolenie + powerbank + zestaw gadżetów  dostarcza ambasador konkursu, firma EMT-Systems.Utworzono: / Kategoria: , , ,

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
 • RPI-1ZI-U24A, to przekaźnik  instalacyjny wytrzymujący maksymalny prąd załączania 120A w czasie 20ms. Przekaźnik ten dedykowany jest do załączania obwodów o wysokim prądzie początkowym, w szczególności do obwodów oświetleniowych, potwierdzo...
 • Chcieliby Państwo być informowani z wyprzedzeniem o stanie maszyny lub techniki napędowej? Nic prostszego! Aplikacja DriveRadar® oferuje kompleksowe zarządzanie konserwacją w oparciu o cyfrowe rejestrowanie danych, na podstawie których możl...
 • Zapraszamy do składania zapytań ofertowych o wszystkie produkty EATON w tym sterowniki easyE4 przez portal allektro.pl (Kliknij tutaj) lub przez kontakt e-mail oferty@staport.p...
 • Nowoczesne dotykowe panele operatorskie HMI firmy WEINTEK Labs. – Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe w pełnej wersji – Precyzyjne, dotykowe ekrany wyświetlające szczegółową grafikę – Obszerne biblioteki komponentów grafi...
 • Sterowniki kompaktowe, modułowe i zintegrowane, CODESYS V3 (programowanie, wizualizacja, komunikacja), Krótkie cykle czasowe, EtherCAT, BACnet (opcjonalnie), Modbus, CANopen, Porty szeregowe: RS232, RS485, 2 konfigurowalne karty Ethernet, W...
 • Ekonomiczne monitorowanie i sterowanie, teraz także dzięki panelom 2 generacji. Dzięki odpowiedniemu doborowi funkcji HMI, panele Basic 2 generacji stanowią doskonałe rozwiązanie przy produkcji maszyn lub w małych aplikacjach przemysłowych....