Data dodania 5 września 2017 /

W celu zapewnienia ciągłości zasilnia ważnych odbiorców niskiego napięcia w budynkach użyteczności publicznej, rozdzielniach przemysłowych, rozdzielniach sieci elektroenergetycznych, rozdzielniach potrzeb własnych elektrowni i elektroenergetycznych stacji rozdzielczych wysokich napięć stosuje się układy samoczynnego załączania rezerwy – SZR. 

Firma Eaton Electric oferuje szeroką gamę aparatów wykonawczych i układów automatyki SZR wraz z dokumentacją techniczno-ruchową i odpowiednimi certyfikatami. Oferowane układy SZR zapewniają:

 • automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy źródłami (zasilaczami) podstawowymi a rezerowymi, którymi może być linia zasilająca, transformator lub agregat prądotwórczy – łącznie z uruchomieniem agregatu;
 • automatyczne, lub po ręczym potwierdzeniu, przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe;
 • ręczne (zdalne lub miejscowe) sterowanie aparatami wykonawczymi;
 • blokady mechaniczne i/lub elektryczne przed załączeniem źródeł do pracy równoległej;
 • wyłączanie pożarowe źródeł za pomocą „głównego wyłącznika prądu”;
 • sygnalizację optyczną, miejscową obecności prawodłowych napięć źródeł, położenia (otwarty/zamknięty) aparatów, zadziałania wyzwalaczy wyłączników i wyłącznika pożarowego oraz prawidłowego działania automatyki SZR;
 • dopasowanie czasu reakcji na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielnicach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń;
 • możliwość odstawienia układu SZR w celu wykonania przeglądów i remontów rozdzielni

NOWOŚĆ!

Cechy wyróżniające nowe moduły automatyki SZR typu MAX:

 • nowy, kolorowy panel dotykowy – atrakcyjna, intuicyjna wizualizacja i obsługa
 • rejestracja do 1000 zdarzeń
 • komunikacja zgodnie z protokołami Modbus RTU (RS485) oraz Modbus TCP (Ethernet) w standardzie
 • możliwość zdalnego podglądu stanu SZR’a (podgląd panelu – Remote Client) poprzezsieć Ethernet
 • łatwa edycja etykiet przez użytkownika (Q1 na widoku diagramu można łatwo zamienić np. na QS11)
 • przewodnik podpowiadający użytkownikowi kolejne kroki jakie musi wykonać aby np. powrócić do trybu auto po wciśnięciu przycisku p.poż.
 • rejestracja liczby manewrów wyłącznika (zamknięcie, otwarcie, wyzwolenie)
 • wielojęzykowość (obecnie wersja polska i angielska, w przygotowaniu rosyjska)
 • sercem układu jest sprawdzony od wielu lat układ/program zrealizowany na przekaźnikach easy800 – zmieniony został jedynie panel MFD na panel XV100.

Wykonania niestandardowe.

Oferujemy wykonania specjalne układów automatyki SZR obejmujące m.in.:

 • zwiększona liczba wyłączników
 • sterowanie odciążeniami
 • obsługa nietypowych diagramów łączeń
 • rozszerzone raportowanie, etc.

Zapytania prosimy składać na adres: pl-gdansk@eaton.com

POLECANE