Data dodania 31 sierpnia 2017 / 1845

System SmartWire-DT umożliwia podłączanie urządzeń łączeniowych do sterownika PLC bez konieczności stosowania złożonego oprzewodowania obwodów sterowania. Oprzewodowanie sterownicze pomiędzy PLC, a aparatami łączeniowymi jest całkowicie zastąpione poprzez wtykowe, gotowe przewody łączeniowe.

Istotnie zredukowane zostały wymagania dla oprzewodowania, tak więc błędy łączeniowe należą już do przeszłości. Pozwala to na oszczędności podczas montażu, sprawdzania i zmniejsza zakłócenia podczas pracy urządzenia. System SmartWire-DT jest elastyczny, ponieważ można go stosować dla standardowego istniejącego systemu rozruchowego. Zastosowanie standardowych urządzeń oznacza, że koszty zapasów nie są niepotrzebnie zwiększane i zapewniona jest ogólnoświatowa dostępność części zamiennych. Za pomocą SmartWire-DT układy rozruchowe są przyłączane bezpośrednio do PLC. Reszta oprzewodowania jest realizowana wg obecnej praktyki. W rezultacie wymagania oprzewodowania dla styczników i układów rozruchowych są znacząco zredukowane, tak jak liczba rozproszonych WE/WY, włącznie z zaciskami i złączkami.

Zalety

  • Tradycyjne oprzewodowanie jest zastąpione przez magistralę
  • Oszczędność wej /wyj w sterowniku PLC
  • Możliwość wykorzystania standardowych styczników DIL i wyłączników silnikowych PKZ co ułatwia ich zastosowanie dla istniejących aplikacji
  • Uproszczone projektowanie
  • Dostępne interfejsy do sieci nadrzędnych (PROFIBUS DP, easyNet, CANopen and XI/ON system)
  • pomaga oszczędzać koszty od projektu przez montaż, uruchamianie, aż po rozbudowę

Łączenie SmartWire-DT.

Jeden system, niezliczone możliwości: nawet 99 urządzeń może być połączonych systemem SmartWire-DT przy maksymalnej długości linii do około 600m. Linia SmartWire-DT zawsze rozpoczyna się od modułu gateway. Z tego miejsca wychodzi „zielony” płaski przewód i łączy ze sobą komponenty zarówno wewnątrz szafy sterowniczej jak i poza nią, by wreszcie zakończyć się rezystorem terminującym. Gateway pełni zatem z jednej strony funkcję urządzenia zarządzającego siecią SmartWire-DT, a z drugiej zapewnia wymianę danych z siecią nadrzędną.

Twój program na sterownik PLC zostaje zachowany.

Integrowanie modułu gateway systemu SmartWire-DT w programie PLC sterownika jest również bezproblemowe. Odbywa się to po prostu jako konfigurowanie sterowania a nie jako tworzenie dodatkowego programu. Dzięki temu konwersja do SmartWire-DT również w środowisku programowania PLC jest łatwa. Możesz dalej chronić i zachowywać know-how swojej aplikacji.

Łatwo osiągaj swój cel dzięki SWD-Assist.

W zasadzie wszystkie linie SmartWire-DT mogą być tworzone i konfigurowane bez stosowania narzędzi programowych. Oprogramowanie SWD-Assist pomaga jednak w prosty i wygodny sposób zaprojektować linię SmartWire-DT. Pliki konfiguracyjne szczegółowo określające daną stację (np. GSD dla Profi bus DP) mogą być wygenerowane na bazie projektu utworzonego w SWD-Assist.

Więcej o tym systemie możecie przeczytać w artykule przygotowanym przez iAutomatyka.pl wraz z filmem prezentacyjnym.
Przegląd systemu do szaf elektrycznych – SmartWire-DT od EATON cz.1/2

Przegląd systemu do szaf elektrycznych – SmartWire-DT od EATON cz.2/

POLECANE
Wydarzenia