Data dodania 27 sierpnia 2019 /

Ekonomiczna funkcja bezpieczeństwa

Firma B&R opracowała wirtualny czujnik dla swojego serwonapędu ACOPOS P3: Safe Speed Observer. Czujnik określa prędkość zgodnie z wymaganiami standardu SIL 2 / PL d/CAT 3, umożliwia przy tym redukcję kosztu wdrożenia funkcji bezpieczeństwa Safely Limited Speed poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania enkodera bezpieczeństwa.

Na podstawie zmiennych elektrycznych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi czujnik Safe Speed Observer oblicza dwa redundantne modele silnika, co pozwala osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa dla obliczonej prędkości. Wirtualny czujnik może być stosowany zarówno w przypadku silników liniowych, jak i obrotowych silników synchronicznych.

Łatwa konfiguracja wirtualnego czujnika

Safe Speed Observer można łatwo skonfigurować w środowisku inżynierskim Automation Studio za pomocą odpowiedniego interfejsu enkodera. Użytkownik zaimplementuje funkcje bezpieczeństwa dostępne dla osi bezpiecznej z biblioteki bezpieczeństwa. Zastosowanie nowego rozwiązania możliwe jest dzięki technologii bezpieczeństwa SafeMOTION zintegrowanej z napędem.

Profil / Zakres : Silniki i automatyka napędów
POLECANE