Data dodania 1 lutego 2018 / 287

Kurs przeznaczony jest dla osób znających podstawy programu AutoCAD i chętnych poszerzenia wiedzy na temat zaawansowanych technik pracy, poznania ciekawych krótko-czasowych rozwiązań , co w przełożeniu daje możliwość na złożoność projektów. Kurs składa się z 73 filmów instruktażowych, w których autor szczegółowo objaśnia zaawansowane aspekty programu.

W kursie zdobędziesz umiejętności z tworzenia:

 • splajnów
 • obwiedni
 • regionów
 • zaawansowanych technik tworzenia tabel
 • bloków dynamicznych
 • warstw na obiektach
 • globalnych i lokalnych układów współrzędnych
 • zaawansowanych opcji wydruku
 • prac z układami, widokami oraz rzutami
 • makro-operacji

Przejdź do kursu online

Spis treści:

Obiekty
 1. Multilinia
 2. Polilinia
 3. Splajn
 4. PLINECONVERTMODE
 5. Chmurka wersji
 6. Kreskowanie-gradient
 7. Przykryj
 8. Obwiednia
 9. Region
Różne narzędzia
 1. Szybki wybór
 2. Usuń
 3. Wiele punktów
 4. Podziel
 5. Zmierz
 6. Kalkulator
 7. Pomiar pola powierzchni
Tabele
 1. Modyfikacje tabeli
 2. Wstawianie pola
 3. Wyodrębnij dane
 4. Eksport tabeli
 5. Łącza danych
Wymiarowanie
 1. Wymiar współrzędnościowy
 2. Podstyl wymiarowania
 3. Nadpisz
Bloki
 1. Dynamiczny blok
 2. Stany widoczności
 3. PISZBLOK
Atrybuty
 1. Zdefiniuj atrybut
 2. Edycja atrybutu
 3. Edycja bloku lokalnie
 4. Wyodrębnij bloki z atrybutami
Wstaw pole
 1. Tekst jednowierszowy
 2. Tekst wielowierszowy
Palety
 1. DesignCenter
 2. Dostosowanie palety narzędzi
 3. Organizowanie palety narzędzi
Zarządzanie warstwami
 1. Pomocne narzędzia
 2. Filtry
 3. Stan warstw
 4. Uzgadnianie warstw
Odniesienia zewnętrzne
 1. Odniesienia zewnętrzne (XREFS)
 2. Edycja XREFS
 3. Odwoływanie się do obcych plików
Parametryczne narzędzia
 1. Ustawienia więzów
 2. Więzy geometryczne
 3. Więzy wymiarowe
 4. Konwertuj wymiar w więz wymiarowy
Korzystanie z LUW
 1. Symbol LUW
 2. Początek LUW
 3. Globalny Układ Współrzędnych
 4. Bloki i LUW
 5. Nazwa LUW
 6. Obrót LUW
Rejestrator operacji
 1. Makrooperacja
 2. Wstawianie komunikatu
 3. Wstawianie punktu zaczepienia
 4. Preferencje
 5. Zarządzanie makrooperacjami
Dostosowanie
 1. Polecenie CUI
 2. Edycja wstążki
 3. Nowy pasek narzędzi szybkiego dostępu
 4. Edycja aliasów poleceń
Układy, rzutnie i widoki
 1. Układy, rzutnie i menadżer ustawień strony
 2. Praca z rzutniami
 3. Dołącz rzutnie
 4. VPROTATEASSOC
 5. Widoczność obiektów w rzutni
 6. Nazwy widoków
Drukowanie
 1. Styl wydruku zależny od kolorów
 2. Nazwany styl wydruku
 3. Opublikuj
 4. Design Review
 5. Menadżer zestawów znaczników
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia