Data dodania 16 stycznia 2020 /

Programowalne sterowniki  z serii PCD7.LRxx-P5 firmy Saia Burgess Controls pozwalają na realizację elastycznych, skalowalnych oraz rozproszonych aplikacji. Sterownik pełniący funkcję PLC pozwala na wykonanie różnego rodzaju zadań, nie tylko dla automatyki budynków czy aplikacji BMS. W połączeniu z panelem operatorskim może niezależnie sterować, monitorować inne instalacje, dzięki gotowym do użytku szablonom, zapewnia m.in. funkcję sterowania, monitoringu, obsługi alarmów itp.

Otwarta architektura rozwiązania jest możliwa dzięki podstawowym wyróżnikom:

 • PCD7.LRxx-P5 to sterowniki swobodnie programowalne
 • Architektura systemów pozwala na komunikację w sieciach S-Bus i Modbus,
 • Dla instalacji HVAC, takich jak: klimakonwektory, grzejniki, chłodzenia sufitowego lub kontroli jakości powietrza CO2, zostały przygotowane gotowe rozwiązania,
 • Do podłączenia zdalnych modułów we/wy RIO E-Line wykorzystany jest standard RS-485,
 • Działając w standardzie EnOcean, czujniki i włączniki mogą być połączone bezprzewodowo do architektury systemu lub za pomocą standardu DALI.

Dzięki takim rozwiązaniom Saia PCD, możliwe jest zaprojektowanie wielofunkcyjnego systemu automatyki, co pozwala na osiąganie najwyższej efektywności energetycznej zgodnie z normą DIN EN 15232, znacznie zmniejszając koszty energii przy zachowaniu jednocześnie wysokiego poziomu komfortu.

Gotowe szablony aplikacji

Gotowe do użytku szablony, które umożliwiają sterowanie, monitoring, obsługę alarmów itp. Przykładowe szablony aplikacji HVAC dla sterownika PCD7.LRxx-P5, mogą posłużyć jako punkt wyjścia dla następujących aplikacji: ogrzewania, chłodzenia, kontroli jakości powietrza (CO2), sterowania wentylatorem, obsługi zadajnika pomieszczeniowego, komunikacji bezprzewodowej EnOcean. Gotowe szablony znacznie przyspieszają i ułatwiają projektowania aplikacji, a tym samym prace inżynierskie dla przestrzeni biurowych, hotelowych czy innych obiektów.

Jedno narzędzie dla efektywnej inżynierii

Sterowniki PCD7.LRxx-P5 są programowane za pomocą jednego rozwiązania jakim jest zestaw narzędziowy Saia PG5 Controls Suite. Programowanie można realizować za pomocą sterownika Saia PCD poprzez S-Bus lub bezpośrednio przez Micro-USB.

Pełna gama nastawienników pomieszczeniowych

Wraz ze sterownikiem PCD7.LRxx-P5 mogą być używane różne zadajniki pomieszczeniowe zawierające czujniki temperatury, wilgotności, stężenia CO2 (Sylk-Bus z wyświetlaczem LCD), regulujące prędkość wentylatora, określające zajętość, określające wartości zadane w pomieszczeniu.
Duży wybór różnorodnych opcji nastawników pomieszczeniowych daje nam pewność, że stosując sterownik PCD7.LRxx-P5 bardzo dobrze dopasujemy urządzenia sterujące do koncepcji projektowej zarówno pod kątem wyglądu, jak i realizowanych funkcji.

Zalety rodziny sterowników PCD7.LRxx-P5

 • Elastyczność i skalowalność w dowolnych zastosowaniach
 • Swobodne programowanie, serwisowanie i obsługa za pośrednictwem pakietu narzędziowego Saia PG5 Project Manager
 • Komunikacja RS-485, poprzez S-Bus, Modbus, EnOcean z innymi urządzeniami na instalacjach
 • Komunikacja z naściennymi nastawnikami pomieszczeniowymi
 • Zasilanie sieciowe lub 24 VAC
 • Elastyczne wykorzystanie przekaźników i triaków (24 VAC lub 230 VAC)
 • Niskie koszty szaf sterowniczych dzięki konstrukcji pozwalającej na oszczędność miejsca
 • Zwiększona dostępność i wydajność energetyczna układów oraz szybkie uruchomienie dzięki wstępnie skonfigurowanym aplikacjom.

 

POLECANE