Data dodania 15 maja 2019 /

Wsparcie w zakresie produktów i systemów oferowane w programie SICK LifeTime Services pozwala zapewnić nieprzerwaną sprawność maszyn i instalacji. Firma SICK wspiera klientów przy wyborze produktów, ich uruchamianiu i usuwaniu usterek. Nasi klienci na całym świecie mają do dyspozycji doświadczonych ekspertów – za pośrednictwem telefonu, dostępu zdalnego lub bezpośrednio na miejscu. Naprawy i szybkie udostępnianie urządzeń na wymianę pozwalają sprawnie usuwać usterki. Indywidualne modele serwisowe umożliwiają też osiągnięcie dostępności na najwyższym poziomie.

Usługi

SICK Support Portal
Serwis techniczny na najwyższym poziomie, świadczony przez naszych ekspertów na całym świecie

SICK oferuje serwis online za pośrednictwem platformy SICK Support Portal: www.sick.com/SupportPortal. SICK Support Portal pozwala na skorzystanie z wiedzy doświadczonych ekspertów na całym świecie, którzy odpowiadają na pytania użytkowników. Tym samym tworzenie zgłoszeń do działu serwisowego i wysyłanie wiadomości do serwisu SICK jest bardzo proste. SICK Support Portal zawiera również forum użytkowników, umożliwiające wymianę doświadczeń zgromadzonych podczas użytkowania naszych produktów.

 • Dostępny dla rozwiązań do identyfikacji, systemów wizyjnych, dalmierzy oraz rozwiązań pomiarowych i detekcyjnych
 • Łatwy dostęp serwisu online
 • Wsparcie klasy premium dla członków klubu SICK AppSpace Developers Club
 • Forum użytkowników umożliwiające wymianę doświadczeń
 • Aktualne informacje techniczne i wskazówki dotyczące użytkowania

Wsparcie telefoniczne
Szybka dostępność o każdej porze

Firma SICK oferuje bezpłatną pomoc telefoniczną w kwestiach technicznych, dostępną w normalnych lokalnych godzinach pracy. Dzięki temu klienci mogą szybko uzyskać odpowiedzi na swoje pytania przez telefon. Na całym świecie czekają na nich doświadczeni specjaliści, oferujący im wsparcie w określonym języku lokalnym.

 • Bezpłatne wsparcie telefoniczne w lokalnych godzinach pracy
 • Kompetentni doradcy
 • Dostępność w skali międzynarodowej

Wsparcie przy rozruchu
Optymalne przejście do etapu eksploatacji

Nowa instalacja i uruchomienie to kluczowe etapy projektów realizowanych przez klientów. Na tych etapach szczególnie ważna jest sprawna współpraca między firmą SICK, integratorem systemów i klientem. W tym celu SICK oferuje wsparcie na miejscu przy rozruchu nowych instalacji. Usługa ta umożliwia klientom wprowadzenie odpowiednich ustawień i modyfikacji systemu wspólnie z doświadczonym technikiem serwisowym z firmy SICK już na etapie rozruchu maszyny. Dzięki temu klient może od samego początku czerpać korzyści z optymalnej struktury systemu

 • Wsparcie wykwalifikowanego technika z firmy SICK przy rozruchu maszyn klienta
 • Wprowadzanie zmian wymagań klienta bez komplikacji
 • Sprawna współpraca między firmą SICK, integratorem systemów i klientem

Usuwanie usterek na miejscu
Szybka pomoc bezpośrednio na miejscu

W przypadku usterki mogą pojawić się koszty wynikające z przestojów i spadek produktywności. W takich sytuacjach firma SICK zapewnia szybką i nieskomplikowaną pomoc. Dzięki światowej sieci serwisowej technicy firmy SICK są szybko na miejscu i mogą pewnie i sprawnie usunąć usterkę. Pozwala to zminimalizować przestoje i zapewnić wysoką produktywność. Aby pomóc klientom w jak najlepszym zapobieganiu przyszłym awariom elementów urządzeń, firma SICK oferuje szczegółowe raporty serwisowe oraz wskazówki pozwalające unikać usterek.

 • Analiza błędów i usuwanie usterek na miejscu
 • Naprawa lub wymiana uszkodzonego elementu przez doświadczonych techników
 • Dokumentacja usterki i opis jej usunięcia (raport serwisowy)
 • Zalecenia pomagające unikać usterek

Uruchomienie
Konfiguracja ustalonych funkcji

Fachowe uruchomienie przez firmę SICK zapewnia optymalną wydajność produktu SICK. Uruchomienie obejmuje konfigurację ustalonych wcześniej funkcji produktu SICK, z uwzględnieniem interfejsu maszyny lub instalacji oraz warunków otoczenia aplikacji klienta. Produkt firmy SICK i odpowiednia część instalacji są przekazywane zleceniodawcy podczas udokumentowanego odbioru końcowego wraz z instruktażem. Podczas uruchamiania klient czerpie korzyści z szybkiej realizacji przez wykwalifikowany personel techniczny firmy SICK i dużą dostępność eksploatacyjną od pierwszego dnia. Stała cena zapewniająca przejrzystość kosztów uruchomienia.

 • Konfiguracja ustalonych wcześniej funkcji
 • Dokładna regulacja mechaniczna ustawienia
 • Konfiguracja parametrów charakterystycznych dla danej aplikacji
 • Końcowy test działania, archiwizacja parametrów i przekazanie pracownikom

Urządzenia na wymianę
Brak biurokracji i elastyczność

W celu minimalizacji przestojów maszyny konieczne jest jak najsprawniejsze udostępnianie urządzeń zastępczych. Szybko dostępne urządzenia na wymianę stanowią tym samym alternatywę dla napraw i magazynowanych na miejscu urządzeń zastępczych. Firma SICK udostępnia takie urządzenia szybko i bez zbędnej biurokracji, jeszcze przed dotarciem wymienianych elementów do centrum serwisowego. Urządzenia na wymianę mają wartość nowych produktów i są zgodne z najnowszym stanem techniki. Elementy mogą być też udostępniane z ustawionymi wstępnie parametrami, dopasowanymi do konkretnej aplikacji. Dzięki oryginalnym urządzeniom na wymianę firmy SICK można bardzo łatwo i elastycznie dopasować koncepcję urządzeń zastępczych do potrzeb klienta.

 • Dostarczenie urządzenia na wymianę przed otrzymaniem wymienianych elementów
 • Szczegółowa analiza przyczyn awarii i wskazówki dotyczące środków prewencyjnych (opcja)

Instalacja
Elastyczność, profesjonalizm i niezawodność

Gdy brakuje doświadczenia, instalacja czujników szybko staje się czasochłonna i kosztowna. Dlatego firma SICK pomaga klientom w instalacji. Wykwalifikowani technicy SICK dbają o instalację, montaż i okablowanie komponentów i systemów zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami. Klienci uzyskują dzięki temu pewność planowania, a przy instalacji swoich maszyn mogą zdać się na doświadczonych techników z firmy SICK.

 • Fachowa instalacja i kompetentny montaż zgodnie z wytycznymi producenta
 • Profesjonalne przygotowanie złączy elektrycznych i okablowania
POLECANE