Data dodania 31 lipca 2017 /
WAGO-I/O-SYSTEM to rodzina niezależnych od typu sieci modułów wejść i wyjść do sterowania rozproszonego. Moduły przekaźnikowe, funkcyjne, przejściowe i ochrony przeciwprzepięciowej WAGO tworzą asortyment dostosowany do potrzeb każdej aplikacji.
WAGO-I/O-SYSTEM (seria 750/753) spełnia wszystkie wymogi stawiane obecnie systemom rozproszonego sterowania. Dzięki swojej modularnej strukturze pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji, współpracujących z różnymi protokołami. Bezpieczna inwestycja: niezależna od typu sieci budowa węzła umożliwia bezproblemową zmianę sieci bez konieczności wymiany modułów I/O.Niezależność od typu sieci obiektowej: interfejsy i sterowniki sieciowe do najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów przemysłowych ETHERNET

Moduły wyjść dwustanowych

1-kanałowy moduł wyjść dwustanowych
• 440 V AC, 16 A
• ręczne sterowanie, bistabilny, bezpotencjałowy
2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych
• 24 V DC, 0,5 A/2 A, diagnostyka (przerwanie przewodu/zwarcie)
• 230 V AC, SSR, 3,0 A, diagnostyka
4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych
• 5 V, 24 V DC, 0,5 A
• 120 … 230 V AC, 0,25 A
• NPN/PNP, diagnostyka
8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych
• 5 V … 14 V DC, 1 A
• 24 V DC, 0,5 A
• NPN/PNP, diagnostyka
16-kanałowe moduły wyjść dwustanowych
• Push-in CAGE CLAMP®, 24 V DC, 0,5 A, NPN/PNP
• przewód taśmowy, 24 V DC, 0,5 A, NPN/PNP
2-kanałowe moduły wyjść przekaźnikowych
• 0 … 230 V AC/DC
• 2 zestyki zwierne/2 zestyki przełączne, bezpotencjałowe/potencjałowe
POLECANE