Data dodania 30 maja 2022 /

SLG-2 łączą cechy kurtyn do pomiarów i detekcji cechując się przy tym korpusem w małych profilach. Dzięki temu oraz małej martwej strefie, można je stosować w aplikacjach o ciasnej zabudowie. Mogą pracować na standardowych wyjściach przełączających lub z komunikacją IO-Link. Użytkownik po IO-Link z poziomu PLC lub przy użyciu darmowego oprogramowania SOPAS może dzielić kurtynę na strefy, dokonywać prostych funkcji logicznych, czy też wybrać pracę na wiązkach krzyżowych (jeden nadajnik pracuje z kilkoma odbiornikami) i dzięki temu zwiększać rozdzielczość kurtyny, aż wykryje płaski obiekt o grubości 1 mm.

POLECANE