Data dodania 31 lipca 2017 /
WAGO-I/O-SYSTEM to rodzina niezależnych od typu sieci modułów wejść i wyjść do sterowania rozproszonego. Moduły przekaźnikowe, funkcyjne, przejściowe i ochrony przeciwprzepięciowej WAGO tworzą asortyment dostosowany do potrzeb każdej aplikacji.
WAGO-I/O-SYSTEM (seria 750/753) spełnia wszystkie wymogi stawiane obecnie systemom rozproszonego sterowania. Dzięki swojej modularnej strukturze pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji, współpracujących z różnymi protokołami. Bezpieczna inwestycja: niezależna od typu sieci budowa węzła umożliwia bezproblemową zmianę sieci bez konieczności wymiany modułów I/O.Niezależność od typu sieci obiektowej: interfejsy i sterowniki sieciowe do najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów przemysłowych ETHERNET

Moduły zasilające-Moduły służą do podawania odpowiedniego potencjału na magistralę obiektową w celu zasilania wewnętrznej elektroniki i urządzeń obiektowych.

Moduły zasilające i systemowe

moduły przedłużacza magistrali
• moduł końcowy
• moduł przedłużacza magistrali – slave
moduł zasilający
• 0 … 230 V AC/DC
• bezpiecznik / diagnostyka (opcja)
• 24 V DC / 5 V … 15 V DC do nastawiania)
moduły filtrujące
• magistrala systemowa i obiektowa
• filtr (przeciwprzepięciowy) magistrali
obiektowej/systemowej 24 V DC / T
moduły z dodatkowymi zaciskami
• 24 V DC
• 0 V DC
moduły dystansowe
• 24 V DC / 230 V AC
moduł końcowy

POLECANE