Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2018/07/desk-2971384_640-1.jpg

Co może zmienić wprowadzenie prewencyjnego utrzymania ruchu?

autor: Paweł.

Podstawowymi celami utrzymania ruchu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania parku maszynowego i infrastruktury. Osiągnięcie tych celów monitorowane jest wskaźnikami mówiącymi o ilości zaistniałych awarii i czasu naprawy maszyn. Wskaźniki te powinny być możliwie jak najmniejsze. Główna działalność UR ogranicza się tylko do bieżącego usuwania zaistniałych awarii. Takie postępowanie z czasem powoduje, że wskaźniki UR zaczynają rosnąć. Aby tego uniknąć, wprowadza się prewencyjne utrzymanie ruchu. Co może wnieść wprowadzenie systemu prewencyjnego? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule, przedstawiając wpływ PM (Preventing Maintenance) na podstawowe problemy doraźnego utrzymania ruchu.


Prewencyjne utrzymanie ruchu

Firmy coraz częściej korzystają z prewencyjnego utrzymania ruchu. Prewencja jak sama nazwa wskazuje polega na zapobieganiu występowania awarii i skróceniu czasu postoju maszyn. Osiąga się to poprzez planowanie i realizację odpowiednich akcji, takich jak:

 • dokładne usuwanie bieżących awarii,
 • analizy awarii,
 • planowanie i bieżące wykonywanie napraw, remontów, przeglądów i konserwacji maszyn,
 • określanie czasu żywotności części oraz ich planowe wymiany.

Awaryjność

Zarówno maszyny, jak i infrastruktura wymagają bieżącej konserwacji i okresowych remontów. Pominięcie tych czynności i skupienie się tylko na doraźnym usuwaniu awarii doprowadzi do znacznego pogorszenia stanu technicznego wyposażenia firmy, a z czasem do całkowitego wyłączenia poszczególnych urządzeń z użytku (koszty naprawy przewyższą możliwe do uzyskania zyski z maszyny). Działania prewencji poprzez okresowe przeglądy i analizy awarii dostarczają wiedzy na temat obecnego stanu maszyny. Natomiast konserwacje i remonty znacznie wydłużą żywotność sprzętu.

Warunki  i atmosfera pracy

Doraźne utrzymanie ruchu z czasem doprowadzi do zwiększania się liczby awarii. Niespodziewane zatrzymania produkcji i długie czasy oczekiwania na przywrócenie sprawności maszyn skutkują narastającym naciskiem na pracowników. Nerwowe sytuacje, duże obciążenie pracą, podejmowanie decyzji pod presją powodują, że pracownicy zaczynają się nastawiać negatywnie do swojej pracy. Skutkuje to powstawaniem kolejnych problemów i jeszcze większego oddalania się od celów UR. Prewencja w tym przypadku pozwala na uspokojenie nastrojów i zmniejszenie liczby sytuacji stresowych. Dzieje się tak dzięki zapobieganiu wystąpieniu sytuacji losowych. Pracownicy mogą w skupieniu wykonywać swoje czynności, nie będąc co chwile odrywani do innych zadań. Dodatkowo zaoszczędza się czas, który powinien zostać przeznaczony na szkolenie pracowników. To z pewnością podniesie efektywność pracy, a także zostanie pozytywnie odebrane przez pracowników.

Bezpieczeństwo maszyn i infrastruktury

Zwiększająca się liczba awarii i ciążąca presja sprzyja popełnianiu błędów przez serwisantów. Realizowanie napraw w pośpiechu, często w sposób prowizoryczny stwarza realne ryzyko wypadku dla pracowników technicznych, jak i obsługi. PM daje możliwość pracy w „spokoju”, dzięki czemu pracownik może kompleksowo i bezpiecznie rozwiązać występujące problemy. W ramach prewencji przywraca się warunki pierwotne na maszynach (likwiduje się przeróbki i tymczasowe rozwiązania) oraz dba się o czystość, co z pewnością ułatwi bezpieczne wykonywanie obowiązków.

Przepływ części i koszty UR

Większa liczba interwencji pociągają za sobą wzrost kosztów utrzymania ruchu. Koszty te nie wynikają jedynie z konieczności poświęcanego czasu na naprawy. Wraz z kolejnymi interwencjami zwiększa się zapotrzebowanie na części, które często przez niedokładne naprawy uszkadzają się (niejednokrotnie pociągając za sobą kolejne uszkodzenia). PM dzięki planowaniu remontów i analizie żywotności części daje możliwość zapobiegania takim sytuacją. Utrzymanie maszyn w czystości sprzyja też poprawnej analizie usterki – wymianie odpowiednich elementów. Planowe wymiany części dają możliwość ograniczenia ilości trzymanego na magazynie asortymentu – większą ilość części zamawiamy przed remontami. Rozwiązuje się też problem części rzadko rotujących, które nie muszą zalegać niepotrzebnie na magazynie. To także oszczędność przestrzeni magazynowej i czasu poświęcanego na poszukiwanie części.

Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

Działania pod wpływem presji ciążących awarii skupiają się głównie na pośpiesznym przydzielaniu zadań. Pracownicy, biegając od awarii do awarii, nie mają czasu na wyciąganie wniosków z napraw. Często szwankuje komunikacja pomiędzy pracownikami. Pomijanie ważnych informacji na temat zaistniałych sytuacji, czy na temat braków magazynowych doprowadza do nawarstwiania się problemów. Kierownicy utrzymania ruchu nie mogąc zapanować nad bieżącymi sprawami, odchodzą od planowania długofalowego, jakie możliwe jest w przypadku prewencji. Przepływ informacji, wyciąganie wniosków i ustalanie priorytetów znacząco poprawi funkcjonowanie działu. Odciążeni pracownicy mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy w czasie napraw, w kontaktach z innymi pracownikami, a także poprzez uczestnictwo w analizach awarii. Z punktu widzenia osób zarządzających UR prewencja umożliwia łatwiejsze przyjrzenie się pracy i zaangażowaniu poszczególnych pracowników. Prostsze stanie się ułożenie struktury działu.

Wnioski

W artykule przytoczono tylko podstawowe obszary w jakich prewencyjne utrzymanie ruchu przynosi korzyści. Na ich podstawie można wyznaczyć następujące zalety z wprowadzenia takiego systemu:

 • ograniczenie liczby awarii,
 • skrócenie czasu przestojów maszyn,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
 • ułatwienie pracownikom szukania i rozwiązywania przyczyn awarii,
 • redukcja kosztów UR (także kosztów produkcyjnych, większa dostępność maszyn, zwiększenie produkcji, itp.),
 • pogłębianie wiedzy pracowników,
 • efektywne zarządzanie pracownikami i przepływem części na magazynie UR.

PM powinno stanowić integralną część każdego systemu utrzymania ruchu. Wprowadzenie działań zapobiegawczych w obszarach dotyczących nowych maszyn lub infrastruktury nie stanowi problemu i od początku zacznie procentować ograniczeniem wskaźników i kosztów UR. W przypadku firm, gdzie nie funkcjonowały żadne działania prewencyjne, wprowadzenie PM w początkowej fazie będzie wymagało nałożenia większych nakładów pracy i kosztów. Wynika to z faktu przywrócenia początkowych warunków technicznych urządzeń.

Fotografie: pixabay.com

Artykuł zdobył nagrodę w konkursie iAutomatyka

Ilość : 1 sztuka

Nagrodę dostarcza WAGO – producent urządzeń automatyki przemysłowej i budynkowej oraz systemów połączeń dla elektrotechniki i elektroniki. Powstanie w 1951 roku firmy WAGO było wyrazem przekonania o słuszności obranego kierunku i stworzyło podwaliny pod dalszy rozwój technologii. Z czasem stała się ona standardem na całym świecie i teraz nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej instalacji elektrycznej czy systemu automatycznego sterowania bez wyrobów WAGO.  http://www.wago.pl/


🎁 Zwycięzca 2: Paweł

Praca konkursowa: CO MOŻE ZMIENIĆ WPROWADZENIE PREWENCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU?Utworzono: / Kategoria: , , ,

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!PRZECZYTAJ RÓWNIEŻNAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaPOLECANE FIRMY I PRODUKTY
 • To rozwiązanie oparte o technologię LoRaWAN pozwala skutecznie realizować działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa . Możliwość automatycznej kontroli dystansu z jednoczesnym monitoringiem relacji i wstecznym śledzeniem k...
 • Rozwiązania wizyjne nadają się idealnie do zautomatyzowanych zadań kontrolnych i pomiarowych. Kamery wizyjne 2D i 3D firmy SICK sprawdzają się w ogromnej ilości aplikacji, polegających na pomiarze, lokalizacji, kontroli i identyfikacji. Nas...
 • Inteligentny chwytak równoległy SCHUNK EGI z certyfikowanym interfejsem PROFINET-IRT został zaprojektowany z myślą o rozmaitych wymagających zastosowaniach z zakresu przenoszenia w branży elektronicznej, farmaceutycznej i laboratoryjnej. Te...
 • Wyświetlacz słupkowy ITP15 jest kompaktowym wskaźnikiem procesowym, który wizualizuje analogowy sygnał wejściowy w zakresie od 0 do 100% z 10 słupkami po 10%. Sygnałem wejściowym może być liniowy sygnał napięciowy 0 (2) -10 V lub sygnał prą...
 • RPI-1ZI-U24A, to przekaźnik  instalacyjny wytrzymujący maksymalny prąd załączania 120A w czasie 20ms. Przekaźnik ten dedykowany jest do załączania obwodów o wysokim prądzie początkowym, w szczególności do obwodów oświetleniowych, potwierdzo...
 • Sterowniki  z serii SIMATIC S7-1200 oferują szeroki zakres funkcjonalności i zintegrowane wejścia/wyjścia zamknięte w kompaktowej obudowie. Są doskonałym narzędziem do realizacji standardowych projektów i zadań automatyki, a jednostki S7-12...