Data dodania 8 listopada 2017 / 346

System zarządzania produkcją
Współczesne Systemy Zarządzania Produkcją (Manufacturing Execution System) charakteryzują się coraz większą złożonością oraz bogactwem funkcji. Aby spełnić wzrastające wymagania przemysłu, Siemens zaprojektował całkowicie nowy system zarządzania produkcją SIMATIC IT. Ujednolica on standart oraz wymagania stawiane wobec Systemów Zarządzania Produkcją dla pojedyńczych platform wraz z rozwiązaniami z możliwością rozbudowy. Cechą szczególną SIMATIC IT jest architektura oparta o system ISA-95.

W skład systemu SIMATIC IT wchodzą następujące pakiety programowe:

•  SIMATIC IT Production Suite
•  SIMATIC IT Intelligence Suite
•  SIMATIC IT R&D Suite
•  SIMATIC IT Historian
•  SIMATIC IT Unilab
•  SIMATIC IT Interspec
•  Product Option SIMATIC IT OEE-DTM

SIMATIC IT Production Suite
SIMATIC IT Production Suite umożliwia synchronizację oraz nadzór każdego procesu przemysłowego, uwzględniając sterowanie na poziomie poszczególnych urządzeń i maszyn, jak również zapewniając pełną integrację z systemami nadrzędnymi Enterprise Resource Planning (ERP). SIMATIC IT Production Suite umożliwia dokonywanie zmian, dopasowując się do zmiennych wymagań przemysłu.

SIMATIC IT Production Suite umożliwia:

•  optymalizację zarządzania produkcją poprzez definicję podstawowych czynności pracy oraz sytuacji
awaryjnych
•  aktualizację i zarzadzanie raportami oraz efektywne planowanie na poziomie przedsiębiorstwa
•  redukcję kosztów poprzez analizowanie danych oraz stworzenie reguł utrzymania ruchu
•  ujednolicenie wytwarzania produktu
•  śledzenie oraz nadzór nad danymi z procesu produkcyjnego oraz zdarzeniami
•  lepszą funkcjonalnośc opierając sią na ISA-95
•  skalowalność

SIMATIC IT Intelligence Suite
SIMATIC IT Intelligence Suite jest systemem wsparcia decyzyjnego czasu rzeczywistego na każdym poziomie produkcji. Umożliwia:

•  dostęp do danych procesowych z każdego miejsca na świecie
•  tworzenie na bieżąco analiz i raportów oraz wspieranie decyzyjne poprzez zbieranie i analizę danych z
procesu produkcyjnego oraz wytycznych planu biznesowego
•  zarządzanie wysyłanymi danymi
•  generowanie informacji na każdym poziomie produkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości
danych oraz tworzenia dokładnych raportów

SIMATIC IT R&D Suite
SIMATIC IT R&D Suite jest pakietem programowym wspierającym zakład przemysłowy na każdym etapie produktu, począwszy od działu badawczo-rozwojowego (R&D) po proces wytwarzania. Zarządza on także przepływem i wymianą informacji pomiędzy zespołami badawczo-rozwojowymi a pozostałymi oddziałami przedsiębiorstwa. Przeprowadzane testy i badania odnoszą się do projektowania wyglądu produktu, procesu wytwarzania oraz opracowywania testów i ich analizy. Końcowy raport jest podstawą do stworzenia specyfikacji i informacji o produkcie w celu jego wytwarzania.

SIMATIC IT Historian
SIMATIC IT Historian jest systemem zarządzania informacją z procesu przemysłowego. Służy do zbierania, archiwizacji i analizy dancyh z procesu i produkcji.

SIMATIC IT Unilab
SIMATIC IT Unilab jest systemem zarządzania informacjami z prac laboratoryjnych.

SIMATIC IT Interspec
SIMATIC IT Interspec jest systemem zarządzania specyfikacją produktu.

Product Option SIMATIC IT OEE-DTM
SIMATIC IT OEE-DTM jest system zarządzania współczynnikami produkcyjnymi w celu zwiększenia efektywności produkcji oraz wydajności pracy.

POLECANE
Wydarzenia
Partnerzy Portalu