Data dodania 29 maja 2020 /

Łatwe w obsłudze narzędzie do diagnostyki i wdrażania nowych rozwiązań

mapp Cockpit firmy B&R to zaawansowane, a zarazem łatwe w użyciu narzędzie do uruchamiania maszyn i usuwania ewentualnych usterek. Rozwiązanie – oparte na standardowych technologiach webowych i komunikacji OPC UA – jest gotowe do użycia bez potrzeby dodatkowego programowania.

Informacje są wymieniane pomiędzy mapp Cockpit i projektem automatyzacji za pomocą niezależnego od producenta protokołu komunikacyjnego OPC UA i wyświetlane w internetowym interfejsie użytkownika. W rezultacie diagnostykę z wykorzystaniem mapp Cockpit i systemu automatyzacji B&R przeprowadza się nie tylko w sposób niezwykle elastyczny, ale także zgodny z panującymi standardami.

Łatwa integracja z dowolną aplikacją

Osiami i grupami osi można na przykład sterować bezpośrednio za pomocą przejrzystego dashboardu mapp Cockpit. Polecenia dla komponentów – dostępnych jako bloki funkcyjne – można łatwo wykonać jednym kliknięciem. Sposób reakcji komponentów można następnie obserwować w czasie rzeczywistym w oknie podglądu zmiennych, gdzie wszystkie istotne wartości są wyświetlane w formie graficznej. Użytkownik dysponuje zatem wszystkim, co potrzebne, bez konieczności instalowania dodatkowego narzędzia.

Profil / Zakres : Oprogramowanie
Opcje : NOWOŚĆ!
POLECANE