Data dodania 19 kwietnia 2018 /

Decyzja o wyborze odpowiedniego czujnika ma ogromny wpływ na działanie całego procesu. Dotyczy to budowy i insta­lacji nowych maszyn, optymalizacji istniejących aplikacji, bieżą­cej wymiany czujników czy zarządzania parkiem maszynowym. Należy wybrać najpewniejszą zasadę działania, właściwy czuj­nik oraz zapewnić jego niezawodne funkcjonowanie. Wszystkie te decyzje należy podjąć, uwzględniając aspekty technologicz­ne i ekonomiczne. Pokażemy jak ważny jest dobór optymalnej metody pomiaru w przypadku danej aplikacji. Uczestnicy szko­lenia dowiedzą się w jaki sposób działają takie technologie po­miaru jak indukcyjna, optyczna, magnetyczno-indukcyjna, po­jemnościowa, ultradźwiękowa i magnetostrykcyjna.

 

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat wszechstronnych możli­wości zastosowania czujników, ich sposobu działania oraz pra­widłowego wykorzystania w różnych aplikacjach. Dzięki ćwi­czeniom pozwalającym poznać sposób działania urządzeń i praktycznym zadaniom z przykładowymi częściami, będą oni mogli zastosować zdobytą wiedzą u siebie w firmie. Po szkole­niu uczestnicy będą mogli szybko i łatwo znaleźć najbardziej niezawodną metodę detekcji oraz najlepsze miejsce montażu dla danej aplikacji.

Cena : PLN
Kategoria : Szkolenia
Profil / Zakres : Aparatura pomiarowa
Lokalizacja : Dolnośląskie
Czas trwania : 2 dni
Link : Terminy
POLECANE