Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Big Data – czy duże zbiory danych są kolejnym wyzwaniem w produkcji elektroniki?

autor: RENEX Group.

Analiza dużych zbiorów danych wkracza do produkcji elektroniki. Wszystko zdaje się wskazywać, że w niedługim czasie będzie to, podobnie jak w innych branżach, jedno z podstawowych narzędzi planowania i zarządzania przedsiębiorstwem.

Wyzwanie

Utrzymanie rentowności przedsiębiorstw produkcyjnych jest coraz większym wyzwaniem. Pod presją już nie tylko lokalnej, ale globalnej konkurencji, wiele przedsiębiorstw musi utrzymywać niskie marże a co za tym idzie niewielki margines opłacalności. W tym stanie rzeczy nie ma miejsca na błędy.

Odpowiedź na ten problem może kryć się w danych generowanych przez urządzenia produkcyjne. Na wszystkich etapach produkcji – od załadowania szablonu, przez rozprowadzenie pasty lutowniczej, montaż komponentów aż po inspekcję – czujniki – np. położenia, nacisku czy też kamery inspekcyjne mogą generować dane o stanie urządzeń, przebiegu poszczególnych procesów oraz właściwościach użytych komponentów i materiałów. Analiza tych surowych danych może pozwalać na wybór rozwiązań decydujących o rentowności działania.

Do tej pory zadania tego typu były powszechnie realizowane jedynie z użyciem oprogramowania do zarządzania linią produkcyjną SMT jak np. pakietu Narzędzi Fabrycznych Yamaha (Yamaha’s Factory Tools), które pozwalają operatorom i kierownikom produkcji kontrolować działanie, szybkość i wydajność urządzeń linii produkcji SMT.

Zazwyczaj są to narzędzia wspomagające programowanie maszyn, „dostrajanie” linii produkcyjnych oraz monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do monitorowania linii, takie jak M-Tool firmy Yamaha, pozwala operatorom na bieżąco sprawdzać stan urządzeń, komponentów i podajników, a dzięki temu uzupełniać je bez niepotrzebnych przestojów. Ponadto, narzędzia takie jak aplikacje Yamaha’s QA Options i Mobile Judgement wskazują wykryte błędy produkcyjne (wyniki No-Go) i ułatwiają identyfikację przyczyny i wznowienie produkcji.

Większe zbiory danych, bardziej wydajne narzędzia

Znalezienie schematów i rozwiązań wynikających ze zgromadzonych danych nie jest procesem prostym. Konwencjonalne podejście do tego problemu ogranicza się do analizy informacji płynących z procesu produkcyjnego przez doświadczonych pracowników. Jest to oczywiście proces powolny, często bazujący na „przeczuciach” dotyczących poszczególnych urządzeń i nastawiony na identyfikowanie przyczyn błędów produkcyjnych i przewidywanie problemów jakie mogą nastąpić w przyszłości. Ponadto tworzenie raportów opartych o te dane, np. na potrzeby przetargów albo podejmowania decyzji strategicznych w firmach również jest problematyczne, czasochłonne i odciąga doświadczonych pracowników od ich podstawowych zadań.

Badania dotyczące metod analizy dużych zbiorów danych są obecnie kluczowym zagadnieniem dla wielu branż i gałęzi przemysłu. Dla szerokiego spektrum przedsiębiorców przejście w prawdziwie cyfrową formułę działalności uzależnione jest od pozyskiwania danych i możliwości ich sprawnej analizy. W branżach takich jak logistyka, farmacja, pakowanie żywności czy bankowość powstają systemy pozwalające na odkrywanie nowych rozwiązań w kierunku minimalizacji ryzyka, redukowania kosztów, zwiększania wydajności czy poprawa jakości.

Metody analizy danych zostały opracowane również dla branży produkcji elektroniki. Dzięki wiedzy specjalistycznej wytworzonej na potrzeby rozwijającej się branży zarządzania danymi, zadania te mogą być teraz automatyzowane. Pozwala to na rozpoznawanie schematów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. YAMAHA połączyła siły z Tableau Software dla opracowania i wprowadzenia oprogramowania Yamaha Dashboard, opartego na systemach analitycznych Tableau. Narzędzia dostępne w Dashboard dostarczają bieżących i archiwalnych analiz, które pomagają zwizualizować poziom jakości, przeanalizować czynniki dostępności, wydajności i jakości, które tworzą Ogólną Efektywność Sprzętową (ang. Overall Equipment Effectiveness – OEE) i zagłębić się w informacje, by zidentyfikować przyczyny problemów i defektów.

Analiza OEE

Narzędzia monitorujące Dashboard firmy Yamaha pomagają operatorom utrzymać urządzenia na najwyższym poziomie, a w razie konieczności szybko przywracać produkcję. Kierownicy i personel inżynieryjny mogą natomiast wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania problemów na poziomie strategicznym i podejmowania działań w celu poprawy wydajności. Na wyższym poziomie zarządzania, narzędzia do raportowania dostarczają analitycznej wiedzy potrzebnej do oceny aktualnego stanu zdolności produkcyjnych i ułatwiają podejmowanie długoterminowych decyzji. Identyfikując przyczyny zmniejszonej dostępności, wydajności i jakości, można poprawić OEE a w konsekwencji zwiększyć opłacalność. Zaimplementowany w Dashboard know-how z zakresu analizy danych może to umożliwić. Analiza opisana na rysunku 1 może ilościowo określić problemy i zidentyfikować ich przyczyny, co pozwala na opracowanie i podjęcie odpowiednich działań.

Rysunek 1. Analiza OEE w celu zidentyfikowania problemów i opracowania rozwiązań.

Analiza produkcji w czasie rzeczywistym przedstawia stan maszyn i linii w sposób graficzny i szczegółowy, jak pokazano na rysunku 2. Użytkownicy mogą szybko zidentyfikować wszelkie usterki występujące na linii produkcyjnej, zobaczyć, które maszyny zostały zatrzymane i zobaczyć wpływ na OEE w miarę ich występowania.

Rysunek 2. Analityka produkcji w czasie rzeczywistym.

Z drugiej strony, archiwalna analiza produkcji pozwala na bezpośrednią wizualizację graficzną metryki OEE i pozwala użytkownikom na natychmiastową wizualizację czasu przestoju, czasu konfiguracji i błędów, które powodują przestoje (rysunek 3). Bardziej szczegółowa analiza obejmuje liczbę błędów pobierania i zdarzeń, które powodują najczęstsze przestoje.

Rysunek 3. Archiwalna analiza produkcji pomaga ocenić OEE i prowadzi do ciągłych ulepszeń.

Głębsza analiza danych

Yamaha Dashboard zawiera kilka widoków, które pozwalają na głębszą analizę zagadnień związanych z balansowaniem linii, problemów powodujących błędne pobieranie komponentów i innych błędów. Wykres na rysunku 4 pokazuje, w jaki sposób Dashboard pomaga w łatwej wizualizacji statystyk pobierania, aby zidentyfikować przyczyny słabej wydajności i podjąć działania w celu zminimalizowania błędów pobierania.

Rysunek 4. Graficzne przedstawienie błędów pobierania w Dashboard.

Analiza pobierania może również pomóc w identyfikacji części i głowic, które rutynowo mają słabą wydajność i może wyróżnić wyniki w zależności od podajnika, głowicy lub dyszy. Analiza relacji pozwala użytkownikom na sprawdzenie liczby błędów występujących w innych komponentach obsługiwanych przez ten sam podajnik, głowicę lub dyszę, aby określić, czy błąd jest związany z danym komponentem, czy z częścią urządzenia.

Dodawanie śledzenia obrazu (Image Tracing)

Wysokie wskaźniki odrzuceń często pojawiają się po kontroli wizualnej, gdy nowy typ komponentu jest wprowadzany do linii. Aby zminimalizować liczbę fałszywych wyników No-Go (NG), należy zebrać i przeanalizować odpowiedni zbiór danych obrazowych w celu zidentyfikowania wszelkich braków w obrazie wzorcowym używanym przez system kontroli do rozpoznania elementu. Może to potrwać kilka dni, od kiedy problem zostanie po raz pierwszy zauważony, aby zebrać wystarczającą ilość informacji ze zdarzeń NG w celu dostrojenia systemu

Dzięki najnowszym, wydajnym narzędziom możliwe jest teraz przechowywanie dużej liczby obrazów związanych z wynikami NG i wykorzystywanie ich do szybszego i skuteczniejszego dostrajania obrazów wzorcowych. All Image Tracer firmy Yamaha jest nowym narzędziem zaprojektowanym do ciągłego zapisywania wszystkich obrazów wizyjnych, a tym samym umożliwiającym analizę natychmiast po wykryciu problemu. Może to pomóc w szybkiej identyfikacji przyczyn wyników NG (rysunek 5), eliminując czas, który normalnie byłby potrzebny do zebrania obrazów po wykryciu problemu. Korzystając z tego narzędzia, inżynierowie mogą również szybko zoptymalizować obrazy wzorcowe, aby zapobiec dużym ilościom fałszywych odrzuceń po kontroli wizualnej.

Rysunek 5. All Image Tracer umożliwia szybką analizę wyników kontroli wizyjnej

Połączenie All Image Tracer z Dashboard daje dodatkowe możliwości monitorowania produkcji, pomagając szybko zidentyfikować i rozwiązać przyczyny problemów. Rysunek 6 pokazuje, w jaki sposób Yamaha Dashboard identyfikuje często występujące błędy (pobierania), podczas gdy późniejsza analiza powiązanych obrazów za pomocą All Image Tracer pozwala na szybkie zlokalizowanie przyczyny błędu i rozwiązanie go poprzez zresetowanie wysokości (pobierania).

Rysunek 6. Badanie błędów pobierania za pomocą Dashboard i All Image Tracer.

Rysunek 7 pokazuje, w jaki sposób błędy ułożenia wykryte za pomocą Dashboard są potwierdzane poprzez analizę bazy danych All Image Tracer. Nachylenie wykryte w dokładności pobierania w osi X, podczas gdy dokładność w osi Y jest normalna, umożliwia usunięcie błędu poprzez zresetowanie pozycji pobierania.

Rysunek 7. Tablica rozdzielcza z funkcją All Image Tracer do szybkiego korygowania błędów pobierania

Wniosek

Nowe wyzwanie – rewolucja w analizie wielkich zbiorów danych już trwa. Przedsiębiorstwa, by pozostać konkurencyjne w dłuższej perspektywie czasu, już teraz powinny korzystać z nowych narzędzi analitycznych dostępnych na rynku.

Pozyskując większe zasoby danych i obrazów oraz wykorzystując zautomatyzowane narzędzia analityczne i wizualne pomagające odczytywać i rozumieć wyniki, operatorzy, kierownicy działów, personel inżynieryjny i kadra zarządzająca mogą zyskać wgląd niezbędny do realizacji swoich celów. Może to pozwalać na szybsze przywracanie pracy maszyn lub produkcji po przestojach, korygowanie błędów i zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu, jak i podejmowanie decyzji na wysokim szczeblu dotyczących strategii produkcyjnych i projektowania przyszłych produktów.

Wykorzystując potężną platformę analityczną Tableau, Yamaha Dashboard jest skalowalnym i przyszłościowym narzędziem, które jest gotowe do rozwoju wraz z użytkownikami i przy stałym rozwoju nowoczesnej nauki o danych.

Wyłączny dystrybutor YAMAHA SMT oraz YAMAHA Robotics – RENEX GROUP

Wyłącznym dystrybutorem YAMAHA SMT oraz YAMAHA Robotics w Polsce i krajach Europy Centralno-Wschodniej jest RENEX Group. Urządzenia YAMAHA, jak i inne produkty z oferty RENEX można zobaczyć i sprawdzić w działaniu w warunkach testowych linii produkcyjnych, również na własnych komponentach i podzespołach, w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX. Poza urządzeniami Grupa RENEX dostarcza kompleksowy zakres usług konsultacyjnych i doradczych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group.

Więcej na www.renex.pl18 listopada 2020 / Kategoria:
 • Autor: RENEX Group
 • RENEX jest jedną z największych i najdłużej działających polskich firm, dostarczającą najnowsze technologie w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych. Jako pierwsi, oddaliśmy do Państwa dyspozycji w pełni wyposażony Demo-Room w kompletne linie do produkcji elektroniki.
 • Profil Autora
 • http://www.renex.pl

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną..

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Ochrona przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami

>KLIKNIJ<

e-Factory Information Center: Fabryka Przyszłości to udoskonalanie procesów produkcyjnych

e-Factory Information Center: Fabryka Przyszłości to udoskonalanie procesów produkcyjnych

>KLIKNIJ<

Nowe granice szybkości i skalowalności – pakowanie termozgrzewalne

Nowe granice szybkości i skalowalności – pakowanie termozgrzewalne

>KLIKNIJ<

Ciągły wzrost sieci przemysłowych pomimo pandemii

Ciągły wzrost sieci przemysłowych pomimo pandemii

>KLIKNIJ<

SERIA 7M – NOWE INTELIGENTNE LICZNIKI ENERGII

SERIA 7M – NOWE INTELIGENTNE LICZNIKI ENERGII

>KLIKNIJ<

Pomiary ciśnienia rodem z przyszłości – przetworniki z Heartbeat Technology

Pomiary ciśnienia rodem z przyszłości – przetworniki z Heartbeat Technology

>KLIKNIJ<

Video – Łatwa i intuicyjna wizualizacja HMI – poznaj technologię mapp View

Video – Łatwa i intuicyjna wizualizacja HMI – poznaj technologię mapp View

>KLIKNIJ<

Co należy wziąć pod uwagę podczas automatyzacji procesów produkcyjnych przy użyciu robotów?

Co należy wziąć pod uwagę podczas automatyzacji procesów produkcyjnych przy użyciu robotów?

>KLIKNIJ<

Niezawodne zarządzanie wirtualną elektrownią

Niezawodne zarządzanie wirtualną elektrownią

>KLIKNIJ<

Łączniki sterownicze obrotowe T oraz rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton

Łączniki sterownicze obrotowe T oraz rozłączniki izolacyjne P firmy Eaton

>KLIKNIJ<

Tramwaj przyszłości – automatyzacja w ruchu publicznym

Tramwaj przyszłości – automatyzacja w ruchu publicznym

>KLIKNIJ<

Twórz, dobieraj, kompletuj szafy elektryczne w nowym sklepie My Rittal

Twórz, dobieraj, kompletuj szafy elektryczne w nowym sklepie My Rittal

>KLIKNIJ<

Firma Martini udoskonaliła pakowanie dzięki technologii OMRON – case study

Firma Martini udoskonaliła pakowanie dzięki technologii OMRON – case study

>KLIKNIJ<

Głowica odczytująco-zapisująca IUT-F190-B40 UHF ze zintegrowanym przemysłowym interfejsem Ethernet oraz REST API rozszerza ofertę produktów RFID firmy Pepperl+Fuchs

Głowica odczytująco-zapisująca IUT-F190-B40 UHF ze zintegrowanym przemysłowym interfejsem Ethernet oraz REST API rozszerza ofertę produktów RFID firmy Pepperl+Fuchs

>KLIKNIJ<

Twój klucz do sukcesu: transmisja danych

Twój klucz do sukcesu: transmisja danych

>KLIKNIJ<

Jak odczarowałem automatykę? Historia prawdziwa [obejrzyj zapis live]

Jak odczarowałem automatykę? Historia prawdziwa [obejrzyj zapis live]

>KLIKNIJ<

PRZELOTOWA ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 221 INLINE

PRZELOTOWA ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 221 INLINE

>KLIKNIJ<

sHUB czyli koncentrator danych dla serwonapędów

sHUB czyli koncentrator danych dla serwonapędów

>KLIKNIJ<

Roboty, a odkrycia w mikrobiologii

Roboty, a odkrycia w mikrobiologii

>KLIKNIJ<

Jaki przekaźnik do elektrozaworów?

Jaki przekaźnik do elektrozaworów?

ReklamaMOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

 • 1,740 PLN
  By w pełni wykorzystać możliwości robotów Universal Robots, proponujemy udział w szkoleniach organizowanych przez Elmark Automatyka, firmę z ponad 25 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Podczas zajęć będą mogli Państwo zdobyć prakt...
  Czas trwania: 2 dni
  Link: Terminy
 • Sterowniki  z serii SIMATIC S7-1200 oferują szeroki zakres funkcjonalności i zintegrowane wejścia/wyjścia zamknięte w kompaktowej obudowie. Są doskonałym narzędziem do realizacji standardowych projektów i zadań automatyki, a jednostki S7-12...
 • Urządzenia firmy FATEK istnieją na rynku polskim od 2004 roku i stały się alternatywą dla już istniejących rozwiązań i urządzeń. Niezawodność, korzystna cena i możliwości sterowników PLC sprawiły, że zyskały one ogromne zainteresowanie prog...
 • W trybie refleksyjnym sygnał ultradźwiękowy jest nieustannie odbijany przez zamontowany na stałe element odbijający wiązkę, tzw. element odniesienia. Jako elementu odbijającego wiązkę można używać odpowiednio ustawionego panelu z plastiku l...
 • SICK oferuje całą gamę elektronicznych przetworników pomiarowych ciśnienia i presostatów, które ze względu na inteligentne i wszechstronne możliwości konfiguracji dają się optymalnie dopasować do indywidualnych wymagań klienta. W typowy dla...
 •   Sterowniki FX5U zapewniają rodzinie FX wyższą wydajność oraz dodają nowe cechy, które wyznaczają standardy w klasie kompaktowych sterowników PLC. Pozwala to użytkownikom na tworzenie bardziej złożonych i zaawansowanych systemów automatyki...